Frekvencie trigramov slov v korpuse prim-8.0-public-all

1. Top 1000

 121232 na   druhej strane
 106889 v    tomto  roku
 98736 v    súvislosti   s
 96029 že   je   to
 92650 nie   je   to
 91226 to   nie   je
 84797 v    porovnaní    s
 75047 na   rozdiel od
 68647 v    tom   čase
 62899 v    tomto  prípade
 60480 a    tak   sa
 57825 v    banskej bystrici
 57443 by   som   sa
 55786 čo   sa   týka
 55151 a    ja   som
 52773 v    spolupráci   s
 52265 v    prvom  rade
 51020 že   by   sa
 48048 sa   s    ním
 47355 bez   ohľadu na
 45911 že   ide   o
 45486 v    súlade s
 44508 v    týchto dňoch
 44270 v    druhom polčase
 43970 v    ktorom sa
 42416 a    to   je
 42317 v    minulom roku
 42239 na   druhý  deň
 42135 pokiaľ ide   o
 41224 nie   je   možné
 40706 po   prvý  raz
 39355 v    prvom  polčase
 39072 ak   by   sa
 38769 v    tejto  súvislosti
 37649 aby   sme   sa
 37360 aj   napriek tomu
 36308 keď   som   sa
 36204 nie   je   v
 35653 a    potom  sa
 35569 na   budúci rok
 35559 na   jednej strane
 35383 by   sme   sa
 35329 by   mal   byť
 35111 čo   sa   stalo
 34968 by   sa   mali
 34497 podľa  jeho  slov
 34266 a    keď   sa
 33727 ale   aj   v
 33458 na   prvý  pohľad
 33123 by   sa   mal
 33068 aby   som   sa
 32971 v    tomto  smere
 32864 v    tejto  sezóne
 32610 sa   na   to
 31510 v    poslednom    čase
 31426 v    tejto  oblasti
 31210 aj   keď   sa
 31175 spišská nová  ves
 31010 v    posledných   rokoch
 30962 sa   k    nemu
 30822 je   to   tak
 30729 by   som   si
 30567 v    tej   chvíli
 30539 by   mali  byť
 30519 by   mala  byť
 30461 že   by   som
 30193 v    každom prípade
 30163 informovala   o    tom
 30160 sa   na   ňu
 29956 už   nie   je
 29946 v    ktorej sa
 28933 som   sa   na
 28638 jeden  z    nich
 28614 v    roku  2008
 28582 však  nie   je
 28454 sa   s    ňou
 28389 sa   v    ňom
 27972 vo   vzťahu k
 27617 že   nie   je
 27295 v    new   yorku
 27127 v    roku  2006
 27070 ja   som   sa
 26958 je   to   len
 26545 že   sa   to
 26280 až   do   konca
 26134 do   konca  roka
 26078 v    roku  2009
 25946 ako   je   to
 25840 sa   s    nimi
 25827 som   sa   s
 25734 že   som   sa
 25593 ako   sa   to
 25379 by   sa   mala
 25181 a    to   aj
 25140 po   zmene  strán
 25119 je   to   v
 24995 sa   mi   to
 24858 a    tak   som
 24567 v    roku  2010
 24321 v    roku  2007
 24244 v    konečnom    dôsledku
 24201 sa   o    tom
 24005 v    roku  2004
 23990 v    rozhovore    pre
 23874 čo   je   to
 23836 sa   k    nej
 23675 v    tejto  chvíli
 23660 pred  dvoma  rokmi
 23547 v    tomto  období
 23482 by   sme   mali
 23414 na   čele  s
 23381 je   to   pre
 23295 v    roku  2002
 23283 aj   v    tomto
 23255 v    ktorých sa
 23100 sa   na   mňa
 22959 z    nich  je
 22850 v    roku  2005
 22808 by   ste   sa
 22699 ale   aj   na
 22601 na   slovensku    sa
 22437 je   to   však
 22435 sa   v    nej
 22275 a    nie   je
 22254 nie   je   len
 22220 už   v    roku
