Top 1000 korpusu prim-7.0-public-prf

Zoznam najfrekventovanejších tisíc lem a slov v jednotlivých slovných druhoch a triedach.

1. prim-7.0-public-prf

Celý frekvenčný zoznam z korpusu prim-7.0-public-prf

Frekvenčný zoznam všetkých lem a slov v jednotlivých slovných druhoch a triedach.

1. prim-7.0-public-prf