Frekvencie trigramov slov v korpuse prim-10.0-public-sane

1. Top 1000

 136000 na   druhej strane
 119341 v    súvislosti   s
 115569 v    tomto  roku
 107944 že   je   to
 103031 nie   je   to
 102686 to   nie   je
 99449 v    porovnaní    s
 84625 na   rozdiel od
 79059 v    tom   čase
 72905 v    tomto  prípade
 67350 a    tak   sa
 67113 v    banskej bystrici
 65262 by   som   sa
 64819 v    spolupráci   s
 63892 a    ja   som
 62051 čo   sa   týka
 60219 v    súlade s
 58912 v    prvom  rade
 57584 že   by   sa
 56399 sa   s    ním
 53515 bez   ohľadu na
 52469 že   ide   o
 50520 v    ktorom sa
 48993 pokiaľ ide   o
 48894 v    druhom polčase
 48292 nie   je   možné
 48107 na   druhý  deň
 47141 a    to   je
 46694 v    týchto dňoch
 45646 po   prvý  raz
 45643 v    tejto  súvislosti
 45329 v    minulom roku
 43344 v    prvom  polčase
 42971 ak   by   sa
 41960 aby   sme   sa
 41937 keď   som   sa
 41416 na   jednej strane
 41294 čo   sa   stalo
 41017 aj   napriek tomu
 40837 a    potom  sa
 40625 nie   je   v
 39843 by   sme   sa
 39317 a    keď   sa
 38971 by   mal   byť
 38459 informovala   o    tom
 38420 ale   aj   v
 38323 na   prvý  pohľad
 38231 aby   som   sa
 38155 podľa  jeho  slov
 38008 by   sa   mali
 37773 na   budúci rok
 37485 vo   vzťahu k
 37403 sa   na   to
 36698 v    tomto  smere
 36284 sa   k    nemu
 36275 v    tejto  oblasti
 36244 by   sa   mal
 36167 v    tejto  sezóne
 35994 v    tej   chvíli
 35136 sa   na   ňu
 35131 v    posledných   rokoch
 34854 že   by   som
 34759 je   to   tak
 34547 aj   keď   sa
 34198 v    poslednom    čase
 34065 v    ktorej sa
 33978 by   mali  byť
 33975 v    roku  2008
 33958 spišská nová  ves
 33892 by   som   si
 33711 by   mala  byť
 33472 sa   s    ňou
 33324 už   nie   je
 32905 v    každom prípade
 32841 som   sa   na
 32807 jeden  z    nich
 32621 sa   v    ňom
 31700 v    roku  2010
 31655 však  nie   je
 31379 v    roku  2009
 31289 že   nie   je
 31255 v    roku  2006
 30576 ja   som   sa
 30463 v    new   yorku
 30203 som   sa   s
 29838 že   sa   to
 29762 je   to   len
 29481 sa   s    nimi
 29398 že   som   sa
 29141 a    to   aj
 28942 ako   je   to
 28666 v    roku  2007
 28471 až   do   konca
 28334 ako   sa   to
 28331 do   konca  roka
 28033 a    tak   som
 27995 v    konečnom    dôsledku
 27803 je   to   v
 27704 po   zmene  strán
 27689 sa   na   mňa
 27688 sa   o    tom
 27482 čo   je   to
 27414 by   sa   mala
 27399 sa   mi   to
 27219 v    roku  2004
 27075 v    tomto  období
 27063 v    rozhovore    pre
 26928 v    ktorých sa
 26683 sa   k    nej
 26313 v    tejto  chvíli
 26290 v    roku  2005
 26215 aj   v    tomto
 26180 by   sme   mali
 26081 na   čele  s
 25927 je   to   pre
 25810 ale   aj   na
 25712 pred  dvoma  rokmi
 25557 z    nich  je
 25442 už   v    roku
 25345 v    roku  2002
 25150 a    nie   je
 25141 sa   v    nej
 25117 na   slovensku    sa
 25052 nie   je   len
 24905 v    roku  2011
 24868 sa   v    roku