 22063 by   malo  byť
 21934 je   to   aj
 21886 v    budúcom roku
 21793 z    nich  sa
 21784 vzhľadom    na   to
 21777 nie   je   ani
 21743 na   slovensku    je
 21702 v    druhej polovici
 21700 vyplýva to   z
 21697 je   pre   mňa
 21564 spišskej    novej  vsi
 21547 čo   sa   deje
 21298 čo   je   v
 21195 v    ten   deň
 21184 sa   o    to
 21154 že   sa   v
 21066 v    súčasnosti   je
 21019 a    je   to
 20961 ešte  nie   je
 20898 na   celom  svete
 20867 by   sa   malo
 20817 sa   s    tým
 20745 by   som   to
 20607 že   to   bude
 20583 je   v    súčasnosti
 20575 na   slovensku    a
 20547 a    to   v
 20520 sa   v    roku
 20487 v    roku  2003
 20419 v    spojených    štátoch
 20402 v    roku  2000
 20382 v    tom   istom
 20336 ale   je   to
 20299 už   niekoľko    rokov
 20246 že   by   sme
 20155 je   to   veľmi
 20000 je   v    tom
 19994 žiar  nad   hronom
 19971 ohľadu na   to
 19963 ja   by   som
 19913 keď   sme   sa
 19816 sociálnych   vecí  a
 19626 v    roku  2001
 19531 sa   k    nim
 19443 druhej svetovej    vojny
 19413 keď   sa   v
 19399 v    roku  1998
 19399 sa   uskutoční    v
 19353 v    liptovskom   mikuláši
 19328 že   sa   na
 19308 je   jedným z
 19284 rád   by   som
 19134 a    v    roku
 19107 v    žiadnom prípade
 18997 ktoré  sa   v
 18934 v    súčasnosti   sa
 18859 s    láskou a
 18855 na   ktorom sa
 18824 o    tom   agentúra
 18791 ak   by   sme
 18744 vecí  a    rodiny
 18683 v    prvom  kole
 18573 ján   pavol  ii
 18510 sa   v    tomto
 18196 ktorý  sa   v
 18100 informoval   o    tom
 18035 v    rozpore s
 17933 že   by   to
 17924 jána  pavla  ii
 17908 v    českej republike
 17856 sme   sa   na
 17826 v    súvislosti   so
 17761 v    roku  1999
 17725 v    závislosti   od
 17723 chcel  by   som
 17716 je   v    poriadku
 17692 napriek tomu  sa
 17659 v    roku  2011
 17653 že   sa   mu
 17639 a    ako   sa
 17569 pri   pohľade na
 17557 a    preto  sa
 17474 že   to   nie
 17401 je   pre   nás
 17364 v    súlade so
 17351 na   oboch  stranách
 17351 má   za   sebou
 17219 cyrila a    metoda
 17182 som   si   to
 17124 pre   deti  a
 17043 aj   v    prípade
 17022 miest  a    obcí
 16990 že   ak   sa
 16945 ale   aj   tak
 16929 po   celom  svete
 16850 v    nových zámkoch
 16819 tak   je   to
 16808 by   sa   to
 16789 aj   na   slovensku
 16756 v    bratislave   a
 16719 sa   u    nás
 16686 mali  by   sme
 16682 na   majstrovstvách sveta
 16673 v    hlavnom meste
 16626 so   sídlom v
 16484 v    roku  2012
 16450 čo   nás   navždy
 16437 nie   je   nič
 16343 som   sa   v
 16205 je   podľa  neho
 16177 by   to   bolo
 16164 a    to   sa
 16125 je   to   už
 16113 nie   je   na
 16019 by   sme   mohli
 16007 to   pre   mňa
 15899 sa   nám   podarilo
 15898 sa   na   ňom
 15870 ani   jeden  z
 15864 by   sme   si
 15857 láskou a    úctou
 15813 čo   by   sa
 15808 v    centre mesta
 15781 na   druhom mieste
 15778 že   sa   nám
 15712 na   prvom  mieste
 15709 sa   dostal do
