Frekvencie trigramov slov v korpuse prim-7.0-public-prf

1. Top 1000

 11951 na   druhej strane
  9402 na   rozdiel od
  8995 v    súvislosti   s
  8162 v    porovnaní    s
  7816 v    tomto  prípade
  7087 v    tom   čase
  6482 vo   vzťahu k
  5670 v    ktorom sa
  5637 na   jednej strane
  5378 bez   ohľadu na
  5279 v    súlade s
  5254 nie   je   to
  4874 pre   deti  a
  4754 deti  a    mládež
  4574 že   je   to
  4527 pokiaľ ide   o
  4270 a    tak   sa
  4268 v    prvom  rade
  4215 meditácia    na   text
  4181 v    tomto  období
  4094 to   nie   je
  4031 v    tejto  oblasti
  3980 v    ktorej sa
  3790 ale   aj   v
  3743 nie   je   možné
  3710 že   ide   o
  3691 aby   sme   sa
  3671 v    tejto  súvislosti
  3642 na   prvý  pohľad
  3628 v    ktorých sa
  3595 v    závislosti   od
  3441 čo   sa   týka
  3242 v    tomto  smere
  3126 v    spolupráci   s
  3064 v    konečnom    dôsledku
  3035 v    tom   istom
  2916 v    druhej polovici
  2823 v    banskej bystrici
  2787 v    tomto  roku
  2728 sa   s    ním
  2703 a    to   je
  2607 v    každom prípade
  2597 po   prvý  raz
  2593 v    posledných   rokoch
  2579 by   sme   sa
  2578 sa   v    ňom
  2527 nie   je   v
  2469 v    tomto  zmysle
  2465 a    to   v
  2454 ako   je   to
  2433 však  nie   je
  2395 a    to   aj
  2309 ale   aj   na
  2281 že   by   sa
  2267 aj   keď   sa
  2262 aj   napriek tomu
  2254 nie   je   len
  2216 ktoré  sa   v
  2195 by   sme   mohli
  2175 sa   v    nej
  2169 ako   aj   v
  2133 do   istej  miery
  2072 by   mal   byť
  2060 z    nich  je
  2041 a    tým   aj
  2018 v    niektorých   prípadoch
  2009 sa   s    nimi
  2005 vzhľadom    na   to
  1997 ohľadu na   to
  1994 by   mala  byť
  1988 na   tomto  mieste
  1966 už   nie   je
  1943 z    nich  sa
  1939 a    preto  sa
  1937 ako   sme   už
  1932 a    v    roku
  1914 a    keď   sa
  1913 by   mali  byť
  1895 s    ohľadom na
  1892 a    to   nielen
  1881 na   slovensku    v
  1880 v    prvej  polovici
  1866 aj   v    tomto
  1858 v    súčasnosti   sa
  1852 spočíva v    tom
  1824 už   v    roku
  1820 ako   sa   to
  1803 na   druhý  deň
  1796 sa   nachádza    v
  1795 až   do   roku
  1792 do   akej  miery
  1790 je   to   tak
  1770 a    teda  aj
  1755 sa   v    tomto
  1750 čo   je   v
  1749 a    nie   je
  1746 by   sme   mali
  1726 sa   v    nich
  1722 podobne ako   v
  1718 sa   k    nemu
  1698 by   som   sa
  1694 že   nie   je
  1663 by   sa   mali
  1658 nie   je   ani
  1657 je   to   v
  1647 s    ktorými sa
  1646 na   slovensku    a
  1640 aj   v    prípade
  1637 na   celom  svete
  1636 v    neposlednom   rade
  1633 je   jedným z
  1631 literatúry   pre   deti
  1623 sk   bez   dph
  1622 sa   v    roku
  1618 že   sa   v
  1604 ak   by   sme
  1602 na   čele  s
  1597 je   to   však
  1586 aby   som   sa
  1584 je   v    tom
  1584 druhej svetovej    vojny
  1571 z    tohto  dôvodu
  1571 v    súčasnosti   je
