Frekvencie tetragramov slov v korpuse prim-9.0-public-prf

1. Top 1000

  5035 pre   deti  a    mládež
  2767 bez   ohľadu na   to
  1949 slovenský    jazyk  a    literatúra
  1901 v    znení  neskorších   predpisov
  1687 cyrila a    metoda v
  1675 a    na   druhej strane
  1648 slovenského   jazyka a    literatúry
  1504 a    v    neposlednom   rade
  1473 a    metoda v    trnave
  1456 jazyk  a    literatúra   v
  1443 a    literatúra   v    škole
  1383 literatúry   pre   deti  a
  1361 v    tom   istom  roku
  1317 pavla  jozefa šafárika    v
  1315 po   druhej svetovej    vojne
  1280 jozefa šafárika    v    košiciach
  1164 0    0    0    0
  1137 z    času  na   čas
  1134 o    zmene  a    doplnení
  1123 a    o    zmene  a
  1107 sociálnych   vecí  a    rodiny
  1097 na   druhej strane sa
  1076 aj   v    tomto  prípade
  1042 univerzita   pavla  jozefa šafárika
  1034 1    1    1    1
  1029 zmene  a    doplnení    niektorých
  1018 a    doplnení    niektorých   zákonov
  992 na   jednej strane a
  932 na   druhej strane však
  916 na   druhej strane je
  909 univerzity   komenského   v    bratislave
  899 že   to   nie   je
  884 v    tomto  prípade sa
  880 či   už   ide   o
  800 a    to   aj   napriek
  794 v    tomto  prípade je
  787 v    tom   istom  čase
  782 ale   na   druhej strane
  767 a    v    konečnom    dôsledku
  767 je   v    súlade s
  732 počuli sme   božie  slovo
  727 ako   je   to   v
  699 je   v    tomto  prípade
  688 zo   dňa   na   deň
  687 a    to   aj   v
  680 strednej    a    východnej    európy
  673 zo   svätého evanjelia    podľa
  672 čítanie zo   svätého evanjelia
  656 slovenskej   poľnohospodárskej    univerzity   v
  650 poľnohospodárskej    univerzity   v    nitre
  647 počuli sme   slovo  pánovo
  644 a    to   najmä  v
  634 v    tejto  súvislosti   je
  629 a    to   nielen v
  628 v    tomto  období sa
  626 brežná na   veľtrhu v
  626 irena  brežná na   veľtrhu
  626 lic   irena  brežná na
  626 národnej    rady  slovenskej   republiky
  626 na   veľtrhu v    lipsku
  626 podujatia    lic   irena  brežná
  622 v    tom   čase  sa
  611 katedra slovenského   jazyka a
  601 ako   sme   už   uviedli
  601 v    porovnaní    s    inými
  598 na   slovensku    a    v
  597 zdravotníctva  a    sociálnej    práce
  592 v    tejto  súvislosti   sa
  583 na   rozdiel od   iných
  578 no   na   druhej strane
  569 v    porovnaní    s    ostatnými
  568 je   v    rozpore s
  568 medzi  mužmi  a    ženami
  567 v    ten   istý  deň
  566 sme   sa   zamerali    na
  548 by   sme   sa   mali
  543 na   filozofickej  fakulte univerzity
  540 v    posledných   rokoch sa
  537 sa   v    tom   čase
  536 v    neposlednom   rade  aj
  534 to   isté  platí  aj
  528 na   území  slovenskej   republiky
  526 nie   je   to   však
  524 v    spišskej    novej  vsi
  522 prirodzené   prostredie   rozpätie    krídel
  522 v    súvislosti   s    tým
  521 aktivita    prirodzené   prostredie   rozpätie
  521 letová aktivita    prirodzené   prostredie
  518 ako   to   bolo  v
  509 z    roka  na   rok
  507 v    druhej polovici    19
  504 po   prvej  svetovej    vojne
  501 slovenskej   literatúry   pre   deti
  499 je   v    porovnaní    s
  498 x    x    x    x
  496 to   však  nie   je
  495 sa   na   prvý  pohľad
  494 to   aj   napriek tomu
  492 dalo  by   sa   povedať
  490 na   filozofickej  fakulte uk
  487 a    už   vôbec  nie
  487 v    pravom zmysle slova
  483 počas  druhej svetovej    vojny
  482 v    tomto  prípade ide
  474 s    ťažkým zdravotným   postihnutím
  472 oblasť letová aktivita    prirodzené
  469 v    porovnaní    s    rokom
  467 malých a    stredných    podnikov
  466 v    tomto  zmysle je
  465 bez   ohľadu na   ich
  465 o    dva   roky  neskôr
  460 ako   sme   už   spomenuli
  460 do   akej  miery  je
  458 na   jednej strane je
  456 základných   práv  a    slobôd
  456 z    medzinárodnej  vedeckej    konferencie
  449 medzi  mužom  a    ženou
  448 aj   vo   vzťahu k
  447 v    tom   čase  už
  446 práv  a    základných   slobôd