 15683 ale   aj   o
 15676 sa   mu   to
 15622 sa   k    tomu
 15602 čo   sa   v
 15596 tak   som   sa
 15579 keď   sa   na
 15548 a    my   sme
 15529 že   sa   mi
 15510 sa   na   nich
 15498 sa   na   slovensku
 15469 aby   ste   sa
 15401 aj   keď   je
 15327 ako   by   sa
 15190 ja   som   si
 15179 z    celého sveta
 15112 v    najbližších   dňoch
 15103 zatiaľ nie   je
 15094 medzi  nimi  aj
 15078 aby   sme   si
 15032 ale   nie   je
 14980 v    roku  1997
 14915 sa   z    toho
 14857 len   čo   sa
 14782 v    boji  o
 14775 s    ktorými sa
 14769 o    viac  ako
 14767 v    poslednom    období
 14765 sme   sa   s
 14712 trest  odňatia slobody
 14696 na   slovensku    v
 14685 v    takom  prípade
 14605 bolo  by   to
 14473 ako   to   bolo
 14469 sa   nachádza    v
 14455 je   to   pravda
 14428 sa   nám   to
 14409 väčšina z    nich
 14397 sa   dostali do
 14396 aj   u    nás
 14394 do   európskej    únie
 14357 a    to   nielen
 14329 je   na   tom
 14302 každý  z    nás
 14224 ešte  v    roku
 14199 sa   v    nich
 14187 v    niektorých   prípadoch
 14177 ktoré  sú   v
 14165 a    tým   aj
 14145 o    dva   roky
 14145 a    čo   je
 14111 nás   navždy opustil
 14071 že   sme   sa
 14061 z    celého slovenska
 14022 v    roku  1996
 13998 o    to   viac
 13950 za   každú  cenu
 13945 ale   ja   som
 13939 a    tak   si
 13921 by   sa   v
 13896 v    prvej  polovici
 13895 a    tak   sme
 13850 pri   tejto  príležitosti
 13844 sa   z    neho
 13816 aby   sa   v
 13788 pred  štyrmi rokmi
 13783 sa   môže  stať
 13757 a    spolu  s
 13747 minister    zahraničných  vecí
 13732 0    0    0
 13716 aby   som   si
 13625 bol   by   som
 13517 na   ktorých sa
 13464 v    roku  1994
 13442 mali  by   ste
 13382 na   budúci týždeň
 13372 sa   to   stalo
 13343 som   sa   do
 13261 do   akej  miery
 13255 prvý  raz   v
 13238 vo   veľkej británii
 13182 a    že   sa
 13151 z    celkového    počtu
 13145 v    tom   prípade
 13129 v    roku  1995
 13085 že   v    prípade
 13074 že   to   je
 13057 a    ak   sa
 13050 ale   to   je
 13045 v    jednom z
 13029 nie   je   jasné
 13007 ktorý  by   mal
 12981 až   do   roku
 12963 môže  byť   aj
 12952 že   v    tomto
 12949 v    európskej    únii
 12944 premiér robert fico
 12941 v    neposlednom   rade
 12934 ktorý  je   v
 12920 ak   by   som
 12915 zo   štátneho    rozpočtu
 12910 ktoré  nie   sú
 12899 na   2    min
 12899 či   je   to
 12897 z    tohto  dôvodu
 12895 by   ste   si
 12895 aj   tento  rok
 12894 ako   aj   v
 12864 a    v    prípade
 12805 je   jednou z
 12784 na   poslednú    chvíľu
 12779 strednej    a    východnej
 12779 národnej    rady  sr
 12761 00   h    v
 12725 deti  a    mládež
 12690 s    najväčšou    pravdepodobnosťou
 12684 je   to   možné
 12559 v    roku  2013
 12557 na   tlačovej    konferencii
 12555 pre   agentúru    sita
 12551 ale   aj   pre
 12535 ktoré  by   sa
 12534 sme   sa   v
 12473 by   sa   dalo
 12472 keď   som   si
 12470 že   sa   s