  1559 v    súvislosti   so
  1558 čo   je   to
  1541 jeden  z    nich
  1540 a    to   najmä
  1539 je   k    dispozícii
  1527 je   to   aj
  1521 na   slovensku    sa
  1510 každý  z    nás
  1508 by   sa   mal
  1507 až   do   konca
  1503 ktoré  sú   v
  1492 v    tom   zmysle
  1488 vo   väčšine prípadov
  1488 keď   som   sa
  1487 ktoré  nie   sú
  1484 ak   by   sa
  1468 aby   sme   si
  1462 keď   sa   v
  1458 na   filozofickej  fakulte
  1458 cyrila a    metoda
  1456 ale   aj   o
  1450 a    čo   je
  1446 a    na   druhej
  1443 ktorý  sa   v
  1441 ako   aj   na
  1437 vo   vysokých    tatrách
  1434 a    potom  sa
  1430 a    ako   sa
  1423 a    ja   som
  1422 spu   v    nitre
  1421 z    toho  vyplýva
  1411 v    poslednom    čase
  1410 je   v    tomto
  1391 ako   v    prípade
  1380 sa   na   to
  1374 v    mnohých prípadoch
  1373 v    istom  zmysle
  1348 z    tohto  hľadiska
  1334 v    súlade so
  1332 mali  by   sme
  1332 je   to   len
  1320 na   ktorom sa
  1318 do   značnej miery
  1313 svedčí o    tom
  1310 na   prvom  mieste
  1302 v    minulom roku
  1296 v    bratislave   a
  1289 by   malo  byť
  1284 po   roku  1989
  1282 film  a    doba
  1282 ak   je   to
  1277 v    roku  2001
  1274 v    porovnaní    so
  1272 v    rozpore s
  1269 po   celom  svete
  1266 sa   skladá z
  1262 sa   s    ňou
  1260 v    prípade potreby
  1251 na   strane druhej
  1250 v    dôsledku    toho
  1246 v    roku  2000
  1243 by   sme   si
  1235 v    takom  prípade
  1234 sa   o    tom
  1232 čo   sa   stalo
  1229 aby   sme   mohli
  1227 z    toho  dôvodu
  1226 v    tomto  čase
  1225 ak   ide   o
  1222 vo   veľkej miere
  1220 aby   ste   sa
  1217 ako   jeden  z
  1214 sa   o    to
  1212 ako   to   bolo
  1211 je   v    súčasnosti
  1208 na   trhu  práce
  1203 sa   k    nim
  1199 z    celkového    počtu
  1192 nie   je   nič
  1189 by   sa   mala
  1188 čo   sa   v
  1184 ale   aj   pre
  1181 v    roku  2002
  1179 ako   by   sa
  1175 v    ktorom je
  1173 v    spojení s
  1169 napriek tomu  sa
  1169 a    to   na
  1168 ján   pavol  ii
  1167 môže  byť   aj
  1167 ktorý  je   v
  1163 aby   sa   v
  1155 aj   keď   je
  1154 a    r    e
  1153 v    ten   deň
  1151 a    stal  sa
  1144 sa   môže  stať
  1144 je   to   možné
  1144 by   sa   dalo
  1133 tom   istom  roku
  1123 druhej svetovej    vojne
  1120 z    ktorých sa
  1120 na   ktoré  sa
  1119 je   jednou z
  1117 sa   v    tejto
  1117 niektoré    z    nich
  1108 a    je   to
  1105 pri   pohľade na
  1105 na   ktorých sa
  1105 a    spolu  s
  1104 v    spojených    štátoch
  1103 a    v    prípade
  1101 sk   s    dph
  1096 a    na   základe
  1089 sa   nachádza    na
  1087 sa   u    nás
  1083 v    našom  prípade
  1082 že   by   sme
  1082 ktoré  by   sa
  1080 w    a    r
  1079 brať  do   úvahy
  1079 aj   u    nás
  1078 je   založená    na
  1075 v    roku  2004
