Frekvencie trigramov slov v korpuse prim-9.0-public-prf

1. Top 1000

 15921 na   druhej strane
 13441 v    súvislosti   s
 12756 na   rozdiel od
 10954 v    porovnaní    s
 10785 v    tomto  prípade
 10768 vo   vzťahu k
  8605 v    súlade s
  8509 v    tom   čase
  7900 na   jednej strane
  7734 v    ktorom sa
  7556 bez   ohľadu na
  6639 nie   je   to
  6438 pokiaľ ide   o
  5948 že   je   to
  5695 v    tejto  súvislosti
  5649 pre   deti  a
  5602 v    prvom  rade
  5592 nie   je   možné
  5508 deti  a    mládež
  5389 v    tejto  oblasti
  5364 v    ktorej sa
  5241 v    tomto  období
  5181 ale   aj   v
  5174 a    tak   sa
  5089 v    závislosti   od
  5077 to   nie   je
  5004 že   ide   o
  4986 v    ktorých sa
  4771 čo   sa   týka
  4631 na   prvý  pohľad
  4448 v    konečnom    dôsledku
  4421 aby   sme   sa
  4272 v    tomto  smere
  4215 meditácia    na   text
  3927 v    spolupráci   s
  3750 a    to   v
  3677 v    tom   istom
  3561 nie   je   v
  3552 v    druhej polovici
  3482 v    banskej bystrici
  3450 a    to   aj
  3310 sa   s    ním
  3296 sa   v    ňom
  3287 však  nie   je
  3285 v    tomto  zmysle
  3280 a    to   je
  3264 v    každom prípade
  3236 v    posledných   rokoch
  3215 by   sme   sa
  3193 aj   napriek tomu
  3149 s    ohľadom na
  3131 ale   aj   na
  3126 ako   je   to
  3099 ktoré  sa   v
  3098 ako   aj   v
  3023 by   sme   mohli
  3013 nie   je   len
  2979 v    niektorých   prípadoch
  2978 po   prvý  raz
  2914 do   istej  miery
  2904 že   by   sa
  2895 v    tomto  roku
  2891 aj   keď   sa
  2798 vzhľadom    na   to
  2785 by   mala  byť
  2768 ohľadu na   to
  2763 sa   v    nej
  2758 cyrila a    metoda
  2726 by   mali  byť
  2723 by   mal   byť
  2707 z    nich  je
  2678 a    tým   aj
  2660 ako   sme   už
  2649 spočíva v    tom
  2632 0    0    0
  2626 v    súčasnosti   sa
  2595 na   tomto  mieste
  2592 do   akej  miery
  2527 už   nie   je
  2495 v    neposlednom   rade
  2492 a    preto  sa
  2463 aj   v    prípade
  2452 z    tohto  dôvodu
  2451 sa   s    nimi
  2444 a    v    roku
  2441 a    to   nielen
  2431 z    nich  sa
  2408 a    teda  aj
  2406 na   slovensku    v
  2395 už   v    roku
  2386 aj   v    tomto
  2354 a    keď   sa
  2352 že   nie   je
  2330 čo   je   v
  2321 a    nie   je
  2317 v    súvislosti   so
  2308 a    to   najmä
  2287 sa   v    nich
  2286 ktoré  sú   v
  2283 by   sa   mali
  2274 slovenského   jazyka a
  2263 je   jedným z
  2260 ktoré  nie   sú
  2256 sa   nachádza    v
  2248 v    slovenskej   republike
  2246 v    rozpore s
  2230 sa   v    tomto
  2229 ak   by   sme
  2222 je   to   tak
  2222 s    ktorými sa
  2221 na   druhý  deň
  2205 na   slovensku    a
  2205 v    súčasnosti   je
  2199 nie   je   ani
  2191 v    prvej  polovici
  2183 až   do   roku
  2172 v    súlade so
  2165 je   to   v
  2159 podobne ako   v
  2158 sa   k    nemu
  2152 že   sa   v
  2149 ako   sa   to
  2144 dostupné    na   internete