 12460 v    prípade potreby
 12450 na   tento  rok
 12427 2    0    0
 12416 som   si   na
 12407 v    roku  1993
 12400 v    roku  1992
 12396 že   by   si
 12354 v    druhom kole
 12338 na   internetovej  stránke
 12334 nič   nie   je
 12334 na   trhu  práce
 12296 by   ste   mali
 12275 v    čase  od
 12251 1    0    0
 12229 v    spolupráci   so
 12220 na   ktorej sa
 12207 v    noci  na
 12204 ak   ide   o
 12202 že   ak   by
 12171 už   viac  ako
 12147 sa   v    tom
 12142 aj   o    tom
 12132 v    strednej    európe
 12129 sme   sa   rozhodli
 12114 a    už   sa
 12109 na   vysokej škole
 12067 nie   je   pre
 12041 ak   je   to
 12013 na   tomto  mieste
 12005 tento  rok   sa
 11989 aj   ja   som
 11980 podľa  môjho  názoru
 11948 a    možno  aj
 11947 to   bolo  v
 11919 v    spišskej    novej
 11909 je   v    tomto
 11898 by   mohol  byť
 11896 1    0    1
 11894 a    keď   som
 11891 sa   v    tejto
 11885 s    ktorým sa
 11877 sa   v    súčasnosti
 11876 sa   k    nám
 11853 00   a    19
 11837 a    okrem  toho
 11700 zdá   sa   mi
 11691 sa   do   nej
 11663 podobne ako   v
 11638 nie   je   pravda
 11605 sa   podľa  neho
 11600 že   sa   jej
 11575 v    posledných   dňoch
 11551 ide   o    to
 11543 si   na   to
 11533 by   sme   chceli
 11519 sa   aj   na
 11510 času  na   čas
 11510 a    čo   sa
 11507 z    času  na
 11492 by   som   mal
 11483 je   viac  ako
 11482 sa   bude  konať
 11442 hrubého domáceho    produktu
 11416 pre   mňa   je
 11392 sa   so   mnou
 11377 by   som   chcel
 11354 v    porovnaní    so
 11337 že   keď   sa
 11302 späť  na   obsah
 11301 na   začiatok    informácie
 11233 pred  niekoľkými   rokmi
 11204 na   vlastné oči
 11201 v    znení  neskorších
 11194 aby   sa   na
 11186 v    roku  1990
 11179 spýtal som   sa
 11179 aj   na   to
 11171 30   a    20
 11157 sa   ku   mne
 11135 v    behu  na
 11131 sa   mu   podarilo
 11127 v    druhej časti
 11126 v    minulej sezóne
 11124 keď   sa   to
 11123 v    rámci  projektu
 11113 sa   im   to
 11105 v    roku  1991
 11101 až   v    roku
 11078 a    teda  aj
 11056 ako   sme   sa
 11041 všetko pre   to
 11023 z    banskej bystrice
 11021 o    rok   neskôr
 11019 okrem  toho  sa
 10982 do   konca  tohto
 10964 sa   na   nej
 10943 do   istej  miery
 10939 sme   si   pripomenuli
 10935 ktorá  sa   v
 10929 v    boji  proti
 10911 by   sa   mohli
 10910 vo   vysokých    tatrách
 10904 všetko v    poriadku
 10901 kysucké nové  mesto
 10888 som   sa   k
 10871 sa   v    sobotu
 10857 čo   je   pre
 10850 v    domácom prostredí
 10841 sa   na   tom
 10778 že   to   bol
 10767 sme   sa   dozvedeli
 10759 a    stal  sa
 10754 je   na   slovensku
 10740 a    teraz  sa
 10721 by   sa   na
 10705 na   ktoré  sa
 10704 a    to   najmä
 10694 v    jednej z
 10693 že   je   v
 10687 to   môže  byť
 10679 sa   už   v
 10647 to   aj   v
 10615 sa   na   neho
 10614 že   som   si
 10589 ako   aj   na
 10587 sa   im   podarilo
 10578 ktorá  je   v
