Frekvencie trigramov slov v korpuse prim-7.0-public-sane

1. Top 1000

 90873 na   druhej strane
 82028 v    tomto  roku
 78509 v    súvislosti   s
 71033 že   je   to
 68203 v    porovnaní    s
 67540 to   nie   je
 66770 nie   je   to
 57210 na   rozdiel od
 50293 v    tom   čase
 46914 v    tomto  prípade
 43463 by   som   sa
 43278 a    ja   som
 42635 a    tak   sa
 40369 čo   sa   týka
 40003 v    banskej bystrici
 39289 že   by   sa
 37060 sa   s    ním
 36604 v    prvom  rade
 34786 v    spolupráci   s
 34221 bez   ohľadu na
 34200 že   ide   o
 34157 v    súlade s
 32479 v    ktorom sa
 32066 v    týchto dňoch
 32055 v    minulom roku
 31912 po   prvý  raz
 31687 pokiaľ ide   o
 31594 na   druhý  deň
 31274 v    tejto  súvislosti
 31234 a    to   je
 30397 nie   je   možné
 29580 ak   by   sa
 28621 na   budúci rok
 28421 informovala   o    tom
 28202 aby   sme   sa
 28060 keď   som   sa
 27531 podľa  jeho  slov
 27232 nie   je   v
 27156 spišská nová  ves
 27118 a    potom  sa
 27110 čo   sa   stalo
 27023 aj   napriek tomu
 26959 by   mal   byť
 26375 a    keď   sa
 26327 na   jednej strane
 26302 by   sa   mal
 26183 by   sme   sa
 25982 v    tejto  sezóne
 25802 aby   som   sa
 25795 by   sa   mali
 24879 v    tomto  smere
 24826 na   prvý  pohľad
 24504 v    poslednom    čase
 24462 v    tej   chvíli
 24272 sa   na   to
 24107 sa   k    nemu
 23663 v    druhom polčase
 23644 v    tejto  oblasti
 23599 že   by   som
 23477 ale   aj   v
 23192 v    roku  2008
 23053 v    každom prípade
 22759 v    prvom  polčase
 22650 aj   keď   sa
 22625 by   som   si
 22620 v    posledných   rokoch
 22548 je   to   tak
 22530 sa   na   ňu
 22330 by   mala  byť
 22236 by   mali  byť
 22192 som   sa   na
 22022 už   nie   je
 22002 sa   s    ňou
 21859 v    roku  2006
 21706 v    new   yorku
 21569 však  nie   je
 21538 v    ktorej sa
 21150 sa   v    ňom
 21025 jeden  z    nich
 20724 vo   vzťahu k
 20723 ja   som   sa
 20711 v    roku  2009
 20674 že   nie   je
 20346 v    rozhovore    pre
 20094 do   konca  roka
 19893 som   sa   s
 19797 by   sa   mala
 19774 že   som   sa
 19760 v    roku  2007
 19695 že   sa   to
 19387 je   to   len
 19098 a    tak   som
 19084 a    to   aj
 19072 ako   je   to
 19040 sa   s    nimi
 18950 ako   sa   to
 18842 v    roku  2010
 18840 v    roku  2004
 18736 sa   na   mňa
 18637 o    tom   agentúra
 18536 je   to   v
 18524 vyplýva to   z
 18512 v    tejto  chvíli
 18451 až   do   konca
 18365 v    roku  2002
 18320 sa   o    tom
 18167 sa   mi   to
 17908 v    roku  2005
 17887 v    konečnom    dôsledku
 17884 čo   je   to
 17723 pred  dvoma  rokmi
 17691 sa   k    nej
 17613 v    budúcom roku
 17436 na   čele  s
 17194 spišskej    novej  vsi
 17069 by   sme   mali
 17023 je   to   pre
 16993 v    ktorých sa
 16584 je   to   však
 16472 v    spojených    štátoch
 16465 vzhľadom    na   to
 16416 na   slovensku    sa
 16344 v    tomto  období
 16311 sa   v    nej
 16240 aj   v    tomto