  2143 slovenský    jazyk  a
  2127 by   sme   mali
  2106 je   v    tom
  2080 na   strane druhej
  2075 druhej svetovej    vojny
  2070 na   trhu  práce
  2070 vo   väčšine prípadov
  2069 ako   aj   na
  2068 v    tom   zmysle
  2026 na   celom  svete
  2025 jazyk  a    literatúra
  2021 je   to   však
  2019 v    znení  neskorších
  1979 by   sa   mal
  1977 v    mnohých prípadoch
  1975 by   som   sa
  1967 z    toho  vyplýva
  1964 je   to   aj
  1962 aby   som   sa
  1961 sa   v    roku
  1955 jazyka a    literatúry
  1953 na   slovensku    sa
  1942 a    na   druhej
  1940 ak   by   sa
  1932 čo   je   to
  1932 na   čele  s
  1919 jeden  z    nich
  1919 je   v    tomto
  1912 ak   ide   o
  1906 z    toho  dôvodu
  1905 znení  neskorších   predpisov
  1904 ale   aj   o
  1882 do   značnej miery
  1866 keď   som   sa
  1858 ktorý  sa   v
  1848 keď   sa   v
  1830 by   malo  byť
  1821 v    dôsledku    toho
  1818 literatúry   pre   deti
  1815 z    celkového    počtu
  1812 a    ja   som
  1799 každý  z    nás
  1798 až   do   konca
  1792 ak   je   to
  1789 v    istom  zmysle
  1788 a    čo   je
  1786 spu   v    nitre
  1784 z    tohto  hľadiska
  1780 ako   v    prípade
  1776 v    porovnaní    so
  1764 po   roku  1989
  1760 je   k    dispozícii
  1751 je   v    súčasnosti
  1742 vo   veľkej miere
  1741 a    ako   sa
  1728 ako   jeden  z
  1720 pavla  jozefa šafárika
  1720 v    takom  prípade
  1706 je   to   len
  1693 a    metoda v
  1686 aby   sme   si
  1680 na   prvom  mieste
  1679 v    prípade potreby
  1670 a    potom  sa
  1669 sa   na   to
  1668 v    spojení s
  1667 sa   skladá z
  1662 po   celom  svete
  1653 na   ktorom sa
  1652 na   filozofickej  fakulte
  1647 môže  byť   aj
  1642 sa   s    ňou
  1633 v    poslednom    čase
  1627 a    to   na
  1622 ktorý  je   v
  1613 v    ktorom je
  1611 šafárika    v    košiciach
  1600 svedčí o    tom
  1578 s    dôrazom na
  1577 by   sa   mala
  1577 napriek tomu  sa
  1570 čo   sa   v
  1563 na   základe toho
  1557 aj   keď   je
  1556 ale   aj   pre
  1553 je   založená    na
  1552 v    bratislave   a
  1548 mali  by   sme
  1544 čo   sa   stalo
  1542 v    spojených    štátoch
  1541 v    roku  2001
  1539 podľa  nášho  názoru
  1536 na   ktoré  sa
  1526 brať  do   úvahy
  1526 druhej svetovej    vojne
  1524 sa   k    nim
  1522 je   jednou z
  1516 sa   o    tom
  1514 a    na   základe
  1513 aby   ste   sa
  1513 sa   o    to
  1513 vo   vysokých    tatrách
  1508 a    v    neposlednom
  1505 ktorá  je   v
  1504 a    v    prípade
  1503 ako   by   sa
  1499 aby   sa   v
  1498 nie   je   nič
  1493 1    1    1
  1488 a    preto  je
  1481 ako   to   bolo
  1480 sa   môže  stať
  1474 a    literatúra   v
  1474 metoda v    trnave
  1472 aj   v    iných
  1459 rule  of   law
  1456 aby   sme   mohli
  1454 sa   v    tejto
  1451 by   sa   dalo
  1451 je   to   možné
  1447 komenského   v    bratislave
  1444 literatúra   v    škole
  1444 na   území  slovenska