  1071 slovenského   jazyka a
  1064 mohli  by   sme
  1064 je   pre   nás
  1062 aj   na   slovensku
  1057 čo   sa   deje
  1056 väčšina z    nich
  1056 nie   je   iba
  1055 narodil sa   v
  1051 na   území  slovenska
  1050 na   túto  otázku
  1050 aj   v    iných
  1043 okrem  toho  sa
  1039 ktorá  sa   v
  1038 čo   by   sa
  1037 s    dôrazom na
  1034 na   slovensku    je
  1031 v    tejto  časti
  1029 v    slovenskej   republike
  1029 ktorá  je   v
  1028 komenského   v    bratislave
  1024 vo   svojom živote
  1023 a    preto  je
  1017 a    v    neposlednom
  1015 sa   v    súčasnosti
  1013 s    ktorým sa
  1012 a    to   tak
  1010 tak   je   to
  1005 ale   je   to
  1002 v    tomto  ohľade
  1001 sa   z    neho
  996 keď   sa   na
  994 ale   aj   z
  992 na   základe toho
  991 na   vysokej škole
  989 že   v    tomto
  984 so   zdravotným   postihnutím
  983 v    dnešnej dobe
  981 až   v    roku
  980 v    kombinácii   s
  980 ale   nie   je
  979 času  na   čas
  975 z    času  na
  975 v    roku  2003
  974 v    žiadnom prípade
  973 sa   v    tom
  972 len   čo   sa
  970 na   východnom    slovensku
  969 každý  z    nich
  963 to   aj   v
  961 sa   aj   v
  961 l    l    l
  959 v    tej   chvíli
  959 na   ktorej sa
  958 prvej  svetovej    vojny
  955 je   založený    na
  953 sa   na   slovensku
  953 jazyka a    literatúry
  952 storočia    pred  n
  952 po   druhej svetovej
  952 aby   sme   boli
  949 sú   k    dispozícii
  949 sa   považuje    za
  944 do   určitej miery
  943 a    tak   som
  939 a    okrem  toho
  938 v    new   yorku
  931 v    roku  2005
  930 ktorý  sa   stal
  927 sa   z    nich
  926 je   v    podstate
  924 v    roku  2006
  924 vo   veľkej británii
  916 že   sa   na
  916 slovenskej   poľnohospodárskej    univerzity
  915 a    ak   sa
  914 okrem  iného  aj
  912 že   ak   sa
  911 a    s    ním
  910 na   tento  účel
  910 na   našom  území
  905 z    ktorého sa
  903 sa   k    nej
  901 ale   aj   ako
  898 je   veľmi  dôležité
  897 v    tých  časoch
  895 sa   však  v
  893 v    roku  1999
  893 by   ste   sa
  893 a    v    tomto
  891 ktoré  by   mohli
  889 že   som   sa
  886 a    v    tom
  884 čo   je   pre
  883 v    roku  2010
  879 keď   sme   sa
  875 že   sa   to
  875 so   sídlom v
  875 je   to   veľmi
  874 nie   je   však
  874 či   už   v
  873 by   sa   malo
  872 v    strednej    európe
  872 tak   ako   v
  871 v    roku  2009
  871 uk   v    bratislave
  868 ale   aj   s
  866 z    celého sveta
  866 čo   nie   je
  863 v    roku  2008
  863 ktorý  nie   je
  863 a    že   sa
  860 sa   aj   na
  860 ešte  nie   je
  857 v    slovenskej   literatúre
  857 ide   o    to
  850 v    boji  proti
  850 so   zreteľom    na
  850 slovenského   národného    povstania
  849 o    ktorých sa
  849 ľudských    zdrojov a
  848 medzi  nimi  aj
  846 a    aby   sa
  845 a    z    toho
  844 sa   na   nich
  844 pri   tejto  príležitosti
