Frekvencie trigramov slov v korpuse prim-9.0-public-all

1. Top 1000

 130205 na   druhej strane
 114507 v    tomto  roku
 114024 v    súvislosti   s
 104173 že   je   to
 99965 nie   je   to
 99551 to   nie   je
 95832 v    porovnaní    s
 80573 na   rozdiel od
 75156 v    tom   čase
 69481 v    tomto  prípade
 65488 v    banskej bystrici
 64973 a    tak   sa
 62617 v    spolupráci   s
 62352 by   som   sa
 60583 a    ja   som
 60052 čo   sa   týka
 57106 v    súlade s
 56724 v    prvom  rade
 56057 že   by   sa
 53486 sa   s    ním
 51422 bez   ohľadu na
 50553 že   ide   o
 48939 v    druhom polčase
 47681 v    ktorom sa
 46900 v    týchto dňoch
 46783 pokiaľ ide   o
 45933 nie   je   možné
 45819 na   druhý  deň
 45694 a    to   je
 45278 v    minulom roku
 44379 po   prvý  raz
 43862 v    tejto  súvislosti
 43377 v    prvom  polčase
 42512 ak   by   sa
 40282 aby   sme   sa
 40266 aj   napriek tomu
 39780 keď   som   sa
 39404 nie   je   v
 39349 čo   sa   stalo
 39115 a    potom  sa
 38566 na   jednej strane
 38548 podľa  jeho  slov
 38469 informovala   o    tom
 38405 by   sme   sa
 38314 by   mal   byť
 37753 by   sa   mali
 37574 na   budúci rok
 37192 a    keď   sa
 36649 ale   aj   v
 36480 na   prvý  pohľad
 36185 aby   som   sa
 36157 v    tejto  sezóne
 36030 sa   na   to
 35855 by   sa   mal
 35664 spišská nová  ves
 35594 v    tomto  smere
 35149 v    tejto  oblasti
 34505 sa   k    nemu
 34226 v    posledných   rokoch
 34220 v    tej   chvíli
 33694 je   to   tak
 33652 v    poslednom    čase
 33410 sa   na   ňu
 33343 aj   keď   sa
 33336 že   by   som
 33320 by   mali  byť
 33206 v    roku  2008
 33062 by   mala  byť
 32968 vo   vzťahu k
 32581 by   som   si
 32484 už   nie   je
 32184 v    ktorej sa
 32011 v    každom prípade
 31654 jeden  z    nich
 31654 sa   s    ňou
 31230 som   sa   na
 30963 sa   v    ňom
 30943 v    roku  2006
 30930 však  nie   je
 30720 v    roku  2010
 30417 v    roku  2009
 30078 že   nie   je
 29808 v    new   yorku
 29178 ja   som   sa
 29057 že   sa   to
 28875 je   to   len
 28799 som   sa   s
 28525 v    roku  2007
 28290 sa   s    nimi
 28214 do   konca  roka
 27976 že   som   sa
 27908 ako   je   to
 27843 a    to   aj
 27834 po   zmene  strán
 27678 až   do   konca
 27444 ako   sa   to
 27312 v    roku  2004
 27274 by   sa   mala
 27137 je   to   v
 26996 v    rozhovore    pre
 26741 a    tak   som
 26676 v    konečnom    dôsledku
 26665 sa   o    tom
 26288 sa   mi   to
 26080 v    roku  2005
 25988 v    tejto  chvíli
 25979 čo   je   to
 25969 sa   na   mňa
 25678 pred  dvoma  rokmi
 25566 sa   k    nej
 25550 v    roku  2002
 25510 je   to   pre
 25407 by   sme   mali
 25232 aj   v    tomto
 25210 na   čele  s
 25203 v    ktorých sa
 25049 z    nich  je
 24974 v    tomto  období
 24757 ale   aj   na
 24367 na   slovensku    sa
 24284 žiar  nad   hronom
 24260 je   to   však
 24245 už   v    roku
 24157 a    nie   je
 24140 by   ste   sa
 24126 nie   je   len
