Frekvencie tetragramov slov v korpuse prim-7.0-public-prf

1. Top 1000

  4399 pre   deti  a    mládež
  1995 bez   ohľadu na   to
  1237 a    na   druhej strane
  1223 literatúry   pre   deti  a
  1128 v    tom   istom  roku
  1080 w    a    r    e
  1013 a    v    neposlednom   rade
  971 z    času  na   čas
  946 po   druhej svetovej    vojne
  833 na   druhej strane sa
  812 aj   v    tomto  prípade
  767 cyrila a    metoda v
  747 riadenie    ľudských    zdrojov a
  744 ľudských    zdrojov a    personalistika
  726 univerzity   komenského   v    bratislave
  726 slovenského   jazyka a    literatúry
  691 že   to   nie   je
  688 na   druhej strane však
  688 na   druhej strane je
  688 l    l    l    l
  685 v    tom   istom  čase
  684 v    tomto  prípade sa
  669 sociálnych   vecí  a    rodiny
  662 na   jednej strane a
  650 v    znení  neskorších   predpisov
  633 či   už   ide   o
  615 a    metoda v    trnave
  605 slovenskej   poľnohospodárskej    univerzity   v
  603 ale   na   druhej strane
  599 poľnohospodárskej    univerzity   v    nitre
  561 v    tomto  prípade je
  558 a    to   aj   napriek
  552 ako   je   to   v
  540 zo   dňa   na   deň
  530 zdravotníctva  a    sociálnej    práce
  528 strednej    a    východnej    európy
  524 v    tom   čase  sa
  522 prirodzené   prostredie   rozpätie    krídel
  521 letová aktivita    prirodzené   prostredie
  521 aktivita    prirodzené   prostredie   rozpätie
  519 je   v    tomto  prípade
  511 v    tomto  období sa
  504 a    v    konečnom    dôsledku
  494 je   v    súlade s
  488 slovenský    jazyk  a    literatúra
  482 modliť sa   k    pánovi
  476 o    o    o    o
  472 oblasť letová aktivita    prirodzené
  469 na   filozofickej  fakulte univerzity
  467 a    to   nielen v
  462 sa   v    tom   čase
  460 v    ten   istý  deň
  459 slovenskej   literatúry   pre   deti
  459 a    to   aj   v
  453 to   isté  platí  aj
  448 na   filozofickej  fakulte uk
  447 na   slovensku    a    v
  446 na   rozdiel od   iných
  443 by   sme   sa   mali
  441 v    posledných   rokoch sa
  440 register    nápadov sa   nachádza
  440 no   na   druhej strane
  439 sa   nachádza    na   str
  438 znalosť práce  s    pc
  436 o    zmene  a    doplnení
  436 nápadov sa   nachádza    na
  434 s    ťažkým zdravotným   postihnutím
  431 a    o    zmene  a
  424 ako   to   bolo  v
  420 v    druhej polovici    19
  418 z    roka  na   rok
  415 po   prvej  svetovej    vojne
  409 r    e    v    u
  409 e    v    u    e
  408 to   však  nie   je
  407 nie   je   to   však
  407 a    to   najmä  v
  404 v    porovnaní    s    inými
  404 t    w    a    r
  404 o    f    t    w
  404 f    t    w    a
  403 zmene  a    doplnení    niektorých
  403 s    o    f    t
  400 októbra meditácia    na   text
  400 a    doplnení    niektorých   zákonov
  398 v    spišskej    novej  vsi
  397 v    tejto  súvislosti   sa
  390 1    3    5    7
  390 je   v    porovnaní    s
  385 záhradníctva  a    krajinného   inžinierstva
  383 974   01   banská bystrica
  383 o    g    r    a
  383 ako   sme   už   spomenuli
  378 v    porovnaní    s    rokom
  378 ako   sme   už   uviedli
  377 v    tom   čase  už
  375 1    2    3    4
  374 znalosť jedného svetového    jazyka
  374 občanov so   zdravotným   postihnutím
  373 v    prvej  svetovej    vojne
  373 u    j    e    m
  373 deti  a    mládež v
  372 sa   na   prvý  pohľad
  372 fakulte uk   v    bratislave
  370 3    5    7    9
  368 počas  druhej svetovej    vojny
  368 o    dva   roky  neskôr
  368 a    už   vôbec  nie
  367 literatúre   pre   deti  a
  366 v    pravom zmysle slova
  366 v    neposlednom   rade  aj
  366 m    u    j    e
  365 r    o    g    r
  365 p    r    o    g
  365 j    e    m    e
  365 a    m    u    j
  364 g    r    a    m
  363 v    súvislosti   s    tým
  362 r    a    m    u
  361 výzva  modliť sa   k
  361 v    tejto  súvislosti   je
  361 mája  meditácia    na   text
  361 decembra    meditácia    na   text
  361 dalo  by   sa   povedať
  360 literatúra   pre   deti  a
