Frekvencie trigramov slov v korpuse prim-8.0-public-sane

1. Top 1000

 111774 na   druhej strane
 100906 v    tomto  roku
 91396 v    súvislosti   s
 87869 že   je   to
 85367 nie   je   to
 84315 to   nie   je
 80161 v    porovnaní    s
 69584 na   rozdiel od
 63898 v    tom   čase
 57780 v    tomto  prípade
 56036 a    tak   sa
 55481 v    banskej bystrici
 53106 by   som   sa
 51976 a    ja   som
 51421 čo   sa   týka
 48208 že   by   sa
 47503 v    prvom  rade
 47489 v    spolupráci   s
 45627 sa   s    ním
 42911 v    druhom polčase
 42806 že   ide   o
 42674 bez   ohľadu na
 41501 v    súlade s
 41170 v    týchto dňoch
 40429 v    ktorom sa
 39895 na   druhý  deň
 39850 v    minulom roku
 38661 a    to   je
 38589 po   prvý  raz
 38364 nie   je   možné
 38282 v    prvom  polčase
 38188 pokiaľ ide   o
 36931 ak   by   sa
 35343 v    tejto  súvislosti
 34671 aj   napriek tomu
 34639 aby   sme   sa
 34311 na   budúci rok
 34109 keď   som   sa
 33686 nie   je   v
 33394 by   mal   byť
 33381 podľa  jeho  slov
 33273 a    potom  sa
 33027 čo   sa   stalo
 32901 by   sa   mali
 32848 by   sme   sa
 32280 v    tejto  sezóne
 32245 a    keď   sa
 32119 na   jednej strane
 31499 by   sa   mal
 30960 aby   som   sa
 30780 na   prvý  pohľad
 30771 ale   aj   v
 30439 sa   na   to
 30086 informovala   o    tom
 30007 v    tomto  smere
 29479 v    poslednom    čase
 29374 sa   k    nemu
 29358 v    tej   chvíli
 29064 spišská nová  ves
 28999 v    posledných   rokoch
 28978 aj   keď   sa
 28680 by   mali  byť
 28641 že   by   som
 28555 by   mala  byť
 28266 je   to   tak
 28132 v    tejto  oblasti
 28098 už   nie   je
 27803 by   som   si
 27499 v    každom prípade
 27418 sa   na   ňu
 27409 v    roku  2008
 27290 v    ktorej sa
 27032 jeden  z    nich
 26853 som   sa   na
 26752 však  nie   je
 26702 sa   s    ňou
 26696 sa   v    ňom
 26068 v    new   yorku
 25886 v    roku  2006
 25563 že   nie   je
 25088 ja   som   sa
 25061 do   konca  roka
 24838 v    roku  2009
 24635 že   sa   to
 24541 je   to   len
 24438 až   do   konca
 24233 po   zmene  strán
 24206 som   sa   s
 24175 sa   s    nimi
 24109 vo   vzťahu k
 23942 že   som   sa
 23884 by   sa   mala
 23654 ako   je   to
 23479 a    to   aj
 23450 v    roku  2010
 23371 v    rozhovore    pre
 23232 a    tak   som
 23212 v    roku  2007
 23141 ako   sa   to
 23096 je   to   v
 22674 pred  dvoma  rokmi
 22647 v    roku  2004
 22607 sa   o    tom
 22528 sa   mi   to
 22295 v    tejto  chvíli
 22152 je   to   pre
 22072 sa   na   mňa
 21974 čo   je   to
 21942 v    konečnom    dôsledku
 21769 v    roku  2002
 21743 by   sme   mali
 21731 v    roku  2005
 21717 na   čele  s
 21586 by   ste   sa
 21553 sa   k    nej
 21380 v    tomto  období
 21236 vyplýva to   z
 21199 v    ktorých sa
 21185 aj   v    tomto
 21091 z    nich  je
 21007 je   to   však
 20979 v    budúcom roku
 20877 na   slovensku    sa
 20790 ale   aj   na
 20641 už   v    roku
 20583 by   malo  byť
