Top 1000 korpusu prim-6.1-public-inf

Zoznam najfrekventovanejších tisíc lem a slov v jednotlivých slovných druhoch a triedach.

1. prim-6.1-public-inf

Celý frekvenčný zoznam z korpusu prim-6.1-public-inf

Frekvenčný zoznam všetkých lem a slov v jednotlivých slovných druhoch a triedach.

1. prim-6.1-public-inf