Frekvencie trigramov slov v korpuse prim-10.0-public-all

1. Top 1000

 140288 na   druhej strane
 122073 v    súvislosti   s
 116809 v    tomto  roku
 112153 že   je   to
 107165 nie   je   to
 106250 to   nie   je
 101197 v    porovnaní    s
 87302 na   rozdiel od
 80747 v    tom   čase
 75207 v    tomto  prípade
 69099 a    tak   sa
 67854 v    banskej bystrici
 67544 by   som   sa
 66169 v    spolupráci   s
 65268 a    ja   som
 64025 čo   sa   týka
 61541 v    súlade s
 61008 v    prvom  rade
 58938 že   by   sa
 57197 sa   s    ním
 55614 bez   ohľadu na
 53882 že   ide   o
 51999 v    ktorom sa
 51039 pokiaľ ide   o
 49585 nie   je   možné
 49223 a    to   je
 49015 v    druhom polčase
 48781 na   druhý  deň
 47574 v    týchto dňoch
 47146 v    tejto  súvislosti
 46289 po   prvý  raz
 46047 v    minulom roku
 44196 ak   by   sa
 43414 v    prvom  polčase
 43320 na   jednej strane
 42970 aby   sme   sa
 42921 keď   som   sa
 42322 aj   napriek tomu
 41935 čo   sa   stalo
 41848 nie   je   v
 41613 a    potom  sa
 40936 by   sme   sa
 39937 a    keď   sa
 39721 by   mal   byť
 39623 na   prvý  pohľad
 39468 ale   aj   v
 39074 aby   som   sa
 39035 vo   vzťahu k
 38979 by   sa   mali
 38848 podľa  jeho  slov
 38495 informovala   o    tom
 38487 sa   na   to
 38125 na   budúci rok
 38070 v    tomto  smere
 37785 v    tejto  oblasti
 36990 by   sa   mal
 36746 sa   k    nemu
 36383 v    tej   chvíli
 36248 v    tejto  sezóne
 36049 je   to   tak
 35981 v    posledných   rokoch
 35782 by   som   si
 35721 sa   na   ňu
 35574 že   by   som
 35537 aj   keď   sa
 35520 spišská nová  ves
 35197 v    ktorej sa
 35076 v    poslednom    čase
 34756 by   mali  byť
 34558 by   mala  byť
 34274 v    roku  2008
 34255 už   nie   je
 34249 v    každom prípade
 34091 som   sa   na
 34007 sa   s    ňou
 33399 jeden  z    nich
 33237 sa   v    ňom
 32643 však  nie   je
 32223 že   nie   je
 31908 v    roku  2010
 31786 v    roku  2006
 31672 ja   som   sa
 31592 v    roku  2009
 31208 je   to   len
 30986 som   sa   s
 30963 v    new   yorku
 30823 že   sa   to
 30299 že   som   sa
 30187 sa   s    nimi
 29942 ako   je   to
 29932 a    to   aj
 29767 ako   sa   to
 29494 až   do   konca
 29325 v    konečnom    dôsledku
 29167 sa   mi   to
 29014 v    roku  2007
 28986 a    tak   som
 28803 je   to   v
 28687 do   konca  roka
 28313 sa   o    tom
 28155 by   sa   mala
 28153 čo   je   to
 28000 sa   na   mňa
 27998 v    roku  2004
 27995 sa   k    nej
 27873 po   zmene  strán
 27797 v    tomto  období
 27759 v    ktorých sa
 27329 v    rozhovore    pre
 26901 by   sme   mali
 26842 v    roku  2005
 26828 aj   v    tomto
 26781 v    tejto  chvíli
 26689 na   čele  s
 26544 z    nich  je
 26542 ale   aj   na
 26524 je   to   pre
 26291 sa   v    nej
 26136 pred  dvoma  rokmi
 26125 v    roku  2002
 26121 nie   je   len
 26077 a    nie   je
 26017 už   v    roku
 25901 na   slovensku    sa
 25457 vzhľadom    na   to
 25424 a    to   v
 25384 sa   v    roku
 25372 čo   sa   deje
 25345 v    druhej polovici
 25316 je   to   však
 25279 z    nich  sa
 25096 by   malo  byť
 25090 je   pre   mňa
 25032 je   to   aj
 25028 na   slovensku    a
 25005 v    roku  2011
 24927 nie   je   ani
 24895 by   ste   sa
 24653 čo   je   v
 24608 na   slovensku    je
 24551 sa   o    to
 24484 a    je   to
 24472 žiar  nad   hronom
 24424 by   som   to
 24347 že   sa   v
 24329 v    roku  2012
 24291 v    ten   deň
 24251 v    roku  2003
 24249 sa   s    tým
 24241 v    súčasnosti   je
 24046 vyplýva to   z
 23772 ale   je   to
 23705 v    tom   istom
 23678 je   v    súčasnosti
 23641 v    budúcom roku
 23567 ešte  nie   je
 23507 na   celom  svete
 23448 že   to   bude
 23316 spišskej    novej  vsi
 23265 by   sa   malo
 23250 je   to   veľmi
 23245 že   by   sme
 23223 v    súlade so
 23204 ohľadu na   to
 23186 je   v    tom
 23029 ja   by   som
 23028 druhej svetovej    vojny
 22998 keď   sme   sa
 22921 sa   k    nim
 22917 o    tom   agentúra
