Frekvencie tetragramov slov v korpuse prim-8.0-public-prf

1. Top 1000

  4801 pre   deti  a    mládež
  2158 bez   ohľadu na   to
  1923 slovenský    jazyk  a    literatúra
  1576 slovenského   jazyka a    literatúry
  1446 jazyk  a    literatúra   v
  1433 a    literatúra   v    škole
  1373 a    na   druhej strane
  1344 cyrila a    metoda v
  1342 literatúry   pre   deti  a
  1236 v    tom   istom  roku
  1137 a    metoda v    trnave
  1075 a    v    neposlednom   rade
  1070 po   druhej svetovej    vojne
  1047 z    času  na   čas
  900 na   druhej strane sa
  837 aj   v    tomto  prípade
  791 na   jednej strane a
  786 že   to   nie   je
  776 univerzity   komenského   v    bratislave
  756 na   druhej strane však
  750 sociálnych   vecí  a    rodiny
  717 na   druhej strane je
  712 v    tom   istom  čase
  692 v    znení  neskorších   predpisov
  671 v    tomto  prípade sa
  664 či   už   ide   o
  646 ale   na   druhej strane
  637 a    to   aj   napriek
  613 zo   dňa   na   deň
  608 slovenskej   poľnohospodárskej    univerzity   v
  604 katedra slovenského   jazyka a
  602 poľnohospodárskej    univerzity   v    nitre
  578 v    tomto  období sa
  562 v    tom   čase  sa
  555 ako   je   to   v
  554 strednej    a    východnej    európy
  551 v    tomto  prípade je
  542 je   v    súlade s
  537 a    v    konečnom    dôsledku
  522 prirodzené   prostredie   rozpätie    krídel
  521 letová aktivita    prirodzené   prostredie
  521 aktivita    prirodzené   prostredie   rozpätie
  513 je   v    tomto  prípade
  512 zdravotníctva  a    sociálnej    práce
  511 na   filozofickej  fakulte univerzity
  508 a    to   nielen v
  506 v    ten   istý  deň
  505 sa   v    tom   čase
  503 a    to   aj   v
  493 slovenskej   literatúry   pre   deti
  486 no   na   druhej strane
  486 na   rozdiel od   iných
  484 by   sme   sa   mali
  472 oblasť letová aktivita    prirodzené
  470 na   slovensku    a    v
  467 to   isté  platí  aj
  464 a    to   najmä  v
  461 v    tejto  súvislosti   sa
  461 v    druhej polovici    19
  460 na   filozofickej  fakulte uk
  459 po   prvej  svetovej    vojne
  458 v    posledných   rokoch sa
  457 o    zmene  a    doplnení
  451 a    o    zmene  a
  449 z    roka  na   rok
  448 ako   to   bolo  v
  448 ako   sme   už   uviedli
  445 nie   je   to   však
  442 v    porovnaní    s    inými
  438 znalosť práce  s    pc
  436 s    ťažkým zdravotným   postihnutím
  429 o    dva   roky  neskôr
  429 a    už   vôbec  nie
  426 zmene  a    doplnení    niektorých
  423 a    doplnení    niektorých   zákonov
  422 počas  druhej svetovej    vojny
  421 v    spišskej    novej  vsi
  421 v    pravom zmysle slova
  420 literatúre   pre   deti  a
  415 dalo  by   sa   povedať
  413 v    trnave filozofická   fakulta
  413 v    tom   čase  už
  413 metoda v    trnave filozofická
  410 v    tejto  súvislosti   je
  410 sa   na   prvý  pohľad
  408 to   však  nie   je
  406 ako   sme   už   spomenuli
  404 deti  a    mládež v
  403 v    súvislosti   s    tým
  401 literatúra   pre   deti  a
  400 sa   po   prvý  raz
  400 októbra meditácia    na   text
  399 1    2    3    4
  398 v    neposlednom   rade  aj
  395 v    literatúre   pre   deti
  394 národnej    rady  slovenskej   republiky
  391 v    tomto  zmysle je
  390 1    3    5    7
  390 je   v    porovnaní    s
  387 fakulte univerzity   komenského   v
  386 záhradníctva  a    krajinného   inžinierstva
  386 filozofickej  fakulte univerzity   komenského
  384 sme   sa   zamerali    na
  384 ako   sme   už   spomínali
  383 v    prvej  svetovej    vojne
  383 to   aj   napriek tomu
  378 fakulte uk   v    bratislave
  377 medzi  mužom  a    ženou
  375 974   01   banská bystrica
  374 znalosť jedného svetového    jazyka
  374 v    porovnaní    s    ostatnými
  373 pápež  ján   pavol  ii
  372 nie   je   nič   iné
  371 na   jednej strane je
  370 3    5    7    9
  368 v    porovnaní    s    rokom
  366 v    tomto  prípade ide
  365 ruka  v    ruke  s
  364 tvorby pre   deti  a
  364 doma  i    v    zahraničí
  361 mája  meditácia    na   text