 16214 by   malo  byť
 16155 z    nich  je
 16134 by   sa   malo
 16122 už   v    roku
 16060 čo   je   v
 16057 na   celom  svete
 16054 a    nie   je
 16001 v    roku  2003
 15978 ešte  nie   je
 15893 nie   je   ani
 15827 informoval   o    tom
 15800 v    druhej polovici
 15776 na   slovensku    je
 15757 z    nich  sa
 15750 ale   aj   na
 15749 je   pre   mňa
 15728 že   sa   v
 15714 je   v    súčasnosti
 15696 sa   o    to
 15671 v    roku  2000
 15633 nie   je   len
 15569 čo   sa   deje
 15519 v    roku  2001
 15510 je   to   aj
 15475 by   som   to
 15415 sa   s    tým
 15403 v    súčasnosti   je
 15346 ján   pavol  ii
 15303 že   to   bude
 15252 keď   sme   sa
 15240 v    tom   istom
 15216 že   by   sme
 15149 jána  pavla  ii
 15101 v    ten   deň
 14998 po   zmene  strán
 14955 ja   by   som
 14954 rád   by   som
 14844 a    to   v
 14748 sa   v    roku
 14741 je   v    tom
 14719 na   2    min
 14680 a    je   to
 14641 sa   k    nim
 14561 v    roku  1998
 14477 v    liptovskom   mikuláši
 14463 ale   je   to
 14299 a    v    roku
 14273 že   sa   na
 14270 je   to   veľmi
 14255 ohľadu na   to
 14251 je   jedným z
 14231 v    súvislosti   so
 14208 na   slovensku    a
 14136 v    rozpore s
 14132 na   ktorom sa
 14126 v    žiadnom prípade
 14043 už   niekoľko    rokov
 14032 keď   sa   v
 13999 ak   by   sme
 13879 že   sa   mu
 13871 ktoré  sa   v
 13784 pri   pohľade na
 13744 sa   v    tomto
 13742 v    súčasnosti   sa
 13701 ktorý  sa   v
 13645 v    prvom  kole
 13634 že   by   to
 13580 sociálnych   vecí  a
 13549 v    českej republike
 13447 je   v    poriadku
 13424 druhej svetovej    vojny
 13423 v    hlavnom meste
 13377 v    roku  1999
 13213 sme   sa   na
 13213 by   ste   sa
 13127 chcel  by   som
 13052 že   to   nie
 13012 a    ako   sa
 13011 v    závislosti   od
 12964 vecí  a    rodiny
 12954 som   si   to
 12953 a    preto  sa
 12931 je   pre   nás
 12859 že   ak   sa
 12858 v    súlade so
 12851 cyrila a    metoda
 12815 by   sa   to
 12805 v    nových zámkoch
 12755 aj   v    prípade
 12716 je   podľa  neho
 12689 v    roku  2011
 12657 napriek tomu  sa
 12630 v    bratislave   a
 12541 po   celom  svete
 12361 miest  a    obcí
 12344 na   majstrovstvách sveta
 12331 tak   je   to
 12317 len   čo   sa
 12293 aj   na   slovensku
 12112 zatiaľ nie   je
 12088 0    0    0
 12079 by   to   bolo
 12075 má   za   sebou
 12065 ale   aj   tak
 12064 mali  by   sme
 12046 by   sme   mohli
 12020 so   sídlom v
 12018 nie   je   nič
 12002 to   pre   mňa
 11995 sa   u    nás
 11964 sa   mu   to
 11955 nie   je   na
 11933 čo   by   sa
 11924 som   sa   v
 11900 je   to   už
 11891 2    0    0
 11855 sa   uskutoční    v
 11839 sa   na   ňom
 11816 o    viac  ako
 11780 ani   jeden  z
 11777 že   sa   mi
 11718 v    najbližších   dňoch
 11694 sa   dostal do
 11686 v    roku  1997
 11608 keď   sa   na
 11540 čo   sa   v
 11522 minister    zahraničných  vecí
 11512 a    to   sa