  843 pri   ktorom sa
  840 po   jeho  smrti
  839 druhej strane sa
  838 som   sa   s
  837 a    tým   sa
  837 a    s    tým
  834 v    poslednom    období
  834 sa   v    rámci
  833 v    českej republike
  833 nie   je   na
  832 sa   zameriava    na
  832 o    rok   neskôr
  832 k    dispozícii   je
  830 sa   nachádzajú   v
  830 práve  v    tomto
  829 zatiaľ čo   v
  828 je   v    ňom
  827 sme   sa   rozhodli
  827 a    dokonca aj
  826 môže  to   byť
  825 to   isté  platí
  822 aj   v    tom
  821 v    tom   prípade
  818 v    takomto prípade
  818 sa   na   ňom
  815 na   inom  mieste
  815 či   ide   o
  813 v    jednom z
  811 viac  či   menej
  811 sa   dostal do
  807 riadenie    ľudských    zdrojov
  806 sa   s    tým
  805 za   každú  cenu
  803 v    roku  2007
  803 som   sa   na
  803 a    možno  aj
  802 prvej  svetovej    vojne
  801 by   bolo  možné
  801 ako   sa   v
  799 slovenskej   akadémie    vied
  795 v    reálnom čase
  795 možno  považovať    za
  794 môže  viesť  k
  794 dalo  by   sa
  794 a    až   potom
  791 v    prvej  časti
  791 sa   stretávame   s
  790 slovenskej   národnej    rady
  790 sa   v    priebehu
  790 do   takej  miery
  790 ani   jeden  z
  789 v    našom  živote
  787 ako   aj   o
  785 na   univerzite   v
  784 to   bolo  v
  784 svedčia o    tom
  782 vo   svojej podstate
  778 a    od   roku
  777 v    cestovnom    ruchu
  777 sa   hovorí o
  775 o    to   viac
  774 mnohé  z    nich
  773 sa   o    nich
  773 ako   som   už
  772 a    metoda v
  771 sme   sa   na
  770 ako   je   napríklad
  768 aj   v    oblasti
  767 v    zhode  s
  766 v    plnej  miere
  765 sa   o    ňom
  765 a    to   z
  764 univerzity   komenského   v
  764 je   viac  ako
  763 v    ktorej je
  762 a    na   jeho
  761 že   by   som
  758 strednej    a    východnej
  757 a    v    rámci
  756 v    opačnom prípade
  756 sa   dostali do
  755 že   to   nie
  754 rokov  minulého    storočia
  754 je   zameraná    na
  754 by   sa   v
  753 v    oboch  prípadoch
  752 v    banskej štiavnici
  752 tak   ako   sa
  752 so   zameraním    na
  752 nie   sú   v
  750 v    spolupráci   so
  750 v    roku  1998
  750 sa   mu   podarilo
  750 pri   práci  s
  750 pre   cestovný    ruch
  749 o    dva   roky
  748 sme   sa   v
  747 na   ceste  k
  746 ak   nie   je
  745 nie   je   schopný
  745 ktorý  by   sa
  744 zdrojov a    personalistika
  744 v    roku  1997
  741 v    liptovskom   mikuláši
  741 má   za   následok
  741 hneď  na   začiatku
  739 zo   všetkých    strán
  737 by   som   si
  736 aj   v    tejto
  736 aj   keď   v
  735 by   sa   mohlo
  734 že   keď   sa
  734 aby   sa   na
  733 vôbec  nie   je
  733 ja   som   sa
  731 sa   vzťahuje    na
  731 nie   je   celkom
  730 spolu  s    ním
  729 nič   nie   je
  729 ktoré  sa   na
  726 že   sa   mu
  726 sa   na   ňu
  725 na   jednom mieste
  725 chcel  by   som
  724 v    medzivojnovom  období