 10571 a    k    tomu
 10571 a    aj   keď
 10549 v    krátkom čase
 10549 sa   z    nej
 10544 je   na   programe
 10540 v    tento  deň
 10538 00   a    20
 10526 a    až   potom
 10525 by   som   bol
 10511 dňa   na   deň
 10510 by   sa   tak
 10486 z    ktorých sa
 10486 po   celý  čas
 10485 čo   je   o
 10483 čo   by   ste
 10475 z    priameho    kopu
 10475 je   to   o
 10473 pred  desiatimi    rokmi
 10467 ako   jeden  z
 10463 v    sobotu v
 10461 že   sa   im
 10451 zo   dňa   na
 10451 ktoré  by   mali
 10450 každý  z    nich
 10438 čo   si   o
 10427 znení  neskorších   predpisov
 10402 jedným z    nich
 10397 svedčí o    tom
 10394 a    v    tom
 10375 2    1    0
 10365 s    ohľadom na
 10321 o    postup na
 10312 že   na   slovensku
 10310 ktorý  by   sa
 10306 aj   keď   to
 10291 v    považskej    bystrici
 10274 sa   však  v
 10250 by   sa   mohol
 10245 my   sme   sa
 10241 o    dve   minúty
 10224 na   túto  tému
 10223 aj   v    iných
 10197 v    ten   istý
 10190 v    roku  1989
 10186 čo   nie   je
 10185 tour  de   france
 10180 a    na   druhej
 10178 vôbec  nie   je
 10147 ako   sa   na
 10134 a    to   na
 10128 som   si   istý
 10117 pápež  benedikt    xvi
 10114 spočíva v    tom
 10088 som   o    tom
 10083 nie   sú   v
 10075 aby   sme   mohli
 10055 už   je   to
 10050 že   to   bolo
 10047 že   si   to
 10026 v    opačnom prípade
 10016 v    našich srdciach
 10008 z    pridanej    hodnoty
  9990 nie   je   až
  9988 tk   kbs   informoval
  9970 v    tejto  veci
  9967 okrem  iného  aj
  9958 sa   narodil v
  9936 a    v    tomto
  9929 1    1    0
  9928 v    tomto  čase
  9879 od   začiatku    roka
  9873 keď   som   bol
  9858 pred  piatimi rokmi
  9851 už   od   roku
  9842 pre   ľudské práva
  9837 dá   sa   povedať
  9835 z    toho  dôvodu
  9779 stalo  sa   tak
  9763 tak   ako   v
  9763 sa   z    nich
  9761 tak   som   si
  9745 a    v    súčasnosti
  9721 a    východnej    európy
  9720 myslel som   si
  9700 čo   by   som
  9696 v    blízkej budúcnosti
  9676 som   na   to
  9665 v    prvom  zápase
  9647 som   sa   ho
  9635 sa   aj   v
  9634 viac  ako   v
  9609 ide   len   o
  9592 ktoré  by   mohli
  9575 ako   sa   v
  9572 vo   väčšine prípadov
  9568 za   minulý rok
  9564 vranov nad   topľou
  9557 sa   to   v
  9557 ale   aj   z
  9550 minút  pred  koncom
  9539 o    postup do
  9536 ako   som   sa
  9528 podľa  našich informácií
  9524 mestského    úradu  v
  9510 v    mnohých prípadoch
  9501 ak   by   ste
  9499 som   sa   o
  9488 je   to   na
  9480 hneď  na   začiatku
  9480 by   mohla  byť
  9478 to   pre   nás
  9478 je   pre   nich
  9473 spolu  s    ďalšími
  9470 pred  tromi  rokmi
  9466 čo   je   na
  9462 by   sa   mohlo
  9461 ktorá  by   mala
  9460 u    nás   v
  9460 som   sa   rozhodol
  9456 v    prvom  polroku
  9456 čo   i    len
  9456 aj   v    tom
  9435 o    tom   dnes
  9419 je   to   s
  9417 že   sú   to
  9411 sa   vrátil do