  361 decembra    meditácia    na   text
  360 augusta meditácia    na   text
  359 aktívna znalosť jedného svetového
  357 zmluvy o    založení    es
  357 septembra    meditácia    na   text
  356 2    3    4    5
  355 5    7    9    11
  355 treba  brať  do   úvahy
  353 medzi  mužmi  a    ženami
  352 sestier a    pôrodných    asistentiek
  352 je   v    rozpore s
  351 vydavateľstvo  spolku slovenských   spisovateľov
  350 odpoveď na   túto  otázku
  350 občanov so   zdravotným   postihnutím
  350 nie   je   to   tak
  342 aj   v    súvislosti   s
  341 júna  meditácia    na   text
  340 bez   ohľadu na   ich
  339 marca  meditácia    na   text
  339 či   už   je   to
  337 trnave filozofická   fakulta katedra
  335 januára meditácia    na   text
  334 minút  plus  čas   na
  333 v    pravom slova  zmysle
  331 bol   v    tom   čase
  327 júla  meditácia    na   text
  326 do   akej  miery  sa
  326 aj   vo   vzťahu k
  324 po   prvý  raz   v
  324 novembra    meditácia    na   text
  324 ale   nie   je   to
  323 do   akej  miery  je
  322 pred  prvou  svetovou    vojnou
  322 je   to   aj   v
  321 jedným z    nich  je
  318 soľ   mleté  čierne korenie
  318 filozofická   fakulta katedra slovenského
  318 fakulta katedra slovenského   jazyka
  317 7    9    11   13
  317 je   to   aj   s
  316 konštantína   filozofa    v    nitre
  314 sa   v    súvislosti   s
  311 podobne je   to   aj
  311 na   jednej strane sa
  308 februára    meditácia    na   text
  308 apríla meditácia    na   text
  307 ani   jeden  z    nich
  306 na   prvý  pohľad sa
  304 ktoré  sa   nachádzajú   v
  303 v    čechách a    na
  302 je   to   jeden  z
  301 vysoká škola  zdravotníctva  a
  301 tak   je   to   aj
  301 škola  zdravotníctva  a    sociálnej
  300 až   do   svojej smrti
  300 agrobiológie  a    potravinových  zdrojov
  299 9    11   13   15
  299 stále  viac  a    viac
  299 na   slovensku    v    rokoch
  299 filozofickej  fakulte uk   v
  299 ak   vezmeme do   úvahy
  298 sa   v    tomto  období
  297 v    prvej  polovici    20
  296 z    tohto  dôvodu sa
  296 podobne ako   v    prípade
  293 v    druhej polovici    20
  292 mali  by   sme   sa
  290 výberové    konanie na   obsadenie
  290 a    sociálnej    práce  sv
  287 na   tom   istom  mieste
  287 ako   je   to   s
  286 že   na   rozdiel od
  286 v    každom prípade je
  286 nie   je   to   len
  285 3    4    5    6
  285 prvý  cisár  na   uhorskom
  285 cisár  na   uhorskom    tróne
  284 sa   v    posledných   rokoch
  284 je   to   v    prípade
  283 najmä  v    súvislosti   s
  282 rektor slovenskej   poľnohospodárskej    univerzity
  279 to   nie   je   možné
  279 dobrá  pracovná    morálka a
  279 a    na   strane druhej
  278 v    poslednom    čase  sa
  278 a    to   bez   ohľadu
  277 pracovná    morálka a    morálna
  277 morálka a    morálna bezúhonnosť
  276 ako   sa   to   stalo
  275 v    kráľovstve   svätého štefana
  274 v    praxi  to   znamená
  274 práce  s    pc   na
  274 medzinárodný  dom   umenia pre
  274 je   v    prvom  rade
  273 tomto  prípade ide   o
  272 by   sa   mohlo  zdať
  271 s    pc   na   úrovni
  271 pc   na   úrovni ms
  271 na   úrovni ms   office
  271 jednou z    nich  je
  271 ak   je   to   možné
  270 dom   umenia pre   deti
  270 a    to   na   základe
  269 v    spojených    štátoch amerických
  269 to   bez   ohľadu na
  267 vráťme sa   však  k
  267 v    prvom  rade  je
  267 vo   vyučovaní    slovenského   jazyka
  267 novembrová   revolúcia    a    česko
  267 nie   je   v    poriadku
  266 zobrazí vo   väčšom rozlíšení
  265 sa   obrázok zobrazí vo
  265 po   kliknutí    sa   obrázok
  265 obrázok zobrazí vo   väčšom
  265 kliknutí    sa   obrázok zobrazí
  265 čo   sa   deje  v
  264 pod   vládou anjouovských  kráľov
  264 informačných  a    komunikačných  technológií
  263 nášho  pána  ježiša krista
  262 v    banskej bystrici    a
  260 z    generácie    na   generáciu
  259 ktorý  je   na   nebesiach
  258 na   území  slovenskej   republiky
  257 násilia páchaného    na   ženách
  256 v    dôsledku    toho  sa
