Top 1000 korpusu prim-8.0-public-inf

Zoznam najfrekventovanejších tisíc lem a slov v jednotlivých slovných druhoch a triedach.

1. prim-8.0-public-inf

Celý frekvenčný zoznam z korpusu prim-8.0-public-inf

Frekvenčný zoznam všetkých lem a slov v jednotlivých slovných druhoch a triedach.

1. prim-8.0-public-inf