 20519 sa   v    nej
 20422 a    nie   je
 20354 z    nich  sa
 20345 nie   je   len
 20204 vzhľadom    na   to
 20142 je   to   aj
 20122 je   pre   mňa
 20110 nie   je   ani
 20092 na   slovensku    je
 20036 v    druhej polovici
 20030 spišskej    novej  vsi
 19920 ešte  nie   je
 19763 čo   sa   deje
 19742 čo   je   v
 19716 žiar  nad   hronom
 19685 sa   o    to
 19657 by   sa   malo
 19642 v    súčasnosti   je
 19540 sa   s    tým
 19440 že   sa   v
 19424 je   v    súčasnosti
 19412 v    ten   deň
 19346 na   celom  svete
 19325 v    spojených    štátoch
 19233 v    roku  2003
 19079 že   to   bude
 19058 by   som   to
 19047 sa   v    roku
 19009 že   by   sme
 18957 už   niekoľko    rokov
 18907 v    liptovskom   mikuláši
 18839 keď   sme   sa
 18813 o    tom   agentúra
 18741 v    tom   istom
 18741 v    roku  2000
 18726 na   slovensku    a
 18684 a    to   v
 18543 a    je   to
 18337 sa   k    nim
 18309 je   v    tom
 18245 je   to   veľmi
 18236 ale   je   to
 18210 v    roku  2001
 18208 je   jedným z
 18159 ja   by   som
 18150 rád   by   som
 18132 keď   sa   v
 18009 ohľadu na   to
 18002 sa   uskutoční    v
 17967 že   sa   na
 17965 informoval   o    tom
 17889 v    prvom  kole
 17777 v    roku  1998
 17694 v    súčasnosti   sa
 17665 s    láskou a
 17623 druhej svetovej    vojny
 17582 v    žiadnom prípade
 17547 ak   by   sme
 17503 na   ktorom sa
 17503 a    v    roku
 17480 ktoré  sa   v
 17477 ján   pavol  ii
 17453 sociálnych   vecí  a
 17289 jána  pavla  ii
 17109 sa   v    tomto
 17056 ktorý  sa   v
 16826 v    rozpore s
 16811 že   sa   mu
 16751 že   by   to
 16744 v    roku  2011
 16741 sme   sa   na
 16716 v    českej republike
 16690 pri   pohľade na
 16652 je   v    poriadku
 16651 na   oboch  stranách
 16584 v    závislosti   od
 16571 vecí  a    rodiny
 16553 má   za   sebou
 16545 v    súvislosti   so
 16527 cyrila a    metoda
 16482 je   pre   nás
 16463 napriek tomu  sa
 16371 chcel  by   som
 16356 v    roku  1999
 16278 na   majstrovstvách sveta
 16187 a    preto  sa
 16174 a    ako   sa
 16120 že   to   nie
 16090 v    nových zámkoch
 16032 že   ak   sa
 15980 v    súlade so
 15970 pre   deti  a
 15961 miest  a    obcí
 15951 aj   v    prípade
 15929 v    hlavnom meste
 15883 som   si   to
 15838 po   celom  svete
 15805 je   podľa  neho
 15698 by   sa   to
 15684 v    roku  2012
 15645 v    bratislave   a
 15461 sa   u    nás
 15454 mali  by   sme
 15441 aj   na   slovensku
 15363 tak   je   to
 15286 to   pre   mňa
 15261 nie   je   nič
 15180 som   sa   v
 15132 je   to   už
 15105 so   sídlom v
 15071 čo   nás   navždy
 15046 by   to   bolo
 15039 ale   aj   tak
 15030 nie   je   na
 15010 sa   nám   podarilo
 14992 sa   na   ňom
 14966 sa   dostal do
 14953 ani   jeden  z
 14905 sa   mu   to
 14903 že   sa   nám
 14891 na   druhom mieste
 14879 a    to   sa
 14875 láskou a    úctou
 14832 v    centre mesta
 14760 čo   by   sa
 14720 by   sme   mohli
 14692 by   sme   si