  9411 mohli  by   sme
  9393 v    tomto  zmysle
  9387 je   to   naozaj
  9376 ako   v    roku
  9366 informovali   o    tom
  9364 pod   vplyvom alkoholu
  9362 v    dnešnej dobe
  9361 zdalo  sa   mi
  9360 odvolaním    sa   na
  9345 dva   a    pol
  9341 uvádza sa   v
  9328 aj   keď   v
  9323 s    odvolaním    sa
  9318 vo   veku  od
  9308 na   svoju  stranu
  9299 na   druhú  stranu
  9288 už   v    minulosti
  9288 keď   sa   mu
  9271 ktorý  bol   v
  9261 to   je   všetko
  9250 už   dlhší  čas
  9239 o    čo   ide
  9230 z    našej  strany
  9222 pred  pár   dňami
  9211 policajného   zboru  v
  9207 na   vlastnej    koži
  9196 a    už   v
  9195 to   aj   napriek
  9192 som   sa   a
  9189 by   si   mali
  9180 ale   na   druhej
  9169 u    nás   sa
  9163 spolu  s    ním
  9163 by   si   sa
  9152 v    druhom dejstve
  9151 že   aj   v
  9107 na   svojom konte
  9097 v    druhej tretine
  9096 ale   keď   sa
  9091 v    súboji s
  9089 a    tak   ďalej
  9065 čo   sa   dá
  9064 ten   istý  deň
  9064 na   slovenskom   trhu
  9044 som   si   myslel
  9034 na   treťom mieste
  9033 na   východnom    slovensku
  9018 v    tej   istej
  9010 by   sa   však
  9004 z    ktorého sa
  8982 že   sa   o
  8981 30   a    19
  8974 je   u    nás
  8957 ako   v    prípade
  8955 new   york  times
  8943 v    hmotnej núdzi
  8941 čo   sa   stane
  8931 na   dva   roky
  8919 z    nových zámkov
  8919 podľa  jej   slov
  8908 v    nadstavenom   čase
  8907 po   roku  1989
  8896 po   dvoch  rokoch
  8859 v    našom  meste
  8852 ministerstva  zahraničných  vecí
  8840 v    dolnom kubíne
  8828 že   išlo  o
  8824 a    v    nedeľu
  8819 aby   sme   boli
  8815 sa   do   toho
  8800 keď   sa   už
  8797 som   si   ju
  8792 v    tomto  ročníku
  8777 v    lige  majstrov
  8770 píše  sa   v
  8755 sa   o    ňu
  8753 v    uplynulých   dňoch
  8751 sa   ujali  vedenia
  8741 na   tento  účel
  8734 v    roku  2014
  8708 pred  niekoľkými   dňami
  8702 konferencie   biskupov    slovenska
  8700 sa   na   nás
  8699 pred  pár   rokmi
  8699 a    z    toho
  8691 ktorý  sa   stal
  8687 na   blízkom východe
  8686 v    prvej  tretine
  8685 majstrovstvách sveta  v
  8658 a    pol   roka
  8655 na   čo   sa
  8655 čo   sa   mu
  8652 vo   svoj  prospech
  8650 aj   v    zahraničí
  8639 môže  to   byť
  8636 pred  dvoma  týždňami
  8630 a    on   sa
  8611 aj   preto  sa
  8608 v    poslednej    chvíli
  8608 novely zákona o
  8604 v    tejto  krajine
  8594 v    ten   večer
  8593 ako   by   som
  8588 podľa  neho  je
  8582 na   jednom mieste
  8566 sa   v    rámci
  8562 sa   spolu  s
  8555 si   o    tom
  8555 by   si   mal
  8541 by   som   rád
  8532 by   mohli  byť
  8531 a    už   vôbec
  8528 z    roka  na
  8526 v    priebehu    niekoľkých
  8522 roka  na   rok
  8519 chcela by   som
  8515 by   sa   podľa
  8511 už   v    prvom
  8501 a    myslím si
  8483 žilinského   samosprávneho  kraja
  8483 aj   keď   som