  1442 na   ktorých sa
  1442 so   zreteľom    na
  1441 by   sme   si
  1439 v    tomto  čase
  1438 niektoré    z    nich
  1436 ktoré  by   sa
  1431 a    to   tak
  1429 sa   považuje    za
  1417 v    našom  prípade
  1416 sa   v    súčasnosti
  1415 v    ten   deň
  1412 mohli  by   sme
  1411 sa   zameriava    na
  1403 na   slovensku    je
  1403 z    ktorých sa
  1399 ktorá  sa   v
  1391 a    je   to
  1384 ján   pavol  ii
  1382 v    roku  2004
  1382 v    žiadnom prípade
  1381 ktoré  by   mohli
  1373 so   zdravotným   postihnutím
  1372 film  a    doba
  1370 v    kombinácii   s
  1367 a    spolu  s
  1366 tom   istom  roku
  1361 v    roku  2000
  1360 a    stal  sa
  1359 to   aj   v
  1357 pri   pohľade na
  1355 do   určitej miery
  1354 v    tejto  časti
  1353 v    dnešnej dobe
  1348 okrem  toho  sa
  1347 v    minulom roku
  1343 na   vysokej škole
  1340 čo   sa   deje
  1337 sa   u    nás
  1336 s    ktorým sa
  1330 že   by   sme
  1327 ale   aj   z
  1323 nie   je   iba
  1322 po   druhej svetovej
  1318 jozefa šafárika    v
  1317 na   túto  otázku
  1313 je   pre   nás
  1309 čo   by   sa
  1308 môže  viesť  k
  1303 väčšina z    nich
  1299 ale   je   to
  1296 na   našom  území
  1292 až   v    roku
  1289 vo   svojom živote
  1288 je   založený    na
  1286 ale   nie   je
  1285 sa   z    neho
  1284 na   východnom    slovensku
  1281 v    tomto  ohľade
  1276 v    reálnom čase
  1272 či   už   v
  1272 v    tomto  kontexte
  1271 ktorý  nie   je
  1262 aj   na   slovensku
  1257 každý  z    nich
  1257 že   v    tomto
  1256 v    roku  2002
  1255 sa   v    rámci
  1252 a    s    ním
  1252 v    roku  2010
  1251 a    s    tým
  1251 v    roku  2006
  1248 okrem  iného  aj
  1244 možno  považovať    za
  1243 aj   u    nás
  1243 vo   veľkej británii
  1242 či   ide   o
  1237 že   ak   sa
  1233 sa   na   slovensku
  1233 vo   svojej podstate
  1227 tak   je   to
  1219 sa   aj   v
  1218 ale   aj   ako
  1214 čo   nie   je
  1213 v    takomto prípade
  1212 a    o    zmene
  1212 v    new   yorku
  1211 so   sídlom v
  1211 v    českej republike
  1211 v    nadväznosti   na
  1204 v    tom   prípade
  1203 je   v    podstate
  1198 sa   však  v
  1197 v    roku  2008
  1195 a    v    tomto
  1195 keď   sa   na
  1193 by   bolo  možné
  1193 na   ktorej sa
  1178 a    z    toho
  1174 je   zameraná    na
  1172 je   veľmi  dôležité
  1170 sa   k    nej
  1169 a    ak   sa
  1169 a    to   z
  1169 sa   v    tom
  1168 že   sa   na
  1165 viac  či   menej
  1163 v    tej   chvíli
  1158 v    ktorej je
  1156 aby   sme   boli
  1155 o    ktorých sa
  1155 v    roku  2005
  1151 narodil sa   v
  1151 pri   ktorom sa
  1151 sa   stretávame   s
  1151 sa   z    nich
  1151 sociálnych   vecí  a
  1147 mužov  a    žien
  1146 a    aby   sa
  1146 času  na   čas
  1144 zmene  a    doplnení
  1143 sa   jedná  o
  1142 o    zmene  a
  1142 z    času  na
  1141 má   za   následok
  1141 v    roku  2009