 14632 v    najbližších   dňoch
 14616 zatiaľ nie   je
 14565 na   prvom  mieste
 14556 a    my   sme
 14547 sa   k    tomu
 14513 sa   na   nich
 14507 keď   sa   na
 14448 že   sa   mi
 14383 čo   sa   v
 14377 o    viac  ako
 14355 sa   na   slovensku
 14325 z    celého sveta
 14294 len   čo   sa
 14266 aby   ste   sa
 14265 tak   som   sa
 14248 ale   aj   o
 14237 trest  odňatia slobody
 14142 ako   by   sa
 14086 v    boji  o
 14080 medzi  nimi  aj
 14064 aj   keď   je
 13972 sa   z    toho
 13952 v    takom  prípade
 13918 ale   nie   je
 13902 v    roku  1997
 13875 aby   sme   si
 13842 sme   sa   s
 13771 ja   som   si
 13744 v    poslednom    období
 13709 sa   nám   to
 13682 bolo  by   to
 13644 s    ktorými sa
 13587 sa   dostali do
 13511 0    0    0
 13479 sa   nachádza    v
 13466 je   na   tom
 13443 o    dva   roky
 13433 väčšina z    nich
 13422 ešte  v    roku
 13389 je   to   pravda
 13282 pred  štyrmi rokmi
 13269 do   európskej    únie
 13254 z    celého slovenska
 13235 aj   u    nás
 13234 že   sme   sa
 13223 sa   v    nich
 13208 ako   to   bolo
 13189 v    niektorých   prípadoch
 13180 každý  z    nás
 13160 na   slovensku    v
 13129 minister    zahraničných  vecí
 13063 v    roku  1996
 13057 by   sa   v
 13046 a    tak   sme
 13029 a    to   nielen
 13025 na   budúci týždeň
 13021 sa   z    neho
 13013 ale   ja   som
 12979 a    tak   si
 12970 ktoré  sú   v
 12943 za   každú  cenu
 12943 o    to   viac
 12937 bol   by   som
 12879 sa   môže  stať
 12877 nás   navždy opustil
 12838 v    prvej  polovici
 12822 a    čo   je
 12792 a    tým   aj
 12780 mali  by   ste
 12762 aby   som   si
 12740 premiér robert fico
 12729 prvý  raz   v
 12687 a    spolu  s
 12647 aby   sa   v
 12550 pri   tejto  príležitosti
 12531 na   ktorých sa
 12508 00   h    v
 12443 nie   je   jasné
 12439 v    roku  1994
 12431 že   v    prípade
 12423 sa   to   stalo
 12365 v    tom   prípade
 12306 vo   veľkej británii
 12262 ktorý  by   mal
 12246 môže  byť   aj
 12241 na   poslednú    chvíľu
 12234 v    roku  1995
 12215 v    jednom z
 12201 aj   tento  rok
 12179 na   tlačovej    konferencii
 12171 a    ak   sa
 12133 ktorý  je   v
 12115 a    že   sa
 12080 by   ste   si
 12053 s    najväčšou    pravdepodobnosťou
 12045 zo   štátneho    rozpočtu
 12042 a    v    prípade
 12041 v    európskej    únii
 12040 1    0    0
 12029 že   v    tomto
 12023 pre   agentúru    sita
 12020 do   akej  miery
 11999 2    0    0
 11991 na   2    min
 11988 z    celkového    počtu
 11984 ak   by   som
 11977 že   to   je
 11950 som   sa   do
 11904 až   do   roku
 11892 či   je   to
 11868 ktoré  nie   sú
 11852 z    tohto  dôvodu
 11845 je   jednou z
 11835 strednej    a    východnej
 11803 v    roku  2013
 11790 v    prípade potreby
 11750 je   to   možné
 11746 v    neposlednom   rade
 11736 som   si   na
 11733 by   ste   mali
 11730 v    druhom kole
 11724 00   a    19
 11723 na   internetovej  stránke
 11722 ale   to   je
 11721 že   sa   s