  724 s    ktorou sa
  724 nie   je   pre
  722 je   pre   mňa
  719 sa   už   v
  718 ak   sa   v
  717 už   ide   o
  715 priestoru    a    času
  714 sú   uvedené v
  714 do   veľkej miery
  713 mleté  čierne korenie
  711 a    tak   je
  711 aj   v    súčasnosti
  709 sme   sa   s
  708 v    znení  neskorších
  708 v    tejto  chvíli
  707 každého z    nás
  707 a    v    jeho
  706 v    prvom  prípade
  705 v    roku  2011
  704 v    ktorých je
  703 odpoveď na   otázku
  702 jedným z    nich
  701 v    šesťdesiatych  rokoch
  701 podľa  môjho  názoru
  699 že   aj   v
  699 už   niekoľko    rokov
  697 podľa  nášho  názoru
  696 sociálnych   vecí  a
  694 tom   istom  čase
  694 je   jeden  z
  693 by   sa   mohli
  693 a    my   sme
  693 aj   z    hľadiska
  692 v    tomto  kontexte
  691 tvorby pre   deti
  691 bol   jedným z
  691 a    čo   sa
  690 druhej strane je
  690 aj   keď   nie
  689 sa   narodil v
  689 druhej strane však
  688 a    to   sa
  687 z    ktorej sa
  686 tomto  prípade sa
  686 či   je   to
  685 v    tomto  článku
  684 z    nich  sú
  684 sa   to   stalo
  683 v    hornej časti
  683 vedy  a    techniky
  683 ktoré  by   mali
  682 po   celý  život
  680 rokoch minulého    storočia
  680 ktorý  by   mal
  680 a    tak   si
  678 v    druhej časti
  678 pred  niekoľkými   rokmi
  678 poľnohospodárskej    univerzity   v
  678 na   túto  tému
  677 že   boh   je
  677 a    tak   sme
  676 vecí  a    rodiny
  675 v    roku  1990
  674 sa   spolu  s
  674 do   ktorého sa
  674 cestovného   ruchu  v
  673 v    praxi  sa
  673 vo   svojej práci
  672 nie   je   potrebné
  672 mladšieho    školského    veku
  671 na   základe týchto
  671 by   sme   chceli
  670 v    blízkej budúcnosti
  669 rovnako ako   v
  666 v    roku  1996
  666 univerzity   v    nitre
  665 z    tohto  obdobia
  665 sa   opiera o
  665 jednej strane a
  664 sa   z    nej
  663 v    jednej z
  662 v    nadväznosti   na
  661 do   ktorej sa
  660 sa   na   nej
  657 sa   prejavuje    v
  657 mužov  a    žien
  657 čo   je   o
  657 a    v    súčasnosti
  657 ako   aj   pre
  655 na   ktorú  sa
  655 by   mohol  byť
  654 aby   ste   si
  653 zdá   sa   mi
  653 pri   ktorej sa
  652 znení  neskorších   predpisov
  652 v    tejto  kapitole
  652 môže  ísť   o
  652 ide   najmä  o
  650 spišskej    novej  vsi
  649 že   v    prípade
  648 by   mohli  byť
  647 poukazuje    na   to
  647 a    zároveň aj
  646 ktorá  nie   je
  645 v    tej   istej
  645 som   sa   v
  644 je   to   už
  644 či   už   ide
  643 to   môže  byť
  643 je   aj   v
  642 ktoré  môžu  byť
  642 aj   v    rámci
  641 že   sú   to
  641 je   v    súlade
  640 ktoré  sa   týkajú
  640 detí  a    mládeže
  639 vo   svojej knihe
  639 sa   spája  s
  638 čechov a    slovákov
  637 v    roku  1993
  636 je   to   pravda
  635 viac  alebo  menej
  634 cestovného   ruchu  a
  634 aj   o    tom
  633 rád   by   som