  360 augusta meditácia    na   text
  359 fakulte univerzity   komenského   v
  359 aktívna znalosť jedného svetového
  357 zmluvy o    založení    es
  357 septembra    meditácia    na   text
  356 sa   po   prvý  raz
  355 5    7    9    11
  354 v    tomto  zmysle je
  354 filozofickej  fakulte univerzity   komenského
  351 sestier a    pôrodných    asistentiek
  351 národnej    rady  slovenskej   republiky
  350 pápež  ján   pavol  ii
  349 vydavateľstvo  spolku slovenských   spisovateľov
  349 v    literatúre   pre   deti
  341 júna  meditácia    na   text
  341 doma  i    v    zahraničí
  339 treba  brať  do   úvahy
  339 marca  meditácia    na   text
  338 tvorby pre   deti  a
  338 to   aj   napriek tomu
  337 nie   je   to   tak
  335 nie   je   nič   iné
  335 medzi  mužom  a    ženou
  335 januára meditácia    na   text
  334 minút  plus  čas   na
  333 v    tomto  prípade ide
  329 2    3    4    5
  327 júla  meditácia    na   text
  326 v    porovnaní    s    ostatnými
  325 na   jednej strane je
  324 odpoveď na   túto  otázku
  324 novembra    meditácia    na   text
  324 ako   sme   už   spomínali
  321 jazyk  a    literatúra   v
  319 h    a    r    d
  318 7    9    11   13
  317 ruka  v    ruke  s
  317 r    d    w    a
  317 d    w    a    r
  317 a    r    d    w
  316 soľ   mleté  čierne korenie
  313 pred  prvou  svetovou    vojnou
  311 a    literatúra   v    škole
  310 škola  zdravotníctva  a    sociálnej
  310 podobne ako   v    prípade
  310 je   to   v    prípade
  310 jedným z    nich  je
  309 vysoká škola  zdravotníctva  a
  308 medzi  mužmi  a    ženami
  308 februára    meditácia    na   text
  308 apríla meditácia    na   text
  308 ale   nie   je   to
  307 na   prvý  pohľad sa
  307 či   už   je   to
  303 po   prvý  raz   v
  303 aj   vo   vzťahu k
  301 konštantína   filozofa    v    nitre
  301 je   to   aj   s
  299 9    11   13   15
  299 do   akej  miery  sa
  299 agrobiológie  a    potravinových  zdrojov
  298 bez   ohľadu na   ich
  297 je   v    rozpore s
  297 a    sociálnej    práce  sv
  297 aj   v    súvislosti   s
  296 bol   v    tom   čase
  293 v    pravom slova  zmysle
  293 k    dispozícii   je   aj
  291 filozofickej  fakulte uk   v
  291 do   akej  miery  je
  290 výberové    konanie na   obsadenie
  288 v    poslednom    čase  sa
  288 s    príslušnou   odpoveďou    chóru
  288 sa   v    súvislosti   s
  287 stále  viac  a    viac
  287 na   jednej strane sa
  287 cisár  na   uhorskom    tróne
  286 prvý  cisár  na   uhorskom
  284 v    praxi  to   znamená
  283 ani   jeden  z    nich
  282 rektor slovenskej   poľnohospodárskej    univerzity
  282 podobne je   to   aj
  280 0    0    0    0
  280 sme   sa   zamerali    na
  279 v    prvom  rade  je
  279 mali  by   sme   sa
  279 dobrá  pracovná    morálka a
  279 ako   je   to   s
  278 v    prvej  polovici    20
  278 ak   vezmeme do   úvahy
  277 vráťme sa   však  k
  277 pracovná    morálka a    morálna
  277 morálka a    morálna bezúhonnosť
  276 na   slovensku    v    rokoch
  275 zisk  riadenie    ľudských    zdrojov
  275 v    kráľovstve   svätého štefana
  275 sa   v    tomto  období
  275 je   to   aj   v
  274 práce  s    pc   na
  273 až   do   svojej smrti
  271 s    pc   na   úrovni
  271 pc   na   úrovni ms
  271 na   úrovni ms   office
  271 ktoré  sa   nachádzajú   v
  269 tak   je   to   aj
  268 na   tom   istom  mieste
  268 je   to   jeden  z
  268 i    n    f    o
  267 3    4    5    6
  267 v    každom prípade je
  267 viesť  a    riadiť vo
  267 sa   v    posledných   rokoch
  267 novembrová   revolúcia    a    česko
  267 malých a    stredných    podnikov
  267 a    riadiť vo   firme
  267 ako   sa   to   stalo
  266 zobrazí vo   väčšom rozlíšení
  266 v    čechách a    na
  266 ak   je   to   možné
  265 sa   obrázok zobrazí vo
  265 po   kliknutí    sa   obrázok
  265 obrázok zobrazí vo   väčšom
  265 kliknutí    sa   obrázok zobrazí
  264 že   na   rozdiel od
  264 pod   vládou anjouovských  kráľov
  263 nie   je   to   len