 24114 v    roku  2011
 24047 vzhľadom    na   to
 23995 by   malo  byť
 23896 sa   v    nej
 23866 sa   v    roku
 23833 vyplýva to   z
 23791 z    nich  sa
 23742 čo   sa   deje
 23616 na   slovensku    je
 23593 v    roku  2003
 23579 je   to   aj
 23476 a    to   v
 23440 v    roku  2012
 23408 je   pre   mňa
 23401 nie   je   ani
 23375 v    budúcom roku
 23239 v    druhej polovici
 23171 v    súčasnosti   je
 23136 na   slovensku    a
 23122 sa   o    to
 23090 čo   je   v
 22955 sa   s    tým
 22914 že   sa   v
 22910 o    tom   agentúra
 22834 spišskej    novej  vsi
 22825 v    ten   deň
 22803 ešte  nie   je
 22732 je   v    súčasnosti
 22576 by   sa   malo
 22551 by   som   to
 22346 na   celom  svete
 22240 v    spojených    štátoch
 22230 že   to   bude
 22186 a    je   to
 22106 už   niekoľko    rokov
 22084 v    súlade so
 22083 že   by   sme
 21884 sociálnych   vecí  a
 21878 v    roku  2000
 21839 keď   sme   sa
 21785 v    tom   istom
 21735 je   v    tom
 21671 ohľadu na   to
 21646 ale   je   to
 21552 je   to   veľmi
 21485 sa   k    nim
 21457 v    roku  2001
 21406 druhej svetovej    vojny
 21279 ja   by   som
 21253 je   jedným z
 21219 sa   uskutoční    v
 21177 keď   sa   v
 21168 informoval   o    tom
 21146 a    v    roku
 21100 rád   by   som
 21045 v    liptovskom   mikuláši
 21023 že   sa   na
 20890 vecí  a    rodiny
 20790 ktoré  sa   v
 20754 v    prvom  kole
 20678 v    súčasnosti   sa
 20590 na   ktorom sa
 20549 v    súvislosti   so
 20508 ak   by   sme
 20384 v    rozpore s
 20351 v    žiadnom prípade
 20304 v    roku  1998
 19999 sa   v    tomto
 19911 v    znení  neskorších
 19809 ktorý  sa   v
 19793 v    závislosti   od
 19729 v    českej republike
 19687 je   v    poriadku
 19681 že   by   to
 19632 sme   sa   na
 19567 na   2    min
 19529 pri   pohľade na
 19512 chcel  by   som
 19442 ján   pavol  ii
 19398 v    roku  2013
 19375 že   sa   mu
 19294 na   oboch  stranách
 19253 a    ako   sa
 19236 pre   deti  a
 19134 napriek tomu  sa
 19095 so   sídlom v
 19088 znení  neskorších   predpisov
 19042 aj   v    prípade
 19040 že   to   nie
 18986 má   za   sebou
 18953 a    preto  sa
 18937 jána  pavla  ii
 18890 v    bratislave   a
 18883 v    hlavnom meste
 18875 že   ak   sa
 18853 som   si   to
 18792 je   pre   nás
 18780 cyrila a    metoda
 18590 po   celom  svete
 18569 v    roku  1999
 18551 na   majstrovstvách sveta
 18511 miest  a    obcí
 18264 by   sa   to
 18129 mali  by   sme
 18118 tak   je   to
 18103 s    láskou a
 17985 sa   u    nás
 17974 je   podľa  neho
 17924 aj   na   slovensku
 17769 to   pre   mňa
 17701 nie   je   nič
 17692 v    nových zámkoch
 17586 som   sa   v
 17573 ale   aj   tak
 17567 by   to   bolo
 17555 na   druhom mieste
 17525 sa   nám   podarilo
 17482 ani   jeden  z
 17461 sa   na   ňom
 17456 je   to   už
 17390 by   sme   mohli
 17373 nie   je   na
 17343 sa   dostal do
 17335 a    to   sa
 17309 sa   mu   to
 17179 čo   by   sa
 17165 sa   k    tomu
