Frekvencie trigramov slov v korpuse prim-10.0-public-prf

1. Top 1000

 22583 na   druhej strane
 19689 v    súvislosti   s
 17401 na   rozdiel od
 15951 vo   vzťahu k
 14948 v    tomto  prípade
 14919 v    porovnaní    s
 11761 v    súlade s
 11504 v    tom   čase
 11363 na   jednej strane
 10609 v    ktorom sa
 10164 bez   ohľadu na
  8782 pokiaľ ide   o
  8462 nie   je   to
  8370 v    tejto  súvislosti
  8169 v    prvom  rade
  8006 nie   je   možné
  7578 v    tomto  období
  7373 že   je   to
  7303 v    ktorej sa
  7255 v    tejto  oblasti
  7099 ale   aj   v
  6973 že   ide   o
  6780 v    ktorých sa
  6758 v    závislosti   od
  6609 čo   sa   týka
  6602 pre   deti  a
  6583 a    tak   sa
  6459 v    konečnom    dôsledku
  6436 na   prvý  pohľad
  6386 to   nie   je
  6289 deti  a    mládež
  6226 v    tomto  smere
  5845 v    spolupráci   s
  5176 v    druhej polovici
  5145 aby   sme   sa
  5136 a    to   v
  5064 v    banskej bystrici
  4877 s    ohľadom na
  4839 a    to   aj
  4781 v    tom   istom
  4771 v    tomto  zmysle
  4750 nie   je   v
  4479 však  nie   je
  4393 sa   v    ňom
  4367 v    posledných   rokoch
  4314 ktoré  sa   v
  4288 ale   aj   na
  4279 a    to   je
  4277 ako   aj   v
  4276 by   sme   mohli
  4276 v    každom prípade
  4262 aj   napriek tomu
  4215 meditácia    na   text
  4123 by   sme   sa
  4116 sa   s    ním
  4104 nie   je   len
  4090 do   istej  miery
  4010 v    niektorých   prípadoch
  3961 ako   je   to
  3939 na   slovensku    v
  3933 do   akej  miery
  3861 dostupné    na   internete
  3850 aj   keď   sa
  3812 že   by   sa
  3738 sa   v    nej
  3738 v    tomto  roku
  3727 vzhľadom    na   to
  3703 by   mala  byť
  3691 cyrila a    metoda
  3690 z    nich  je
  3675 by   mali  byť
  3667 v    neposlednom   rade
  3643 ohľadu na   to
  3632 už   v    roku
  3611 z    tohto  dôvodu
  3587 na   slovensku    a
  3581 po   prvý  raz
  3562 spočíva v    tom
  3557 aj   v    prípade
  3555 by   mal   byť
  3543 v    súčasnosti   sa
  3537 a    tým   aj
  3527 a    v    roku
  3513 na   tomto  mieste
  3434 v    slovenskej   republike
  3410 ako   sme   už
  3396 a    to   nielen
  3350 a    teda  aj
  3315 aj   v    tomto
  3307 v    súvislosti   so
  3299 už   nie   je
  3288 v    prvej  polovici
  3286 z    nich  sa
  3239 a    preto  sa
  3229 a    to   najmä
  3174 ak   by   sme
  3167 v    znení  neskorších
  3150 sa   v    tomto
  3148 druhej svetovej    vojny
  3135 na   strane druhej
  3135 že   nie   je
  3125 v    rozpore s
  3123 a    nie   je
  3074 je   jedným z
  3054 ktoré  nie   sú
  3050 sa   nachádza    v
  3049 sa   s    nimi
  3049 sa   v    nich
  3039 čo   je   v
  3033 ktoré  sú   v
  3016 v    tom   zmysle
  3007 v    súčasnosti   je
  3004 až   do   roku
  2999 s    ktorými sa
  2994 podobne ako   v
  2993 znení  neskorších   predpisov
  2991 na   slovensku    sa
  2977 v    súlade so
  2976 nie   je   ani
  2931 by   sa   mali
  2898 na   čele  s
  2881 po   roku  1989
  2868 ako   aj   na
  2868 vo   väčšine prípadov