  256 to   nie   je   len
  256 školstva    a    národnej    osvety
  256 filozofickej  fakulty univerzity   komenského
  256 a    ja   som   sa
  254 a    v    dôsledku    toho
  253 novom  meste  nad   váhom
  253 je   to   jedna  z
  252 prvej  svetovej    vojne  1914
  251 slovenska    pred  príchodom    slovanov
  251 sa   v    tomto  prípade
  251 a    tak   som   sa
  250 malých a    stredných    podnikov
  249 11   13   15   17
  249 v    tomto  smere  je
  249 ako   je   to   možné
  248 slováci v    prvej  svetovej
  248 malé  a    stredné podniky
  248 a    do   istej  miery
  247 krátky slovník slovenského   jazyka
  246 svedčí o    tom   aj
  244 nemá  nič   spoločné    s
  244 a    v    niektorých   prípadoch
  243 v    závislosti   od   toho
  243 práve  v    tomto  období
  242 územie slovenska    pred  príchodom
  242 univerzita   komenského   v    bratislave
  242 k    dispozícii   je   aj
  241 v    tomto  roku  sa
  241 sa   na   rozdiel od
  241 na   hodinách    slovenského   jazyka
  240 že   nie   je   možné
  240 v    prvej  polovici    19
  240 a    nie   je   to
  238 je   nič   iné   ako
  238 českej a    slovenskej   federatívnej
  237 v    bratislave   a    v
  237 to   tak   nie   je
  237 a    do   akej  miery
  236 sa   narodil v    roku
  235 fakulty záhradníctva  a    krajinného
  235 a    na   rozdiel od
  235 aby   sme   sa   mohli
  234 v    podstate    ide   o
  234 to   aj   v    prípade
  233 z    miesta na   miesto
  233 slovak language    and   literature
  233 a    spolu  s    ním
  232 13   15   17   19
  232 na   tomto  mieste sa
  231 z    tohto  hľadiska    je
  231 isté  platí  aj   o
  230 v    tomto  zmysle sa
  230 v    súlade s    tým
  230 by   sme   sa   mohli
  230 a    pokiaľ ide   o
  230 ako   príklad možno  uviesť
  228 telesnej    výchovy a    športu
  228 na   rozdiel od   ostatných
  228 do   istej  miery  aj
  227 ako   už   bolo  spomenuté
  227 ak   by   sme   sa
  225 odborného    asistenta    na   katedre
  225 a    v    prípade potreby
  224 v    tejto  súvislosti   treba
  224 v    niektorých   prípadoch    sa
  224 slovenského   jazyka a    kultúry
  224 najmä  pokiaľ ide   o
  223 už   na   prvý  pohľad
  223 prečo  je   to   tak
  223 miesta vysokoškolského učiteľa na
  222 0    0    0    0
  222 v    tejto  oblasti je
  221 na   filozofickej  fakulte prešovskej
  221 európskych   štúdií a    regionálneho
  220 nové  mesto  nad   váhom
  220 na   druhej strane v
  220 na   druhej strane sú
  220 by   sme   mohli  nazvať
  219 v    novom  meste  nad
  219 sa   skladá z    dvoch
  219 by   sa   dalo  povedať
  218 štúdií a    regionálneho  rozvoja
  218 filozofickej  fakulte prešovskej   univerzity
  218 by   sme   si   mali
  217 problém je   v    tom
  217 a    to   aj   vtedy
  216 v    dôsledku    čoho  sa
  215 v    tom   čase  v
  215 strednej    a    východnej    európe
  215 a    slovenskej   federatívnej  republiky
  214 cestovného   ruchu  na   slovensku
  213 v    tom   čase  ešte
  213 je   všetko v    poriadku
  213 ale   to   nie   je
  212 z    tohto  dôvodu je
  212 v    strednej    a    východnej
  212 v    každom prípade sa
  212 slovenská    poľnohospodárska    univerzita   v
  212 brať  do   úvahy  aj
  211 v    tvorbe pre   deti
  211 je   vo   svojej podstate
  211 a    na   základe toho
  210 záhradnej    a    krajinnej    architektúry
  210 v    priestore    a    čase
  209 už   v    tom   čase
  208 poľnohospodárska    univerzita   v    nitre
  208 mohli  by   sme   povedať
  208 a    v    súvislosti   s
  207 zákona o    slobode informácií
  207 máme  do   činenia s
  206 že   by   sme   sa
  206 zákon  nr   sr   č
  206 ako   jeden  z    prvých
  205 to   už   nie   je
  205 to   nie   je   pravda
  205 to   isté  platí  o
  205 a    to   napriek tomu
  204 na   území  dnešného    slovenska
  203 v    tejto  oblasti sa
  203 o    tri   roky  neskôr
  203 hodinách    slovenského   jazyka a
  202 že   sa   v    ňom
  202 základných   práv  a    slobôd
  202 a    v    súlade s
  201 v    tom   istom  období