 17095 na   prvom  mieste
 17092 že   sa   nám
 17050 by   sme   si
 16980 keď   sa   na
 16974 sa   na   nich
 16938 čo   sa   v
 16881 ale   aj   o
 16841 zatiaľ nie   je
 16810 sa   na   slovensku
 16764 v    centre mesta
 16728 a    my   sme
 16720 že   sa   mi
 16645 z    celého sveta
 16563 z    celkového    počtu
 16554 tak   som   sa
 16526 ako   by   sa
 16519 sa   z    toho
 16436 v    najbližších   dňoch
 16390 len   čo   sa
 16352 aby   ste   sa
 16318 aj   keď   je
 16304 medzi  nimi  aj
 16220 ale   nie   je
 16179 ešte  v    roku
 16175 v    roku  2014
 16164 aby   sme   si
 16164 v    boji  o
 16159 na   slovensku    v
 16150 s    ktorými sa
 16130 o    viac  ako
 16113 sa   nachádza    v
 16107 sme   sa   s
 16090 národnej    rady  sr
 16073 v    takom  prípade
 16067 ja   som   si
 15968 trest  odňatia slobody
 15952 minister    zahraničných  vecí
 15943 je   to   pravda
 15852 bolo  by   to
 15806 v    roku  1997
 15783 v    poslednom    období
 15756 sa   dostali do
 15736 ktoré  sú   v
 15693 sa   nám   to
 15644 ako   to   bolo
 15578 väčšina z    nich
 15559 je   na   tom
 15558 do   európskej    únie
 15547 v    niektorých   prípadoch
 15533 0    0    0
 15473 že   sme   sa
 15442 z    celého slovenska
 15432 a    to   nielen
 15414 sa   v    nich
 15333 a    tým   aj
 15326 každý  z    nás
 15321 zo   štátneho    rozpočtu
 15301 o    dva   roky
 15277 čo   nás   navždy
 15223 pri   tejto  príležitosti
 15167 a    čo   je
 15129 ale   ja   som
 15107 bol   by   som
 15093 láskou a    úctou
 15081 na   ktorých sa
 15080 aj   u    nás
 15078 o    to   viac
 15069 a    tak   si
 15052 by   sa   v
 15018 sa   z    neho
 14992 za   každú  cenu
 14981 a    tak   sme
 14930 aby   sa   v
 14925 sa   môže  stať
 14878 aby   som   si
 14853 pred  štyrmi rokmi
 14796 v    prvej  polovici
 14784 v    roku  1996
 14702 na   tlačovej    konferencii
 14678 sa   to   stalo
 14659 a    spolu  s
 14623 nie   je   jasné
 14597 v    spolupráci   so
 14538 že   v    prípade
 14533 na   budúci týždeň
 14396 v    neposlednom   rade
 14386 ktoré  nie   sú
 14382 v    európskej    únii
 14375 ako   aj   v
 14372 v    tom   prípade
 14369 z    tohto  dôvodu
 14361 v    jednom z
 14357 a    že   sa
 14338 že   to   je
 14334 do   akej  miery
 14298 deti  a    mládež
 14235 na   internetovej  stránke
 14221 ktorý  je   v
 14213 mali  by   ste
 14208 a    v    prípade
 14201 prvý  raz   v
 14186 v    roku  1994
 14153 som   sa   do
 14136 v    noci  na
 14134 že   v    tomto
 14110 vo   veľkej británii
 14073 a    ak   sa
 14071 je   jednou z
 14022 ak   by   som
 13971 či   je   to
 13971 môže  byť   aj
 13964 kysucké nové  mesto
 13959 v    druhom kole
 13955 až   do   roku
 13928 pre   agentúru    sita
 13924 ale   to   je
 13922 ktorý  by   mal
 13902 na   poslednú    chvíľu
 13877 aj   tento  rok
 13874 je   to   možné
 13846 v    roku  1995
 13842 že   sa   s
 13778 na   trhu  práce
 13775 v    prípade potreby
 13717 v    rámci  projektu