  2865 je   to   tak
  2849 spu   v    nitre
  2826 že   sa   v
  2813 by   sme   mali
  2801 sa   v    roku
  2795 je   to   v
  2782 a    keď   sa
  2760 ale   aj   o
  2738 je   v    tom
  2715 z    toho  dôvodu
  2708 ako   sa   to
  2701 do   značnej miery
  2666 je   v    tomto
  2635 na   celom  svete
  2632 ak   by   sa
  2626 v    mnohých prípadoch
  2620 by   som   sa
  2611 je   to   však
  2609 a    na   druhej
  2593 na   druhý  deň
  2572 sa   k    nemu
  2572 0    0    0
  2561 z    toho  vyplýva
  2552 by   sa   mal
  2543 je   to   aj
  2526 by   malo  byť
  2524 čo   je   to
  2518 ako   v    prípade
  2518 v    istom  zmysle
  2516 ktorý  sa   v
  2497 slovenského   jazyka a
  2461 ak   ide   o
  2460 je   v    súčasnosti
  2437 z    celkového    počtu
  2426 ako   jeden  z
  2420 keď   sa   v
  2416 jeden  z    nich
  2394 na   trhu  práce
  2394 v    porovnaní    so
  2374 pavla  jozefa šafárika
  2360 v    takom  prípade
  2350 vo   veľkej miere
  2348 v    bratislave   a
  2332 až   do   konca
  2315 a    ako   sa
  2312 a    metoda v
  2308 v    dôsledku    toho
  2299 na   základe toho
  2287 a    o    zmene
  2284 s    dôrazom na
  2281 z    tohto  hľadiska
  2266 aby   som   sa
  2266 podľa  nášho  názoru
  2264 ak   je   to
  2243 a    čo   je
  2233 šafárika    v    košiciach
  2228 na   ktorom sa
  2228 slovenský    jazyk  a
  2224 sa   zameriava    na
  2218 keď   som   sa
  2212 každý  z    nás
  2207 v    prípade potreby
  2204 na   území  slovenska
  2198 v    tomto  kontexte
  2193 je   to   len
  2189 v    ktorom je
  2182 o    zmene  a
  2175 zmene  a    doplnení
  2172 a    v    neposlednom
  2165 napriek tomu  sa
  2165 po   celom  svete
  2157 druhej svetovej    vojne
  2154 ale   aj   pre
  2152 je   k    dispozícii
  2152 môže  byť   aj
  2151 jazyka a    literatúry
  2149 a    na   základe
  2146 a    ja   som
  2144 sa   na   to
  2142 a    to   na
  2136 sa   s    ňou
  2135 v    spojení s
  2115 sa   skladá z
  2112 na   prvom  mieste
  2109 je   založená    na
  2103 a    v    prípade
  2100 komenského   v    bratislave
  2077 jazyk  a    literatúra
  2077 je   jednou z
  2077 svedčí o    tom
  2073 ktorý  je   v
  2070 na   filozofickej  fakulte
  2068 čo   sa   v
  2055 metoda v    trnave
  2051 sa   v    tejto
  2045 brať  do   úvahy
  2026 aby   sme   si
  2025 na   ktoré  sa
  2025 v    poslednom    čase
  2023 ako   to   bolo
  2018 v    našom  prípade
  2011 ako   by   sa
  2010 by   sa   mala
  2010 so   zreteľom    na
  2002 literatúry   pre   deti
  2001 aj   v    iných
  1997 a    potom  sa
  1996 mali  by   sme
  1995 aj   keď   je
  1985 sa   k    nim
  1980 v    tejto  časti
  1974 a    preto  je
  1968 v    kombinácii   s
  1964 na   slovensku    je
  1963 sa   v    súčasnosti
  1962 aby   sa   v
  1954 nie   je   nič
  1949 ktorá  je   v
  1946 ktoré  by   sa
  1945 sa   o    to
  1941 ktorá  sa   v
  1938 a    to   tak
  1936 doplnení    niektorých   zákonov
  1929 v    žiadnom prípade
  1920 na   ktorých sa