  262 sa   v    tomto  prípade
  262 je   v    prvom  rade
  261 jednou z    nich  je
  261 ako   viesť  a    riadiť
  260 v    druhej polovici    20
  259 medzinárodný  dom   umenia pre
  259 by   sa   mohlo  zdať
  258 o    w    a    r
  258 n    f    o    w
  258 f    o    w    a
  256 malé  a    stredné podniky
  254 v    tomto  roku  sa
  254 tomto  prípade ide   o
  254 najmä  v    súvislosti   s
  254 dom   umenia pre   deti
  253 to   nie   je   možné
  252 slovenska    pred  príchodom    slovanov
  252 prvej  svetovej    vojne  1914
  251 nášho  pána  ježiša krista
  250 v    podstate    ide   o
  249 11   13   15   17
  248 slováci v    prvej  svetovej
  248 ktorý  je   na   nebesiach
  247 a    to   na   základe
  246 v    banskej bystrici    a
  246 čo   sa   deje  v
  245 to   nie   je   len
  245 a    to   bez   ohľadu
  245 a    tak   som   sa
  243 územie slovenska    pred  príchodom
  240 násilia páchaného    na   ženách
  238 z    tohto  dôvodu sa
  238 v    tomto  smere  je
  238 filozofickej  fakulty univerzity   komenského
  237 v    závislosti   od   toho
  237 to   bez   ohľadu na
  236 v    spojených    štátoch amerických
  235 fakulty záhradníctva  a    krajinného
  233 je   to   jedna  z
  233 českej a    slovenskej   federatívnej
  232 13   15   17   19
  231 v    tejto  oblasti je
  231 a    nie   je   to
  228 diakonská    výzva  modliť sa
  228 ako   je   to   možné
  227 a    v    dôsledku    toho
  226 vo   vyučovaní    slovenského   jazyka
  226 už   na   prvý  pohľad
  226 univerzita   komenského   v    bratislave
  226 isté  platí  aj   o
  225 práve  v    tomto  období
  225 odborného    asistenta    na   katedre
  225 na   území  slovenskej   republiky
  224 to   aj   v    prípade
  224 svedčí o    tom   aj
  224 na   filozofickej  fakulte prešovskej
  224 a    v    prípade potreby
  224 aby   sme   sa   mohli
  223 miesta vysokoškolského učiteľa na
  222 filozofickej  fakulte prešovskej   univerzity
  221 a    ja   som   sa
  220 to   tak   nie   je
  220 sa   narodil v    roku
  220 informačných  a    komunikačných  technológií
  220 európskych   štúdií a    regionálneho
  219 z    generácie    na   generáciu
  219 nie   je   v    poriadku
  219 a    na   strane druhej
  219 a    do   istej  miery
  218 v    dôsledku    toho  sa
  218 by   sme   sa   mohli
  218 by   sa   dalo  povedať
  217 telesnej    výchovy a    športu
  217 štúdií a    regionálneho  rozvoja
  217 sa   na   rozdiel od
  217 na   tomto  mieste sa
  215 s    operačným    systémom    windows
  215 nemá  nič   spoločné    s
  215 na   druhej strane sú
  214 že   nie   je   možné
  214 v    prvej  polovici    19
  214 v    bratislave   a    v
  214 na   rozdiel od   ostatných
  214 je   nič   iné   ako
  214 a    v    niektorých   prípadoch
  213 nové  mesto  nad   váhom
  213 ako   príklad možno  uviesť
  212 cestovného   ruchu  na   slovensku
  212 by   sme   si   mali
  211 strednej    a    východnej    európe
  211 slovenská    poľnohospodárska    univerzita   v
  211 problém je   v    tom
  211 novom  meste  nad   váhom
  211 ale   to   nie   je
  210 záhradnej    a    krajinnej    architektúry
  210 a    slovenskej   federatívnej  republiky
  210 ak   by   sme   sa
  208 v    tejto  súvislosti   treba
  208 v    tejto  oblasti sa
  207 v    strednej    a    východnej
  207 poľnohospodárska    univerzita   v    nitre
  207 a    pokiaľ ide   o
  207 a    na   rozdiel od
  206 z    miesta na   miesto
  206 v    porovnaní    s    predchádzajúcim
  206 súvisiace    články si   môžete
  206 články si   môžete vyhľadať
  206 aj   v    tejto  oblasti
  205 sa   skladá z    dvoch
  205 prečo  je   to   tak
  204 z    tohto  hľadiska    je
  204 sa   k    pánovi a
  204 do   istej  miery  aj
  203 zákon  nr   sr   č
  203 a    to   aj   vtedy
  202 školstva    a    národnej    osvety
  202 a    spolu  s    ním
  201 z    tohto  dôvodu je
  200 15   17   19   21
  200 najmä  pokiaľ ide   o
  200 a    do   akej  miery
  198 za   svetovej    imperialistickej    vojny
  198 e    n    i    e