 24828 vzhľadom    na   to
 24807 a    to   v
 24772 v    druhej polovici
 24732 čo   sa   deje
 24711 z    nich  sa
 24563 by   ste   sa
 24503 je   to   však
 24428 by   malo  byť
 24403 žiar  nad   hronom
 24367 na   slovensku    a
 24283 je   pre   mňa
 24241 v    roku  2012
 24206 je   to   aj
 24006 nie   je   ani
 23984 čo   je   v
 23953 sa   o    to
 23914 v    ten   deň
 23864 vyplýva to   z
 23831 na   slovensku    je
 23731 v    súčasnosti   je
 23717 sa   s    tým
 23588 v    roku  2003
 23569 že   sa   v
 23420 by   som   to
 23356 v    budúcom roku
 23270 je   v    súčasnosti
 23158 v    tom   istom
 23144 ešte  nie   je
 22917 o    tom   agentúra
 22864 a    je   to
 22858 na   celom  svete
 22766 v    súlade so
 22744 že   by   sme
 22675 by   sa   malo
 22668 keď   sme   sa
 22610 že   to   bude
 22546 spišskej    novej  vsi
 22397 sa   k    nim
 22381 ohľadu na   to
 22350 ale   je   to
 22310 a    v    roku
 22243 je   v    tom
 22211 v    spojených    štátoch
 22172 už   niekoľko    rokov
 22047 druhej svetovej    vojny
 22047 je   to   veľmi
 22000 ja   by   som
 21973 rád   by   som
 21958 ktoré  sa   v
 21912 je   jedným z
 21857 keď   sa   v
 21647 že   sa   na
 21614 sa   uskutoční    v
 21563 v    roku  2000
 21539 v    znení  neskorších
 21369 v    súčasnosti   sa
 21361 v    súvislosti   so
 21333 v    závislosti   od
 21280 na   ktorom sa
 21269 v    roku  2001
 21201 v    liptovskom   mikuláši
 21176 informoval   o    tom
 21163 ak   by   sme
 21091 v    rozpore s
 21042 sociálnych   vecí  a
 20853 sa   v    tomto
 20744 v    prvom  kole
 20627 v    žiadnom prípade
 20565 pri   pohľade na
 20535 znení  neskorších   predpisov
 20471 ktorý  sa   v
 20444 pre   deti  a
 20362 že   sa   mu
 20319 v    roku  2013
 20308 je   v    poriadku
 20282 a    ako   sa
 20219 sme   sa   na
 20118 že   by   to
 20106 vecí  a    rodiny
 20086 chcel  by   som
 20023 v    českej republike
 19990 aj   v    prípade
 19960 v    roku  1998
 19903 a    preto  sa
 19818 som   si   to
 19805 cyrila a    metoda
 19739 v    bratislave   a
 19723 že   to   nie
 19581 napriek tomu  sa
 19353 po   celom  svete
 19351 na   oboch  stranách
 19291 so   sídlom v
 19246 má   za   sebou
 19244 v    hlavnom meste
 19231 je   pre   nás
 19142 že   ak   sa
 18815 tak   je   to
 18729 mali  by   sme
 18677 by   sme   mohli
 18642 by   sa   to
 18605 miest  a    obcí
 18524 na   majstrovstvách sveta
 18381 som   sa   v
 18374 nie   je   nič
 18365 aj   na   slovensku
 18286 v    roku  1999
 18249 sa   u    nás
 18243 to   pre   mňa
 18222 s    láskou a
 18210 je   podľa  neho
 18143 by   to   bolo
 18098 ale   aj   tak
 18059 sa   mu   to
 18022 čo   by   sa
 18021 ani   jeden  z
 17891 sa   na   ňom
 17849 sa   nám   podarilo
 17834 nie   je   na
 17796 je   to   už
 17750 na   druhom mieste
 17734 a    to   sa
 17711 sa   dostal do
 17680 ale   aj   o
 17662 len   čo   sa
 17633 keď   sa   na
 17597 čo   sa   v
 17595 by   sme   si