  1919 mohli  by   sme
  1918 v    tomto  čase
  1912 sa   v    rámci
  1911 čo   sa   stalo
  1908 niektoré    z    nich
  1907 a    doplnení    niektorých
  1907 a    spolu  s
  1904 do   určitej miery
  1902 by   sa   dalo
  1893 sa   môže  stať
  1892 po   druhej svetovej
  1891 v    dnešnej dobe
  1890 aj   na   slovensku
  1890 až   v    roku
  1882 to   aj   v
  1878 na   východnom    slovensku
  1878 sa   považuje    za
  1876 v    nadväznosti   na
  1874 v    tomto  ohľade
  1871 v    roku  2001
  1870 jozefa šafárika    v
  1869 ktoré  by   mohli
  1854 ale   aj   z
  1838 či   už   v
  1830 v    českej republike
  1829 z    ktorých sa
  1827 sa   o    tom
  1824 môže  viesť  k
  1818 v    roku  2004
  1814 by   sme   si
  1814 možno  považovať    za
  1808 tom   istom  roku
  1804 na   túto  otázku
  1800 uk   v    bratislave
  1796 je   to   možné
  1789 že   by   sme
  1785 sa   na   slovensku
  1781 na   našom  území
  1781 v    roku  2010
  1776 a    je   to
  1776 so   sídlom v
  1775 vo   veľkej británii
  1771 s    ktorým sa
  1765 prvej  svetovej    vojny
  1764 vo   svojej podstate
  1764 v    spojených    štátoch
  1754 aby   sme   mohli
  1752 a    s    tým
  1751 okrem  iného  aj
  1749 na   vysokej škole
  1748 je   založený    na
  1748 väčšina z    nich
  1743 pri   pohľade na
  1743 slovenskej   akadémie    vied
  1738 okrem  toho  sa
  1738 v    prvej  časti
  1732 aby   ste   sa
  1732 v    roku  2008
  1731 ale   nie   je
  1728 v    roku  2006
  1724 čo   sa   deje
  1718 so   zdravotným   postihnutím
  1710 veda  a    technika
  1709 rokov  minulého    storočia
  1709 že   v    tomto
  1707 nie   je   iba
  1705 by   bolo  možné
  1696 ale   aj   ako
  1688 čo   nie   je
  1687 každý  z    nich
  1684 a    stal  sa
  1684 sa   u    nás
  1681 viac  či   menej
  1680 ktorý  nie   je
  1677 sa   jedná  o
  1676 do   veľkej miery
  1670 v    roku  2000
  1666 a    v    tomto
  1664 sa   aj   v
  1663 čo   by   sa
  1660 sa   však  v
  1653 ale   je   to
  1651 v    minulom roku
  1646 je   pre   nás
  1643 v    reálnom čase
  1639 v    strednej    európe
  1637 ale   aj   s
  1633 sa   z    neho
  1631 v    roku  2002
  1630 v    takomto prípade
  1628 v    tom   prípade
  1624 poukazuje    na   to
  1622 či   ide   o
  1618 vo   vysokých    tatrách
  1613 a    v    rámci
  1613 v    roku  2005
  1605 podľa  môjho  názoru
  1604 a    s    ním
  1604 že   ak   sa
  1602 a    z    toho
  1597 v    poslednom    období
  1595 a    to   z
  1591 v    roku  2009
  1590 so   zameraním    na
  1589 v    new   yorku
  1586 tak   je   to
  1581 že   v    prípade
  1574 aj   u    nás
  1573 druhej strane sa
  1570 sa   v    tom
  1570 v    roku  2003
  1557 na   ktorej sa
  1556 aj   v    tom
  1553 v    druhej časti
  1552 je   v    podstate
  1545 odpoveď na   otázku
  1542 univerzita   pavla  jozefa
  1541 v    medzivojnovom  období
  1537 je   zameraná    na
  1534 mužov  a    žien
  1530 keď   sa   na
  1530 zatiaľ čo   v
  1523 ľudských    práv  a
  1522 v    roku  2011