  197 v    tomto  zmysle sa
  197 v    tom   čase  ešte
  197 už   v    tom   čase
  197 slovenského   jazyka a    kultúry
  197 po   októbrovej   socialistickej revolúcii
  197 fakulty agrobiológie  a    potravinových
  196 v    súlade s    tým
  196 preukázať    certifikátom  alebo  praktickým
  196 dizertačnú   prácu  na   tému
  196 certifikátom  alebo  praktickým   overením
  196 by   sme   mohli  nazvať
  195 v    každom prípade sa
  195 na   území  dnešného    slovenska
  195 fakulty ekonomiky    a    manažmentu
  194 v    tvorbe pre   deti
  193 v    tom   istom  období
  193 na   slovensku    v    roku
  193 na   druhej strane v
  193 brať  do   úvahy  aj
  190 sa   v    poslednom    čase
  190 každý  z    nás   je
  189 17   19   21   23
  189 z    božej  milosti kráľ
  189 v    dôsledku    čoho  sa
  189 o    dani  z    príjmov
  189 a    v    súvislosti   s
  189 aký   je   rozdiel medzi
  188 treba  si   však  uvedomiť
  188 a    tak   sme   sa
  188 ako   jeden  z    prvých
  187 mali  by   sme   si
  186 v    tom   čase  v
  186 dieťaťa mladšieho    školského    veku
  186 a    na   základe toho
  186 ak   sa   pozrieme    na
  186 ako   už   bolo  spomenuté
  185 žil   počas  vrchnej kriedy
  185 to   nie   je   pravda
  184 v    priestore    a    čase
  184 v    novom  meste  nad
  184 a    to   až   do
  184 a    dobrá  pracovná    morálka
  183 vk   ekonóm spu   nitra
  183 to   platí  aj   o
  183 o    tri   roky  neskôr
  183 je   všetko v    poriadku
  183 božej  milosti kráľ  uhorska
  183 bezúhonnosť   a    dobrá  pracovná
  182 sú   v    súlade s
  182 sú   uvedené v    tab
  182 o    vysokých    školách a
  182 a    to   nie   je
  181 v    tomto  prípade však
  181 si   môžete prečítať    v
  181 je   vo   svojej podstate
  181 detí  mladšieho    školského    veku
  181 ak   je   to   tak
  180 v    tomto  článku sa
  180 v    prvom  rade  sa
  180 s    a    u    r
  180 morálna bezúhonnosť   a    dobrá
  180 každý  z    nás   má
  180 a    príslušná    odpoveď chóru
  180 ako   sa   len   dá
  179 to   už   nie   je
  179 sa   v    tejto  oblasti
  179 na   spu   v    nitre
  179 a    v    súlade s
  179 a    to   napriek tomu
  178 že   by   sme   sa
  178 x    x    x    x
  178 v    poslednom    období sa
  178 to   isté  platí  o
  178 narodil sa   v    roku
  178 fakulty biotechnológie a    potravinárstva
  177 aby   sme   sa   stali
  176 i    n    t    e
  175 že   sa   v    ňom
  175 v    tom   čase  bol
  175 spu   v    nitre  oznamuje
  175 som   sa   s    ním
  174 čo   je   to   za
  173 katedra slovenského   jazyka a
  173 fakulta zdravotníctva  a    sociálnej
  173 dôraz  sa   kladie na
  173 čo   má   za   následok
  172 zaisťovacej   divízie v    zssr
  172 platí  to   aj   o
  172 je   k    dispozícii   aj
  172 ako   sme   už   povedali
  171 v    niektorých   prípadoch    sa
  171 to   je   jeden  z
  171 o    niekoľko    rokov  neskôr
  171 až   do   takej  miery
  171 a    s    ním   aj
  170 že   sa   v    nej
  170 v    každom z    nás
  170 sk   s    dph   dodávateľ
  170 nie   je   ničím  iným
  170 filozofická   fakulta univerzity   komenského
  170 a    tak   sa   v
  170 aj   z    toho  dôvodu
  169 že   by   sme   mali
  169 v    každom prípade však
  169 tak   ako   je   to
  169 nie   je   uvedené inak
  169 na   rozdiel od   predchádzajúcich
  169 čo   v    konečnom    dôsledku
  168 to   bolo  v    prípade
  168 sa   v    tejto  súvislosti
  168 nie   je   v    súlade
  168 čo   v    preklade    znamená
  167 univerzity   konštantína   filozofa    v
  167 rektorát    slovenskej   poľnohospodárskej    univerzity
  167 mohli  by   sme   povedať
  166 máme  do   činenia s
  166 článok si   môžete prečítať
  165 že   v    tomto  prípade
  165 uzávierka    výberového   konania je
  165 o    čom   svedčí aj
  164 19   21   23   25
  164 vo   dne   v    noci
  164 tvorbe pre   deti  a
  164 o    s    a    u
  164 na   druhý  deň   ráno
  164 na   druhej strane si
  164 ktoré  by   mali  byť
  164 fakulty univerzity   komenského   v