 11713 deti  a    mládež
 11711 na   tento  rok
 11650 1    0    1
 11646 sme   sa   v
 11629 v    noci  na
 11591 už   viac  ako
 11572 tento  rok   sa
 11562 ktoré  by   sa
 11549 že   ak   by
 11539 nič   nie   je
 11484 že   by   si
 11475 v    roku  1993
 11444 ako   aj   v
 11414 ak   ide   o
 11388 v    roku  1992
 11372 ale   aj   pre
 11363 keď   som   si
 11363 by   sa   dalo
 11347 sa   podľa  neho
 11319 na   ktorej sa
 11309 sme   sa   rozhodli
 11302 späť  na   obsah
 11301 na   začiatok    informácie
 11279 v    strednej    európe
 11259 sa   v    tom
 11254 by   mohol  byť
 11241 nie   je   pre
 11223 hrubého domáceho    produktu
 11211 sa   k    nám
 11205 národnej    rady  sr
 11186 na   vysokej škole
 11184 v    posledných   dňoch
 11164 aj   o    tom
 11162 na   trhu  práce
 11151 a    už   sa
 11136 s    ktorým sa
 11129 a    keď   som
 11123 a    možno  aj
 11116 sa   v    súčasnosti
 11062 v    spišskej    novej
 11052 v    spolupráci   so
 11045 30   a    20
 11027 to   bolo  v
 10996 na   tomto  mieste
 10995 je   v    tomto
 10984 spýtal som   sa
 10970 a    okrem  toho
 10967 aj   ja   som
 10958 ak   je   to
 10942 v    minulej sezóne
 10904 že   sa   jej
 10901 sa   v    tejto
 10882 času  na   čas
 10881 z    času  na
 10849 podobne ako   v
 10815 si   na   to
 10804 kysucké nové  mesto
 10803 by   som   mal
 10799 by   sme   chceli
 10751 nie   je   pravda
 10750 v    behu  na
 10749 zdá   sa   mi
 10745 v    čase  od
 10733 sa   bude  konať
 10708 v    porovnaní    so
 10680 je   viac  ako
 10665 sa   so   mnou
 10621 sa   aj   na
 10610 z    banskej bystrice
 10608 sa   do   nej
 10604 sa   ku   mne
 10552 aj   na   to
 10546 sa   mu   podarilo
 10545 pre   mňa   je
 10537 všetko pre   to
 10535 vo   vysokých    tatrách
 10524 že   keď   sa
 10521 by   som   chcel
 10519 do   konca  tohto
 10503 podľa  môjho  názoru
 10481 00   a    20
 10464 a    čo   sa
 10463 na   vlastné oči
 10458 sa   im   to
 10429 pred  niekoľkými   rokmi
 10428 sme   si   pripomenuli
 10421 ide   o    to
 10379 keď   sa   to
 10378 o    rok   neskôr
 10329 v    druhej časti
 10323 všetko v    poriadku
 10312 sa   v    sobotu
 10311 okrem  toho  sa
 10309 až   v    roku
 10266 v    domácom prostredí
 10264 v    roku  1991
 10242 sa   na   nej
 10237 by   sa   mohli
 10219 v    roku  1990
 10206 z    priameho    kopu
 10188 sa   na   tom
 10166 ktorá  sa   v
 10132 čo   je   o
 10131 2    1    0
 10123 to   môže  byť
 10111 sa   im   podarilo
 10108 v    boji  proti
 10102 by   sa   na
 10096 čo   je   pre
 10080 v    považskej    bystrici
 10075 a    teda  aj
 10074 že   to   bol
 10057 by   sa   tak
 10054 tour  de   france
 10053 o    postup na
 10052 a    stal  sa
 10040 aby   sa   na
 10039 by   som   bol
 10037 v    jednej z
 10037 pápež  benedikt    xvi
 10036 v    sobotu v
 10035 a    teraz  sa
 10034 sa   už   v
 10027 je   na   slovensku
 10014 som   sa   k
  9998 v    rámci  projektu
  9988 tk   kbs   informoval