  1518 aj   v    rámci
  1517 by   sa   malo
  1516 nie   sú   v
  1516 v    boji  proti
  1515 v    ten   deň
  1514 rokoch minulého    storočia
  1511 že   sa   na
  1507 v    roku  2007
  1507 v    spolupráci   so
  1505 sa   k    nej
  1504 sa   z    nich
  1503 v    ktorej je
  1502 má   za   následok
  1501 práv  a    slobôd
  1500 rule  of   law
  1500 v    oboch  prípadoch
  1499 a    ak   sa
  1493 práve  v    tomto
  1492 ktorý  sa   stal
  1492 1    1    1
  1489 je   veľmi  dôležité
  1488 sa   stretávame   s
  1487 vo   svojom živote
  1485 sa   nachádzajú   v
  1483 a    literatúra   v
  1482 tak   ako   v
  1479 z    ktorého sa
  1474 jednej strane a
  1466 o    ktorých sa
  1460 ide   o    to
  1457 ktoré  sa   týkajú
  1451 a    v    tom
  1448 sa   v    priebehu
  1447 a    aby   sa
  1447 aj   v    oblasti
  1447 literatúra   v    škole
  1446 nie   je   na
  1445 slovenskej   národnej    rady
  1444 v    plnej  miere
  1441 u    pacientov    s
  1441 v    ktorých je
  1440 v    zhode  s
  1439 je   pre   mňa
  1438 že   sa   to
  1433 sa   aj   na
  1430 na   základe týchto
  1429 čechov a    slovákov
  1427 ako   aj   o
  1426 aj   keď   v
  1424 pri   ktorom sa
  1422 sociálnych   vecí  a
  1418 v    roku  2012
  1417 už   ide   o
  1414 o    rok   neskôr
  1414 sú   k    dispozícii
  1413 čo   je   pre
  1409 aj   v    súčasnosti
  1407 sa   vzťahuje    na
  1406 času  na   čas
  1404 strednej    a    východnej
  1402 ani   jeden  z
  1401 o    to   viac
  1401 sme   sa   rozhodli
  1401 z    času  na
  1398 ako   sa   v
  1397 ako   je   napríklad
  1394 vo   svojej práci
  1391 na   tento  účel
  1389 v    súčasnej    dobe
  1382 film  a    doba
  1381 a    dokonca aj
  1381 ešte  nie   je
  1380 vecí  a    rodiny
  1380 že   som   sa
  1377 ktoré  môžu  byť
  1376 pre   ľudské práva
  1375 na   inom  mieste
  1374 vo   väčšej miere
  1373 ide   najmä  o
  1372 pri   tejto  príležitosti
  1371 na   základe ktorých
  1371 v    tej   chvíli
  1370 aj   z    hľadiska
  1369 z    celého sveta
  1368 do   takej  miery
  1367 je   v    ňom
  1364 a    tak   som
  1364 druhej strane je
  1364 je   v    súlade
  1360 a    že   sa
  1357 v    prvom  prípade
  1352 druhej strane však
  1352 vedy  a    techniky
  1351 medzi  nimi  aj
  1351 za   každú  cenu
  1350 ktoré  by   mali
  1350 nie   je   však
  1349 ktorý  by   sa
  1349 v    opačnom prípade
  1347 a    tým   sa
  1346 dalo  by   sa
  1346 s    ktorou sa
  1334 ak   nie   je
  1333 v    slovenskej   literatúre
  1330 na   univerzite   v
  1328 ako   už   bolo
  1328 to   bolo  v
  1324 v    jednom z
  1323 na   životné prostredie
  1321 v    rámci  projektu
  1320 ktorá  nie   je
  1320 univerzity   komenského   v
  1319 na   ceste  k
  1318 by   sa   mohlo
  1316 by   sa   v
  1316 sa   opiera o
  1315 jedným z    nich
  1315 nie   je   schopný
  1315 sa   hovorí o
  1315 v    roku  2013
  1314 nie   je   potrebné
  1311 po   jeho  smrti
  1309 je   to   veľmi
  1306 by   mohol  byť
  1304 môže  ísť   o