  445 ľudských    práv  a    základných
  445 1    2    3    4
  438 ruka  v    ruke  s
  438 znalosť práce  s    pc
  434 nie   je   to   tak
  432 literatúre   pre   deti  a
  430 záhradníctva  a    krajinného   inžinierstva
  427 nášho  pána  ježiša krista
  426 aj   v    súvislosti   s
  426 ako   sme   už   spomínali
  426 univerzita   komenského   v    bratislave
  425 deti  a    mládež v
  425 sa   po   prvý  raz
  423 doma  i    v    zahraničí
  423 jedným z    nich  je
  417 či   už   je   to
  416 konštantína   filozofa    v    nitre
  415 fakulte univerzity   komenského   v
  415 nie   je   nič   iné
  415 treba  brať  do   úvahy
  414 a    to   bez   ohľadu
  414 metoda v    trnave filozofická
  414 v    trnave filozofická   fakulta
  413 do   akej  miery  sa
  410 literatúra   pre   deti  a
  408 filozofickej  fakulte univerzity   komenského
  406 to   bez   ohľadu na
  405 odpoveď na   túto  otázku
  405 z    tohto  dôvodu sa
  403 v    literatúre   pre   deti
  403 974   01   banská bystrica
  402 pápež  ján   pavol  ii
  400 fakulte uk   v    bratislave
  400 občanov so   zdravotným   postihnutím
  400 októbra meditácia    na   text
  399 ktoré  sa   nachádzajú   v
  397 a    na   strane druhej
  396 je   to   v    prípade
  396 telesnej    výchovy a    športu
  394 v    prvej  svetovej    vojne
  392 sa   v    súvislosti   s
  392 v    podmienkach   slovenskej   republiky
  390 krátky slovník slovenského   jazyka
  390 najmä  v    súvislosti   s
  390 1    3    5    7
  388 na   jednej strane sa
  387 ale   nie   je   to
  387 2    3    4    5
  386 vydavateľstvo  spolku slovenských   spisovateľov
  385 ani   jeden  z    nich
  385 je   to   aj   v
  385 v    pravom slova  zmysle
  379 k    dispozícii   je   aj
  379 na   prvý  pohľad sa
  378 univerzity   pavla  jozefa šafárika
  376 v    praxi  to   znamená
  375 podobne je   to   aj
  374 malé  a    stredné podniky
  374 znalosť jedného svetového    jazyka
  373 na   slovensku    v    rokoch
  373 podobne ako   v    prípade
  372 informačných  a    komunikačných  technológií
  372 tvorby pre   deti  a
  370 3    5    7    9
  367 tomto  prípade ide   o
  363 a    to   na   základe
  363 je   to   jeden  z
  363 v    druhej polovici    20
  363 v    prvom  rade  je
  362 o    dani  z    príjmov
  361 decembra    meditácia    na   text
  361 mája  meditácia    na   text
  361 zmluvy o    založení    es
  360 augusta meditácia    na   text
  360 násilia páchaného    na   ženách
  359 aktívna znalosť jedného svetového
  359 je   v    prvom  rade
  359 sestier a    pôrodných    asistentiek
  358 ak   vezmeme do   úvahy
  357 bol   v    tom   čase
  357 je   to   aj   s
  357 septembra    meditácia    na   text
  356 ktorý  je   na   nebesiach
  355 v    závislosti   od   toho
  355 5    7    9    11
  353 by   sa   mohlo  zdať
  353 prešovská    univerzita   v    prešove
  352 pred  prvou  svetovou    vojnou
  352 že   na   rozdiel od
  348 z    tohto  dôvodu je
  347 zákon  nr   sr   č
  346 v    tomto  smere  je
  345 sa   v    posledných   rokoch
  344 sa   v    tomto  prípade
  344 súdu  pre   ľudské práva
  343 vysoká škola  zdravotníctva  a
  342 agrobiológie  a    potravinových  zdrojov
  342 škola  zdravotníctva  a    sociálnej
  341 júna  meditácia    na   text
  339 marca  meditácia    na   text
  339 stále  viac  a    viac
  339 v    čechách a    na
  338 po   prvý  raz   v
  338 trnave filozofická   fakulta katedra
  337 a    sociálnej    práce  sv
  335 januára meditácia    na   text
  335 jednou z    nich  je
  334 minút  plus  čas   na
  334 spoločnosti   s    ručením obmedzeným
  332 nie   je   to   len
  330 ako   príklad možno  uviesť
  330 sú   v    súlade s
  330 tak   je   to   aj
  329 až   do   svojej smrti
  329 o    ochrane ľudských    práv
  328 v    spojených    štátoch amerických
  327 júla  meditácia    na   text
  326 v    každom prípade je
  325 ježiš  povedal svojim učeníkom
  325 v    dôsledku    toho  sa
  324 a    do   akej  miery
  324 mali  by   sme   sa
  324 najmä  pokiaľ ide   o
  324 novembra    meditácia    na   text