 17568 sa   k    tomu
 17532 sa   na   nich
 17521 na   slovensku    v
 17504 na   prvom  mieste
 17471 v    nových zámkoch
 17385 že   sa   nám
 17374 že   sa   mi
 17295 a    my   sme
 17158 ako   by   sa
 17137 tak   som   sa
 17123 sa   z    toho
 17099 v    roku  2014
 17088 sa   na   slovensku
 17016 z    celého sveta
 16995 s    ktorými sa
 16983 z    celkového    počtu
 16947 zatiaľ nie   je
 16946 aj   keď   je
 16897 ale   nie   je
 16888 sa   nachádza    v
 16886 aby   ste   sa
 16882 v    centre mesta
 16847 aby   sme   si
 16789 minister    zahraničných  vecí
 16765 ja   som   si
 16734 medzi  nimi  aj
 16729 v    takom  prípade
 16613 sme   sa   s
 16595 je   to   pravda
 16484 ešte  v    roku
 16475 v    najbližších   dňoch
 16437 v    niektorých   prípadoch
 16386 ktoré  sú   v
 16353 a    to   nielen
 16341 sa   v    nich
 16280 bolo  by   to
 16271 ako   to   bolo
 16260 o    viac  ako
 16165 v    boji  o
 16091 v    poslednom    období
 16050 každý  z    nás
 15999 sa   dostali do
 15988 národnej    rady  sr
 15977 trest  odňatia slobody
 15971 na   2    min
 15968 sa   nám   to
 15933 a    čo   je
 15933 že   sme   sa
 15905 väčšina z    nich
 15885 a    tým   aj
 15837 v    prvej  polovici
 15820 ale   ja   som
 15801 je   na   tom
 15769 aby   som   si
 15751 bol   by   som
 15711 sa   z    neho
 15656 z    celého slovenska
 15646 v    roku  1997
 15644 v    neposlednom   rade
 15640 pri   tejto  príležitosti
 15629 na   ktorých sa
 15605 o    dva   roky
 15570 a    tak   si
 15502 o    to   viac
 15488 ako   aj   v
 15478 čo   nás   navždy
 15428 do   akej  miery
 15417 za   každú  cenu
 15416 a    tak   sme
 15406 z    tohto  dôvodu
 15379 a    spolu  s
 15355 aby   sa   v
 15331 sa   môže  stať
 15325 do   európskej    únie
 15293 aj   u    nás
 15259 by   sa   v
 15205 zo   štátneho    rozpočtu
 15173 v    spolupráci   so
 15138 láskou a    úctou
 15100 deti  a    mládež
 15091 sa   to   stalo
 15084 ktoré  nie   sú
 15021 a    že   sa
 14991 v    tom   prípade
 14961 som   sa   do
 14958 že   v    prípade
 14815 pred  štyrmi rokmi
 14781 až   do   roku
 14770 nie   je   jasné
 14768 v    roku  1996
 14764 že   to   je
 14700 a    v    prípade
 14691 v    jednom z
 14687 ktorý  je   v
 14648 na   tlačovej    konferencii
 14636 a    ak   sa
 14593 že   v    tomto
 14582 prvý  raz   v
 14557 na   budúci týždeň
 14532 0    0    0
 14521 môže  byť   aj
 14507 ak   by   som
 14506 je   jednou z
 14494 je   to   možné
 14477 či   je   to
 14440 v    európskej    únii
 14436 že   sa   s
 14423 v    prípade potreby
 14418 vo   veľkej británii
 14413 na   internetovej  stránke
 14399 aj   tento  rok
 14355 na   tomto  mieste
 14338 som   si   na
 14309 mali  by   ste
 14276 ale   to   je
 14234 že   by   si
 14223 sme   sa   v
 14218 v    noci  na
 14093 ktorý  by   mal
 14031 ktoré  by   sa
 14021 kysucké nové  mesto
 14016 v    roku  1994
 14014 ale   aj   pre
 13992 a    okrem  toho
 13991 sa   v    tom
 13981 nič   nie   je