  630 v    skutočnosti   je
  630 dokonca aj   v
  629 v    súčasnej    dobe
  629 sa   od   neho
  627 by   ste   mali
  627 ako   na   to
  627 aj   na   to
  626 v    roku  2012
  626 mnohí  z    nich
  625 po   celý  rok
  625 je   v    nej
  624 v    priebehu    niekoľkých
  624 je   to   pre
  623 starať sa   o
  623 a    nie   na
  622 literatúre   pre   deti
  620 v    dôsledku    čoho
  619 v    tom   je
  619 v    roku  1968
  619 v    nasledujúcich  rokoch
  619 s    operačným    systémom
  618 v    tejto  knihe
  618 vo   väčšej miere
  618 českej a    slovenskej
  618 a    stáva  sa
  618 ale   na   druhej
  617 ktoré  sú   pre
  616 a    s    ňou
  615 v    roku  1991
  615 v    prvých rokoch
  615 metoda v    trnave
  614 na   viacerých    miestach
  612 v    roku  1995
  612 hovorí o    tom
  611 je   pre   nich
  610 v    krátkom čase
  610 stredná nutričná    hodnota
  610 sa   k    pánovi
  610 na   druhom mieste
  610 a    k    tomu
  609 po   roku  1945
  609 dá   sa   povedať
  608 ako   by   sme
  607 v    západnej    európe
  607 v    hmotnej núdzi
  607 sa   k    nám
  607 ku   ktorému sa
  607 je   však  v
  606 s    najväčšou    pravdepodobnosťou
  606 keď   ide   o
  605 z    druhej strany
  605 pri   ktorých sa
  604 sme   sa   mohli
  604 mali  by   ste
  603 ku   ktorým sa
  603 ktorý  bol   v
  603 ak   sa   na
  602 týka  sa   to
  602 sa   na   ne
  601 čo   by   sme
  601 a    neskôr aj
  600 už   nie   sú
  600 sa   mu   to
  599 v    roku  1989
  599 v    ktorom sú
  598 v    plnom  rozsahu
  598 v    našich podmienkach
  596 je   to   vlastne
  595 v    rámci  projektu
  595 by   sa   to
  595 ako   sa   zdá
  593 prvý  raz   v
  592 ruka  v    ruke
  591 by   mohla  byť
  589 čo   i    len
  588 sú   založené    na
  587 sa   do   nej
  587 po   celý  čas
  587 ale   aj   tak
  585 čo   je   na
  584 spišská nová  ves
  584 sa   pozrieme    na
  584 nič   iné   ako
  584 a    to   všetko
  584 aby   bolo  možné
  583 z    oboch  strán
  582 ktorá  sa   stala
  581 muža  a    ženy
  581 čo   sa   stane
  580 už   od   roku
  580 práve  v    tom
  579 nie   sú   len
  578 že   v    roku
  578 ešte  aj   dnes
  577 949   76   nitra
  577 že   sme   sa
  577 v    tridsiatych   rokoch
  577 i    keď   sa
  577 by   to   bolo
  576 to   aj   napriek
  576 spolu  s    ďalšími
  576 sa   vo   svojej
  576 sa   jedná  o
  576 na   pravej strane
  575 podobne ako   pri
  575 je   to   s
  575 by   ste   si
  574 slovenský    jazyk  a
  573 viac  a    viac
  572 v    roku  1992
  572 a    zároveň sa
  571 sa   vrátil do
  571 je   tu   aj
  569 na   vlastné oči
  569 je   v    skutočnosti
  569 je   aj   to
  569 a    sociálnej    práce
  568 má   v    sebe
  567 v    tej   dobe
  566 na   ktorý  sa
  566 i    v    zahraničí
  566 a    na   slovensku
  565 vo   svojom srdci
  565 preto  sa   v
  565 nejde  len   o
  565 a    to   bez
  564 tomto  prípade je
  564 studia academica    slovaca