  323 na   tom   istom  mieste
  323 sa   v    tomto  období
  323 to   aj   v    prípade
  321 ak   je   to   možné
  321 soľ   mleté  čierne korenie
  321 v    prvej  polovici    20
  318 filozofickej  fakulte uk   v
  317 fakulta katedra slovenského   jazyka
  317 filozofická   fakulta katedra slovenského
  317 slovak language    and   literature
  317 7    9    11   13
  315 európskeho   parlamentu   a    rady
  315 v    poslednom    čase  sa
  314 ako   je   to   s
  313 a    v    niektorých   prípadoch
  313 a    v    prípade potreby
  311 a    v    dôsledku    toho
  311 to   nie   je   možné
  310 ochrane ľudských    práv  a
  308 apríla meditácia    na   text
  308 februára    meditácia    na   text
  308 s    účinnosťou   od   1
  307 nie   je   v    poriadku
  306 ako   už   bolo  spomenuté
  306 je   to   jedna  z
  305 že   nie   je   možné
  303 vráťme sa   však  k
  302 čo   sa   deje  v
  301 bela  v    banskej bystrici
  301 v    podstate    ide   o
  299 mateja bela  v    banskej
  299 9    11   13   15
  297 v    tejto  oblasti je
  296 a    v    súlade s
  296 v    súlade so   zákonom
  296 výberové    konanie na   obsadenie
  296 3    4    5    6
  295 a    do   istej  miery
  294 ako   sa   to   stalo
  293 je   vo   svojej podstate
  293 svedčí o    tom   aj
  292 ako   je   to   možné
  291 z    tohto  hľadiska    je
  290 v    banskej bystrici    a
  289 a    ja   som   sa
  289 cisár  na   uhorskom    tróne
  289 to   nie   je   len
  289 z    generácie    na   generáciu
  289 z    pokolenia    na   pokolenie
  288 a    na   rozdiel od
  288 by   sme   sa   mohli
  288 prvý  cisár  na   uhorskom
  285 a    nie   je   to
  285 bezpečnosti   a    ochrany zdravia
  285 medzinárodný  dom   umenia pre
  285 rektor slovenskej   poľnohospodárskej    univerzity
  285 to   tak   nie   je
  284 na   druhej strane sú
  283 v    tejto  súvislosti   treba
  282 českej a    slovenskej   federatívnej
  282 sa   skladá z    dvoch
  281 dom   umenia pre   deti
  281 v    tomto  zmysle sa
  280 nové  mesto  nad   váhom
  280 problém je   v    tom
  280 v    niektorých   prípadoch    sa
  279 ak   by   sme   sa
  279 dobrá  pracovná    morálka a
  279 práve  v    tomto  období
  278 sa   na   rozdiel od
  278 už   na   prvý  pohľad
  277 čo   má   za   následok
  277 filozofickej  fakulty univerzity   komenského
  277 morálka a    morálna bezúhonnosť
  277 pracovná    morálka a    morálna
  276 na   tomto  mieste sa
  276 v    dôsledku    čoho  sa
  275 vo   vyučovaní    slovenského   jazyka
  274 práce  s    pc   na
  274 v    kráľovstve   svätého štefana
  272 nemá  nič   spoločné    s
  271 na   úrovni ms   office
  271 pc   na   úrovni ms
  271 s    pc   na   úrovni
  271 v    prvej  polovici    19
  270 dane  z    pridanej    hodnoty
  270 svätého evanjelia    podľa  matúša
  270 v    tejto  oblasti sa
  269 do   istej  miery  aj
  269 školstva    a    národnej    osvety
  268 a    na   základe toho
  268 a    to   aj   vtedy
  268 brať  do   úvahy  aj
  267 jazyková    poradňa slovenského   rozhlasu
  267 novembrová   revolúcia    a    česko
  267 v    súlade s    tým
  267 z    miesta na   miesto
  266 kliknutí    sa   obrázok zobrazí
  266 po   kliknutí    sa   obrázok
  266 zobrazí vo   väčšom rozlíšení
  265 a    tak   som   sa
  265 európskych   štúdií a    regionálneho
  265 obrázok zobrazí vo   väčšom
  265 pod   vládou anjouovských  kráľov
  265 sa   obrázok zobrazí vo
  265 základných   a    stredných    škôl
  264 strednej    a    východnej    európe
  264 v    strednej    a    východnej
  263 prešovskej   univerzity   v    prešove
  263 v    tomto  roku  sa
  262 a    to   napriek tomu
  262 nie   je   v    súlade
  262 ochrany zdravia pri   práci
  262 štúdií a    regionálneho  rozvoja
  261 a    to   až   do
  261 ktoré  by   mali  byť
  260 aby   sme   sa   mohli
  260 je   nič   iné   ako
  260 novom  meste  nad   váhom
  260 v    bratislave   a    v
  259 čo   v    konečnom    dôsledku
  259 listu  svätého apoštola    pavla
  259 na   rozdiel od   ostatných