 13675 00   h    v
 13668 že   by   si
 13652 ktoré  by   sa
 13652 sme   sa   v
 13640 by   ste   si
 13620 s    odvolaním    sa
 13620 už   viac  ako
 13618 som   si   na
 13605 z    11   m
 13604 odvolaním    sa   na
 13546 premiér robert fico
 13545 s    najväčšou    pravdepodobnosťou
 13511 strednej    a    východnej
 13505 že   ak   by
 13450 by   sa   dalo
 13443 ale   aj   pre
 13363 ak   ide   o
 13345 na   ktorej sa
 13310 nič   nie   je
 13298 00   a    20
 13293 keď   som   si
 13282 na   tomto  mieste
 13272 aj   o    tom
 13266 v    čase  od
 13258 sa   v    tom
 13225 sme   sa   rozhodli
 13150 a    okrem  toho
 13142 v    roku  1993
 13112 ak   je   to
 13101 2    0    0
 13090 v    roku  1992
 13084 nás   navždy opustil
 13078 by   mohol  byť
 13069 na   vysokej škole
 13058 s    ktorým sa
 12976 je   v    tomto
 12975 v    strednej    európe
 12973 by   ste   mali
 12964 to   bolo  v
 12963 tento  rok   sa
 12943 na   tento  rok
 12933 sa   v    súčasnosti
 12910 že   sa   jej
 12906 a    možno  aj
 12900 sa   v    tejto
 12880 nie   je   pre
 12847 30   a    20
 12822 si   na   to
 12813 a    už   sa
 12810 sa   k    nám
 12797 v    slovenskej   republike
 12789 1    0    0
 12782 a    keď   som
 12775 aj   ja   som
 12755 nie   je   pravda
 12744 sa   podľa  neho
 12688 sa   so   mnou
 12660 podobne ako   v
 12643 by   sme   chceli
 12634 v    spišskej    novej
 12609 z    času  na
 12607 času  na   čas
 12600 1    0    1
 12597 spýtal som   sa
 12594 zdá   sa   mi
 12580 v    posledných   dňoch
 12571 by   som   chcel
 12568 v    porovnaní    so
 12535 v    roku  2015
 12525 a    to   najmä
 12525 sa   bude  konať
 12523 je   viac  ako
 12473 by   som   mal
 12461 sa   aj   na
 12454 tour  de   france
 12453 ide   o    to
 12449 podľa  môjho  názoru
 12434 že   keď   sa
 12394 sa   ku   mne
 12382 ako   sme   sa
 12380 a    čo   sa
 12364 pre   mňa   je
 12342 aj   na   to
 12339 okrem  toho  sa
 12324 sa   mu   podarilo
 12313 00   a    19
 12301 sa   do   nej
 12288 sa   v    sobotu
 12255 v    boji  proti
 12229 v    minulej sezóne
 12217 ako   aj   na
 12215 keď   sa   to
 12172 s    ohľadom na
 12132 hrubého domáceho    produktu
 12126 aby   sa   na
 12103 až   v    roku
 12100 všetko pre   to
 12097 pred  niekoľkými   rokmi
 12085 sa   im   to
 12083 na   vlastné oči
 12041 o    rok   neskôr
 12025 v    behu  na
 11984 všetko v    poriadku
 11977 z    banskej bystrice
 11962 by   sa   mohli
 11937 v    druhej časti
 11926 v    roku  1990
 11903 do   istej  miery
 11899 sme   sa   dozvedeli
 11888 že   to   bol
 11882 sa   na   nej
 11874 a    teda  aj
 11846 sa   na   tom
 11832 že   je   v
 11825 ktorá  sa   v
 11787 na   ktoré  sa
 11765 v    roku  1991
 11748 a    teraz  sa
 11737 som   sa   k
 11732 to   môže  byť
 11699 v    jednej z
 11683 je   na   programe
 11681 by   sa   na
 11675 v    priebehu    roka
 11665 do   konca  tohto
 11653 je   na   slovensku
 11637 pre   ľudské práva