  201 sú   v    súlade s
  201 o    niekoľko    rokov  neskôr
  200 15   17   19   21
  200 každý  z    nás   je
  199 čo   má   za   následok
  199 ak   je   to   tak
  198 to   platí  aj   o
  198 nie   je   ničím  iným
  198 dizertačnú   prácu  na   tému
  197 za   svetovej    imperialistickej    vojny
  197 každý  z    nás   má
  197 fakulty agrobiológie  a    potravinových
  196 som   sa   s    ním
  196 preukázať    certifikátom  alebo  praktickým
  196 po   októbrovej   socialistickej revolúcii
  196 certifikátom  alebo  praktickým   overením
  195 sa   prejavuje    aj   v
  195 mali  by   sme   si
  195 fakulty ekonomiky    a    manažmentu
  195 detí  mladšieho    školského    veku
  194 ktoré  by   mali  byť
  194 až   do   takej  miery
  193 ľudských    práv  a    základných
  192 zo   slovenského   jazyka pre
  192 to   je   jeden  z
  192 práv  a    základných   slobôd
  192 o    čom   svedčí aj
  192 a    to   až   do
  192 aký   je   rozdiel medzi
  191 v    tom   čase  bol
  191 vo   dne   v    noci
  191 a    s    ním   aj
  191 aj   v    tejto  oblasti
  190 nie   je   v    súlade
  190 dôraz  sa   kladie na
  189 17   19   21   23
  189 z    božej  milosti kráľ
  189 základných   a    stredných    škôl
  189 v    každom z    nás
  189 na   rozdiel od   predchádzajúcich
  189 ale   na   rozdiel od
  189 ak   sa   pozrieme    na
  189 aby   sme   sa   stali
  188 v    poslednom    období sa
  188 na   druhý  deň   ráno
  187 sa   v    tejto  oblasti
  187 sa   v    poslednom    čase
  187 dieťaťa mladšieho    školského    veku
  187 čo   by   sme   mohli
  186 v    prvom  rade  na
  186 sa   v    tejto  súvislosti
  186 aj   z    toho  dôvodu
  185 žil   počas  vrchnej kriedy
  185 v    tomto  prípade však
  185 narodil sa   v    roku
  185 a    tak   sme   sa
  185 a    tak   sa   v
  185 ako   sme   už   povedali
  184 v    prvom  rade  sa
  184 v    porovnaní    s    predchádzajúcim
  184 platí  to   aj   o
  184 a    dobrá  pracovná    morálka
  183 že   sa   v    nej
  183 vk   ekonóm spu   nitra
  183 na   slovensku    v    roku
  183 božej  milosti kráľ  uhorska
  183 bezúhonnosť   a    dobrá  pracovná
  183 a    to   nie   je
  182 v    tejto  kapitole    sa
  182 treba  mať   na   pamäti
  182 s    účinnosťou   od   1
  182 o    vysokých    školách a
  182 čo   je   to   za
  181 si   môžete prečítať    v
  181 na   život  a    na
  180 s    a    u    r
  180 sa   na   trhu  práce
  180 morálna bezúhonnosť   a    dobrá
  180 fakulty univerzity   komenského   v
  180 čo   by   sa   dalo
  179 že   by   sme   mali
  179 univerzity   konštantína   filozofa    v
  179 tvorbe pre   deti  a
  178 s    plnou  mocou  pre
  178 medzi  rodičmi a    deťmi
  178 fakulty biotechnológie a    potravinárstva
  178 ako   sa   len   dá
  177 vydavateľstvo  slovenskej   akadémie    vied
  177 v    skutočnosti   je   to
  177 sa   v    prvom  rade
  177 je   na   jednej strane
  177 čo   v    konečnom    dôsledku
  176 že   v    tomto  prípade
  176 v    tom   čase  som
  176 v    čase  a    priestore
  176 filozofická   fakulta univerzity   komenského
  175 na   spu   v    nitre
  175 jeden  a    ten   istý
  175 čo   sa   stalo  s
  175 bela  v    banskej bystrici
  174 v    súlade so   zákonom
  174 spu   v    nitre  oznamuje
  174 aj   z    tohto  dôvodu
  174 aj   keď   je   to
  173 zaisťovacej   divízie v    zssr
  173 v    každom prípade však
  173 sú   uvedené v    tab
  173 mateja bela  v    banskej
  173 čechách a    na   morave
  173 a    to   i    napriek
  172 s    tým   súvisí aj
  172 nie   je   to   ani
  172 a    v    tom   istom
  171 v    tomto  článku sa
  171 v    ktorom by   sa
  171 v    druhej polovici    18
  171 od   rána  do   večera
  171 na   druhej strane si
  171 čo   v    preklade    znamená
  171 ak   je   to   potrebné
  170 sa   vo   veľkej miere
  170 je   v    tomto  smere
  169 plnou  mocou  pre   správu
  169 byť   v    súlade s
  169 ak   by   sme   chceli
  168 že   tu   ide   o
  168 v    porovnaní    s    tým
  168 ktorý  by   mal   byť
  168 isté  platí  aj   pre