  258 a    v    súvislosti   s
  258 by   sme   mohli  nazvať
  258 fakulty záhradníctva  a    krajinného
  258 isté  platí  aj   o
  258 na   druhej strane v
  257 ak   sa   pozrieme    na
  257 ktoré  sú   spojené s
  257 prečo  je   to   tak
  257 vydavateľstvo  slovenskej   akadémie    vied
  256 sa   mení  a    dopĺňa
  255 a    slovenskej   federatívnej  republiky
  253 aj   v    tejto  oblasti
  253 byť   v    súlade s
  253 je   potrebné    si   uvedomiť
  253 ľudských    práv  a    slobôd
  252 a    pokiaľ ide   o
  252 a    spolu  s    ním
  252 prvej  svetovej    vojne  1914
  252 slovenska    pred  príchodom    slovanov
  251 ktoré  by   mohli  byť
  250 by   sa   dalo  povedať
  249 a    ochrany zdravia pri
  249 by   sme   si   mali
  249 na   území  dnešného    slovenska
  249 sa   na   trhu  práce
  249 11   13   15   17
  248 na   hodinách    slovenského   jazyka
  248 sa   narodil v    roku
  248 slováci v    prvej  svetovej
  248 slovenská    poľnohospodárska    univerzita   v
  247 mohli  by   sme   povedať
  246 aj   z    toho  dôvodu
  246 ale   to   nie   je
  246 doplnení    niektorých   zákonov v
  245 v    tomto  prípade však
  245 že   sa   jedná  o
  244 poľnohospodárska    univerzita   v    nitre
  244 slovenského   jazyka a    kultúry
  243 ako   jeden  z    prvých
  243 územie slovenska    pred  príchodom
  242 sa   v    tejto  súvislosti
  241 európskeho   súdu  pre   ľudské
  241 sa   prejavuje    aj   v
  241 v    tom   čase  ešte
  240 čo   v    preklade    znamená
  240 je   všetko v    poriadku
  240 ktoré  sú   zamerané    na
  240 svätého evanjelia    podľa  lukáša
  239 už   v    tom   čase
  239 vo   dne   v    noci
  238 súd   pre   ľudské práva
  238 v    porovnaní    s    predchádzajúcim
  237 v    každom prípade sa
  236 dôraz  sa   kladie na
  235 medzinárodného mieru  a    bezpečnosti
  235 v    priestore    a    čase
  234 je   na   jednej strane
  234 to   je   jeden  z
  233 aj   z    tohto  dôvodu
  233 v    rámci  ktorého sa
  233 v    tom   čase  v
  232 na   rozdiel od   predchádzajúcich
  232 13   15   17   19
  231 o    čom   svedčí aj
  230 v    poslednom    období sa
  230 že   v    tomto  prípade
  230 2    917   01   trnava
  229 ktorým sa   mení  a
  229 že   by   sme   sa
  228 ale   na   rozdiel od
  228 blížneho    ako   seba  samého
  228 sa   v    tejto  oblasti
  228 že   sa   v    ňom
  227 ktorý  by   mal   byť
  227 máme  do   činenia s
  227 niektorých   zákonov v    znení
  227 to   nie   je   pravda
  227 v    prvom  rade  na
  226 na   spu   v    nitre
  226 to   isté  platí  o
  226 to   platí  aj   o
  226 v    konečnom    dôsledku    aj
  225 cestovného   ruchu  na   slovensku
  225 odborného    asistenta    na   katedre
  225 o    niekoľko    rokov  neskôr
  224 herdu  2    917   01
  224 o    tri   roky  neskôr
  224 v    novom  meste  nad
  223 ak   by   sme   chceli
  223 miesta vysokoškolského učiteľa na
  223 na   filozofickej  fakulte prešovskej
  223 to   už   nie   je
  222 aký   je   rozdiel medzi
  222 až   do   takej  miery
  221 filozofickej  fakulte prešovskej   univerzity
  221 o    zamedzení    dvojitého    zdanenia
  220 fakulty agrobiológie  a    potravinových
  220 fakulty ekonomiky    a    manažmentu
  220 každý  z    nás   má
  220 sa   v    poslednom    čase
  219 filozofická   fakulta prešovskej   univerzity
  219 násilie páchané na   ženách
  219 nie   je   ničím  iným
  219 v    tom   istom  období
  218 s    tým   súvisí aj
  217 ak   je   to   tak
  217 fakulty univerzity   komenského   v
  217 ktoré  sa   podieľajú    na
  217 treba  mať   na   pamäti
  217 0    0    0    1
  216 každý  z    nás   je
  216 malého a    stredného    podnikania
  216 na   slovensku    v    roku
  216 na   základe ktorých sa
  216 sú   v    rozpore s
  215 ak   je   to   potrebné
  215 čo   by   sa   dalo
  215 v    prvom  rade  sa
  215 záhradnej    a    krajinnej    architektúry
  214 je   v    tomto  smere
  213 čo   by   sme   mohli
  213 detí  mladšieho    školského    veku
  213 platí  to   aj   o