 13975 keď   som   si
 13972 na   poslednú    chvíľu
 13943 v    druhom kole
 13927 by   ste   si
 13903 ak   ide   o
 13890 by   sa   dalo
 13877 s    ohľadom na
 13871 v    rámci  projektu
 13858 v    slovenskej   republike
 13826 ak   je   to
 13803 na   ktorej sa
 13795 v    roku  1995
 13787 spýtal som   sa
 13784 že   ak   by
 13731 s    najväčšou    pravdepodobnosťou
 13713 s    odvolaním    sa
 13712 odvolaním    sa   na
 13692 sme   sa   rozhodli
 13670 už   viac  ako
 13630 s    ktorým sa
 13622 a    keď   som
 13615 aj   o    tom
 13581 na   trhu  práce
 13569 premiér robert fico
 13561 je   v    tomto
 13553 na   vysokej škole
 13505 a    možno  aj
 13501 strednej    a    východnej
 13494 aj   ja   som
 13470 v    strednej    európe
 13469 by   mohol  byť
 13461 pre   agentúru    sita
 13457 že   sa   jej
 13415 sa   v    tejto
 13396 to   bolo  v
 13395 v    čase  od
 13376 podobne ako   v
 13348 a    to   najmä
 13331 sa   v    súčasnosti
 13288 sa   so   mnou
 13254 v    roku  2015
 13241 a    už   sa
 13240 si   na   to
 13234 v    roku  1993
 13231 tento  rok   sa
 13228 nás   navždy opustil
 13228 sa   k    nám
 13171 zdá   sa   mi
 13163 v    roku  1992
 13157 nie   je   pre
 13137 by   ste   mali
 13134 by   som   chcel
 13122 z    času  na
 13121 času  na   čas
 13102 v    porovnaní    so
 13100 nie   je   pravda
 13093 z    11   m
 13065 sa   ku   mne
 12978 a    čo   sa
 12954 do   istej  miery
 12944 sa   mu   podarilo
 12931 sa   podľa  neho
 12905 by   som   mal
 12905 sa   aj   na
 12903 by   sme   chceli
 12853 že   keď   sa
 12841 sa   bude  konať
 12838 ako   aj   na
 12821 na   tento  rok
 12783 podľa  môjho  názoru
 12777 sa   do   nej
 12765 okrem  toho  sa
 12712 ide   o    to
 12705 aj   na   to
 12695 v    posledných   dňoch
 12688 a    teda  aj
 12687 až   v    roku
 12680 keď   sa   to
 12675 ako   sme   sa
 12666 pre   mňa   je
 12624 je   viac  ako
 12599 na   vlastné oči
 12536 aby   sa   na
 12519 v    druhej časti
 12498 v    boji  proti
 12465 o    rok   neskôr
 12445 som   sa   k
 12411 v    spišskej    novej
 12401 tour  de   france
 12362 ktorá  sa   v
 12354 na   ktoré  sa
 12341 všetko v    poriadku
 12289 sa   v    sobotu
 12263 že   to   bol
 12239 a    teraz  sa
 12235 pred  niekoľkými   rokmi
 12226 sa   na   nej
 12225 sa   im   to
 12221 v    minulej sezóne
 12220 že   je   v
 12196 by   sa   mohli
 12155 a    to   na
 12152 to   môže  byť
 12139 po   celý  čas
 12131 ako   jeden  z
 12119 všetko pre   to
 12107 by   som   bol
 12101 to   aj   v
 12095 sme   sa   dozvedeli
 12087 z    banskej bystrice
 12082 v    roku  1990
 12064 v    jednej z
 12055 sa   na   tom
 12046 hrubého domáceho    produktu
 12041 sa   na   neho
 12039 a    stal  sa
 11987 každý  z    nich
 11967 ktorá  je   v
 11964 v    behu  na
 11960 v    priebehu    roka
 11960 v    roku  2016
 11958 čo   je   pre
 11932 čo   si   o
 11930 som   o    tom
 11930 z    ktorých sa
 11923 by   sa   na