  9947 ako   sme   sa
  9941 do   istej  miery
  9927 v    krátkom čase
  9927 čo   si   o
  9923 a    až   potom
  9912 a    to   najmä
  9880 že   je   v
  9861 na   ktoré  sa
  9836 pred  desiatimi    rokmi
  9834 každý  z    nich
  9829 a    aj   keď
  9824 o    dve   minúty
  9812 ktorá  je   v
  9806 dňa   na   deň
  9791 že   sa   im
  9770 to   aj   v
  9764 zo   dňa   na
  9754 by   sa   mohol
  9734 v    tento  deň
  9729 ktoré  by   mali
  9725 jedným z    nich
  9724 je   na   programe
  9722 1    1    0
  9697 je   to   o
  9677 čo   by   ste
  9666 z    ktorých sa
  9657 z    pridanej    hodnoty
  9651 sa   však  v
  9626 my   sme   sa
  9614 ktorý  by   sa
  9607 a    v    tom
  9605 ako   jeden  z
  9596 od   začiatku    roka
  9589 po   celý  čas
  9564 v    znení  neskorších
  9545 a    k    tomu
  9539 ako   aj   na
  9539 aj   keď   to
  9498 som   o    tom
  9498 sme   sa   dozvedeli
  9487 v    prvom  zápase
  9470 v    tejto  veci
  9467 už   je   to
  9462 sa   z    nej
  9442 v    ten   istý
  9431 pred  piatimi rokmi
  9420 že   na   slovensku
  9388 o    tom   dnes
  9382 svedčí o    tom
  9380 a    to   na
  9356 ako   sa   na
  9345 nie   sú   v
  9345 keď   som   bol
  9336 som   si   istý
  9334 v    opačnom prípade
  9333 minút  pred  koncom
  9327 za   minulý rok
  9310 v    roku  1989
  9308 čo   nie   je
  9307 už   od   roku
  9301 aj   v    iných
  9300 že   si   to
  9297 vôbec  nie   je
  9291 informovali   o    tom
  9267 aby   sme   mohli
  9264 stalo  sa   tak
  9264 a    na   druhej
  9250 v    našich srdciach
  9244 že   som   si
  9242 odvolaním    sa   na
  9236 viac  ako   v
  9236 nie   je   až
  9216 s    odvolaním    sa
  9209 som   sa   ho
  9204 na   túto  tému
  9193 spočíva v    tom
  9178 že   to   bolo
  9174 podľa  našich informácií
  9166 v    tomto  čase
  9164 to   pre   nás
  9144 pred  tromi  rokmi
  9123 myslel som   si
  9113 som   na   to
  9111 o    postup do
  9109 v    prvom  polroku
  9092 okrem  iného  aj
  9068 sa   z    nich
  9052 a    v    tomto
  9050 a    východnej    európy
  9047 a    v    súčasnosti
  9041 znení  neskorších   predpisov
  9035 sa   narodil v
  9031 uvádza sa   v
  9009 čo   by   som
  9003 v    blízkej budúcnosti
  9002 dá   sa   povedať
  8997 mestského    úradu  v
  8986 zdalo  sa   mi
  8984 sa   vrátil do
  8974 ktoré  by   mohli
  8970 ide   len   o
  8967 spolu  s    ďalšími
  8957 s    ohľadom na
  8951 tak   ako   v
  8943 v    druhom dejstve
  8928 v    druhej tretine
  8913 pod   vplyvom alkoholu
  8912 ak   by   ste
  8910 policajného   zboru  v
  8909 na   svoju  stranu
  8905 som   sa   rozhodol
  8902 sa   to   v
  8890 z    toho  dôvodu
  8889 som   sa   o
  8876 dva   a    pol
  8874 by   mohla  byť
  8870 ako   sa   v
  8869 z    našej  strany
  8868 vranov nad   topľou
  8868 keď   sa   mu
  8860 je   pre   nich
  8858 ako   v    roku
  8855 už   v    minulosti
  8845 vo   väčšine prípadov
  8845 ktorá  by   mala