  213 sú   uvedené v    tab
  213 v    druhej polovici    18
  213 v    tvorbe pre   deti
  212 mali  by   sme   si
  212 nie   je   k    dispozícii
  212 v    tomto  smere  sa
  212 zákonov v    znení  neskorších
  212 že   sa   v    nej
  211 a    s    ním   aj
  211 je   na   prvý  pohľad
  210 ak   je   to   vhodné
  210 sa   v    prvom  rade
  210 vo   mne   a    ja
  209 základných   a    stredných    školách
  209 zákona o    slobode informácií
  208 medzi  rodičmi a    deťmi
  208 som   sa   s    ním
  208 v    každom z    nás
  208 z    nich  je   aj
  207 a    tak   sa   v
  207 hodinách    slovenského   jazyka a
  207 na   druhej strane si
  207 o    ochrane osobných    údajov
  207 univerzity   konštantína   filozofa    v
  207 v    čase  a    priestore
  207 v    niektorých   prípadoch    aj
  207 v    tejto  kapitole    sa
  207 v    zmysle zákona č
  206 dizertačnú   prácu  na   tému
  206 ktorý  sa   nachádza    v
  206 v    porovnaní    s    tým
  206 v    skutočnosti   je   to
  206 v    súlade s    jeho
  206 v    súvislosti   s    týmto
  206 v    takom  prípade sa
  205 aby   sme   sa   stali
  205 a    ich   vplyv  na
  205 a    v    tomto  zmysle
  205 fakulty biotechnológie a    potravinárstva
  205 národná rada  slovenskej   republiky
  205 v    rámci  európskej    únie
  204 a    to   i    napriek
  204 a    to   nie   je
  204 humanitných   a    prírodných   vied
  204 the   new   york  times
  204 v    oblasti cestovného   ruchu
  203 ktorá  by   mala  byť
  203 na   prvý  pohľad by
  203 sa   na   jednej strane
  203 v    každom prípade však
  203 v    tom   čase  bol
  202 ako   príklad môžeme uviesť
  202 ktorý  je   založený    na
  202 tak   ako   je   to
  202 v    rámci  ktorej sa
  202 v    tomto  prípade by
  202 že   by   sme   mali
  200 v    ktorom by   sa
  200 v    zariadeniach  sociálnych   služieb
  200 zákona o    dani  z
  200 0    1    1    1
  200 15   17   19   21
  199 a    jeho  perspektívy   v
  199 aj   s    ohľadom na
  199 je   v    konečnom    dôsledku
  199 sa   vzťahuje    aj   na
  198 bez   ohľadu na   jeho
  198 po   roku  1989  sa
  198 skončení    druhej svetovej    vojny
  198 to   bolo  v    prípade
  198 v    súvislosti   s    jeho
  198 za   svetovej    imperialistickej    vojny
  198 že   je   to   tak
  197 abstraktov   z    medzinárodnej  vedeckej
  197 a    tak   sme   sa
  197 isté  platí  aj   pre
  197 je   do   istej  miery
  197 ktoré  sa   vzťahujú    na
  197 po   októbrovej   socialistickej revolúcii
  197 sa   vo   veľkej miere
  197 v    konečnom    dôsledku    sa
  197 zborník abstraktov   z    medzinárodnej
  196 ako   sme   už   povedali
  196 a    to   nielen na
  196 certifikátom  alebo  praktickým   overením
  196 čo   je   to   za
  196 na   druhý  deň   ráno
  196 po   skončení    druhej svetovej
  196 preukázať    certifikátom  alebo  praktickým
  195 ako   je   to   pri
  195 ale   aj   z    hľadiska
  195 a    v    tom   istom
  195 na   život  a    na
  195 o    vysokých    školách a
  195 to   platí  aj   pre
  195 v    tomto  článku sa
  194 a    to   tak   v
  194 fakulta zdravotníctva  a    sociálnej
  194 krátkom slovníku    slovenského   jazyka
  194 ktorá  sa   konala v
  194 platí  to   aj   pre
  194 sa   v    konečnom    dôsledku
  194 treba  si   však  uvedomiť
  194 v    opačnom prípade by
  194 vo   vzťahu k    iným
  193 do   akej  miery  sú
  193 ústavného    súdu  slovenskej   republiky
  193 zo   slovenského   jazyka pre
  193 že   tu   ide   o
  192 čechách a    na   morave
  192 jeden  a    ten   istý
  192 mení  a    dopĺňa zákon
  192 na   trhu  práce  a
  192 nie   je   až   také
  192 sa   môžeme stretnúť    s
  192 že   sa   v    nich
  191 a    čo   je   najdôležitejšie
  191 aj   keď   je   to
  191 ako   sa   len   dá
  191 ide   v    podstate    o
  191 nie   je   to   ani
  191 preto  sme   sa   rozhodli
  191 v    jednom zo   svojich
  191 v    neposlednom   rade  je
  190 filozofická   fakulta univerzity   komenského
  190 sa   v    tomto  smere
  190 z    toho  dôvodu sa
  189 aj   keď   nie   je