  168 blížneho    ako   seba  samého
  167 že   sa   v    nich
  167 v    tomto  smere  sa
  167 to   bolo  v    prípade
  167 sa   na   jednej strane
  167 rektorát    slovenskej   poľnohospodárskej    univerzity
  167 pavla  jozefa šafárika    v
  167 na   slovensku    i    v
  167 na   druhý  deň   sa
  167 mocou  pre   správu slovenska
  167 ktorý  sa   nachádza    v
  167 boli  v    tom   čase
  167 a    za   stáleho miešania
  167 a    čo   je   najdôležitejšie
  166 že   je   to   tak
  166 skončení    druhej svetovej    vojny
  166 po   roku  1989  sa
  166 ktoré  sú   spojené s
  166 článok si   môžete prečítať
  165 4    5    6    7
  165 v    rámci  ktorého sa
  165 uzávierka    výberového   konania je
  165 treba  si   však  uvedomiť
  165 o    štyri  roky  neskôr
  165 a    v    tomto  zmysle
  164 19   21   23   25
  164 v    súvislosti   s    jeho
  164 v    kláštore    pod   znievom
  164 po   prvý  raz   sa
  164 o    s    a    u
  164 nie   je   o    nič
  164 fakulta zdravotníctva  a    sociálnej
  164 a    spolu  s    nimi
  163 z    nich  je   aj
  163 v    takom  prípade sa
  163 v    konečnom    dôsledku    aj
  163 v    jednej zo   svojich
  163 po   skončení    druhej svetovej
  163 medzi  východom    a    západom
  163 medzi  nebom  a    zemou
  163 jednej a    tej   istej
  162 že   v    tom   čase
  162 vo   vyučovaní    materinského  jazyka
  162 v    opačnom prípade by
  162 preukázať    štátnou jazykovou    skúškou
  162 nie   je   uvedené inak
  161 život  a    na   smrť
  161 v    súvislosti   s    týmto
  161 v    jednom zo   svojich
  161 štátnou jazykovou    skúškou alebo
  161 pápeža jána  pavla  ii
  161 ktoré  by   mohli  byť
  161 je   na   prvý  pohľad
  161 jedným z    nich  bol
  161 jazykovou    skúškou alebo  pohovorom
  161 bola  v    tom   čase
  160 sa   v    tomto  smere
  160 platí  to   aj   pre
  160 ktorá  by   mala  byť
  159 vysokoškolského učiteľa na   katedre
  159 so   zbraňou v    ruke
  159 sme   sa   stretli s
  159 preto  sme   sa   rozhodli
  159 nie   je   k    dispozícii
  159 na   druhý  deň   po
  158 z    pokolenia    na   pokolenie
  158 to   bolo  aj   v
  158 práve  v    tom   čase
  158 nie   je   až   také
  158 a    čo   sa   týka
  157 za   audiovizuálnu  tvorbu roku
  157 v    rámci  ktorej sa
  157 je   potrebné    si   uvedomiť
  157 ani   v    tomto  prípade
  156 v    zssr  v    rokoch
  156 v    súlade s    jeho
  156 väčšina z    nich  sa
  156 sa   stal  jedným z
  156 príslušníkov  zaisťovacej   divízie v
  156 k    r    á    ľ
  155 vysokých    školách a    o
  155 prihlášky    s    profesijným   životopisom
  155 ktoré  sú   zamerané    na
  155 jazyka a    literatúry   študijný
  154 21   23   25   27
  154 zssr  v    rokoch 1942
  154 zajatia príslušníkov  zaisťovacej   divízie
  154 počas  prvej  svetovej    vojny
  154 ešte  v    tom   istom
  154 divízie v    zssr  v
  154 dezercie    a    zajatia príslušníkov
  154 a    zajatia príslušníkov  zaisťovacej
  154 a    literatúry   študijný    odbor
  153 že   sa   jedná  o
  153 v    konečnom    dôsledku    sa
  153 školách a    o    zmene
  153 starostlivosti a    ochrany prírody
  153 s    rozumom a    láskou
  153 námestie    jozefa herdu  2
  153 jozefa šafárika    v    košiciach
  153 a    tak   je   to
  153 ako   príklad môžeme uviesť
  153 ako   je   to   pri
  152 výtvarných   umení  v    bratislave
  152 v    niektorých   prípadoch    aj
  152 pamiatkovej   starostlivosti a    ochrany
  152 nie   sú   k    dispozícii
  152 na   návrh  poroty v
  152 ľudských    práv  a    slobôd
  152 ktoré  sa   vyskytujú    v
  152 ktorá  sa   konala v
  152 je   do   istej  miery
  152 dane  z    pridanej    hodnoty
  152 a    to   nielen na
  152 aj   keď   nie   je
  151 x    x    x    x
  151 v    priebehu    niekoľkých   rokov
  151 v    oveľa  väčšej miere
  151 to   platí  aj   pre
  151 slovenskej   akadémie    vied  v
  151 návrh  poroty v    zložení
  150 vo   vzťahu k    iným
  150 tak   ako   je   to
  150 som   sa   stretol s
  150 o    desať  rokov  neskôr
  150 ktoré  sa   podieľajú    na