  8832 by   sa   mohlo
  8828 a    už   v
  8823 sa   aj   v
  8805 hneď  na   začiatku
  8797 z    nových zámkov
  8795 pred  pár   dňami
  8792 na   druhú  stranu
  8786 ako   som   sa
  8775 je   to   na
  8761 to   aj   napriek
  8747 sa   na   neho
  8739 som   sa   a
  8739 ktorý  bol   v
  8738 je   to   s
  8732 v    lige  majstrov
  8728 v    nadstavenom   čase
  8725 aj   v    tom
  8719 tak   som   si
  8714 že   sú   to
  8705 ale   aj   z
  8697 na   svojom konte
  8688 mohli  by   sme
  8684 o    čo   ide
  8682 čo   i    len
  8667 to   je   všetko
  8662 pre   ľudské práva
  8662 by   si   mali
  8653 čo   je   na
  8636 v    súboji s
  8631 v    dolnom kubíne
  8631 u    nás   v
  8629 v    mnohých prípadoch
  8629 na   treťom mieste
  8612 na   slovenskom   trhu
  8609 už   dlhší  čas
  8599 na   dva   roky
  8595 by   si   sa
  8587 spolu  s    ním
  8580 by   sa   však
  8575 30   a    19
  8574 aj   keď   v
  8561 konferencie   biskupov    slovenska
  8528 podľa  jej   slov
  8518 ale   keď   sa
  8514 píše  sa   v
  8502 v    prvej  tretine
  8495 u    nás   sa
  8481 čo   sa   dá
  8472 majstrovstvách sveta  v
  8467 a    tak   ďalej
  8464 na   vlastnej    koži
  8460 povedal pre   hn
  8446 sa   ujali  vedenia
  8433 som   si   myslel
  8430 po   dvoch  rokoch
  8418 žilinského   samosprávneho  kraja
  8417 z    ktorého sa
  8416 new   york  times
  8402 ministerstva  zahraničných  vecí
  8397 ale   na   druhej
  8385 že   išlo  o
  8384 pred  dvoma  týždňami
  8381 v    tej   istej
  8373 ten   istý  deň
  8370 v    tomto  ročníku
  8368 že   aj   v
  8365 v    tomto  zmysle
  8351 je   u    nás
  8345 v    dnešnej dobe
  8313 že   sa   o
  8313 vo   veku  od
  8283 a    pol   roka
  8282 v    uplynulých   dňoch
  8272 v    roku  2014
  8266 podľa  neho  je
  8260 novely zákona o
  8243 je   to   naozaj
  8240 ako   v    prípade
  8239 v    poslednej    chvíli
  8232 keď   sa   už
  8228 na   blízkom východe
  8216 by   sa   podľa
  8215 vo   svoj  prospech
  8213 sa   o    ňu
  8193 pred  pár   rokmi
  8190 čo   sa   mu
  8187 aj   preto  sa
  8177 čo   sa   stane
  8175 podľa  vlastných    slov
  8169 v    ten   večer
  8155 a    v    nedeľu
  8150 v    tomto  zápase
  8146 už   v    prvom
  8142 pred  niekoľkými   dňami
  8138 na   tento  účel
  8133 môže  to   byť
  8111 sa   na   nás
  8096 na   viac  ako
  8074 tom   agentúra    reuters
  8073 v    priebehu    niekoľkých
  8071 aby   sme   boli
  8059 5    milióna eur
  8059 o    dani  z
  8057 si   o    tom
  8049 na   jednom mieste
  8049 na   čo   sa
  8041 ktorý  sa   stal
  8016 by   mohli  byť
  8014 2    0    1
  8014 aj   v    zahraničí
  8004 sa   však  na
  7992 v    tejto  krajine
  7990 v    rozpore so
  7988 sa   do   toho
  7987 až   do   výšky
  7982 by   som   rád
  7969 sa   spolu  s
  7967 v    play  off
  7960 za   ten   čas
  7944 z    roka  na
  7944 v    los   angeles
  7939 roka  na   rok
  7933 ako   by   som