 11904 sa   už   v
 11876 a    v    tom
 11838 jedným z    nich
 11824 spočíva v    tom
 11819 som   si   istý
 11810 dňa   na   deň
 11798 v    domácom prostredí
 11791 sa   im   podarilo
 11788 v    ten   istý
 11777 v    roku  1991
 11757 z    toho  dôvodu
 11751 zo   dňa   na
 11744 v    tento  deň
 11737 je   na   slovensku
 11721 v    tejto  veci
 11695 čo   by   ste
 11669 je   na   programe
 11657 2    0    0
 11652 a    k    tomu
 11622 že   sa   im
 11613 do   konca  tohto
 11604 čo   je   o
 11595 že   si   to
 11577 by   sa   mohol
 11569 ktoré  by   mali
 11559 a    až   potom
 11530 čo   nie   je
 11526 vo   vysokých    tatrách
 11518 aj   v    iných
 11500 by   sa   tak
 11499 my   sme   sa
 11498 v    sobotu v
 11488 a    aj   keď
 11487 a    na   druhej
 11480 v    krátkom čase
 11473 ako   sa   na
 11473 ktorý  by   sa
 11473 pred  desiatimi    rokmi
 11470 sa   z    nej
 11445 sa   však  v
 11436 aj   keď   to
 11430 v    tomto  zmysle
 11425 pre   ľudské práva
 11416 v    považskej    bystrici
 11401 tk   kbs   informoval
 11391 už   je   to
 11384 že   to   bolo
 11351 z    priameho    kopu
 11340 som   sa   ho
 11335 nie   sú   v
 11302 späť  na   obsah
 11301 na   začiatok    informácie
 11301 svedčí o    tom
 11286 to   je   všetko
 11282 že   som   si
 11242 čo   by   som
 11238 že   na   slovensku
 11237 a    v    tomto
 11231 som   na   to
 11230 je   to   o
 11230 z    pridanej    hodnoty
 11229 v    roku  1989
 11217 okrem  iného  aj
 11211 keď   som   bol
 11199 stalo  sa   tak
 11192 aby   sme   mohli
 11173 sa   vrátil do
 11171 vo   väčšine prípadov
 11151 v    zmysle zákona
 11140 myslel som   si
 11135 vôbec  nie   je
 11131 už   od   roku
 11127 mohli  by   sme
 11122 ktoré  by   mohli
 11102 sa   z    nich
 11099 dá   sa   povedať
 11094 na   túto  tému
 11094 v    tomto  čase
 11071 1    0    0
 11069 a    o    zmene
 11037 o    postup na
 11036 sme   si   pripomenuli
 11032 ako   sa   v
 11029 v    opačnom prípade
 11014 ako   som   sa
 11009 som   sa   o
 10966 sa   aj   v
 10960 v    mnohých prípadoch
 10946 od   začiatku    roka
 10931 o    dve   minúty
 10922 a    v    súčasnosti
 10918 pred  piatimi rokmi
 10911 zdalo  sa   mi
 10908 nie   je   až
 10904 ale   aj   z
 10883 tak   ako   v
 10870 som   sa   a
 10863 ako   v    roku
 10853 keď   sa   mu
 10802 o    čo   ide
 10796 na   druhú  stranu
 10782 1    0    1
 10759 sa   narodil v
 10748 by   mohla  byť
 10728 spolu  s    ďalšími
 10698 som   sa   rozhodol
 10697 v    prvom  zápase
 10685 že   sú   to
 10675 ide   len   o
 10650 v    dnešnej dobe
 10645 aj   v    tom
 10623 a    tak   ďalej
 10622 sa   to   v
 10619 uvádza sa   v
 10612 ktorý  bol   v
 10612 v    blízkej budúcnosti
 10608 to   pre   nás
 10600 tak   som   si
 10594 čo   je   na
 10587 čo   i    len
 10579 viac  ako   v
 10569 v    dolnom kubíne
 10542 policajného   zboru  v
 10540 je   pre   nich
 10523 súlade so   zákonom
 10523 ten   istý  deň
 10518 hneď  na   začiatku