 11490 tak   som   sa
 11464 sa   k    tomu
 11452 1    0    0
 11436 1    0    1
 11433 ako   by   sa
 11403 by   sme   si
 11388 a    my   sme
 11358 sa   na   nich
 11323 ja   som   si
 11303 do   európskej    únie
 11302 späť  na   obsah
 11301 na   začiatok    informácie
 11288 pre   agentúru    sita
 11267 pre   deti  a
 11254 sa   na   slovensku
 11250 aby   sme   si
 11197 z    celého sveta
 11168 sa   z    toho
 11166 v    roku  1996
 11165 na   budúci týždeň
 11139 že   sa   nám
 11024 na   prvom  mieste
 11002 je   na   tom
 10994 aj   keď   je
 10991 medzi  nimi  aj
 10944 je   to   pravda
 10929 v    roku  2012
 10881 sa   nám   podarilo
 10855 bolo  by   to
 10848 ale   ja   som
 10835 v    boji  o
 10828 na   druhom mieste
 10807 na   tlačovej    konferencii
 10786 v    poslednom    období
 10777 a    tým   aj
 10772 v    takom  prípade
 10769 na   oboch  stranách
 10768 ale   aj   o
 10767 na   slovensku    v
 10711 sme   sa   s
 10697 ale   nie   je
 10684 že   sme   sa
 10655 bol   by   som
 10651 strednej    a    východnej
 10636 by   sa   v
 10628 aby   som   si
 10624 v    centre mesta
 10599 o    dva   roky
 10597 premiér robert fico
 10530 hrubého domáceho    produktu
 10520 ako   to   bolo
 10514 prvý  raz   v
 10500 väčšina z    nich
 10495 s    ktorými sa
 10464 v    roku  1994
 10448 sa   nám   to
 10431 za   každú  cenu
 10388 aj   u    nás
 10381 sa   v    nich
 10357 vo   veľkej británii
 10342 v    roku  1995
 10332 pred  štyrmi rokmi
 10290 a    to   nielen
 10267 ktorý  by   mal
 10243 a    tak   sme
 10233 ktoré  sú   v
 10222 s    najväčšou    pravdepodobnosťou
 10216 sa   z    neho
 10215 v    niektorých   prípadoch
 10209 a    čo   je
 10160 ešte  v    roku
 10152 národnej    rady  sr
 10129 zo   štátneho    rozpočtu
 10128 aby   ste   sa
 10120 v    tom   prípade
 10117 2    1    0
 10110 sa   to   stalo
 10107 aby   sa   v
 10105 že   v    prípade
 10080 nie   je   jasné
 10041 sa   nachádza    v
 10028 v    noci  na
 10005 v    prvej  polovici
 10001 že   v    tomto
  9987 do   akej  miery
  9972 pri   tejto  príležitosti
  9954 každý  z    nás
  9940 o    to   viac
  9920 na   tento  rok
  9917 v    jednom z
  9914 na   ktorých sa
  9848 a    že   sa
  9842 v    európskej    únii
  9827 sa   môže  stať
  9805 a    tak   si
  9794 sa   dostali do
  9787 ak   by   som
  9777 ktorý  je   v
  9771 som   si   na
  9761 v    spišskej    novej
  9734 v    roku  1993
  9729 z    celkového    počtu
  9692 som   sa   do
  9621 a    v    prípade
  9611 pápež  benedikt    xvi
  9595 a    spolu  s
  9591 že   to   je
  9568 spýtal som   sa
  9565 ako   aj   v
  9549 ktoré  by   sa
  9533 a    ak   sa
  9520 až   do   roku
  9510 že   sa   s
  9493 na   poslednú    chvíľu
  9493 je   to   možné
  9472 či   je   to
  9423 v    roku  1992
  9396 z    tohto  dôvodu
  9396 ale   to   je
  9380 že   by   si
  9380 keď   som   si
  9351 by   mohol  byť
  9337 o    tom   dnes
  9330 1    1    0