  7919 a    on   sa
  7912 na   východnom    slovensku
  7903 v    bratislave   sa
  7900 tak   sme   sa
  7899 a    z    toho
  7872 po   návrate z
  7867 dani  z    príjmov
  7863 sa   v    rámci
  7862 týka  sa   to
  7851 by   si   mal
  7850 sme   sa   o
  7843 v    hmotnej núdzi
  7842 s    ktorou sa
  7836 za   posledné    roky
  7830 na   svetovom    šampionáte
  7822 by   som   ho
  7820 slovenskej   akadémie    vied
  7813 sa   to   aj
  7805 na   opačnej strane
  7782 zo   všetkých    strán
  7776 sa   o    ňom
  7768 v    zápase s
  7766 sa   tento  rok
  7764 vo   výške  1
  7758 som   si   ho
  7749 sa   na   ne
  7738 že   by   ste
  7735 a    myslím si
  7725 rozhodli    sme   sa
  7700 a    už   vôbec
  7695 v    reakcii na
  7692 po   roku  1989
  7686 sa   stretol s
  7685 o    niekoľko    dní
  7675 na   životné prostredie
  7672 rozhodol    som   sa
  7670 súlade so   zákonom
  7661 na   ms   v
  7653 je   pre   vás
  7647 navždy opustil náš
  7645 hlavného    mesta  sr
  7637 o    päť   minút
  7615 sa   o    nich
  7611 že   v    roku
  7607 ako   na   to
  7606 0    0    1
  7600 jedna  z    nich
  7591 aj   to   je
  7587 v    takomto prípade
  7582 po   rohovom kope
  7578 by   sa   mohla
  7575 z    trestného    činu
  7570 rokoch minulého    storočia
  7564 čo   na   to
  7561 v    ďalšom priebehu
  7561 by   to   byť
  7560 by   to   malo
  7559 že   sa   už
  7559 aj   keď   som
  7558 na   webovej stránke
  7546 na   majstrovstvá  sveta
  7539 a    s    tým
  7503 aj   v    ďalších
  7502 po   celom  slovensku
  7491 už   nie   sú
  7488 v    ktorom je
  7483 je   v    ňom
  7479 z    ničoho nič
  7475 za   viac  ako
  7475 nových pracovných   miest
  7473 že   sa   bude
  7470 žiari  nad   hronom
  7465 dostať sa   do
  7465 a    potom  si
  7462 v    oboch  prípadoch
  7460 som   bol   v
  7458 a    regionálneho  rozvoja
  7452 sa   hovorí o
  7440 je   k    dispozícii
  7419 mohli  by   ste
  7412 by   mohlo  byť
  7409 sme   sa   dostali
  7408 a    preto  je
  7403 sa   v    posledných
  7401 sme   sa   dohodli
  7400 novela zákona o
  7398 v    rimavskej    sobote
  7393 hasičského   a    záchranného
  7391 ako   je   možné
  7388 je   aj   v
  7383 a    napriek tomu
  7376 podľa  zákona o
  7370 sa   jej   to
  7364 sú   na   tom
  7364 druhej svetovej    vojne
  7363 druhom polčase sa
  7360 chceli by   sme
  7357 0    0    2
  7349 na   zem   a
  7348 čo   to   znamená
  7341 hovorí o    tom
  7335 a    aby   sa
  7334 a    to   už
  7331 a    dokonca aj
  7312 národnej    banky  slovenska
  7311 a    úctou  spomína
  7306 nie   je   také
  7305 ktoré  sa   na
  7294 a    na   to
  7293 zatiaľ čo   v
  7292 2    1    1
  7290 či   ide   o
  7285 u    nás   je
  7281 že   by   bolo
  7280 to   je   v
  7278 a    záchranného   zboru
  7278 ako   si   to
  7267 v    našom  regióne
  7265 to   by   bolo
  7258 som   s    ním
  7253 mesta  sr   bratislavy
  7247 a    zdalo  sa
  7244 by   si   to