 10516 by   sa   mohlo
 10515 o    postup do
 10478 po   roku  1989
 10460 je   to   s
 10455 to   aj   napriek
 10437 v    prvom  polroku
 10432 ministerstva  zahraničných  vecí
 10425 ak   by   ste
 10422 aj   keď   v
 10412 sa   v    rámci
 10408 spolu  s    ním
 10396 ako   v    prípade
 10394 by   si   sa
 10386 minút  pred  koncom
 10382 je   to   na
 10381 u    nás   v
 10367 o    zmene  a
 10356 informovali   o    tom
 10347 ktorá  by   mala
 10346 som   si   myslel
 10338 pred  pár   dňami
 10335 ale   keď   sa
 10334 už   v    minulosti
 10325 čo   sa   dá
 10318 zmene  a    doplnení
 10307 na   východnom    slovensku
 10275 vo   veku  od
 10271 pred  tromi  rokmi
 10269 na   svoju  stranu
 10268 v    reakcii na
 10259 a    východnej    európy
 10247 pod   vplyvom alkoholu
 10243 z    našej  strany
 10233 ale   na   druhej
 10226 z    ktorého sa
 10216 že   aj   v
 10215 v    ten   večer
 10201 aj   v    zahraničí
 10200 na   treťom mieste
 10199 čo   sa   mu
 10183 podľa  našich informácií
 10164 na   vlastnej    koži
 10163 na   životné prostredie
 10141 že   sa   o
 10129 podľa  vlastných    slov
 10123 a    z    toho
 10116 v    tej   istej
 10114 sa   do   toho
 10113 čo   sa   stane
 10113 že   išlo  o
 10105 a    už   v
 10096 za   minulý rok
 10095 mestského    úradu  v
 10084 a    on   sa
 10064 dva   a    pol
 10059 podľa  jej   slov
 10055 new   york  times
 10023 v    druhom dejstve
 10015 na   tento  účel
 10006 na   webovej stránke
  9989 a    s    tým
  9970 v    druhej tretine
  9960 na   čo   sa
  9960 sa   o    ňu
  9953 je   to   naozaj
  9918 v    nadstavenom   čase
  9887 píše  sa   v
  9883 na   svojom konte
  9871 keď   sa   už
  9853 sa   ujali  vedenia
  9818 môže  to   byť
  9803 vranov nad   topľou
  9797 ako   by   som
  9789 v    lige  majstrov
  9781 2    1    0
  9779 u    nás   sa
  9768 a    v    nedeľu
  9753 so   zameraním    na
  9744 ktorý  sa   stal
  9738 na   blízkom východe
  9734 v    poslednej    chvíli
  9731 pred  niekoľkými   dňami
  9730 na   jednom mieste
  9724 aby   sme   boli
  9721 by   mohli  byť
  9716 by   si   mali
  9715 už   dlhší  čas
  9700 v    našom  meste
  9697 po   dvoch  rokoch
  9679 v    tomto  ročníku
  9675 v    uplynulých   dňoch
  9675 že   v    roku
  9664 si   o    tom
  9660 vo   svoj  prospech
  9658 a    na   základe
  9656 by   sa   však
  9651 by   som   rád
  9636 je   u    nás
  9631 v    prvej  tretine
  9617 sa   na   nás
  9613 v    našich srdciach
  9606 majstrovstvách sveta  v
  9598 sa   spolu  s
  9596 a    pol   roka
  9596 konferencie   biskupov    slovenska
  9593 v    tejto  krajine
  9582 už   v    prvom
  9579 na   dva   roky
  9576 v    rozpore so
  9556 sme   sa   o
  9555 s    ktorou sa
  9545 že   by   ste
  9544 pred  pár   rokmi
  9539 by   som   ho
  9511 aj   preto  sa
  9511 sa   stretol s
  9510 som   si   ho
  9509 za   ten   čas
  9507 a    v    neposlednom
  9500 aj   v    roku
  9489 na   základe toho