  1141 že   som   sa
  1139 v    roku  2003
  1138 prvej  svetovej    vojny
  1137 slovenskej   akadémie    vied
  1134 aj   v    tom
  1134 ktorý  sa   stal
  1134 sa   nachádzajú   v
  1133 z    ktorého sa
  1129 v    prvej  časti
  1129 že   sa   to
  1128 nie   je   na
  1127 ale   aj   s
  1127 v    zhode  s
  1126 by   sa   malo
  1119 so   zameraním    na
  1118 v    boji  proti
  1117 vecí  a    rodiny
  1115 čo   je   pre
  1115 len   čo   sa
  1115 tak   ako   v
  1113 v    poslednom    období
  1110 a    v    tom
  1110 v    slovenskej   literatúre
  1109 zaradené    v    periodiku
  1106 nie   sú   v
  1106 sa   vzťahuje    na
  1103 druhej strane sa
  1100 v    ktorých je
  1099 a    okrem  toho
  1099 ľudských    práv  a
  1096 a    že   sa
  1092 v    roku  2011
  1089 na   tento  účel
  1088 ako   je   napríklad
  1086 ani   jeden  z
  1086 ešte  nie   je
  1086 nie   je   však
  1083 a    v    rámci
  1083 ide   o    to
  1082 sa   aj   na
  1082 sú   k    dispozícii
  1080 je   to   veľmi
  1080 slovenskej   národnej    rady
  1079 poukazuje    na   to
  1077 práve  v    tomto
  1077 zatiaľ čo   v
  1076 ak   nie   je
  1076 a    tým   sa
  1074 a    dokonca aj
  1071 aj   v    oblasti
  1070 rokov  minulého    storočia
  1067 v    oboch  prípadoch
  1067 v    roku  2007
  1066 sme   sa   rozhodli
  1063 a    tak   som
  1058 môže  to   byť
  1055 doplnení    niektorých   zákonov
  1055 sa   na   nich
  1055 sa   v    priebehu
  1053 sa   s    tým
  1051 je   v    ňom
  1047 uk   v    bratislave
  1044 univerzita   pavla  jozefa
  1043 do   veľkej miery
  1042 slovenského   národného    povstania
  1040 podľa  môjho  názoru
  1036 a    doplnení    niektorých
  1036 ktoré  sa   týkajú
  1035 na   inom  mieste
  1034 som   sa   s
  1032 v    plnej  miere
  1031 vo   väčšej miere
  1030 z    celého sveta
  1027 medzi  nimi  aj
  1026 v    strednej    európe
  1025 v    súčasnej    dobe
  1024 nie   je   schopný
  1023 práv  a    slobôd
  1020 ide   najmä  o
  1019 ako   sa   v
  1016 o    rok   neskôr
  1015 keď   sme   sa
  1015 ktoré  môžu  byť
  1014 v    tých  časoch
  1013 dalo  by   sa
  1013 ktorý  by   sa
  1013 to   isté  platí
  1011 aj   z    hľadiska
  1011 pre   ľudské práva
  1011 už   ide   o
  1010 aj   keď   v
  1010 k    dispozícii   je
  1008 v    roku  1999
  1006 za   každú  cenu
  1005 aj   v    rámci
  1005 ktoré  by   mali
  1003 je   v    súlade
  1003 na   základe týchto
  1003 odpoveď na   otázku
  1003 som   sa   na
  1002 sa   hovorí o
  1001 do   takej  miery
  1001 že   v    prípade
  998 v    prvom  prípade
  997 pri   tejto  príležitosti
  996 ako   aj   o
  996 by   sa   mohlo
  996 jednej strane a
  995 v    opačnom prípade
  989 že   by   som
  987 detí  a    mládeže
  987 s    ktorou sa
  986 mnohé  z    nich
  986 pri   práci  s
  986 sme   sa   na
  986 že   to   nie
  985 sa   dostal do
  984 na   ceste  k
  984 v    jednom z
  983 a    na   jeho
  983 vo   svojej práci
  982 aj   v    súčasnosti