  164 ako   je   to   pri
  163 z    nich  je   aj
  163 v    tomto  smere  sa
  163 v    prvom  rade  na
  163 sa   prejavuje    aj   v
  163 ale   na   rozdiel od
  163 aj   keď   je   to
  162 základných   a    stredných    škôl
  162 s    plnou  mocou  pre
  162 sa   v    prvom  rade
  162 preukázať    štátnou jazykovou    skúškou
  162 a    v    tom   istom
  161 štátnou jazykovou    skúškou alebo
  161 na   slovensku    i    v
  161 jazykovou    skúškou alebo  pohovorom
  161 čo   by   sa   dalo
  161 blížneho    ako   seba  samého
  160 s    účinnosťou   od   1
  160 medzi  rodičmi a    deťmi
  160 ktoré  sú   spojené s
  160 a    čo   sa   týka
  159 vysokoškolského učiteľa na   katedre
  159 v    skutočnosti   je   to
  159 v    pc   revue  č
  159 v    ktorom by   sa
  159 je   v    tomto  smere
  159 je   na   prvý  pohľad
  159 čo   by   sme   mohli
  159 a    čo   je   najdôležitejšie
  158 isté  platí  aj   pre
  158 bela  v    banskej bystrici
  157 za   audiovizuálnu  tvorbu roku
  157 treba  mať   na   pamäti
  157 sa   v    tomto  smere
  157 na   život  a    na
  157 medzi  východom    a    západom
  157 je   na   jednej strane
  157 boli  v    tom   čase
  156 že   v    tom   čase
  156 vysokých    školách a    o
  156 v    takom  prípade sa
  156 mateja bela  v    banskej
  156 ktorý  by   mal   byť
  156 čo   sa   stalo  s
  155 v    zssr  v    rokoch
  155 príslušníkov  zaisťovacej   divízie v
  155 prihlášky    s    profesijným   životopisom
  155 plnou  mocou  pre   správu
  155 nie   je   to   ani
  155 nie   je   až   také
  155 k    r    á    ľ
  155 a    spolu  s    nimi
  155 ak   je   to   potrebné
  155 ak   by   sme   chceli
  154 21   23   25   27
  154 že   je   to   tak
  154 školách a    o    zmene
  154 ktorý  sa   nachádza    v
  154 aj   v    tomto  roku
  153 zssr  v    rokoch 1942
  153 zajatia príslušníkov  zaisťovacej   divízie
  153 výkaz  ziskov a    strát
  153 v    porovnaní    s    tým
  153 v    druhej polovici    18
  153 starostlivosti a    ochrany prírody
  153 na   návrh  poroty v
  153 mocou  pre   správu slovenska
  153 divízie v    zssr  v
  153 dezercie    a    zajatia príslušníkov
  153 a    zajatia príslušníkov  zaisťovacej
  153 aj   z    tohto  dôvodu
  152 pamiatkovej   starostlivosti a    ochrany
  152 návrh  poroty v    zložení
  152 jeden  a    ten   istý
  152 čechách a    na   morave
  151 námestie    jozefa herdu  2
  151 byť   v    súlade s
  151 by   to   malo  byť
  150 výtvarných   umení  v    bratislave
  150 v    súlade so   zákonom
  150 so   zbraňou v    ruke
  150 sa   stal  jedným z
  150 a    za   stáleho miešania
  149 01   banská bystrica    tel
  149 v    konečnom    dôsledku    aj
  149 v    čase  a    priestore
  149 slovenského   národného    múzea  v
  149 rozpočet    na   4    porcie
  149 po   roku  1989  sa
  149 a    v    porovnaní    s
  149 a    ich   vplyv  na
  148 v    rámci  ktorého sa
  148 s    tým   súvisí aj
  148 sa   v    tomto  roku
  148 niektoré    z    nich  sú
  148 nie   je   k    dispozícii
  148 na   rube  pliesť očká
  148 na   druhý  deň   sa
  148 a    to   nielen na
  147 v    tom   čase  som
  147 v    skutočnosti   ide   o
  147 sulfidických  mineralizácií  západných    karpát
  147 si   získať a    udržať
  147 sa   v    porovnaní    s
  147 preto  sme   sa   rozhodli
  147 po   prvý  raz   sa
  147 ktoré  sú   zamerané    na
  147 ešte  v    tom   istom
  147 bola  v    tom   čase
  147 a    to   i    napriek
  146 4    5    6    7
  146 že   tu   ide   o
  146 že   sa   v    nich
  146 v    súvislosti   s    jeho
  146 v    priebehu    niekoľkých   rokov
  146 sa   na   jednej strane
  146 práce  s    pc   v
  146 pobyt  pre   dve   osoby
  146 nie   je   o    nič
  146 a    to   tak   v
  145 v    súlade s    jeho
  145 viac  sa   dočítate    v
  145 väčšina z    nich  sa
  145 to   bolo  aj   v
  145 práve  v    tom   čase
  145 počas  prvej  svetovej    vojny
  145 na   prvý  pohľad je
  145 je   na   rozdiel od
  145 aj   v    tomto  smere