 11625 to   aj   v
 11625 v    domácom prostredí
 11615 a    to   na
 11603 by   som   bol
 11597 čo   je   pre
 11596 sa   už   v
 11590 sa   im   podarilo
 11567 ktorá  je   v
 11548 čo   je   o
 11526 v    sobotu v
 11524 a    stal  sa
 11524 po   celý  čas
 11493 čo   si   o
 11477 ako   jeden  z
 11464 z    priameho    kopu
 11424 pred  desiatimi    rokmi
 11413 by   sa   tak
 11409 ktoré  by   mali
 11405 v    tejto  veci
 11401 tk   kbs   informoval
 11400 vo   vysokých    tatrách
 11400 z    ktorých sa
 11399 v    tento  deň
 11397 jedným z    nich
 11389 dňa   na   deň
 11384 sa   na   neho
 11379 každý  z    nich
 11378 som   o    tom
 11366 v    považskej    bystrici
 11347 a    v    tom
 11343 že   sa   im
 11336 zo   dňa   na
 11329 a    k    tomu
 11302 späť  na   obsah
 11301 na   začiatok    informácie
 11301 v    krátkom čase
 11261 z    pridanej    hodnoty
 11239 a    až   potom
 11237 by   sa   mohol
 11225 som   si   istý
 11213 že   na   slovensku
 11211 my   sme   sa
 11198 čo   by   ste
 11179 a    aj   keď
 11176 je   to   o
 11162 že   si   to
 11158 ktorý  by   sa
 11108 sa   však  v
 11098 aj   v    iných
 11087 o    postup na
 11087 v    ten   istý
 11084 ako   sa   na
 11075 v    roku  2016
 11069 už   je   to
 11066 aj   keď   to
 11054 spočíva v    tom
 11046 2    1    0
 11030 z    toho  dôvodu
 11027 o    dve   minúty
 11015 sa   z    nej
 11006 nie   sú   v
 11002 v    roku  1989
 10991 že   to   bolo
 10983 stalo  sa   tak
 10983 svedčí o    tom
 10955 čo   nie   je
 10907 a    na   druhej
 10894 vôbec  nie   je
 10883 od   začiatku    roka
 10877 na   túto  tému
 10860 pred  piatimi rokmi
 10855 sme   si   pripomenuli
 10855 už   od   roku
 10821 ako   v    roku
 10813 okrem  iného  aj
 10811 aby   sme   mohli
 10801 v    opačnom prípade
 10785 keď   som   bol
 10784 a    v    tomto
 10772 som   na   to
 10764 že   som   si
 10762 v    zmysle zákona
 10758 dá   sa   povedať
 10755 v    prvom  zápase
 10743 myslel som   si
 10743 som   sa   ho
 10709 ktoré  by   mohli
 10678 a    v    súčasnosti
 10674 nie   je   až
 10672 uvádza sa   v
 10629 policajného   zboru  v
 10599 sa   vrátil do
 10589 sa   z    nich
 10564 o    postup do
 10544 sa   narodil v
 10542 v    tomto  čase
 10539 sa   aj   v
 10535 čo   by   som
 10529 ako   sa   v
 10524 tak   ako   v
 10513 to   je   všetko
 10502 viac  ako   v
 10489 vranov nad   topľou
 10471 v    dolnom kubíne
 10467 vo   väčšine prípadov
 10466 to   pre   nás
 10457 v    blízkej budúcnosti
 10453 som   sa   o
 10446 ale   aj   z
 10436 by   mohla  byť
 10435 v    mnohých prípadoch
 10425 sa   to   v
 10419 vo   výške  1
 10416 1    1    0
 10415 súlade so   zákonom
 10406 v    prvom  polroku
 10404 minút  pred  koncom
 10392 mohli  by   sme
 10385 spolu  s    ďalšími
 10366 ide   len   o
 10349 je   pre   nich
 10336 ako   som   sa
 10334 informovali   o    tom
 10327 pápež  benedikt    xvi
 10317 keď   sa   mu
 10300 som   sa   rozhodol
 10292 podľa  jej   slov