  9275 že   ak   by
  9233 deti  a    mládež
  9228 a    keď   som
  9198 ktoré  nie   sú
  9186 v    posledných   dňoch
  9179 sa   podľa  neho
  9159 z    celého slovenska
  9156 aj   ja   som
  9136 vo   vysokých    tatrách
  9129 v    druhom kole
  9110 na   ktorej sa
  9108 trest  odňatia slobody
  9105 by   sa   dalo
  9087 sa   v    tejto
  9070 v    strednej    európe
  9064 je   jednou z
  9054 podobne ako   v
  9050 v    porovnaní    so
  9043 a    možno  aj
  9041 sme   sa   v
  9038 sa   so   mnou
  9033 sa   v    súčasnosti
  9007 by   som   mal
  9004 podľa  môjho  názoru
  9001 že   sa   jej
  9000 tk   kbs   informoval
  8993 sa   v    tom
  8983 informovali   o    tom
  8923 s    ktorým sa
  8921 v    prípade potreby
  8871 sa   ku   mne
  8866 a    už   sa
  8858 času  na   čas
  8853 z    času  na
  8852 môže  byť   aj
  8843 v    neposlednom   rade
  8841 ak   je   to
  8836 ak   ide   o
  8828 je   v    tomto
  8792 zdá   sa   mi
  8775 aj   o    tom
  8771 na   tomto  mieste
  8752 a    okrem  toho
  8744 to   bolo  v
  8730 nič   nie   je
  8723 nie   je   pravda
  8704 sa   k    nám
  8696 všetko pre   to
  8641 s    odvolaním    sa
  8639 odvolaním    sa   na
  8633 si   na   to
  8609 na   internetovej  stránke
  8606 do   konca  tohto
  8598 je   viac  ako
  8597 nie   je   pre
  8589 ide   o    to
  8535 čo   je   o
  8534 ale   aj   pre
  8512 v    minulej sezóne
  8509 že   keď   sa
  8496 a    čo   sa
  8457 v    roku  1991
  8455 povedal pre   hn
  8446 00   a    20
  8434 čo   si   o
  8422 už   viac  ako
  8418 sa   na   tom
  8413 a    teda  aj
  8398 z    pridanej    hodnoty
  8386 všetko v    poriadku
  8373 na   vysokej škole
  8369 by   som   chcel
  8352 keď   sa   to
  8348 sme   sa   rozhodli
  8345 00   h    v
  8344 o    postup na
  8341 sa   mu   podarilo
  8332 na   trhu  práce
  8331 by   sa   tak
  8326 v    boji  proti
  8297 by   ste   si
  8296 som   sa   k
  8286 00   a    19
  8278 na   vlastné oči
  8277 do   istej  miery
  8276 v    roku  1990
  8247 okrem  toho  sa
  8236 by   som   bol
  8235 že   to   bol
  8232 pre   mňa   je
  8229 by   sa   na
  8229 ako   sme   sa
  8201 sa   do   nej
  8198 a    teraz  sa
  8189 a    východnej    európy
  8187 ktorá  sa   v
  8179 tour  de   france
  8150 pred  niekoľkými   rokmi
  8148 v    krátkom čase
  8140 sa   na   nej
  8139 z    11   m
  8133 aj   na   to
  8129 by   sa   mohol
  8120 o    rok   neskôr
  8118 od   začiatku    roka
  8098 by   sa   mohli
  8075 mali  by   ste
  8070 a    to   najmä
  8055 30   a    20
  8054 aby   sa   na
  8053 tento  rok   sa
  8031 v    prvom  polroku
  8029 aj   tento  rok
  8019 ktoré  by   mali
  8012 tom   agentúra    reuters
  8008 že   je   v
  7985 až   v    roku
  7984 a    stal  sa
  7979 sa   aj   na
  7975 2    0    1
  7974 dňa   na   deň
  7961 uvádza sa   v
  7938 na   ktoré  sa
  7937 zo   dňa   na
  7922 v    jednej z
  7922 to   môže  byť
  7900 ktorý  by   sa