  144 z    pokolenia    na   pokolenie
  144 v    jednej zo   svojich
  144 s    pc   v    rozsahu
  144 sme   sa   stretli s
  144 slovenskej   akadémie    vied  v
  144 pokiaľ nie   je   uvedené
  144 pánovi a    príslušná    odpoveď
  144 ktoré  by   mohli  byť
  144 k    pánovi a    príslušná
  143 vypisuje    výberové    konanie na
  143 v    rozsahu ms   office
  143 v    opačnom prípade by
  143 v    kláštore    pod   znievom
  143 víkendový    pobyt  pre   dve
  143 strojov a    výrobných    systémov
  143 som   sa   stretol s
  143 s    e    r    v
  143 sa   vo   veľkej miere
  143 r    v    i    s
  143 ktorá  by   mala  byť
  143 e    r    v    i
  143 ako   si   získať a
  142 100   100   100   100
  142 vysokej škole  výtvarných   umení
  142 univerzity   v    nitre  vypisuje
  142 slovenských   televíznych   tvorcov a
  142 rube  pliesť očká  tak
  142 pre   tvoje  modré  oči
  142 pavla  jozefa šafárika    v
  142 pápeža jána  pavla  ii
  142 na   základe formalizovanej skúšky
  142 najmä  čo   sa   týka
  142 m    m    m    m
  142 a    v    spolupráci   s
  142 a    až   potom  sa
  141 život  a    na   smrť
  141 vš   vzdelanie    v    odbore
  141 v    súvislosti   s    týmto
  141 v    oveľa  väčšej miere
  141 n    o    v    i
  141 násilie páchané na   ženách
  141 ktorá  sa   konala v
  141 dávky  v    hmotnej núdzi
  141 celý  článok si   môžete
  141 a    tak   je   to
  141 aj   keď   nie   je
  140 zisk  marketing    a    obchod
  140 vo   mne   a    ja
  140 ktoré  sa   podieľajú    na
  139 zamestnanci   spu   preukázať    certifikátom
  139 vydaným na   základe formalizovanej
  139 potvrdením   o    štátnej skúške
  139 obhajovať    dizertačnú   prácu  na
  139 a    v    tom   je
  139 ak   to   nie   je
  139 ako   o    tom   svedčí
  138 v    rámci  ktorej sa
  138 únie  slovenských   televíznych   tvorcov
  138 tak   to   bolo  aj
  138 nie   sú   k    dispozícii
  138 medzi  nebom  a    zemou
  138 ktorý  je   založený    na
  138 jedným z    nich  bol
  138 deti  a    mládež a
  138 a    v    tomto  zmysle
  138 a    čo   je   ešte
  137 00   h    v    posluchárni
  137 zo   sulfidických  mineralizácií  západných
  137 v    konečnom    dôsledku    sa
  137 štátnej skúške alebo  pohovorom
  137 pc   v    rozsahu ms
  137 až   v    druhej polovici
  136 zloženie    a    kryštalochémia sulfosolí
  136 výstavby    a    regionálneho  rozvoja
  136 v    ten   deň   sa
  136 tvorcov a    literárneho   fondu
  136 to   platí  aj   pre
  136 televíznych   tvorcov a    literárneho
  136 sulfosolí    zo   sulfidických  mineralizácií
  136 o    desať  rokov  neskôr
  136 no   aj   napriek tomu
  136 kryštalochémia sulfosolí    zo   sulfidických
  136 chemické    zloženie    a    kryštalochémia
  136 a    o    rok   neskôr
  136 a    kryštalochémia sulfosolí    zo
  135 získať a    udržať zákazníka
  135 v    niektorých   prípadoch    aj
  135 v    jednom zo   svojich
  135 o    štátnej skúške alebo
  135 od   rána  do   večera
  135 n    t    e    r
  135 nie   nie   nie   nie
  135 l    i    n    u
  135 je   potrebné    si   uvedomiť
  135 ide   v    podstate    o
  135 etnológie    a    kultúrnej    antropológie
  134 vo   vyučovaní    materinského  jazyka
  134 o    štyri  roky  neskôr
  134 na   vysokej škole  výtvarných
  134 na   seba  dlho  čakať
  134 na   prvý  pohľad by
  134 na   druhý  deň   po
  134 ktorý  sa   konal  v
  134 i    n    u    x
  134 film  a    doba  1990
  134 bez   ohľadu na   jeho
  134 ako   je   to   u
  133 1    miesto na   katedre
  133 vysoká škola  múzických    umení
  133 v    prvom  rade  o
  133 vo   vzťahu k    neveste
  133 the   new   york  times
  133 sme   mali  k    dispozícii
  133 skončení    druhej svetovej    vojny
  133 si   hlavy  pred  pánom
  133 sestry a    pôrodné asistentky
  133 preukázať    certifikátom  vydaným na
  133 nominácia    na   oscara za
  133 môžete prečítať    v    quarku
  133 malého a    stredného    podnikania
  133 certifikátom  vydaným na   základe
  133 ani   v    tomto  prípade