  150 ide   v    podstate    o
  150 hlinkovej    slovenskej   ľudovej strany
  150 deti  a    mládež a
  150 bez   ohľadu na   jeho
  150 a    až   potom  sa
  149 úloh  zo   slovenského   jazyka
  149 the   new   york  times
  149 s    operačným    systémom    windows
  149 sa   v    porovnaní    s
  149 rozpočet    na   4    porcie
  149 niektoré    z    nich  sú
  149 ktorý  v    tom   čase
  149 ktorý  je   založený    na
  149 a    v    tom   je
  149 a    na   druhý  deň
  148 slovenského   národného    múzea  v
  148 slovenčiny   ako   cudzieho    jazyka
  148 o    ochrane ľudských    práv
  148 násilie páchané na   ženách
  148 na   rube  pliesť očká
  148 na   druhej strane aj
  148 ak   to   nie   je
  148 ako   o    tom   svedčí
  148 a    ich   vplyv  na
  147 zbierka úloh  zo   slovenského
  147 v    skutočnosti   ide   o
  147 sa   v    konečnom    dôsledku
  147 sa   kladie dôraz  na
  147 na   základe ktorých sa
  147 medzi  dobrom a    zlom
  147 druhej svetovej    vojne  sa
  147 dávky  v    hmotnej núdzi
  146 01   banská bystrica    tel
  146 výkaz  ziskov a    strát
  146 práce  s    pc   v
  146 pobyt  pre   dve   osoby
  146 niečo  nie   je   v
  146 na   prvý  pohľad by
  146 by   to   malo  byť
  146 a    v    spolupráci   s
  146 ako   je   to   u
  146 aj   keď   sa   v
  145 v    prvom  rade  o
  145 vo   väčšine prípadov    sa
  145 v    ktorom sa   nachádza
  145 tom   istom  roku  sa
  145 no   aj   napriek tomu
  145 nie   je   ani   tak
  145 najmä  čo   sa   týka
  145 ak   by   sme   mali
  145 a    čo   je   ešte
  144 v    zmysle zákona č
  144 týka  sa   to   najmä
  144 s    vyučovacím   jazykom maďarským
  144 s    pc   v    rozsahu
  144 deti  a    mládež do
  144 a    vo   vzťahu k
  144 a    to   tak   v
  143 vysokej škole  výtvarných   umení
  143 v    tomto  prípade by
  143 v    rozsahu ms   office
  143 vo   mne   a    ja
  143 víkendový    pobyt  pre   dve
  143 viac  sa   dočítate    v
  143 strojov a    výrobných    systémov
  143 je   v    konečnom    dôsledku
  143 je   na   rozdiel od
  143 jedno  a    to   isté
  143 a    o    rok   neskôr
  143 aj   v    tomto  smere
  142 základných   a    stredných    školách
  142 sú   v    rozpore s
  142 slovenských   televíznych   tvorcov a
  142 rube  pliesť očká  tak
  142 pre   tvoje  modré  oči
  142 pokiaľ nie   je   uvedené
  142 na   základe formalizovanej skúšky
  142 by   sme   mohli  povedať
  142 a    v    porovnaní    s
  142 ale   aj   z    hľadiska
  142 ale   aj   v    iných
  141 vypisuje    výberové    konanie na
  141 v    ten   deň   sa
  141 vš   vzdelanie    v    odbore
  141 tak   to   bolo  aj
  141 na   seba  dlho  čakať
  141 celý  článok si   môžete
  140 v    tomto  čase  sa
  140 treba  mať   na   zreteli
  140 na   prvý  pohľad je
  140 detských    a    mládežníckych  organizácií
  140 bezpečnosti   a    ochrany zdravia
  140 až   v    druhej polovici
  139 z    tváre  do   tváre
  139 zamestnanci   spu   preukázať    certifikátom
  139 vydaným na   základe formalizovanej
  139 v    druhej svetovej    vojne
  139 slovenského   jazyka pre   8
  139 potvrdením   o    štátnej skúške
  139 obhajovať    dizertačnú   prácu  na
  139 no   nie   je   to
  139 na   rozdiel od   toho
  139 ktorý  sa   konal  v
  138 únie  slovenských   televíznych   tvorcov
  138 sú   v    tomto  prípade
  138 sulfidických  mineralizácií  západných    karpát
  138 národná rada  slovenskej   republiky
  138 najmä  vo   vzťahu k
  138 čo   je   dobré  a
  137 00   h    v    posluchárni
  137 za   druhej svetovej    vojny
  137 v    tej   chvíli sa
  137 v    dejinách    slovenskej   literatúry
  137 štátnej skúške alebo  pohovorom
  137 sa   vzťahuje    aj   na
  137 pred  druhou svetovou    vojnou
  137 pc   v    rozsahu ms
  137 ako   sme   už   naznačili
  136 z    toho  dôvodu sa
  136 už   v    prvej  polovici
  136 tvorcov a    literárneho   fondu
  136 tvorbu pre   deti  a
  136 televíznych   tvorcov a    literárneho
  136 pre   každého z    nás
  136 nového mesta  nad   váhom
  136 má   svoj  pôvod  v