  8479 povedal pre   hn
  8460 tak   sme   sa
  8455 druhej svetovej    vojne
  8444 sa   však  na
  8430 v    rozpore so
  8427 sa   to   aj
  8422 sme   sa   o
  8417 v    tomto  zápase
  8412 navždy opustil náš
  8407 za   ten   čas
  8407 podľa  vlastných    slov
  8394 na   viac  ako
  8391 s    ktorou sa
  8367 týka  sa   to
  8357 som   si   ho
  8355 by   som   ho
  8343 ako   na   to
  8332 v    bratislave   sa
  8331 a    regionálneho  rozvoja
  8307 slovenskej   akadémie    vied
  8306 v    slovenskej   republike
  8291 zo   všetkých    strán
  8285 po   návrate z
  8285 aj   to   je
  8281 rozhodli    sme   sa
  8280 sa   na   ne
  8275 sa   o    ňom
  8271 o    dani  z
  8263 že   v    roku
  8262 až   do   výšky
  8261 a    s    tým
  8255 že   by   ste
  8240 za   posledné    roky
  8232 sa   o    nich
  8208 jedna  z    nich
  8205 keď   ide   o
  8204 v    ktorom je
  8203 2    0    1
  8196 súlade so   zákonom
  8180 sa   stretol s
  8171 v    los   angeles
  8167 rokoch minulého    storočia
  8164 a    preto  je
  8155 na   webovej stránke
  8152 o    niekoľko    dní
  8150 o    päť   minút
  8148 sa   hovorí o
  8144 a    aby   sa
  8142 vo   výške  1
  8132 by   to   byť
  8130 rozhodol    som   sa
  8129 5    milióna eur
  8117 je   pre   vás
  8103 čo   na   to
  8101 mohli  by   ste
  8090 ako   je   možné
  8089 na   životné prostredie
  8089 by   to   malo
  8087 a    to   už
  8085 na   opačnej strane
  8080 je   v    ňom
  8077 tom   agentúra    reuters
  8072 je   aj   v
  8069 že   sa   už
  8068 v    takomto prípade
  8062 o    tom   informoval
  8058 a    napriek tomu
  8056 v    zápase s
  8054 sa   tento  rok
  8048 z    trestného    činu
  8015 by   sa   mohla
  8014 už   nie   sú
  8013 dani  z    príjmov
  8012 v    play  off
  8011 a    potom  si
  8003 a    dokonca aj
  7995 dalo  by   sa
  7975 vo   svojom živote
  7972 po   celom  slovensku
  7969 a    v    neposlednom
  7964 v    oboch  prípadoch
  7960 v    zmysle zákona
  7960 hovorí o    tom
  7956 aj   v    ďalších
  7955 v    reakcii na
  7953 na   svetovom    šampionáte
  7951 ale   aj   s
  7933 že   sa   bude
  7918 je   k    dispozícii
  7911 by   mohlo  byť
  7903 to   je   v
  7901 by   si   to
  7898 som   bol   v
  7888 z    ničoho nič
  7888 sme   sa   dostali
  7887 dostať sa   do
  7869 v    tom   zmysle
  7869 a    na   to
  7863 kde   by   sa
  7842 chceli by   sme
  7839 ako   si   to
  7837 u    nás   je
  7837 sa   v    posledných
  7837 a    na   základe
  7832 čo   to   znamená
  7830 to   by   bolo
  7822 na   základe toho
  7818 že   by   bolo
  7818 po   rohovom kope
  7816 nie   je   iba
  7812 sa   jej   to
  7808 niektoré    z    nich
  7799 o    ktorých sa
  7799 ktoré  sa   na
  7791 je   aj   to
  7789 v    našom  regióne
  7788 v    tejto  časti
  7780 sú   na   tom
  7779 nových pracovných   miest
  7773 0    0    1
  7767 možno  je   to
  7764 a    na   slovensku
  7758 toto  nie   je
  7753 sme   sa   dohodli