  7238 v    rovnakom    období
  7238 ktorý  sa   na
  7236 v    zmysle zákona
  7232 v    posledných   dvoch
  7231 o    pár   dní
  7225 je   aj   to
  7219 ale   aj   s
  7213 niektoré    z    nich
  7213 mesto  nad   váhom
  7210 kde   by   sa
  7207 dalo  by   sa
  7205 vo   svojom živote
  7198 že   na   to
  7198 a    potom  som
  7197 to   je   pravda
  7194 v    základnej    časti
  7190 nové  mesto  nad
  7188 jeden  a    pol
  7185 stalo  sa   to
  7176 a    v    neposlednom
  7170 usd   za   barel
  7162 som   sa   dostal
  7156 3    0    0
  7153 rokov  minulého    storočia
  7152 nie   je   iba
  7152 na   základe toho
  7150 o    dva   týždne
  7133 z    oboch  strán
  7128 a    na   základe
  7121 som   veľmi  rád
  7114 o    ktorých sa
  7112 aj   keď   si
  7093 možno  je   to
  7083 na   to   sa
  7076 sa   mi   podarilo
  7075 v    tejto  časti
  7072 keď   sa   po
  7071 sa   s    vami
  7071 a    na   slovensku
  7067 skôr  či   neskôr
  7062 viac  informácií   o
  7058 aby   ste   si
  7057 pomyslel    som   si
  7055 na   mestskom    úrade
  7052 nás   navždy opustila
  7051 ktorí  sa   v
  7047 a    ty   si
  7042 v    slovenskej   republike
  7040 nie   je   jednoduché
  7015 ani   čo   by
  7015 aj   keď   nie
  7014 sa   to   dá
  7008 je   veľmi  dôležité
  7003 v    tom   zmysle
  6999 ako   v    minulosti
  6997 2    2    0
  6997 výstava potrvá do
  6991 majú  za   sebou
  6988 som   sa   jej
  6988 je   v    súlade
  6987 to   by   som
  6986 sa   však  už
  6980 či   už   v
  6967 z    druhej strany
  6964 je   jeden  z
  6964 ako   by   ste
  6961 0    1    1
  6961 v    žiari  nad
  6948 čo   by   si
  6931 v    poslednej    minúte
  6929 je   to   ako
  6921 toto  nie   je
  6917 som   sa   vrátil
  6917 riaditeľstva  policajného   zboru
  6914 rovnako ako   v
  6914 na   území  slovenska
  6901 že   aj   keď
  6901 ako   sa   mu
  6893 druhej strane sa
  6888 mnohí  z    nich
  6888 a    s    ním
  6887 chcela by   som
  6886 deti  s    rodinami
  6881 som   sa   dozvedel
  6880 sa   s    nami
  6878 aby   sa   to
  6877 bolo  to   v
  6867 na   domácej pôde
  6866 nie   je   problém
  6862 aj   tak   sa
  6858 na   ktorú  sa
  6851 v    kombinácii   s
  6850 bol   jedným z
  6847 keď   sa   jej
  6846 aby   si   sa
  6837 čo   sa   im
  6835 ktorá  sa   stala
  6826 sme   sa   mali
  6819 sa   v    nedeľu
  6819 sa   od   neho
  6811 snažil som   sa
  6811 do   ktorej sa
  6811 blahoželáme   blahoželáme   blahoželáme
  6798 o    tri   minúty
  6794 veď   je   to
  6781 a    ja   sa
  6780 sa   v    priebehu
  6780 dohodli sme   sa
  6774 to   je   už
  6771 ja   som   to
  6746 v    priebehu    roka
  6744 podarilo    sa   nám
  6744 nie   je   celkom
  6740 aj   v    tejto
  6726 so   zameraním    na
  6721 do   15   dní
  6718 ak   by   to
  6715 ktorý  nie   je
  6715 ak   nie   je
  6712 už   vôbec  nie
  6695 ako   ste   sa
  6690 že   sa   k
  6689 zeit  im   bild
  6681 ak   sa   to