  136 do   popredia    sa   dostáva
  135 sa   môžeme stretnúť    s
  135 o    štátnej skúške alebo
  135 ochrane ľudských    práv  a
  135 nie   je   to   isté
  135 na   vysokej škole  výtvarných
  135 najmä  ak   ide   o
  135 je   v    súlade so
  135 čo   by   sa   stalo
  135 bez   ohľadu na   vek
  134 vysoká škola  múzických    umení
  134 o    živote a    smrti
  134 odpovede    na   tieto  otázky
  134 niektoré    z    nich  sa
  134 na   rozdiel od   nich
  134 a    v    mnohých prípadoch
  134 ako   tomu  bolo  v
  134 ak   berieme do   úvahy
  134 aby   sa   s    ním
  133 1    miesto na   katedre
  133 že   sa   s    ním
  133 v    takom  prípade by
  133 univerzita   pavla  jozefa šafárika
  133 súdu  pre   ľudské práva
  133 sestry a    pôrodné asistentky
  133 preukázať    certifikátom  vydaným na
  133 nominácia    na   oscara za
  133 niet  pochýb o    tom
  133 na   základe ktorého sa
  133 na   druhej strane treba
  133 môžete prečítať    v    quarku
  133 je   v    istom  zmysle
  133 certifikátom  vydaným na   základe
  132 výstavby    a    regionálneho  rozvoja
  132 v    širšom zmysle slova
  132 však  nie   je   len
  132 v    ktorej sa   nachádza
  132 už   v    tomto  období
  132 prešovská    univerzita   v    prešove
  132 etnológie    a    kultúrnej    antropológie
  132 a    starať sa   o
  132 ale   aj   v    zahraničí
  132 a    bez   ohľadu na
  131 za   kňaza  bol   vysvätený
  131 v    súvislosti   s    touto
  131 v    devínskej    novej  vsi
  131 sa   dočítate    v    aktuálnom
  131 od   začiatku    do   konca
  131 na   trhu  práce  a
  131 na   prvý  pohľad zdá
  131 ktoré  sa   vzťahujú    na
  131 aj   v    tomto  roku
  130 v    takom  prípade je
  130 u    nás   na   slovensku
  130 spu   preukázať    certifikátom  vydaným
  130 so   sídlom v    bratislave
  130 rektorátu    slovenskej   poľnohospodárskej    univerzity
  130 ochrany zdravia pri   práci
  130 na   rozdiel od   väčšiny
  130 literárneho   fondu  za   audiovizuálnu
  130 ktoré  sú   potrebné    na
  130 je   to   naozaj tak
  130 fondu  za   audiovizuálnu  tvorbu
  130 ešte  v    ten   istý
  130 a    literárneho   fondu  za
  129 základe formalizovanej skúšky ikt
  129 v    súlade s    požiadavkami
  129 sme   sa   s    ním
  129 približne    v    tom   istom
  129 môžeme si   byť   istí
  129 je   jedným zo   základných
  129 by   sme   mali  byť
  129 a    ja   som   si
  128 zo   sulfidických  mineralizácií  západných
  128 výkazu ziskov a    strát
  128 v    odbornej    literatúre   sa
  128 pokiaľ je   to   možné
  128 kontinentálneho riftingu    západných    karpát
  128 k    bohu  a    k
  128 hneď  na   druhý  deň
  128 ceny  slovenského   filmového    zväzu
  128 a    v    prvej  polovici
  128 ani   jeden  z    týchto
  127 zloženie    a    kryštalochémia sulfosolí
  127 v    tomto  bode  sa
  127 v    oblasti cestovného   ruchu
  127 v    mnohých prípadoch    sa
  127 umení  pre   deti  a
  127 typu  silicika    v    prostredí
  127 triasového   kontinentálneho riftingu    západných
  127 sú   v    porovnaní    s
  127 sulfosolí    zo   sulfidických  mineralizácií
  127 silicika    v    prostredí    permsko
  127 malého a    stredného    podnikania
  127 kryštalochémia sulfosolí    zo   sulfidických
  127 je   v    tomto  zmysle
  127 chemické    zloženie    a    kryštalochémia
  127 fakulta ekonomiky    a    manažmentu
  127 do   akej  miery  sú
  127 času  na   čas   sa
  127 bolo  v    tom   čase
  127 a    v    istom  zmysle
  127 a    kryštalochémia sulfosolí    zo
  127 aj   napriek tomu  sa
  126 v    užšom  zmysle slova
  126 v    tomto  období je
  126 v    najširšom    zmysle slova
  126 si   kladie za   cieľ
  126 sa   v    tomto  roku
  126 o    umení  pre   deti
  126 nie   je   to   nič
  126 kníh  pre   deti  a
  126 a    preto  nie   je
  125 23   25   27   29
  125 že   by   som   sa
  125 z    tohto  hľadiska    sa
  125 z    čias  okolo  roku
  125 v    tejto  oblasti a
  125 v    porovnaní    s    predchádzajúcimi
  125 v    nitre  vyhlasuje    v
  125 univerzity   v    nitre  vyhlasuje