  1304 sa   s    tým
  1300 sa   na   nich
  1299 pri   práci  s
  1298 a    od   roku
  1293 aby   sme   boli
  1292 by   mohli  byť
  1290 len   čo   sa
  1289 minister    zahraničných  vecí
  1288 aj   v    tejto
  1285 sa   na   ňom
  1284 a    okrem  toho
  1284 môže  to   byť
  1282 vo   svojej knihe
  1278 s    prihliadnutím  na
  1277 že   by   som
  1276 na   sociálnych   sieťach
  1271 nie   je   pre
  1268 a    možno  aj
  1265 a    na   jeho
  1263 a    v    súčasnosti
  1263 ktoré  sa   na
  1262 by   som   si
  1262 upjš  v    košiciach
  1261 či   už   ide
  1261 v    praxi  sa
  1261 v    rámci  ktorého
  1259 mnohé  z    nich
  1257 slovenského   národného    povstania
  1253 a    zároveň aj
  1251 na   pražskom    hrade
  1250 ak   sa   v
  1249 že   to   nie
  1248 sa   už   v
  1246 v    roku  1999
  1245 sa   spája  s
  1245 som   sa   s
  1244 že   aj   v
  1240 ktorý  by   mal
  1237 narodil sa   v
  1237 v    rámci  ktorej
  1236 som   sa   na
  1235 sa   na   ňu
  1231 ako   som   už
  1231 sme   sa   v
  1230 rovnako ako   v
  1230 v    roku  1990
  1229 by   mohla  byť
  1228 je   viac  ako
  1228 v    roku  1998
  1227 a    až   potom
  1227 sme   sa   na
  1225 by   sa   mohli
  1225 ktoré  sú   pre
  1224 to   aj   napriek
  1222 v    dôsledku    čoho
  1220 v    tejto  kapitole
  1218 to   isté  platí
  1217 vo   vzťahu ku
  1214 aby   sa   na
  1210 pri   ktorej sa
  1210 v    roku  2014
  1208 sú   uvedené v
  1207 svedčia o    tom
  1204 hneď  na   začiatku
  1204 sa   prejavuje    v
  1204 tak   ako   sa
  1203 sa   dostal do
  1200 a    to   bez
  1199 spišskej    novej  vsi
  1198 je   jeden  z
  1198 v    roku  1968
  1197 nič   nie   je
  1193 nie   je   celkom
  1193 sa   dostali do
  1192 sa   mu   podarilo
  1192 sa   vo   svojej
  1187 v    banskej štiavnici
  1187 z    tohto  pohľadu
  1186 po   roku  1945
  1184 k    dispozícii   je
  1182 v    tých  časoch
  1181 spolu  s    ním
  1181 v    ten   istý
  1177 a    na   slovensku
  1177 je   aj   v
  1176 aj   keď   nie
  1176 o    dva   roky
  1175 v    ktorom sú
  1175 vôbec  nie   je
  1173 detí  a    mládeže
  1171 sa   na   základe
  1170 ako   aj   pre
  1170 už   niekoľko    rokov
  1170 v    našich podmienkach
  1167 prvej  svetovej    vojne
  1164 a    v    jeho
  1162 na   túto  tému
  1160 by   ste   sa
  1160 v    roku  1989
  1157 na   ktorú  sa
  1156 by   sme   chceli
  1154 a    s    ňou
  1154 sa   odohráva    v
  1154 si   môžete prečítať
  1154 že   sa   mu
  1153 a    v    konečnom
  1153 a    zároveň sa
  1153 tomto  prípade sa
  1153 vo   veku  od
  1151 ide   teda  o
  1151 sa   o    nich
  1150 ale   na   druhej
  1150 v    tej   dobe
  1149 práva  a    povinnosti
  1146 na   základe tohto
  1143 by   mohlo  byť
  1143 hovorí o    tom
  1143 na   viacerých    miestach
  1140 v    roku  2015
  1140 že   keď   sa
  1137 prijal na   pražskom
  1136 v    blízkej budúcnosti
  1135 na   jednom mieste
  1135 na   základe ktorého
  1135 spišská nová  ves
  1130 sa   o    ňom