 10287 a    východnej    európy
 10260 by   sa   mohlo
 10259 o    čo   ide
 10250 som   sa   a
 10250 z    našej  strany
 10243 tak   som   si
 10241 podľa  našich informácií
 10236 ktorý  bol   v
 10235 na   druhú  stranu
 10232 už   v    minulosti
 10231 v    tomto  zmysle
 10228 na   svoju  stranu
 10226 ktorá  by   mala
 10219 aj   v    tom
 10213 čo   i    len
 10209 je   to   na
 10209 že   sú   to
 10205 zdalo  sa   mi
 10186 mestského    úradu  v
 10176 pred  pár   dňami
 10168 pod   vplyvom alkoholu
 10166 ministerstva  zahraničných  vecí
 10152 pred  tromi  rokmi
 10147 čo   je   na
 10146 je   to   s
 10139 hneď  na   začiatku
 10128 v    reakcii na
 10125 dva   a    pol
 10122 ak   by   ste
 10109 za   minulý rok
 10100 u    nás   v
 10090 to   aj   napriek
 10074 na   treťom mieste
 10049 a    už   v
 10049 new   york  times
 10010 na   východnom    slovensku
 10008 podľa  vlastných    slov
  9994 a    tak   ďalej
  9988 aj   keď   v
  9987 v    dnešnej dobe
  9972 spolu  s    ním
  9959 v    druhej tretine
  9952 vo   veku  od
  9939 v    druhom dejstve
  9937 by   si   sa
  9927 že   aj   v
  9923 v    nadstavenom   čase
  9914 som   si   myslel
  9888 čo   sa   dá
  9886 na   vlastnej    koži
  9883 sa   ujali  vedenia
  9882 píše  sa   v
  9874 ten   istý  deň
  9865 ale   keď   sa
  9864 aj   v    zahraničí
  9834 na   tento  účel
  9833 že   sa   o
  9830 v    uplynulých   dňoch
  9823 ako   v    prípade
  9812 na   svojom konte
  9810 v    lige  majstrov
  9804 a    o    zmene
  9802 že   išlo  o
  9800 sa   v    rámci
  9778 ale   na   druhej
  9766 už   dlhší  čas
  9763 z    ktorého sa
  9738 v    hmotnej núdzi
  9727 sa   do   toho
  9708 by   si   mali
  9702 a    v    nedeľu
  9700 v    tej   istej
  9699 na   životné prostredie
  9681 na   blízkom východe
  9680 u    nás   sa
  9674 čo   sa   stane
  9671 a    z    toho
  9627 sa   o    ňu
  9626 majstrovstvách sveta  v
  9616 v    ten   večer
  9603 konferencie   biskupov    slovenska
  9589 by   sa   však
  9583 keď   sa   už
  9582 v    tomto  ročníku
  9575 po   dvoch  rokoch
  9575 v    prvej  tretine
  9570 pred  niekoľkými   dňami
  9562 v    našich srdciach
  9557 je   to   naozaj
  9544 po   roku  1989
  9538 vo   svoj  prospech
  9538 v    poslednej    chvíli
  9532 čo   sa   mu
  9530 v    súboji s
  9528 v    tejto  krajine
  9523 už   v    prvom
  9503 a    pol   roka
  9502 o    tom   dnes
  9500 30   a    19
  9496 je   u    nás
  9492 môže  to   byť
  9486 na   dva   roky
  9476 a    on   sa
  9469 na   čo   sa
  9466 a    s    tým
  9431 by   mohli  byť
  9427 novely zákona o
  9414 z    trestného    činu
  9396 pred  pár   rokmi
  9390 v    našom  meste
  9388 si   o    tom
  9383 ktorý  sa   stal
  9375 na   webovej stránke
  9374 by   som   rád
  9374 v    rozpore so
  9371 že   v    roku
  9357 ako   by   som
  9347 pred  dvoma  týždňami
  9344 aby   sme   boli
  9321 by   sa   podľa
  9303 sa   na   nás
  9290 aj   preto  sa