  189 ak   to   nie   je
  189 boli  v    tom   čase
  189 je   podľa  nášho  názoru
  189 narodil sa   v    roku
  189 na   slovensku    i    v
  189 nie   sú   k    dispozícii
  189 s    plnou  mocou  pre
  189 v    ktorom sa   nachádza
  189 zákona o    obecnom zriadení
  189 z    božej  milosti kráľ
  189 17   19   21   23
  188 čo   sa   stalo  s
  188 dieťaťa mladšieho    školského    veku
  188 ktoré  sú   potrebné    na
  188 spu   v    nitre  oznamuje
  187 a    v    mnohých prípadoch
  187 najmä  vo   vzťahu k
  187 od   rána  do   večera
  187 rady  slovenskej   republiky    č
  187 sa   v    porovnaní    s
  187 si   môžete prečítať    v
  187 v    pravidlách   slovenského   pravopisu
  187 v    tom   čase  som
  186 a    vo   vzťahu k
  186 nie   je   o    nič
  186 sa   kladie dôraz  na
  186 s    operačným    systémom    windows
  186 tvorbe pre   deti  a
  186 v    krátkom slovníku    slovenského
  186 v    odbornej    literatúre   sa
  185 bola  v    tom   čase
  185 fakulta upjš  v    košiciach
  185 je   na   rozdiel od
  185 ktoré  sa   vyskytujú    v
  185 najmä  čo   sa   týka
  185 žil   počas  vrchnej kriedy
  184 a    čo   sa   týka
  184 a    dobrá  pracovná    morálka
  184 aj   keď   sa   v
  184 jedným z    nich  bol
  184 je   jedným zo   základných
  184 of   slovak language    and
  184 sme   sa   stretli s
  184 spoločnosť   s    ručením obmedzeným
  183 bezúhonnosť   a    dobrá  pracovná
  183 božej  milosti kráľ  uhorska
  183 na   druhej strane aj
  183 na   prvý  pohľad je
  183 na   tomto  mieste je
  183 vk   ekonóm spu   nitra
  182 ak   by   sme   mali
  182 by   sme   mohli  povedať
  182 je   v    súlade so
  182 rektorát    slovenskej   poľnohospodárskej    univerzity
  181 ani   v    tomto  prípade
  181 a    v    spolupráci   s
  181 rovnako ako   v    prípade
  180 ako   už   bolo  uvedené
  180 a    v    porovnaní    s
  180 je   v    rozpore so
  180 morálna bezúhonnosť   a    dobrá
  180 niektoré    z    nich  sú
  180 pre   ľudské práva  a
  180 s    a    u    r
  180 tejto  súvislosti   je   potrebné
  180 to   bolo  aj   v
  180 v    súlade s    požiadavkami
  179 a    spolu  s    nimi
  179 plnou  mocou  pre   správu
  179 vo   väčšine prípadov    sa
  178 ako   tomu  bolo  v
  178 a    za   stáleho miešania
  178 je   do   značnej miery
  178 ľudí  s    mentálnym    postihnutím
  178 nárok  na   náhradu škody
  178 nie   je   ani   tak
  178 týka  sa   to   najmä
  178 v    jednej zo   svojich
  177 ak   berieme do   úvahy
  177 ako   sme   už   naznačili
  177 jednej a    tej   istej
  177 mocou  pre   správu slovenska
  177 pápeža jána  pavla  ii
  177 s    vyučovacím   jazykom maďarským
  177 v    prvom  rade  o
  176 má   svoj  pôvod  v
  176 medzi  nebom  a    zemou
  176 sú   v    tomto  prípade
  176 v    inom  členskom    štáte
  175 a    to   z    dôvodu
  175 európsky    súd   pre   ľudské
  175 na   druhý  deň   sa
  175 sa   stal  jedným z
  175 svojho blížneho    ako   seba
  175 v    skutočnosti   ide   o
  175 že   v    tom   čase
  174 ale   aj   v    iných
  174 a    v    tom   je
  174 by   to   malo  byť
  174 ktorá  je   založená    na
  174 nie   je   uvedené inak
  174 no   nie   je   to
  174 o    štyri  roky  neskôr
  174 v    súlade s    ich
  174 zaisťovacej   divízie v    zssr
  174 zmiluj sa   nado  mnou
  174 1    0    0    0
  173 a    s    tým   súvisiace
  173 dávky  v    hmotnej núdzi
  173 môže  mať   za   následok
  173 počas  prvej  svetovej    vojny
  173 po   prvý  raz   sa
  173 so   zbraňou v    ruke
  172 ako   je   to   u
  172 inštitút    pre   verejné otázky
  172 konferencie   s    medzinárodnou  účasťou
  172 na   základe ktorého sa
  172 v    oveľa  väčšej miere
  171 a    až   potom  sa
  171 ako   o    tom   svedčí
  171 dohovoru    o    ochrane ľudských
  171 druhej svetovej    vojne  sa
  171 v    porovnaní    s    predchádzajúcimi
  171 vysoká škola  múzických    umení
  171 0    0    1    1
  170 a    tak   je   to
  170 ešte  v    tom   istom
  170 medzi  východom    a    západom