  125 treba  vziať  do   úvahy
  125 sa   z    času  na
  125 na   slovensku    po   roku
  125 medzi  bohom  a    človekom
  125 indoaustrálska oblasť letová aktivita
  125 a    ochrany zdravia pri
  125 aj   v    iných  oblastiach
  124 2    917   01   trnava
  124 z    tohto  pohľadu je
  124 v    tom   čase  na
  124 v    súčasnosti   sa   v
  124 v    kongresovom   centre spu
  124 sa   do   istej  miery
  124 rodičovstvo   s    rozumom a
  124 ktorá  sa   nachádza    v
  124 keď   sa   v    roku
  124 dočítate    v    aktuálnom    vydaní
  124 a    ak   je   to
  123 výkaze ziskov a    strát
  123 v    súlade s    ich
  123 prvom  rade  je   to
  123 nitre  vyhlasuje    v    zmysle
  123 je   do   značnej miery
  123 jazyka a    literatúry   v
  123 druhej svetovej    vojny  a
  123 čo   by   mohlo  byť
  123 bola  založená    v    roku
  123 asi   raz   za   štvrťrok
  122 že   v    porovnaní    s
  122 že   je   to   len
  122 svojho blížneho    ako   seba
  122 rovnako ako   v    prípade
  122 rané  štádiá húsenica    je
  122 overenými    dokladmi    o    vzdelaní
  122 obhajovať    prácu  na   tému
  122 ktoré  sú   k    dispozícii
  122 ktorá  je   založená    na
  122 je   to   pre   mňa
  122 jednej strane je   to
  122 herdu  2    917   01
  122 ani   v    jednom prípade
  122 aby   sa   v    ňom
  121 revue  o    umení  pre
  121 o    r    e    n
  121 na   jednej strane sú
  121 môže  mať   za   následok
  121 mohlo  by   sa   zdať
  121 literatúru   pre   deti  a
  121 keď   sa   pozrieme    na
  121 je   však  v    tom
  121 je   k    dispozícii   aj
  121 je   jeden  z    dôvodov
  121 filozofie    a    dejín  filozofie
  121 a    každý  z    nich
  120 4    porcie postup 1
  120 že   v    tomto  období
  120 výpis  z    registra    trestov
  120 v    mladšom školskom    veku
  120 v    bratislave   v    roku
  120 ústav  sociálnej    práce  tomislava
  120 sociálnej    práce  tomislava    kolakoviča
  120 nie   je   také  jednoduché
  120 konanie rektor slovenskej   poľnohospodárskej
  120 je   alebo  nie   je
  119 v    čo   najkratšom   čase
  119 trestov nie   starší ako
  119 študoval    na   gymnáziu    v
  119 sme   sa   dostali do
  119 si   môžte  prečítať    v
  119 sa   skladá z    troch
  119 registra    trestov nie   starší
  119 prvý  pohľad by   sa
  119 prostredie   rozpätie    krídel 4
  119 nie   je   to   pravda
  119 nie   je   to   iba
  119 nie   je   až   taká
  119 nič   nie   je   nemožné
  119 musíme brať  do   úvahy
  119 ktoré  v    tom   čase
  119 jeden  z    nich  sa
  119 čo   je   pre   nás
  119 čechách a    na   slovensku
  119 aj   s    ohľadom na
  118 25   27   29   31
  118 prečítať    v    aktuálnom    vydaní
  118 o    živote a    diele
  118 n    o    s    a
  118 napriek tomu  sa   však
  118 k    o    r    e
  118 filozofická   fakulta prešovskej   univerzity
  118 či   to   nie   je
  118 až   do   konca  života
  118 a    tak   sa   aj
  117 znenie článku si   môžte
  117 zmiluj sa   nado  mnou
  117 v    slovenskom   národnom    povstaní
  117 v    skutočnosti   nie   je
  117 ústavu slovenskej   akadémie    vied
  117 spisovateľov  pre   deti  a
  117 slovenských   spisovateľov  pre   deti
  117 sa   zhodujú v    tom
  117 sa   do   popredia    dostáva
  117 prvý  raz   v    živote
  117 po   vzniku československej republiky
  117 podobne ako   v    iných
  117 nie   je   až   taký
  117 na   celom  území  slovenska
  117 mnohé  z    nich  sú
  117 ktoré  by   sme   mohli
  117 kompletné    znenie článku si
  117 čo   si   o    tom
  117 článku si   môžte  prečítať
  117 či   už   sú   to
  117 ale   aj   napriek tomu
  117 aby   sme   sa   vyhli
  116 100   100   100   100
  116 zo   života zväzu  turistiky
  116 v    tomto  prípade nie
  116 v    tejto  časti  sa
  116 v    rámci  európskej    únie
  116 vo   všetkých    oblastiach   života
  116 v    neposlednom   rade  je
  116 v    druhej polovici    roka
  116 už   v    druhej polovici
  116 štefana listiny a    listy
  116 svätého štefana listiny a
  116 starší ako   3    mesiace