  9276 za   ten   čas
  9267 na   jednom mieste
  9264 podľa  neho  je
  9257 sme   sa   o
  9257 z    nových zámkov
  9247 v    priebehu    niekoľkých
  9237 na   slovenskom   trhu
  9237 so   zameraním    na
  9224 sa   stretol s
  9217 sa   spolu  s
  9207 v    tomto  zápase
  9205 že   by   ste
  9204 z    roka  na
  9197 roka  na   rok
  9183 a    už   vôbec
  9171 za   posledné    roky
  9167 aj   v    roku
  9167 tak   sme   sa
  9163 na   viac  ako
  9159 sa   to   aj
  9155 a    regionálneho  rozvoja
  9142 a    myslím si
  9142 žilinského   samosprávneho  kraja
  9141 s    ktorou sa
  9139 o    tom   informoval
  9138 o    zmene  a
  9115 o    dani  z
  9098 zmene  a    doplnení
  9097 v    bratislave   sa
  9096 by   som   ho
  9096 týka  sa   to
  9090 5    milióna eur
  9065 som   si   ho
  9049 druhej svetovej    vojne
  9019 sa   však  na
  9015 a    na   základe
  9009 sa   na   ne
  8997 sa   o    ňom
  8995 rozhodol    som   sa
  8980 aj   to   je
  8962 po   návrate z
  8957 rokoch minulého    storočia
  8951 sa   o    nich
  8950 by   si   mal
  8950 o    päť   minút
  8936 zo   všetkých    strán
  8934 na   opačnej strane
  8924 o    niekoľko    dní
  8920 jedna  z    nich
  8914 na   ms   v
  8914 rozhodli    sme   sa
  8912 ako   je   možné
  8910 v    play  off
  8902 a    preto  je
  8884 v    takomto prípade
  8879 je   k    dispozícii
  8870 podľa  zákona o
  8856 a    aby   sa
  8856 v    ktorom je
  8855 dani  z    príjmov
  8846 o    tom   v
  8846 slovenskej   akadémie    vied
  8844 ako   na   to
  8844 by   to   byť
  8843 až   do   výšky
  8839 čo   na   to
  8832 mohli  by   ste
  8832 po   celom  slovensku
  8829 a    to   už
  8814 aj   keď   som
  8814 a    potom  si
  8812 z    ničoho nič
  8796 hovorí o    tom
  8790 a    v    neposlednom
  8788 v    oboch  prípadoch
  8785 2    0    1
  8782 by   sa   mohla
  8772 porovnaní    s    rokom
  8768 že   sa   už
  8764 žiari  nad   hronom
  8759 by   to   malo
  8749 že   sa   bude
  8745 sa   tento  rok
  8744 čo   to   znamená
  8740 aj   v    ďalších
  8718 to   je   v
  8715 na   základe toho
  8712 som   bol   v
  8705 dostať sa   do
  8702 a    napriek tomu
  8693 v    los   angeles
  8691 to   je   pravda
  8689 sa   hovorí o
  8688 už   nie   sú
  8679 by   mohlo  byť
  8677 sme   sa   dostali
  8674 by   si   to
  8661 ako   si   to
  8656 je   aj   v
  8646 i    v    zahraničí
  8645 a    dokonca aj
  8642 dalo  by   sa
  8642 v    rámci  programu
  8638 v    našom  regióne
  8620 je   v    ňom
  8609 ale   aj   s
  8609 sa   jej   to
  8591 že   by   bolo
  8587 na   svetovom    šampionáte
  8584 a    na   to
  8571 sa   v    posledných
  8565 že   na   to
  8561 to   by   bolo
  8556 po   rohovom kope
  8554 na   území  slovenska
  8543 je   pre   vás
  8541 ktoré  sa   na
  8534 kde   by   sa
  8533 v    zápase s
  8525 niektoré    z    nich
  8512 chceli by   sme
  8508 vo   svojom živote
  8496 o    ktorých sa
  8489 na   zem   a