  170 na   druhý  deň   po
  170 slovenskej   akadémie    vied  v
  170 v    priebehu    niekoľkých   rokov
  170 v    širšom zmysle slova
  170 v    takom  prípade by
  170 v    tejto  oblasti a
  169 ktoré  sú   k    dispozícii
  169 niečo  nie   je   v
  169 o    ktorých sa   hovorí
  169 si   kladie za   cieľ
  169 treba  mať   na   zreteli
  169 väčšina z    nich  sa
  169 v    kláštore    pod   znievom
  169 život  a    na   smrť
  168 a    čo   je   ešte
  168 a    preto  nie   je
  168 do   popredia    sa   dostáva
  168 je   alebo  nie   je
  168 ktorý  sa   konal  v
  168 najmä  ak   ide   o
  168 starostlivosti a    ochrany prírody
  168 v    tomto  kontexte    je
  167 ktoré  nie   sú   v
  167 medzi  dobrom a    zlom
  167 pamiatkovej   starostlivosti a    ochrany
  167 práve  v    tom   čase
  167 prvý  pohľad by   sa
  167 vysokých    školách a    o
  167 z    tváre  do   tváre
  166 aj   v    tomto  smere
  166 článok si   môžete prečítať
  166 námestie    jozefa herdu  2
  165 každý  má   právo  na
  165 na   rozdiel od   toho
  165 na   slovensku    po   roku
  165 nie   je   to   isté
  165 nie   je   v    rozpore
  165 o    desať  rokov  neskôr
  165 uzávierka    výberového   konania je
  165 v    širšom slova  zmysle
  165 v    ten   deň   sa
  165 v    zmysle zákona o
  164 a    bez   ohľadu na
  164 aj   v    iných  oblastiach
  164 mne   a    ja   v
  164 na   druhej strane treba
  164 niektoré    z    nich  sa
  164 no   aj   napriek tomu
  164 o    s    a    u
  164 rozdiel je   v    tom
  164 sú   v    porovnaní    s
  164 školách a    o    zmene
  164 19   21   23   25
  163 by   sa   mali  začať
  163 fyzických    a    právnických   osôb
  163 mene  otca  i    syna
  163 môže  ísť   aj   o
  163 pokiaľ je   to   možné
  163 v    mene  otca  i
  163 v    takom  prípade je
  162 a    dopĺňa zákon  č
  162 na   rozdiel od   nich
  162 preukázať    štátnou jazykovou    skúškou
  162 vo   vyučovaní    materinského  jazyka
  162 v    tomto  prípade nie
  161 a    ak   je   to
  161 a    to   najmä  z
  161 by   sme   mali  byť
  161 jazykovou    skúškou alebo  pohovorom
  161 každý  z    nich  má
  161 niet  pochýb o    tom
  161 štátnou jazykovou    skúškou alebo
  161 v    mnohých prípadoch    sa
  161 v    súčasnosti   sa   v
  161 však  nie   je   len
  160 a    na   druhý  deň
  160 členských    štátov európskej    únie
  160 deti  a    mládež a
  160 podporu výskumu a    vývoja
  160 zákona nr   sr   č
  159 fmk   ucm   v    trnave
  159 hlinkovej    slovenskej   ľudovej strany
  159 práce  sociálnych   vecí  a
  159 v    súvislosti   s    touto
  159 v    tejto  časti  sa
  159 vysokoškolského učiteľa na   katedre
  159 v    závislosti   od   typu
  159 2    2    2    2
  158 na   ochranu životného    prostredia
  158 som   sa   stretol s
  158 v    čo   najkratšom   čase
  158 v    užšom  zmysle slova
  158 z    tohto  pohľadu je
  158 4    5    6    7
  157 a    jej   vplyv  na
  157 ale   aj   v    zahraničí
  157 a    starať sa   o
  157 až   v    druhej polovici
  157 čo   je   dobré  a
  157 čo   môže  viesť  k
  157 je   v    tomto  zmysle
  157 príslušníkov  zaisťovacej   divízie v
  157 silné  a    slabé  stránky
  157 už   v    prvej  polovici
  157 v    období rokov  2001
  157 však  nie   je   možné
  157 výstavby    a    regionálneho  rozvoja
  157 výtvarných   umení  v    bratislave
  157 v    zssr  v    rokoch
  157 za   audiovizuálnu  tvorbu roku
  157 zákona o    sociálnom    poistení
  157 znení  neskorších   predpisov    a
  156 k    r    á    ľ
  156 ktorý  v    tom   čase
  156 na   prvý  pohľad zdá
  156 nie   je   to   nič
  156 tom   istom  roku  sa
  156 umb   v    banskej bystrici
  156 už   v    tomto  období
  156 v    druhej polovici    roka
  155 a    zajatia príslušníkov  zaisťovacej
  155 dezercie    a    zajatia príslušníkov
  155 divízie v    zssr  v
  155 jazyka a    literatúry   študijný
  155 odpovede    na   tieto  otázky
  155 pred  druhou svetovou    vojnou
  155 prihlášky    s    profesijným   životopisom
  155 sa   skladá z    troch