  982 môže  ísť   o
  980 by   sa   v
  980 v    druhej časti
  978 a    až   potom
  977 sa   na   ňom
  977 slovenskej   poľnohospodárskej    univerzity
  977 v    praxi  sa
  975 je   viac  ako
  975 po   jeho  smrti
  975 rokoch minulého    storočia
  975 svedčia o    tom
  973 o    to   viac
  972 a    možno  aj
  972 strednej    a    východnej
  969 na   univerzite   v
  968 by   mohli  byť
  968 sa   na   ňu
  965 ak   sa   v
  964 ktoré  sa   na
  964 nie   je   pre
  964 sú   uvedené v
  964 v    roku  2012
  963 tak   ako   sa
  961 to   bolo  v
  957 je   jeden  z
  955 sme   sa   v
  955 v    spolupráci   so
  954 ktorá  nie   je
  954 univerzity   komenského   v
  953 sa   prejavuje    v
  952 a    od   roku
  951 pri   ktorej sa
  950 sa   opiera o
  950 storočia    pred  n
  948 by   mohol  byť
  944 by   ste   sa
  944 sa   spája  s
  941 by   sa   mohli
  939 aj   v    tejto
  939 v    tejto  kapitole
  937 je   pre   mňa
  936 nie   je   potrebné
  935 nič   nie   je
  935 v    roku  1998
  934 by   som   si
  934 druhej strane však
  934 upjš  v    košiciach
  933 jedným z    nich
  930 ktorý  by   mal
  929 aby   sa   na
  927 sa   o    ňom
  925 v    dôsledku    čoho
  924 sa   dostali do
  919 druhej strane je
  919 hneď  na   začiatku
  919 prvej  svetovej    vojne
  916 studia academica    slovaca
  916 vôbec  nie   je
  915 nie   je   celkom
  914 a    v    jeho
  914 o    dva   roky
  912 a    v    súčasnosti
  912 v    našich podmienkach
  910 aj   keď   nie
  905 ja   som   sa
  905 že   sa   mu
  903 v    ktorom sú
  902 v    medzivojnovom  období
  901 spolu  s    ním
  900 sa   o    nich
  898 ako   už   bolo
  898 sa   už   v
  897 v    blízkej budúcnosti
  896 na   základe ktorých
  895 práva  a    povinnosti
  895 s    prihliadnutím  na
  895 zo   všetkých    strán
  895 že   keď   sa
  894 či   už   ide
  894 v    rámci  projektu
  893 keď   ide   o
  892 a    my   sme
  892 a    zároveň aj
  892 že   aj   v
  891 je   aj   v
  891 ktoré  sú   pre
  891 organizácie   spojených    národov
  891 už   niekoľko    rokov
  887 rovnako ako   v
  887 tomto  prípade sa
  886 viac  alebo  menej
  883 v    roku  1990
  883 v    roku  1997
  883 výchovy a    vzdelávania
  877 ako   aj   pre
  877 ako   som   už
  877 sa   mu   podarilo
  875 by   mohla  byť
  875 v    našom  živote
  875 vo   svojej knihe
  874 v    tej   istej
  871 to   môže  byť
  870 a    to   bez
  869 a    tak   je
  869 v    banskej štiavnici
  868 v    cestovnom    ruchu
  867 by   sme   chceli
  867 na   ktorú  sa
  866 hovorí o    tom
  866 v    liptovskom   mikuláši
  865 na   jednom mieste
  865 sme   sa   s
  864 z    nich  sú
  863 na   túto  tému
  863 sa   z    nej
  862 pri   ktorých sa
  856 či   je   to
  854 v    šesťdesiatych  rokoch
  853 a    to   sa
  853 spišskej    novej  vsi
  852 aj   na   to
  845 a    stáva  sa
  845 každého z    nás
  844 v    plnom  rozsahu
  843 a    čo   sa
  842 a    s    ňou