  7750 nie   je   také
  7740 na   majstrovstvá  sveta
  7739 rokov  minulého    storočia
  7739 na   ms   v
  7728 či   ide   o
  7727 hlavného    mesta  sr
  7723 v    ďalšom priebehu
  7722 zatiaľ čo   v
  7721 a    potom  som
  7710 z    druhej strany
  7707 na   zem   a
  7702 v    rimavskej    sobote
  7701 že   na   to
  7700 nás   navždy opustila
  7695 ktorý  sa   na
  7675 stalo  sa   to
  7671 novela zákona o
  7670 to   je   pravda
  7652 žiari  nad   hronom
  7643 podľa  zákona o
  7633 a    ty   si
  7632 som   s    ním
  7630 či   už   v
  7630 ako   by   ste
  7625 0    0    2
  7624 aby   ste   si
  7623 o    pár   dní
  7619 za   viac  ako
  7618 aj   keď   si
  7614 aj   keď   nie
  7611 som   sa   dostal
  7606 sa   to   dá
  7596 ktorí  sa   v
  7570 je   veľmi  dôležité
  7557 na   to   sa
  7553 sa   s    vami
  7551 sa   mi   podarilo
  7551 hasičského   a    záchranného
  7545 a    úctou  spomína
  7541 v    posledných   dvoch
  7541 a    zdalo  sa
  7539 na   mestskom    úrade
  7537 druhom polčase sa
  7535 je   to   ako
  7527 skôr  či   neskôr
  7524 z    oboch  strán
  7524 je   jeden  z
  7522 a    s    ním
  7520 druhej strane sa
  7513 jeden  a    pol
  7511 aby   sa   to
  7509 mnohí  z    nich
  7502 je   v    súlade
  7495 národnej    banky  slovenska
  7491 na   území  slovenska
  7490 som   veľmi  rád
  7475 som   sa   dozvedel
  7474 to   by   som
  7472 2    1    1
  7457 aby   si   sa
  7449 že   aj   keď
  7446 so   zameraním    na
  7437 a    záchranného   zboru
  7431 ja   som   to
  7429 mesto  nad   váhom
  7427 3    0    0
  7427 sme   sa   mali
  7426 čo   by   si
  7415 keď   sa   po
  7413 o    dva   týždne
  7410 nie   je   jednoduché
  7408 nové  mesto  nad
  7399 som   sa   jej
  7394 v    kombinácii   s
  7392 bolo  to   v
  7390 to   je   to
  7390 na   ktorú  sa
  7376 v    rovnakom    období
  7375 už   vôbec  nie
  7374 to   je   už
  7373 aj   v    tejto
  7363 ako   v    minulosti
  7362 mesta  sr   bratislavy
  7358 aj   tak   sa
  7356 sa   od   neho
  7348 rovnako ako   v
  7347 viac  informácií   o
  7347 majú  za   sebou
  7345 v    základnej    časti
  7341 sa   s    nami
  7333 na   domácej pôde
  7321 keď   sa   jej
  7320 sa   však  už
  7316 do   ktorej sa
  7315 ktorá  sa   stala
  7298 sa   mi   zdá
  7298 a    ja   sa
  7279 bol   jedným z
  7276 nie   je   problém
  7269 nie   je   celkom
  7266 v    sobotu sa
  7264 sa   v    priebehu
  7261 ako   sa   mu
  7258 ak   sa   to
  7252 v    priebehu    roka
  7247 deti  s    rodinami
  7244 ktorý  nie   je
  7243 som   sa   vrátil
  7239 v    poslednej    minúte
  7239 čo   sa   im
  7238 ako   ste   sa
  7234 na   vstup  do
  7231 pomyslel    som   si
  7229 že   to   bola
  7204 ak   by   to
  7200 veď   je   to
  7200 je   to   iba
  7199 vo   veľkej miere
  7191 2    2    0
  7186 usd   za   barel
  7178 že   sa   k
  7174 a    tak   je
  7172 sa   v    nedeľu
  7166 no   napriek tomu