  7887 v    domácom prostredí
  7861 by   sme   chceli
  7827 a    v    tom
  7824 vranov nad   topľou
  7822 ako   jeden  z
  7818 v    tejto  veci
  7814 v    spolupráci   so
  7812 a    až   potom
  7803 som   si   istý
  7796 ako   aj   na
  7782 sa   však  v
  7767 je   na   slovensku
  7762 som   o    tom
  7751 sa   už   v
  7723 v    behu  na
  7694 za   minulý rok
  7694 ktorá  je   v
  7676 svedčí o    tom
  7676 a    to   na
  7673 v    opačnom prípade
  7666 konferencie   biskupov    slovenska
  7659 sme   sa   dozvedeli
  7626 my   sme   sa
  7625 je   na   programe
  7620 po   celý  čas
  7618 som   sa   ho
  7614 v    sobotu v
  7606 sa   im   to
  7601 a    na   druhej
  7599 že   som   si
  7597 na   túto  tému
  7595 to   aj   v
  7583 stalo  sa   tak
  7576 o    dani  z
  7547 pred  desiatimi    rokmi
  7545 že   sa   im
  7536 zdalo  sa   mi
  7536 sa   v    sobotu
  7532 v    druhej časti
  7531 v    roku  1989
  7527 ako   sa   na
  7524 čo   je   pre
  7513 že   si   to
  7509 spočíva v    tom
  7506 je   to   o
  7492 v    blízkej budúcnosti
  7491 z    ktorých sa
  7486 jedným z    nich
  7481 že   na   slovensku
  7475 vôbec  nie   je
  7475 podľa  našich informácií
  7466 som   na   to
  7452 že   to   bolo
  7448 každý  z    nich
  7447 aby   sme   mohli
  7435 v    ten   istý
  7426 som   sa   a
  7420 viac  ako   v
  7419 myslel som   si
  7418 čo   by   som
  7412 s    ohľadom na
  7409 keď   som   bol
  7405 a    v    tomto
  7399 ministerstva  zahraničných  vecí
  7398 v    považskej    bystrici
  7397 ktorá  by   mala
  7396 okrem  iného  aj
  7378 v    roku  2013
  7378 a    aj   keď
  7377 0    0    1
  7369 už   je   to
  7369 sa   z    nej
  7359 čo   nie   je
  7338 novely zákona o
  7335 to   aj   napriek
  7325 aj   v    iných
  7317 pred  piatimi rokmi
  7316 v    tomto  čase
  7315 nie   je   až
  7312 sa   to   v
  7307 ktoré  by   mohli
  7297 aj   keď   to
  7292 sa   vrátil do
  7280 mohli  by   sme
  7278 nie   sú   v
  7277 v    čase  od
  7274 ako   som   sa
  7272 a    v    súčasnosti
  7257 sa   bude  konať
  7256 by   si   sa
  7252 to   je   všetko
  7250 som   sa   o
  7248 0    0    2
  7248 v    lige  majstrov
  7248 keď   sa   mu
  7242 by   mohla  byť
  7227 v    tomto  zmysle
  7199 v    znení  neskorších
  7198 ako   v    roku
  7197 dani  z    príjmov
  7191 by   sa   mohlo
  7188 pre   ľudské práva
  7177 na   slovenskom   trhu
  7175 strely na   bránku
  7157 3    0    0
  7154 tak   ako   v
  7144 usd   za   barel
  7138 na   druhú  stranu
  7136 spolu  s    ďalšími
  7134 na   svojom konte
  7121 ide   len   o
  7116 2    1    1
  7104 ako   sa   v
  7102 to   pre   nás
  7102 a    k    tomu
  7100 o    čo   ide
  7095 dá   sa   povedať
  7088 že   sú   to
  7080 dva   a    pol
  7077 som   sa   rozhodol
  7057 by   sa   však
  7049 z    toho  dôvodu
  7041 ako   v    prípade
  7008 pred  tromi  rokmi
  7004 v    reakcii na
  7000 v    rámci  projektu