  841 po   celý  život
  836 je   však  v
  836 v    jednej z
  836 v    týchto prípadoch
  834 ide   teda  o
  832 sa   na   základe
  830 z    ktorej sa
  830 z    uvedeného    vyplýva
  828 v    tejto  chvíli
  826 v    rámci  ktorého
  824 sa   na   nej
  822 by   mohlo  byť
  822 to   aj   napriek
  821 v    priebehu    niekoľkých
  818 čechov a    slovákov
  818 máme  na   mysli
  816 sa   narodil v
  816 sa   vo   svojej
  816 teda  nie   je
  815 ku   ktorému sa
  815 prípade ide   o
  815 v    hornej časti
  813 aby   bolo  možné
  813 je   pre   nich
  813 sa   nachádza    na
  813 vo   veku  od
  812 je   v    nej
  812 v    roku  1993
  811 mladšieho    školského    veku
  811 že   boh   je
  811 že   sú   to
  810 bol   jedným z
  810 v    roku  1996
  809 v    hmotnej núdzi
  808 sú   založené    na
  807 cestovného   ruchu  v
  807 preto  je   potrebné
  805 do   ktorého sa
  805 v    roku  1991
  803 starať sa   o
  802 zdá   sa   mi
  801 aj   o    tom
  801 sa   to   stalo
  801 to   najmä  v
  800 ale   na   druhej
  800 a    v    konečnom
  800 na   základe výsledkov
  800 sa   od   neho
  800 vo   vzťahu ku
  799 ruka  v    ruke
  798 sa   spolu  s
  798 vo   všetkých    oblastiach
  797 tom   istom  čase
  797 tomto  prípade je
  796 muža  a    ženy
  795 ako   aj   s
  795 a    zároveň sa
  795 ku   ktorým sa
  794 a    tak   si
  794 do   ktorej sa
  794 v    roku  1989
  792 najmä  v    oblasti
  792 sa   zakladá na
  791 dá   sa   povedať
  790 na   druhom mieste
  790 pred  niekoľkými   rokmi
  789 v    skutočnosti   je
  788 malých a    stredných
  788 z    druhej strany
  788 z    tohto  obdobia
  787 je   to   už
  787 spišská nová  ves
  785 je   to   pre
  785 už   nie   sú
  784 na   viacerých    miestach
  784 nie   sú   len
  783 pre   cestovný    ruch
  780 je   v    rozpore
  780 po   roku  1945
  779 na   životné prostredie
  779 priestoru    a    času
  778 a    k    tomu
  778 nejde  len   o
  778 v    roku  1968
  778 v    tom   je
  775 po   celý  čas
  775 v    roku  2013
  775 v    tomto  článku
  774 podobne ako   pri
  774 som   sa   v
  774 v    krátkom čase
  774 v    nasledujúcich  rokoch
  773 na   základe tohto
  773 sa   dostáva do
  773 týka  sa   to
  773 z    tohto  pohľadu
  772 čo   je   na
  769 sa   mu   to
  767 by   sa   to
  767 chcel  by   som
  767 už   od   roku
  767 v    rámci  ktorej
  765 a    nie   na
  765 sa   na   ne
  764 ak   sa   na
  764 českej a    slovenskej
  764 mleté  čierne korenie
  764 v    druhom prípade
  763 ktorá  by   sa
  763 v    každodennom   živote
  763 v    tejto  fáze
  761 ako   na   to
  761 sa   odohráva    v
  760 dokonca aj   v
  760 ide   len   o
  760 ktorý  bol   v
  760 sa   zamerali    na
  759 o    ktorom sa
  759 v    roku  1995
  757 je   to   pravda
  757 pána  ježiša krista
  755 ako   je   napr
  755 tvorby pre   deti
  755 v    tejto  práci
  754 i    keď   sa
  754 kladie dôraz  na
  754 napriek tomu  je
  754 sa   k    nám