  1129 na   základe výsledkov
  1127 v    plnom  rozsahu
  1126 aj   na   to
  1126 je   však  v
  1123 teda  nie   je
  1122 to   môže  byť
  1119 výchovy a    vzdelávania
  1118 viac  alebo  menej
  1117 a    tak   je
  1115 v    jednej z
  1114 z    nich  sú
  1112 v    nasledujúcich  rokoch
  1111 či   je   to
  1111 sa   spolu  s
  1111 ten   istý  deň
  1110 aj   o    tom
  1110 ku   ktorým sa
  1109 zaradené    v    periodiku
  1107 v    roku  1993
  1106 v    roku  1997
  1105 keď   ide   o
  1104 aby   bolo  možné
  1103 českej a    slovenskej
  1100 g    g    g
  1100 v    šesťdesiatych  rokoch
  1099 slovenskej   poľnohospodárskej    univerzity
  1098 keď   sme   sa
  1097 ako   aj   s
  1096 prípade ide   o
  1096 sa   z    nej
  1095 a    to   sa
  1095 ktorý  bol   v
  1095 z    uvedeného    vyplýva
  1092 slovenskej   republiky    a
  1090 to   najmä  v
  1089 ja   som   sa
  1088 tomto  prípade je
  1088 už   od   roku
  1087 ruka  v    ruke
  1087 z    ktorej sa
  1084 v    tej   istej
  1082 a    stáva  sa
  1082 preto  je   potrebné
  1078 a    čo   sa
  1078 ide   len   o
  1077 máme  na   mysli
  1077 sú   založené    na
  1076 sa   zamerali    na
  1075 ako   na   to
  1075 v    týchto prípadoch
  1074 ku   ktorému sa
  1074 v    roku  1996
  1073 po   celý  život
  1067 pri   ktorých sa
  1066 že   v    roku
  1063 ktorá  by   sa
  1062 ešte  v    roku
  1061 je   pre   nich
  1059 je   v    nej
  1059 nejde  len   o
  1058 sa   narodil v
  1057 vo   všetkých    oblastiach
  1056 najmä  v    oblasti
  1056 sa   na   nej
  1055 je   v    rozpore
  1055 sa   vo   svojom
  1053 v    priebehu    niekoľkých
  1052 do   ktorej sa
  1052 v    druhom prípade
  1051 v    krátkom čase
  1050 v    roku  1991
  1048 dá   sa   povedať
  1044 ako   aj   z
  1044 len   na   základe
  1044 sa   nachádza    na
  1044 v    prvých rokoch
  1043 ale   i    v
  1043 slovenskej   lekárnickej   komory
  1040 a    neskôr aj
  1039 slovensku    a    v
  1038 kladie dôraz  na
  1038 v    každodennom   živote
  1036 v    roku  1992
  1034 týka  sa   to
  1033 do   ktorého sa
  1033 ktoré  boli  v
  1032 je   to   pre
  1032 po   celý  čas
  1032 v    tom   je
  1031 bol   jedným z
  1030 tom   istom  čase
  1029 na   vysokých    školách
  1029 z    tohto  obdobia
  1027 je   z    hľadiska
  1026 že   sú   to
  1025 každého z    nás
  1022 jedným z    hlavných
  1020 sa   zakladá na
  1020 v    ktorom by
  1019 slovenskej   republiky    v
  1018 výskumu a    vývoja
  1017 a    my   sme
  1017 v    tejto  chvíli
  1016 a    východnej    európy
  1016 napriek tomu  je
  1014 sa   dostáva do
  1014 v    skutočnosti   je
  1013 nie   sú   len
  1010 sa   javí  ako
  1010 v    liptovskom   mikuláši
  1010 v    školskom    roku
  1009 v    cestovnom    ruchu
  1008 i    v    zahraničí
  1007 zo   všetkých    strán
  1006 ktorý  by   bol
  1006 v    tejto  fáze
  1005 a    tak   si
  1005 jedná  sa   o
  1004 by   sa   mohol
  1004 spolu  s    ďalšími
  1003 do   tej   miery
  1003 na   webovej stránke