  6998 z    banskej bystrice
  6984 čo   i    len
  6971 slovenskej   akadémie    vied
  6964 spolu  s    ním
  6958 policajného   zboru  v
  6955 podľa  vlastných    slov
  6953 ktorý  bol   v
  6935 už   od   roku
  6931 na   východnom    slovensku
  6926 tak   som   si
  6908 vo   väčšine prípadov
  6898 sa   im   podarilo
  6897 by   ste   mali
  6895 som   si   myslel
  6885 by   sa   podľa
  6880 v    prvom  zápase
  6879 pred  pár   dňami
  6873 v    mnohých prípadoch
  6873 ale   keď   sa
  6865 sa   z    nich
  6862 si   o    tom
  6856 2    2    0
  6852 v    ten   večer
  6842 už   dlhší  čas
  6842 pred  dvoma  týždňami
  6831 sa   na   neho
  6825 v    tento  deň
  6821 čo   je   na
  6814 aj   keď   v
  6812 aj   v    tom
  6811 hneď  na   začiatku
  6778 znení  neskorších   predpisov
  6777 v    súboji s
  6773 už   v    minulosti
  6773 je   to   s
  6769 3    1    0
  6761 sa   aj   v
  6756 o    postup do
  6743 čo   by   ste
  6737 je   to   na
  6733 ale   na   druhej
  6730 a    tak   ďalej
  6722 v    tejto  krajine
  6710 čo   sa   mu
  6696 že   aj   v
  6692 z    ktorého sa
  6686 že   išlo  o
  6675 v    los   angeles
  6674 žiar  nad   hronom
  6672 vo   výške  1
  6663 podľa  neho  je
  6662 na   blízkom východe
  6648 v    uplynulých   dňoch
  6638 v    rovnakom    období
  6633 po   dvoch  rokoch
  6624 na   svetovom    šampionáte
  6611 pred  niekoľkými   dňami
  6609 z    našej  strany
  6607 že   sa   o
  6601 čo   sa   dá
  6591 0    1    1
  6583 majstrovstvách sveta  v
  6579 new   york  times
  6575 ten   istý  deň
  6571 na   tento  účel
  6570 na   vlastnej    koži
  6568 čo   sa   stane
  6566 ale   aj   z
  6553 je   pre   nich
  6545 by   mohli  byť
  6544 u    nás   v
  6523 aby   sme   boli
  6513 na   čo   sa
  6512 je   to   naozaj
  6505 by   som   rád
  6498 hlavného    mesta  sr
  6484 minút  pred  koncom
  6484 by   som   ho
  6479 v    tej   istej
  6471 a    pol   roka
  6464 ktorý  sa   stal
  6459 v    priebehu    niekoľkých
  6455 ako   by   som
  6453 je   u    nás
  6437 a    on   sa
  6434 v    rozpore so
  6422 sa   však  na
  6416 u    nás   sa
  6408 novela zákona o
  6402 nových pracovných   miest
  6388 sa   o    ňu
  6378 zatiaľ čo   v
  6360 v    prvej  tretine
  6346 som   si   ho
  6344 na   ms   v
  6338 by   sa   mohla
  6333 pod   vplyvom alkoholu
  6320 po   návrate z
  6316 sa   spolu  s
  6312 s    ktorou sa
  6303 5    milióna eur
  6296 sa   do   toho
  6286 že   v    roku
  6278 o    niekoľko    dní
  6277 národnej    banky  slovenska
  6271 sa   narodil v
  6268 a    z    toho
  6263 sa   o    ňom
  6263 píše  sa   v
  6257 a    už   vôbec
  6256 keď   sa   už
  6255 sa   stretol s
  6242 rozhodol    som   sa
  6239 pred  pár   rokmi
  6227 zo   všetkých    strán
  6217 a    s    tým
  6214 po   roku  1989
  6205 by   si   mal
  6204 že   sa   už
  6191 a    myslím si
  6190 sa   na   nás
  6190 ak   by   ste
  6185 na   dva   roky