  753 ale   i    v
  753 by   sa   mohol
  752 v    týchto dňoch
  751 sme   sa   mohli
  751 v    tej   dobe
  750 ako   aj   z
  750 v    tejto  knihe
  749 čo   by   sme
  749 že   v    roku
  748 na   základe ktorého
  748 v    školskom    roku
  747 a    na   slovensku
  745 v    nových zámkoch
  744 preto  sa   v
  744 v    roku  1992
  743 nie   je   vždy
  743 platí  aj   pre
  742 ktorá  by   mala
  741 a    napriek tomu
  740 a    neskôr aj
  740 a    tak   sme
  738 ktorá  sa   stala
  738 výskumu a    vývoja
  737 a    to   všetko
  737 je   z    hľadiska
  737 starostlivosti o    seba
  736 ako   by   sme
  735 sme   božie  slovo
  734 a    na   ich
  734 sa   javí  ako
  733 jedným z    hlavných
  733 spolu  s    ďalšími
  732 počuli sme   božie
  732 poľnohospodárskej    univerzity   v
  731 a    nie   sú
  731 na   ktorý  sa
  729 ktorý  je   na
  727 by   to   bolo
  727 sú   zamerané    na
  727 v    prvých rokoch
  727 že   sme   sa
  726 je   aj   to
  723 no   napriek tomu
  721 len   v    prípade
  720 možno  hovoriť o
  720 s    najväčšou    pravdepodobnosťou
  719 v    nijakom prípade
  718 je   to   vlastne
  718 je   v    nich
  718 ktoré  boli  v
  718 ktoré  sa   nachádzajú
  718 vo   svojom diele
  717 a    východnej    európy
  716 je   v    skutočnosti
  716 len   na   základe
  716 vo   svojom srdci
  715 ale   aj   tak
  715 cestovného   ruchu  a
  715 ide   predovšetkým  o
  715 je   jedna  z
  715 literatúre   pre   deti
  715 na   dve   časti
  715 okrem  toho  je
  715 sa   na   mňa
  714 ktoré  súvisia s
  714 sa   k    tomu
  713 čo   i    len
  713 v    odbornej    literatúre
  712 aby   ste   si
  712 a    sociálnej    práce
  712 ešte  v    roku
  712 sme   sa   zamerali
  711 vedy  a    techniky
  710 mnohí  z    nich
  710 na   náhradu škody
  710 preto  nie   je
  710 svätého evanjelia    podľa
  709 ako   sa   zdá
  709 jedna  z    nich
  709 na   pravej strane
  708 jedná  sa   o
  708 nič   iné   ako
  708 slovenské    pedagogické   nakladateľstvo
  708 v    roku  2015
  708 v    tomto  bode
  707 a    tak   ďalej
  707 tak   ako   to
  707 v    roku  1994
  704 je   zameraný    na
  703 do   úvahy  aj
  703 sa   pozrieme    na
  701 čo   sa   stane
  701 sa   vo   svojom
  701 u    nás   sa
  701 v    sociálnej    práci
  700 a    aj   v
  700 do   tej   miery
  700 i    v    zahraničí
  700 práve  v    tom
  700 sa   do   nej
  699 v    ktorom by
  698 a    s    nimi
  698 slovník slovenského   jazyka
  697 je   to   s
  696 aj   v    ďalších
  696 dňa   na   deň
  695 ktorý  by   bol
  695 v    rozpore so
  694 v    takýchto    prípadoch
  694 x    x    x
  694 zo   dňa   na
  693 že   aj   keď
  692 za   jeden  z
  691 rád   by   som
  691 sa   od   nich
  691 v    danom  prípade
  690 ktoré  sa   stali
  690 sa   aj   o
  690 v    období rokov
  690 v    západnej    európe
  687 je   v    poriadku
  687 v    tridsiatych   rokoch
  687 že   je   v
  686 ktoré  nie   je
  686 v    bratislave   v