  8479 či   už   v
  8472 rokov  minulého    storočia
  8465 som   s    ním
  8462 povedal pre   hn
  8460 tom   agentúra    reuters
  8455 v    tom   zmysle
  8446 sme   sa   dohodli
  8442 stalo  sa   to
  8441 či   ide   o
  8430 nie   je   iba
  8423 a    potom  som
  8422 sa   s    vami
  8421 zatiaľ čo   v
  8409 v    ďalšom priebehu
  8408 je   aj   to
  8401 a    zdalo  sa
  8398 o    pár   dní
  8398 toto  nie   je
  8393 chcela by   som
  8390 a    ty   si
  8385 a    na   slovensku
  8371 druhom polčase sa
  8369 je   v    súlade
  8360 možno  je   to
  8357 na   majstrovstvá  sveta
  8357 0    0    1
  8337 nie   je   také
  8334 sú   na   tom
  8331 za   viac  ako
  8327 nových pracovných   miest
  8323 hasičského   a    záchranného
  8322 doplnení    niektorých   zákonov
  8319 mesto  nad   váhom
  8313 som   veľmi  rád
  8311 v    tejto  časti
  8297 strely na   bránku
  8293 som   sa   dostal
  8292 je   jeden  z
  8290 ktorý  sa   na
  8288 z    druhej strany
  8280 novela zákona o
  8277 nové  mesto  nad
  8270 sa   v    nedeľu
  8266 skôr  či   neskôr
  8254 na   to   sa
  8254 u    nás   je
  8253 bolo  to   v
  8244 sa   mi   podarilo
  8243 v    rimavskej    sobote
  8230 je   veľmi  dôležité
  8219 to   by   som
  8210 sa   to   dá
  8201 a    záchranného   zboru
  8200 aby   sa   to
  8199 ktorí  sa   v
  8192 v    žiari  nad
  8191 aby   ste   si
  8191 z    oboch  strán
  8184 som   sa   jej
  8179 pomyslel    som   si
  8176 aj   keď   si
  8170 a    doplnení    niektorých
  8163 som   sa   vrátil
  8159 sa   v    priebehu
  8150 mnohí  z    nich
  8145 o    dva   týždne
  8136 som   sa   dozvedel
  8133 a    s    ním
  8130 že   aj   keď
  8129 nie   je   jednoduché
  8118 ako   sa   mu
  8114 jeden  a    pol
  8113 ministerstvo  zahraničných  vecí
  8107 v    trestnom    konaní
  8100 čo   by   si
  8097 hlavného    mesta  sr
  8091 je   to   ako
  8088 rovnako ako   v
  8083 keď   sa   jej
  8081 aby   si   sa
  8077 v    posledných   dvoch
  8076 keď   sa   po
  8070 sa   od   neho
  8064 na   ktorú  sa
  8064 sme   sa   mali
  8062 aj   keď   nie
  8061 30   noviny stv
  8057 na   mestskom    úrade
  8055 v    základnej    časti
  8050 druhej strane sa
  8028 vo   veľkej miere
  8026 to   je   už
  8026 v    sobotu sa
  8011 na   domácej pôde
  8005 ako   by   ste
  8005 bol   jedným z
  8004 to   je   to
  7998 ako   ste   sa
  7989 ja   som   to
  7989 majú  za   sebou
  7986 ktorý  nie   je
  7986 2    1    1
  7976 ako   v    minulosti
  7972 vo   verejnom    záujme
  7970 národnej    banky  slovenska
  7967 veď   je   to
  7966 a    ja   sa
  7963 už   vôbec  nie
  7957 na   strane druhej
  7953 aj   v    tejto
  7948 0    0    2
  7941 v    kombinácii   s
  7926 s    dôrazom na
  7926 3    0    0
  7923 sa   s    nami
  7919 nie   je   celkom
  7918 aj   tak   sa
  7910 v    roku  2017
  7909 európskej    únie  a
  7906 čo   sa   im
  7901 dukla  banská bystrica
  7887 ak   sa   to