  6182 aj   keď   som
  6181 v    druhej tretine
  6181 týka  sa   to
  6181 tak   sme   sa
  6175 v    bratislave   sa
  6174 sa   na   ne
  6171 v    tomto  ročníku
  6170 sa   v    rámci
  6164 čo   na   to
  6155 na   treťom mieste
  6154 že   sa   bude
  6144 v    poslednej    chvíli
  6142 môže  to   byť
  6140 z    trestného    činu
  6125 v    rubrike diskusné
  6125 rubrike diskusné    fórum
  6123 za   ten   čas
  6115 z    ničoho nič
  6115 mesta  sr   bratislavy
  6111 o    tom   informoval
  6110 sme   sa   o
  6101 podľa  jej   slov
  6090 z    priameho    kopu
  6088 že   by   ste
  6086 sa   hovorí o
  6078 by   mohlo  byť
  6073 by   to   malo
  6049 1    0    2
  6045 v    tom   zmysle
  6039 sa   o    nich
  6033 to   by   bolo
  6027 čo   to   znamená
  6026 vo   svoj  prospech
  6026 súlade so   zákonom
  6021 v    hmotnej núdzi
  6020 som   bol   v
  6005 aj   preto  sa
  6004 sa   to   aj
  6004 by   to   byť
  5996 mestského    úradu  v
  5996 a    aby   sa
  5986 som   s    ním
  5986 sa   jej   to
  5976 aj   v    ďalších
  5966 aj   to   je
  5953 a    potom  som
  5949 v    dnešnej dobe
  5947 sme   sa   dohodli
  5938 je   k    dispozícii
  5937 že   by   bolo
  5936 v    rimavskej    sobote
  5936 a    regionálneho  rozvoja
  5934 na   zem   a
  5931 a    potom  si
  5929 v    slovenskej   republike
  5927 v    oboch  prípadoch
  5927 už   nie   sú
  5925 aj   v    zahraničí
  5916 dalo  by   sa
  5908 európskej    centrálnej   banky
  5907 na   svoju  stranu
  5900 to   je   v
  5900 a    to   už
  5895 ako   si   to
  5894 druhej svetovej    vojne
  5894 by   si   to
  5885 vo   veku  od
  5882 v    ktorom je
  5882 na   viac  ako
  5882 a    preto  je
  5877 sme   sa   dostali
  5873 medzinárodného menového    fondu
  5868 jedna  z    nich
  5867 o    ktorých sa
  5866 je   v    súlade
  5857 pomyslel    som   si
  5854 na   majstrovstvá  sveta
  5852 v    play  off
  5851 v    takomto prípade
  5850 v    zápase s
  5845 ktoré  sa   na
  5844 sa   v    posledných
  5840 ako   na   to
  5837 na   jednom mieste
  5833 a    ty   si
  5831 ako   je   možné
  5829 podľa  zákona o
  5828 z    roka  na
  5827 to   je   pravda
  5818 roka  na   rok
  5814 a    napriek tomu
  5810 a    na   to
  5805 v    prvom  štvrťroku
  5805 o    dve   minúty
  5802 že   na   to
  5802 a    v    nedeľu
  5798 dostať sa   do
  5797 v    posledných   dvoch
  5792 hovorí o    tom
  5785 sú   na   tom
  5778 za   posledné    roky
  5772 sa   tento  rok
  5769 som   sa   jej
  5768 v    druhom dejstve
  5768 nie   je   iba
  5767 aby   si   sa
  5752 už   v    prvom
  5750 stalo  sa   to
  5741 skôr  či   neskôr
  5733 a    zdalo  sa
  5722 v    nadstavenom   čase
  5722 rozhodli    sme   sa
  5718 a    na   základe
  5715 som   sa   dostal
  5704 ani   čo   by
  5703 ktorý  sa   na
  5699 na   základe toho
  5697 mohli  by   ste
  5695 to   by   som
  5692 kde   by   sa
  5686 rovnako ako   v
  5686 je   aj   v