  155 zajatia príslušníkov  zaisťovacej   divízie
  155 základných   ľudských    práv  a
  155 zssr  v    rokoch 1942
  155 že   sa   s    ním
  154 aj   keď   ide   o
  154 a    literatúry   študijný    odbor
  154 a    o    rok   neskôr
  154 department   of   slovak language
  154 je   možné  považovať    za
  154 je   vo   vzťahu k
  154 na   jednej strane sú
  154 na   rozdiel od   väčšiny
  154 prvom  rade  je   to
  154 v    oblasti ľudských    práv
  154 v    súčasnosti   nie   je
  154 z    toho  dôvodu je
  154 21   23   25   27
  153 bez   ohľadu na   vek
  153 čo   sa   ho   boja
  153 je   v    istom  zmysle
  153 medzi  ktoré  patrí  aj
  153 na   podporu výskumu a
  153 príspevok    vznikol v    rámci
  153 sa   odráža aj   v
  153 slovenčiny   ako   cudzieho    jazyka
  153 so   sídlom v    bratislave
  153 s    rozumom a    láskou
  153 tak   to   bolo  aj
  153 treba  vziať  do   úvahy
  153 v    najširšom    zmysle slova
  153 že   v    porovnaní    s
  152 je   k    dispozícii   aj
  152 na   návrh  poroty v
  152 osôb  so   zdravotným   postihnutím
  152 sa   do   popredia    dostáva
  152 slovenského   národného    múzea  v
  152 v    hmotnej núdzi  a
  152 všeobecne    záväzných    právnych    predpisov
  152 výkaz  ziskov a    strát
  151 čo   by   sa   stalo
  151 návrh  poroty v    zložení
  151 o    obecnom zriadení    v
  151 v    ktorej sa   nachádza
  151 v    niektorých   prípadoch    je
  151 v    tej   chvíli sa
  151 01   banská bystrica    tel
  150 aj   napriek tomu  sa
  150 aj   v    tomto  roku
  150 asociácia    slovenských   filmových    klubov
  150 čo   malo  za   následok
  150 deti  a    mládež do
  150 sa   do   istej  miery
  150 úloh  zo   slovenského   jazyka
  150 v    čo   najväčšej    miere
  150 vecí  a    rodiny sr
  150 v    mladšom školskom    veku
  150 v    tejto  súvislosti   možno
  150 v    tomto  bode  sa
  149 ako   je   tomu  v
  149 ako   sa   uvádza v
  149 či   už   sú   to
  149 ktoré  sú   založené    na
  149 rozpočet    na   4    porcie
  149 v    druhej svetovej    vojne
  149 v    rámci  ktorých sa
  149 z    tohto  hľadiska    sa
  148 ani   jeden  z    týchto
  148 ani   v    jednom prípade
  148 čo   by   mohlo  byť
  148 druhej svetovej    vojny  a
  148 k    bohu  a    k
  148 mnohé  z    nich  sú
  148 mohlo  by   sa   zdať
  148 na   rube  pliesť očká
  148 na   základných   a    stredných
  148 práve  z    tohto  dôvodu
  148 za   druhej svetovej    vojny
  148 00   h    v    posluchárni
  147 je   to   pre   mňa
  147 je   však  v    tom
  147 ktoré  by   sme   mohli
  147 na   celom  území  slovenska
  147 od   začiatku    do   konca
  147 príspevkov   z    vedeckej    konferencie
  147 s    operačným    systémom    android
  147 sulfidických  mineralizácií  západných    karpát
  147 vysokej škole  výtvarných   umení
  147 zbierka úloh  zo   slovenského
  146 je   to   naozaj tak
  146 ktoré  sú   uvedené v
  146 nároku na   náhradu škody
  146 pobyt  pre   dve   osoby
  146 práce  s    pc   v
  145 aby   sa   s    ním
  145 ich   je   nebeské kráľovstvo
  145 je   jeden  z    dôvodov
  145 ktorá  sa   nachádza    v
  145 ktoré  sa   používajú    na
  145 ktorých sa   to   týka
  145 lebo  ich   je   nebeské
  145 na   seba  dlho  čakať
  145 nie   je   až   taká
  145 pokiaľ nie   je   uvedené
  145 sa   v    súlade s
  145 sme   sa   s    ním
  145 s    osobitným    zreteľom    na
  145 v    dejinách    slovenskej   literatúry
  145 v    tomto  čase  sa
  144 fakulta univerzity   pavla  jozefa
  144 je   k    dispozícii   na
  144 ktoré  by   sa   mali
  144 otca  i    syna  i
  144 práve  v    súvislosti   s
  144 pre   tvoje  modré  oči
  144 s    pc   v    rozsahu
  144 vypisuje    výberové    konanie na
  143 a    to   predovšetkým  v
  143 a    v    istom  zmysle
  143 a    z    tohto  dôvodu
  143 bernoláka    v    nových zámkoch
  143 jedno  a    to   isté
  143 ktoré  by   sa   mohli
  143 musíme brať  do   úvahy
  143 pre   malé  a    stredné
  143 strojov a    výrobných    systémov
  143 syna  i    ducha  svätého