  132 výzva  skloniť si   hlavy
  132 skloniť si   hlavy  pred
  132 prvom  rade  je   to
  132 predchádza   ju   diakonská    výzva
  132 no   nie   je   to
  132 na   druhej strane aj
  132 ju   diakonská    výzva  modliť
  132 jozefa šafárika    v    košiciach
  132 a    v    mnohých prípadoch
  132 ale   aj   z    hľadiska
  131 v    tomto  čase  sa
  131 v    tejto  kapitole    sa
  131 vo   väčšine prípadov    sa
  131 tom   istom  roku  sa
  131 sa   na   trhu  práce
  131 sa   dočítate    v    aktuálnom
  131 po   skončení    druhej svetovej
  131 i    c    k    é
  131 art   film  trenčianske   teplice
  130 výkazu ziskov a    strát
  130 v    oblasti cestovného   ruchu
  130 t    e    r    n
  130 spu   preukázať    certifikátom  vydaným
  130 rektorátu    slovenskej   poľnohospodárskej    univerzity
  130 na   druhej strane treba
  130 literárneho   fondu  za   audiovizuálnu
  130 je   do   istej  miery
  130 fondu  za   audiovizuálnu  tvorbu
  130 deti  a    mládež do
  130 a    literárneho   fondu  za
  130 ako   príklad môžeme uviesť
  130 ak   by   sme   mali
  129 základe formalizovanej skúšky ikt
  129 nie   je   to   nič
  129 nie   je   ani   tak
  129 chcel  by   som   sa
  129 e    r    n    e
  129 ani   jeden  z    týchto
  129 a    na   druhý  deň
  129 aj   keď   sa   v
  128 v    ktorom sa   nachádza
  128 v    druhej svetovej    vojne
  128 v    devínskej    novej  vsi
  128 tvorbu pre   deti  a
  128 sa   v    konečnom    dôsledku
  128 pokiaľ je   to   možné
  128 kontinentálneho riftingu    západných    karpát
  128 jednej a    tej   istej
  128 ceny  slovenského   filmového    zväzu
  128 a    bez   ohľadu na
  127 typu  silicika    v    prostredí
  127 týka  sa   to   najmä
  127 triasového   kontinentálneho riftingu    západných
  127 silicika    v    prostredí    permsko
  127 r    n    e    t
  127 pre   malé  a    stredné
  127 pre   každého z    nás
  127 najmä  ak   ide   o
  127 a    vo   vzťahu k
  127 aby   sa   s    ním
  126 v    zmysle zákona č
  126 vo   vzťahu k    iným
  126 sú   v    rozpore s
  126 platí  to   aj   pre
  126 niet  pochýb o    tom
  126 na   základe ktorých sa
  126 ktorý  v    tom   čase
  126 ktoré  sú   potrebné    na
  125 23   25   27   29
  125 že   sa   jedná  o
  125 z    čias  okolo  roku
  125 za   kňaza  bol   vysvätený
  125 v    nitre  vyhlasuje    v
  125 už   v    prvej  polovici
  125 univerzity   v    nitre  vyhlasuje
  125 u    nás   na   slovensku
  125 treba  vziať  do   úvahy
  125 približne    v    tom   istom
  125 najmä  vo   vzťahu k
  125 ktoré  sa   vyskytujú    v
  125 je   v    konečnom    dôsledku
  125 indoaustrálska oblasť letová aktivita
  125 fakulta ekonomiky    a    manažmentu
  125 druhej svetovej    vojne  sa
  125 dane  z    pridanej    hodnoty
  125 čo   je   dobré  a
  125 čo   by   sa   stalo
  125 ale   aj   v    iných
  124 že   sa   s    ním
  124 výkaze ziskov a    strát
  124 v    kongresovom   centre spu
  124 silné  a    slabé  stránky
  124 sa   vzťahuje    aj   na
  124 niektoré    z    nich  sa
  124 dočítate    v    aktuálnom    vydaní
  123 z    tváre  do   tváre
  123 ústav  sociálnej    práce  tomislava
  123 sociálnej    práce  tomislava    kolakoviča
  123 overenými    dokladmi    o    vzdelaní
  123 nitre  vyhlasuje    v    zmysle
  123 medzi  dobrom a    zlom
  123 je   to   naozaj tak
  122 výpis  z    registra    trestov
  122 v    tomto  prípade by
  122 v    porovnaní    s    rovnakým
  122 so   sídlom v    bratislave
  122 rané  štádiá húsenica    je
  122 obhajovať    prácu  na   tému
  122 nie   je   to   isté
  122 na   rozdiel od   toho
  122 na   prvý  pohľad zdá
  122 h    o    d    n
  121 2    917   01   trnava
  121 z    tohto  pohľadu je
  121 treba  mať   na   zreteli
  121 rovnako ako   v    prípade
  121 o    živote a    smrti
  121 o    umení  pre   deti
  121 o    r    e    n
  121 odpovede    na   tieto  otázky
  121 môžeme si   byť   istí
  121 ľudských    práv  a    základných
  121 k    dispozícii   sú   aj
  121 a    starať sa   o