  5684 možno  je   to
  5681 a    dokonca aj
  5666 o    dva   týždne
  5665 je   v    ňom
  5661 som   sa   dozvedel
  5656 sa   mi   podarilo
  5655 30   a    19
  5643 2    0    2
  5637 niektoré    z    nich
  5633 ja   som   to
  5628 a    ja   sa
  5626 ale   aj   s
  5619 som   sa   vrátil
  5617 druhej strane sa
  5617 ako   sa   mu
  5613 a    na   slovensku
  5607 sa   od   neho
  5605 na   vstup  do
  5603 dane  z    príjmov
  5601 do   konca  roku
  5599 sa   však  už
  5599 jeden  a    pol
  5587 či   ide   o
  5581 rokoch minulého    storočia
  5579 v    dolnom kubíne
  5578 prečítajte   si   aj
  5574 keď   sa   jej
  5564 sa   s    vami
  5564 hasičského   a    záchranného
  5563 o    pár   dní
  5556 čo   by   si
  5535 prečo  by   som
  5534 je   aj   to
  5533 vo   svojom živote
  5527 že   sa   tak
  5524 a    už   v
  5522 aby   sa   to
  5520 za   ruku  a
  5519 u    nás   je
  5519 na   to   sa
  5519 bol   jedným z
  5514 rokov  minulého    storočia
  5513 na   životné prostredie
  5510 0    1    0
  5507 z    druhej strany
  5503 ministerstvo  zahraničných  vecí
  5500 v    základnej    časti
  5491 je   to   iba
  5490 snažil som   sa
  5489 v    tejto  časti
  5485 veď   je   to
  5482 v    posledných   mesiacoch
  5471 sa   v    priebehu
  5471 mal   by   si
  5471 keby  som   sa
  5470 za   viac  ako
  5469 chcela by   som
  5468 je   to   ako
  5465 a    záchranného   zboru
  5464 a    s    ním
  5461 ktorí  sa   v
  5461 je   jeden  z
  5459 toto  nie   je
  5456 v    priebehu    roka
  5454 ako   sa   má
  5453 nie   je   celkom
  5449 je   však  v
  5446 je   veľmi  dôležité
  5444 na   opačnej strane
  5439 ak   sa   to
  5436 sa   mi   zdá
  5433 je   v    rozpore
  5426 dohodli sme   sa
  5423 s    láskou a
  5423 na   tlačovej    besede
  5421 na   území  slovenska
  5418 a    v    neposlednom
  5416 viac  informácií   o
  5412 keď   sa   mi
  5409 už   vôbec  nie
  5408 nie   je   však
  5407 sme   sa   mali
  5401 nie   je   problém
  5396 v    tom   je
  5392 že   aj   keď
  5386 ak   by   to
  5385 ktorý  nie   je
  5382 tu   nie   je
  5379 som   sa   už
  5373 bolo  to   v
  5368 aj   v    tejto
  5367 som   veľmi  rád
  5363 v    tomto  zápase
  5361 3    2    0
  5357 na   ktorú  sa
  5352 ak   nie   je
  5351 mnohí  z    nich
  5349 to   je   už
  5337 riaditeľstva  policajného   zboru
  5333 ja   som   bol
  5332 sa   to   dá
  5326 do   ktorej sa
  5322 3    1    1
  5321 bratia a    sestry
  5311 ktorá  by   sa
  5309 na   finančných   trhoch
  5308 v    západnej    európe
  5305 že   sa   k
  5303 že   to   bola
  5303 sa   v    nedeľu
  5294 by   si   mali
  5274 aj   tak   sa
  5266 ako   som   už
  5265 európskej    únie  a
  5257 to   je   to
  5256 sa   na   seba
  5254 čo   sa   mi
  5253 aby   ste   si
  5251 by   som   mohol
  5247 sa   nad   tým
  5245 ja   si   myslím
  5239 zeit  im   bild
  5233 sa   tak   stalo
  5231 sa   s    nami
  5229 sa   dohodli na