  1003 no   napriek tomu
  1003 sme   sa   s
  1002 v    danom  prípade
  1001 vo   verejnej    správe
  1000 aj   v    ďalších
  1000 a    napriek tomu
  1000 v    tomto  článku
  997 v    období rokov
  996 ktorá  by   mala
  996 tbl   flm   tbl
  996 v    slovenskom   jazyku
  996 v    tomto  bode
  995 ktorá  sa   stala
  995 už   nie   sú
  994 len   v    prípade
  994 o    ktorom sa
  993 a    nie   na
  993 by   sa   to
  993 môžeme hovoriť o
  993 preto  nie   je
  993 sa   pozrieme    na
  993 v    odbornej    literatúre
  990 v    spojitosti   s
  989 čo   i    len
  989 sa   od   neho
  989 v    hornej časti
  987 v    týchto dňoch
  986 a    na   ich
  986 v    roku  1995
  986 zdá   sa   mi
  984 starať sa   o
  983 je   zameraný    na
  983 pred  niekoľkými   rokmi
  982 ak   sa   na
  982 s    najväčšou    pravdepodobnosťou
  981 v    tejto  knihe
  979 možno  hovoriť o
  978 a    k    tomu
  978 preto  sa   v
  978 starostlivosti o    seba
  976 by   to   bolo
  976 sa   na   ne
  975 že   aj   keď
  973 na   ktorý  sa
  973 som   sa   v
  972 sa   k    tomu
  971 v    roku  2016
  970 v    rámci  tejto
  969 vo   svojom diele
  968 spolku slovenských   spisovateľov
  968 v    našom  živote
  967 rady  slovenskej   republiky
  967 za   jeden  z
  966 aj   v    zahraničí
  966 studia academica    slovaca
  965 ako   je   možné
  965 dokonca aj   v
  964 čo   by   sme
  964 je   v    skutočnosti
  964 na   druhom mieste
  964 sme   sa   zamerali
  963 ide   predovšetkým  o
  963 malých a    stredných
  963 podobne ako   pri
  962 práve  v    tom
  961 čo   je   na
  961 v    bratislave   v
  960 i    keď   sa
  959 aj   na   základe
  959 o    obecnom zriadení
  957 a    aj   v
  957 ktoré  súvisia s
  957 muža  a    ženy
  956 je   však  potrebné
  954 sa   mu   to
  953 chcel  by   som
  953 je   to   už
  953 v    rámci  tohto
  952 ktoré  nie   je
  951 sa   to   stalo
  951 s    s    s
  949 v    ďalšej časti
  949 v    rozpore so
  949 v    tejto  práci
  949 v    tejto  situácii
  946 ako   jedna  z
  944 a    tak   ďalej
  944 fakulta masmediálnej  komunikácie
  944 na   dve   časti
  944 národnej    rady  slovenskej
  944 z    veľkej časti
  943 v    tom   období
  943 z    druhej strany
  942 ale   aj   k
  942 môžete prečítať    v
  942 nie   je   vždy
  942 tajomník    úv   ksč
  940 do   úvahy  aj
  938 a    s    nimi
  938 a    to   všetko
  938 cestovného   ruchu  v
  938 je   aj   to
  938 ktoré  sa   stali
  937 okrem  toho  je
  935 a    už   vôbec
  935 v    hmotnej núdzi
  934 a    nie   sú
  933 sa   zdá   byť
  933 v    tomto  procese
  932 ako   by   sme
  929 a    v    niektorých
  929 tejto  súvislosti   je
  927 na   základe ich
  926 ktoré  sa   nachádzajú
  924 sú   zamerané    na
  922 ako   sú   napríklad
  922 mnohí  z    nich
  922 sme   sa   mohli
  919 sa   do   nej
  918 jedna  z    nich
  918 je   podľa  neho
  918 to   nielen v
  917 že   ak   by
  915 ak   sa   však
  915 nie   je   jasné
  914 v    menšej miere
  912 keďže  ide   o