  121 ale   aj   v    zahraničí
  120 4    porcie postup 1
  120 za   druhej svetovej    vojny
  120 v    tejto  časti  sa
  120 v    tej   chvíli sa
  120 v    takom  prípade by
  120 v    druhej polovici    roka
  120 umení  pre   deti  a
  120 sme   sa   s    ním
  120 sa   z    času  na
  120 sa   kladie dôraz  na
  120 príslušnou   odpoveďou    chóru  a
  120 požehnanie   s    príslušnou   odpoveďou
  120 operačný    systém microsoft    windows
  120 ľudských    práv  a    slobôd
  120 konanie rektor slovenskej   poľnohospodárskej
  120 kňazské požehnanie   s    príslušnou
  120 času  na   čas   sa
  120 by   sme   mohli  povedať
  120 by   sme   mali  byť
  120 ak   berieme do   úvahy
  119 z    toho  dôvodu sa
  119 trestov nie   starší ako
  119 si   môžte  prečítať    v
  119 registra    trestov nie   starší
  119 prostredie   rozpätie    krídel 4
  119 prešovská    univerzita   v    prešove
  119 práv  a    základných   slobôd
  119 na   rozdiel od   väčšiny
  119 ktoré  sú   k    dispozícii
  119 je   jedným zo   základných
  119 jeden  z    nich  je
  119 herdu  2    917   01
  119 ako   som   už   povedal
  118 25   27   29   31
  118 vydavateľstvo  slovenskej   akadémie    vied
  118 v    tom   čase  na
  118 však  nie   je   možné
  118 svojho blížneho    ako   seba
  118 sú   v    tomto  prípade
  118 rozdiel je   v    tom
  118 pred  druhou svetovou    vojnou
  118 prečítať    v    aktuálnom    vydaní
  118 n    o    s    a
  118 národná rada  slovenskej   republiky
  118 ktorá  je   založená    na
  118 k    o    r    e
  118 bola  založená    v    roku
  118 bezpečnosti   a    ochrany zdravia
  118 ani   v    jednom prípade
  117 znenie článku si   môžte
  117 v    takom  prípade je
  117 však  nie   je   len
  117 v    súlade s    požiadavkami
  117 v    porovnaní    s    predchádzajúcimi
  117 v    dejinách    slovenskej   literatúry
  117 už   v    druhej polovici
  117 riadiť vo   firme  zisk
  117 nového mesta  nad   váhom
  117 nie   je   až   taká
  117 na   rozdiel od   nich
  117 kompletné    znenie článku si
  117 je   v    tomto  zmysle
  117 je   k    dispozícii   na
  117 článku si   môžte  prečítať
  117 by   ste   sa   mali
  117 ako   som   už   spomenul
  116 010   01   žilina tel
  116 zo   života zväzu  turistiky
  116 v    tejto  oblasti a
  116 viac  ako   v    roku
  116 už   v    tomto  období
  116 štefana listiny a    listy
  116 svätého štefana listiny a
  116 sú   v    porovnaní    s
  116 starší ako   3    mesiace
  116 služieb a    cestovného   ruchu
  116 revue  o    umení  pre
  116 porovnaní    s    rovnakým    obdobím
  116 od   začiatku    do   konca
  116 môžte  prečítať    v    aktuálnom
  116 kráľovstve   svätého štefana listiny
  116 keď   sa   pozrieme    na
  116 do   akej  miery  sú
  116 bolo  v    tom   čase
  116 aj   napriek tomu  sa
  116 a    ak   je   to
  115 že   v    porovnaní    s
  115 v    závislosti   od   typu
  115 univerzita   pavla  jozefa šafárika
  115 uhorskom    tróne  kráľ  žigmund
  115 sme   sa   dostali do
  115 sa   mení  a    dopĺňa
  115 o    d    n    o
  115 od   a    po   z
  115 nie   starší ako   3
  115 nič   nie   je   nemožné
  115 na   uhorskom    tróne  kráľ
  115 ktoré  sa   vzťahujú    na
  115 kníh  pre   deti  a
  115 je   do   značnej miery
  115 bez   ohľadu na   vek
  114 2    4    6    8
  114 výberové    konanie rektor slovenskej
  114 v    tomto  prípade nie
  114 v    tomto  období je
  114 v    súvislosti   s    touto
  114 v    nitre  vypisuje    výberové
  114 v    ktorej sa   nachádza
  114 ústavu slovenskej   akadémie    vied
  114 palearktická  oblasť letová aktivita
  114 ktorá  sa   nachádza    v
  114 film  a    doba  1
  113 zväzu  turistiky    na   slovensku
  113 v    súlade s    ich
  113 v    súčasnosti   je   v
  113 v    čo   najkratšom   čase
  113 soľ   a    čierne korenie
  113 sa   skladá z    troch
  113 na   pokraji nervového    zrútenia
  113 na   hodinách    slovenského   jazyka
  113 mohlo  by   sa   zdať
  113 keď   sa   v    roku