  9476 o    tom   dnes
  9469 v    bratislave   sa
  9459 slovenskej   akadémie    vied
  9451 novely zákona o
  9449 rokoch minulého    storočia
  9441 v    priebehu    niekoľkých
  9435 rozhodol    som   sa
  9422 zo   všetkých    strán
  9414 sa   na   ne
  9401 na   slovenskom   trhu
  9397 sa   to   aj
  9384 z    ničoho nič
  9382 tak   sme   sa
  9369 doplnení    niektorých   zákonov
  9367 v    ktorom je
  9364 v    tom   zmysle
  9363 pred  dvoma  týždňami
  9357 a    už   vôbec
  9355 je   k    dispozícii
  9339 sa   o    ňom
  9336 a    preto  je
  9336 z    trestného    činu
  9325 druhej svetovej    vojne
  9324 ako   je   možné
  9314 na   území  slovenska
  9314 za   posledné    roky
  9306 podľa  neho  je
  9293 sa   o    nich
  9291 by   sa   podľa
  9290 jedna  z    nich
  9275 z    nových zámkov
  9267 týka  sa   to
  9262 na   viac  ako
  9249 o    dani  z
  9242 z    roka  na
  9233 roka  na   rok
  9229 o    niekoľko    dní
  9227 a    myslím si
  9227 v    takomto prípade
  9218 aj   to   je
  9214 a    potom  si
  9213 mohli  by   ste
  9210 sa   však  na
  9204 a    doplnení    niektorých
  9204 po   návrate z
  9202 a    aby   sa
  9199 ako   na   to
  9194 žilinského   samosprávneho  kraja
  9186 čo   to   znamená
  9186 v    tomto  zápase
  9183 aj   keď   som
  9182 v    hmotnej núdzi
  9176 by   si   mal
  9165 v    oboch  prípadoch
  9161 rozhodli    sme   sa
  9145 to   je   pravda
  9126 v    súboji s
  9114 a    to   už
  9107 na   opačnej strane
  9084 po   celom  slovensku
  9076 čo   na   to
  9074 aj   v    ďalších
  9062 o    päť   minút
  9061 či   už   v
  9060 je   v    ňom
  9056 ako   si   to
  9055 by   to   byť
  9052 ale   aj   s
  9051 hovorí o    tom
  9030 to   je   v
  9029 rokov  minulého    storočia
  9019 by   sa   mohla
  9011 a    dokonca aj
  9006 podľa  zákona o
  8998 že   sa   už
  8985 som   bol   v
  8983 niektoré    z    nich
  8973 dalo  by   sa
  8972 a    napriek tomu
  8971 a    ty   si
  8963 už   nie   sú
  8960 i    v    zahraničí
  8959 by   mohlo  byť
  8956 že   sa   bude
  8954 to   by   bolo
  8953 dani  z    príjmov
  8948 a    na   to
  8948 až   do   výšky
  8946 by   si   to
  8935 sa   jej   to
  8929 porovnaní    s    rokom
  8920 v    tejto  časti
  8912 a    zdalo  sa
  8912 o    tom   v
  8911 ani   čo   by
  8906 sa   tento  rok
  8896 sa   hovorí o
  8895 sa   s    vami
  8892 by   to   malo
  8889 a    potom  som
  8889 vo   svojom živote
  8887 v    play  off
  8870 sme   sa   dostali
  8867 že   by   bolo
  8856 je   aj   v
  8855 ktoré  sa   na
  8847 o    ktorých sa
  8837 na   ms   v
  8832 na   zem   a
  8832 1    1    0
  8830 žiari  nad   hronom
  8828 že   na   to
  8781 dostať sa   do
  8781 som   s    ním
  8772 či   ide   o
  8772 kde   by   sa
  8772 pomyslel    som   si
  8758 v    rámci  programu
  8758 zatiaľ čo   v
  8743 v    los   angeles
  8727 možno  je   to
  8725 je   pre   vás
  8696 v    roku  2017