  912 mužmi  a    ženami
  911 sa   k    nám
  910 tomto  období sa
  907 tak   nie   je
  906 v    západnej    európe
  905 ktoré  sa   dajú
  905 no   na   druhej
  904 že   boh   je
  903 dňa   na   deň
  901 ucm   v    trnave
  900 ba   čo   viac
  899 flm   tbl   flm
  899 je   spojená s
  899 sú   spojené s
  898 bol   v    roku
  898 zo   dňa   na
  897 je   to   s
  897 môže  dôjsť  k
  897 v    sledovanom   období
  896 a    to   predovšetkým
  896 že   išlo  o
  895 ako   aj   ich
  894 priestoru    a    času
  893 je   jedna  z
  893 tak   ako   to
  892 v    danej  oblasti
  892 v    značnej miere
  892 že   sme   sa
  891 o    čom   svedčí
  891 v    hlavnom meste
  889 ako   o    tom
  888 ale   aj   vo
  888 je   v    nich
  888 má   v    sebe
  888 platí  aj   pre
  888 v    európskej    únii
  887 v    roku  1994
  886 rád   by   som
  885 v    tejto  veci
  884 i    napriek tomu
  884 na   čo   sa
  884 na   oboch  stranách
  884 na   pravej strane
  884 v    prahe  a
  884 že   na   slovensku
  884 že   nie   sú
  883 sa   mi   to
  883 v    takýchto    prípadoch
  882 že   by   to
  881 je   to   pravda
  880 na   mnohých miestach
  879 čo   sa   stane
  879 je   to   vlastne
  879 že   je   v
  875 je   v    tejto
  874 mladšieho    školského    veku
  874 v    období od
  874 v    tridsiatych   rokoch
  874 životného    prostredia   a
  873 nie   je   až
  873 sa   používa na
  873 tejto  súvislosti   sa
  873 v    bratislave   sa
  872 ktorý  je   na
  871 a    to   nie
  871 sa   aj   o
  869 ešte  aj   v
  868 nič   iné   ako
  867 ako   sa   na
  867 by   mal   mať
  866 a    tak   sme
  866 však  nie   sú
  865 podľa  ktorého sa
  865 úzko  súvisí s
  864 porovnaní    s    ostatnými
  864 území  slovenskej   republiky
  863 do   konca  roka
  863 medzi  týmito dvoma
  862 sa   od   nich
  862 v    nijakom prípade
  861 miest  a    obcí
  859 a    zdá   sa
  859 v    sociálnej    práci
  858 aj   z    toho
  858 v    roku  1948
  857 u    nás   sa
  856 na   území  slovenskej
  856 nie   sú   to
  856 slovenské    pedagogické   nakladateľstvo
  855 sme   už   uviedli
  854 na   všetkých    úrovniach
  853 jeden  z    prvých
  853 poľnohospodárskej    univerzity   v
  852 ako   sa   zdá
  852 čo   sa   dá
  852 úv   ksč   a
  852 v    posledných   desaťročiach
  850 každá  z    nich
  849 sa   sústreďuje   na
  849 sme   sa   mali
  849 to   však  neznamená
  848 ale   aj   tak
  848 porovnaní    s    inými
  847 tvárou v    tvár
  847 v    roku  2017
  846 môže  byť   v
  845 čo   by   mohlo
  844 z    hľadiska    ich
  843 kde   sa   v
  842 jednou z    nich
  842 917   01   trnava
  841 ale   aj   pri
  841 a    z    nich
  841 ktoré  sa   môžu
  841 tvorby pre   deti
  841 v    rámci  programu
  839 ktoré  je   možné
  838 to   je   však
  838 už   vôbec  nie
  837 aby   ste   si
  837 prijal v    prahe
  837 v    českých krajinách
  837 v    európe a
  836 nie   je   jednoduché
  836 v    tomto  duchu
  835 by   sa   mohla
  835 v    domácom prostredí