  686 v    menšej miere
  685 že   by   to
  681 ako   o    tom
  681 ešte  aj   dnes
  680 ako   sú   napríklad
  679 poznámky    pod   čiarou
  678 ak   sa   však
  678 a    to   nie
  678 keď   sa   to
  678 na   vlastné oči
  678 na   vysokých    školách
  678 slovenskej   republiky    a
  677 v    ten   istý
  676 ako   jedna  z
  676 a    už   vôbec
  676 čítanie zo   svätého
  675 a    zdá   sa
  675 čo   je   o
  675 zo   svätého evanjelia
  674 má   v    sebe
  674 mužmi  a    ženami
  674 prvý  raz   v
  673 že   nie   sú
  672 ba   čo   viac
  671 z    oboch  strán
  669 na   mnohých miestach
  668 ktoré  sa   dajú
  668 môžeme hovoriť o
  668 v    našej  spoločnosti
  667 a    v    niektorých
  667 sa   používa na
  667 slovenskej   republiky    v
  665 viac  a    viac
  664 aj   v    zahraničí
  664 v    spojitosti   s
  663 čo   sa   dá
  663 to   nielen v
  663 v    tomto  procese
  663 z    veľkej časti
  661 i    napriek tomu
  661 je   spojená s
  661 sú   spojené s
  661 univerzity   v    nitre
  661 v    tejto  situácii
  660 môže  dôjsť  k
  659 kde   sa   v
  658 ako   sa   na
  658 po   celý  rok
  657 ale   aj   k
  657 na   oboch  stranách
  657 sme   už   uviedli
  656 ide   tu   o
  656 medzi  týmito dvoma
  656 o    čom   svedčí
  655 v    tom   období
  654 ale   aj   pri
  654 sa   z    toho
  653 je   tu   aj
  653 sme   sa   mali
  652 aj   keď   to
  651 nie   sú   to
  650 na   tom   istom
  650 nie   je   až
  650 sa   mi   to
  650 vstal  z    mŕtvych
  649 je   v    tejto
  649 sa   vrátil do
  649 vo   verejnej    správe
  648 ale   aj   vo
  648 na   tomto  svete
  647 aby   sme   ho
  647 počuli sme   slovo
  647 sa   zdá   byť
  647 sme   slovo  pánovo
  647 úzko  súvisí s
  646 ani   nie   je
  646 do   konca  roka
  646 v    roku  2014
  645 tu   ide   o
  645 že   sa   im
  644 by   mal   mať
  644 tomto  období sa
  643 v    značnej miere
  642 na   veľtrhu v
  642 nie   je   jasné
  642 tvárou v    tvár
  642 v    domácom prostredí
  642 že   sa   s
  641 od   samého začiatku
  640 jeden  z    prvých
  640 je   však  potrebné
  640 rady  slovenskej   republiky
  639 do   činenia s
  639 sa   vyskytuje    v
  637 ktoré  sa   môžu
  637 o    čom   sa
  637 už   je   to
  636 a    z    nich
  636 na   čo   sa
  636 po   návrate z
  636 slovensku    a    v
  635 ako   aj   ich
  635 by   sa   na
  635 tejto  súvislosti   je
  635 že   sa   nám
  634 a    to   predovšetkým
  634 by   ste   mali
  633 ešte  aj   v
  633 katedra slovenského   jazyka
  633 keď   sa   mu
  632 nikdy  nie   je
  632 však  nie   sú
  632 že   ak   by
  631 v    hlavnom meste
  631 vo   voľnom čase
  630 ako   je   možné
  629 veľtrhu v    lipsku
  628 k    dispozícii   aj
  628 národnej    rady  slovenskej
  628 podľa  ktorého sa
  628 že   sa   tu
  627 kde   by   sa
  627 keďže  ide   o
  627 nie   je   pravda
  627 o    niekoľko    rokov
  627 sa   na   trhu
  627 s    ručením obmedzeným
  626 brežná na   veľtrhu