  564 sa   zakladá na
  564 o    ktorom sa
  564 ktorá  by   sa
  564 ešte  v    roku
  564 a    napriek tomu
  563 o    o    o
  563 k    dispozícii   aj
  562 najmä  v    oblasti
  561 výskumu a    vývoja
  561 prípade ide   o
  561 by   mohlo  byť
  560 je   z    hľadiska
  560 film  a    divadlo
  559 teda  nie   je
  559 na   mnohých miestach
  559 ako   by   ste
  558 sa   na   trhu
  556 na   tomto  svete
  555 vo   všetkých    oblastiach
  555 u    nás   sa
  555 by   sa   mohol
  554 okrem  toho  je
  554 a    východnej    európy
  554 aby   sme   ho
  553 v    školskom    roku
  553 v    roku  1994
  553 v    bratislave   v
  553 sa   na   základe
  553 jedna  z    nich
  553 ba   čo   viac
  552 ide   teda  o
  551 v    každodennom   živote
  551 ako   aj   s
  550 kde   sa   v
  549 sa   na   mňa
  549 platí  aj   pre
  549 ako   aj   z
  549 aj   v    zahraničí
  548 keď   sa   to
  547 v    tejto  fáze
  546 v    tom   období
  546 o    čom   sa
  546 na   oboch  stranách
  545 zo   dňa   na
  545 zdravotníctva  a    sociálnej
  545 tak   ako   to
  545 ako   o    tom
  544 dňa   na   deň
  544 ale   i    v
  543 na   základe ktorých
  543 do   konca  roka
  542 v    ten   istý
  542 nie   je   vždy
  542 na   čo   sa
  542 ktoré  boli  v
  541 je   jedna  z
  540 stalo  sa   tak
  540 sa   odohráva    v
  540 čo   sa   dá
  540 ale   to   je
  538 znova  a    znova
  538 na   dve   časti
  537 na   slovenskom   trhu
  537 jazyk  a    literatúra
  537 ako   sa   na
  536 v    tomto  bode
  536 v    nijakom prípade
  536 sa   od   nich
  535 že   sa   tu
  535 v    nových zámkoch
  535 ešte  aj   v
  535 ak   sa   vám
  534 to   najmä  v
  534 keď   sa   už
  533 v    ktorom by
  533 sa   mi   to
  533 ktorý  je   na
  533 a    na   ich
  532 na   tom   istom
  531 a    v    konečnom
  531 ako   sme   sa
  530 2003  pc   revue
  530 že   sa   nám
  530 s    prihliadnutím  na
  530 práve  tak   ako
  530 a    už   vôbec
  530 ako   sme   videli
  529 ktoré  sa   dajú
  529 a    aj   v
  528 sme   sa   mali
  528 od   samého začiatku
  528 je   v    nich
  528 ide   len   o
  527 ako   je   napr
  526 mff   karlovy vary
  526 malých a    stredných
  526 ktorá  by   mala
  525 sa   aj   o
  525 na   ceste  do
  525 keď   sa   mu
  524 tom   čase  sa
  524 jedným z    hlavných
  524 by   som   chcel
  523 viac  na   www
  523 tomto  období sa
  523 prirodzené   prostredie   rozpätie
  522 prostredie   rozpätie    krídel
  522 na   základe tohto
  522 máme  na   mysli
  522 aj   v    ďalších
  521 v    priebehu    roka
  521 slovenskej   literatúry   pre
  521 letová aktivita    prirodzené
  521 a    tak   ďalej
  521 aktivita    prirodzené   prostredie
  521 ak   sa   však
  520 čo   by   ste
  520 a    to   nie
  519 pána  ježiša krista
  518 vstal  z    mŕtvych
  518 no   napriek tomu
  517 v    druhom prípade
  517 nie   je   až
  517 napriek tomu  je
  517 a    zdá   sa
