Top 1000 korpusu prim-7.0-frk

Zoznam najfrekventovanejších tisíc lem a slov v jednotlivých slovných druhoch a triedach.

1. prim-7.0-frk

Celý frekvenčný zoznam z korpusu prim-7.0-frk

Frekvenčný zoznam všetkých lem a slov v jednotlivých slovných druhoch a triedach.

1. prim-7.0-frk