  8693 sa   v    posledných
  8682 na   strane druhej
  8679 a    regionálneho  rozvoja
  8677 a    na   slovensku
  8677 je   v    súlade
  8677 som   sa   jej
  8658 nie   je   iba
  8648 stalo  sa   to
  8646 a    s    ním
  8645 som   sa   vrátil
  8644 o    pár   dní
  8643 s    dôrazom na
  8640 skôr  či   neskôr
  8630 nie   je   také
  8627 čo   by   si
  8617 v    našom  regióne
  8614 ako   sme   už
  8612 z    druhej strany
  8610 toto  nie   je
  8597 aby   si   sa
  8595 bolo  to   v
  8595 som   sa   dostal
  8587 sme   sa   dohodli
  8580 je   veľmi  dôležité
  8578 v    kombinácii   s
  8577 sa   mi   podarilo
  8566 na   svetovom    šampionáte
  8560 na   to   sa
  8559 ako   sa   mu
  8553 to   by   som
  8548 je   aj   to
  8544 chceli by   sme
  8542 sa   v    priebehu
  8535 ktorý  sa   na
  8525 v    zápase s
  8511 som   veľmi  rád
  8504 som   sa   dozvedel
  8492 sa   od   neho
  8489 je   jeden  z
  8481 povedal pre   hn
  8480 vo   veľkej miere
  8480 že   aj   keď
  8461 tom   agentúra    reuters
  8448 po   rohovom kope
  8446 chcela by   som
  8443 mesto  nad   váhom
  8442 aby   ste   si
  8442 aj   keď   nie
  8440 aj   keď   si
  8426 ktorý  nie   je
  8424 sa   to   dá
  8424 v    ďalšom priebehu
  8414 keď   sa   jej
  8413 na   ktorú  sa
  8412 ktorí  sa   v
  8406 nové  mesto  nad
  8403 veď   je   to
  8401 aby   sa   to
  8393 druhej strane sa
  8390 za   viac  ako
  8386 nie   je   jednoduché
  8385 sme   sa   mali
  8381 je   to   ako
  8376 ako   ste   sa
  8368 druhom polčase sa
  8368 rovnako ako   v
  8364 na   majstrovstvá  sveta
  8348 sú   na   tom
  8339 hasičského   a    záchranného
  8336 a    ja   sa
  8334 to   je   to
  8328 z    oboch  strán
  8323 o    dva   týždne
  8323 u    nás   je
  8322 ako   by   ste
  8307 mnohí  z    nich
  8293 ako   sa   má
  8285 ja   som   to
  8280 sa   v    nedeľu
  8278 to   je   už
  8271 novela zákona o
  8264 bol   jedným z
  8263 v    žiari  nad
  8259 keď   sa   po
  8257 ministerstvo  zahraničných  vecí
  8252 vo   verejnom    záujme
  8246 ako   som   už
  8246 za   ruku  a
  8241 nových pracovných   miest
  8228 do   ktorej sa
  8224 nič   z    toho
  8223 v    roku  1968
  8222 nie   je   celkom
  8219 a    záchranného   zboru
  8203 jeden  a    pol
  8180 v    trestnom    konaní
  8176 aj   tak   sa
  8176 aj   v    tejto
  8176 už   vôbec  nie
  8169 sa   s    nami
  8165 v    rimavskej    sobote
  8158 že   to   bola
  8135 sa   považuje    za
  8134 ktorá  sa   stala
  8134 prečo  by   som
  8116 na   mestskom    úrade
  8096 čo   sa   im
  8094 ak   sa   to
  8078 sa   nad   tým
  8073 ako   v    minulosti
  8064 na   domácej pôde
  8059 a    to   všetko
  8059 v    posledných   dvoch
  8053 ak   nie   je
  8052 nie   je   problém
  8051 ak   by   to
  8050 v    základnej    časti
  8049 že   sa   k
  8047 keby  som   sa
  8038 majú  za   sebou
  8038 tu   nie   je
  8037 strely na   bránku
  8031 no   napriek tomu
  8030 v    sobotu sa