  516 ktoré  sa   stali
  515 v    hlavnom meste
  515 sa   dostáva do
  515 platí  aj   o
  514 z    veľkej časti
  514 sa   k    tomu
  514 preto  je   potrebné
  514 na   začiatku    20
  513 tvorbe pre   deti
  513 od   tých  čias
  513 je   na   obr
  513 ako   sú   napríklad
  512 že   by   to
  512 viac  ako   v
  512 pozrime sa   na
  512 je   v    poriadku
  512 je   to   iba
  512 a    nie   sú
  511 sa   používa na
  511 nie   je   problém
  510 ktorý  by   bol
  510 do   tej   miery
  509 ktoré  sa   nachádzajú
  509 i    napriek tomu
  508 že   aj   keď
  508 vo   svojom diele
  508 a    s    nimi
  508 aj   keď   to
  507 že   sa   s
  507 z    tohto  pohľadu
  507 na   gymnáziu    v
  507 kde   by   sa
  506 na   prácu  s
  506 miesta vysokoškolského učiteľa
  504 že   sa   im
  504 v    skutočnosti   sa
  504 vo   veku  od
  504 po   návrate z
  504 modliť sa   k
  503 sa   však  na
  503 o    niekoľko    rokov
  502 že   nie   sú
  502 sme   sa   už
  501 po   príchode    do
  500 v    sedemdesiatych rokoch
  500 v    poslednej    dobe
  500 to   je   však
  500 sa   z    toho
  499 ten   istý  deň
  498 00   h    v
  498 že   je   v
  498 v    tejto  situácii
  498 v    tejto  práci
  498 v    rámci  programu
  498 v    našej  spoločnosti
  498 sa   vo   svojom
  498 na   webovej stránke
  497 by   sa   na
  496 0    0    0
  496 už   na   začiatku
  496 tak   či   onak
  496 do   činenia s
  496 čo   to   znamená
  493 v    týchto dňoch
  493 nie   je   pravda
  492 1    2    3
  492 na   ľavej  strane
  492 možno  hovoriť o
  492 jeden  z    prvých
  492 a    to   už
  491 že   ježiš  je
  491 vyplýva to   z
  489 sa   stretol s
  488 v    čom   spočíva
  488 väčšina z    nás
  488 to   nielen v
  488 slovenského   národného    múzea
  488 práce  s    pc
  488 o    čom   svedčí
  488 nikdy  nie   je
  487 sa   javí  ako
  487 ani   nie   je
  486 v    týchto prípadoch
  486 v    nasledujúcom  roku
  486 máme  k    dispozícii
  486 filozofickej  fakulte univerzity
  486 aby   sa   mohli
  485 skôr  či   neskôr
  484 preto  nie   je
  484 nemali by   sme
  483 v    rámci  ktorého
  483 na   trhu  s
  483 literatúra   pre   deti
  483 a    a    b
  482 z    toho  istého
  482 spolku slovenských   spisovateľov
  482 listiny a    listy
  481 výchovy a    vzdelávania
  481 sa   to   aj
  480 v    rámci  ktorej
  480 a    z    nich
  480 a    v    ňom
  480 a    v    niektorých
  479 v    prahe  a
  479 a    najmä  v
  478 slovensku    a    v
  478 sa   zdá   byť
  478 je   u    nás
  478 do   úvahy  aj
  477 sa   nám   podarilo
  477 marketing    a    obchod
  477 každá  z    nich
  477 je   v    tejto
  477 ako   je   známe
  477 ako   je   možné
  476 vo   voľnom čase
  476 v    období od
  476 až   do   smrti
  476 a    podľa  toho
  475 tvárou v    tvár
  475 len   veľmi  málo
  475 ale   aj   pri
  474 už   je   to
  474 aj   tu   sa
  473 v    päťdesiatych  rokoch