 22833 a    v    roku
 22769 v    spojených    štátoch
 22755 už   niekoľko    rokov
 22542 ktoré  sa   v
 22400 sociálnych   vecí  a
 22392 je   jedným z
 22390 rád   by   som
 22389 v    roku  2000
 22342 keď   sa   v
 22175 že   sa   na
 21962 v    roku  2001
 21867 v    súčasnosti   sa
 21860 ak   by   sme
 21825 v    súvislosti   so
 21807 sa   uskutoční    v
 21707 na   ktorom sa
 21704 v    závislosti   od
 21700 v    rozpore s
 21694 v    znení  neskorších
 21410 vecí  a    rodiny
 21363 sa   v    tomto
 21330 v    liptovskom   mikuláši
 21242 v    žiadnom prípade
 21223 informoval   o    tom
 20969 v    prvom  kole
 20968 a    ako   sa
 20869 pri   pohľade na
 20846 v    roku  1998
 20833 ktorý  sa   v
 20775 pre   deti  a
 20697 že   by   to
 20689 chcel  by   som
 20684 znení  neskorších   predpisov
 20669 je   v    poriadku
 20655 že   sa   mu
 20631 som   si   to
 20587 v    českej republike
 20569 sme   sa   na
 20559 a    preto  sa
 20423 aj   v    prípade
 20405 že   to   nie
 20372 v    roku  2013
 20239 napriek tomu  sa
 20047 v    bratislave   a
 19959 cyrila a    metoda
 19824 so   sídlom v
 19752 po   celom  svete
 19691 že   ak   sa
 19666 tak   je   to
 19662 na   oboch  stranách
 19589 je   pre   nás
 19504 v    hlavnom meste
 19480 ale   aj   tak
 19465 má   za   sebou
 19307 by   sa   to
 19285 mali  by   sme
 19222 by   sme   mohli
 19030 v    roku  1999
 19018 aj   na   slovensku
 19001 som   sa   v
 18954 miest  a    obcí
 18925 nie   je   nič
 18852 sa   u    nás
 18738 by   to   bolo
 18573 to   pre   mňa
 18564 na   majstrovstvách sveta
 18509 čo   by   sa
 18483 a    to   sa
 18415 je   podľa  neho
 18408 sa   mu   to
 18382 ani   jeden  z
 18367 nie   je   na
 18318 ale   aj   o
 18305 s    láskou a
 18211 je   to   už
 18179 sa   na   ňom
 18170 čo   sa   v
 18129 by   sme   si
 18115 sa   k    tomu
 18082 sa   nám   podarilo
 18040 tak   som   sa
 17988 keď   sa   na
 17984 že   sa   mi
 17962 na   slovensku    v
 17951 sa   dostal do
 17935 na   druhom mieste
 17896 na   prvom  mieste
 17888 sa   na   nich
 17854 len   čo   sa
 17744 ako   by   sa
 17713 sa   na   slovensku
 17691 ja   som   si
 17651 sa   z    toho
 17631 že   sa   nám
 17600 aj   keď   je
 17589 a    my   sme
 17567 v    nových zámkoch
 17523 ale   nie   je
 17466 s    ktorými sa
 17403 z    celkového    počtu
 17337 z    celého sveta
 17313 aby   sme   si
 17246 aby   ste   sa
 17215 sa   nachádza    v
 17188 minister    zahraničných  vecí
 17131 v    roku  2014
 17121 zatiaľ nie   je
 17054 je   to   pravda
 17048 v    takom  prípade
 17008 medzi  nimi  aj
 17003 v    centre mesta
 16915 sme   sa   s
 16902 a    to   nielen
 16891 ktoré  sú   v
 16859 ako   to   bolo
 16836 v    niektorých   prípadoch
 16798 ešte  v    roku
 16772 sa   v    nich
 16757 bolo  by   to
 16611 v    najbližších   dňoch
 16519 a    čo   je
 16503 každý  z    nás
 16493 v    poslednom    období
 16468 a    tým   aj
 16402 o    viac  ako
 16386 národnej    rady  sr
 16365 väčšina z    nich
 16316 v    boji  o
 16310 sa   dostali do
 16302 ale   ja   som
 16293 aby   som   si
 16292 je   na   tom
 16247 sa   nám   to
 16225 že   sme   sa
 16167 v    prvej  polovici
 16167 v    roku  1997
 16099 o    to   viac
 16091 v    neposlednom   rade
 16062 trest  odňatia slobody
 16054 do   akej  miery
 16047 sa   z    neho
 16016 bol   by   som
 15989 na   ktorých sa
 15972 na   2    min
 15968 som   sa   do
 15946 za   každú  cenu
 15944 do   európskej    únie
 15942 ako   aj   v
 15906 pri   tejto  príležitosti
 15903 a    tak   si
 15878 o    dva   roky
 15845 z    celého slovenska
 15834 aby   sa   v
 15814 aj   u    nás
 15791 z    tohto  dôvodu
 15761 sa   môže  stať
 15742 a    spolu  s
 15728 a    tak   sme
 15709 by   sa   v
 15648 zo   štátneho    rozpočtu
 15534 ktoré  nie   sú
 15530 čo   nás   navždy
 15501 sa   to   stalo
 15473 v    spolupráci   so
 15447 deti  a    mládež
 15425 a    že   sa
 15332 že   to   je
 15317 v    tom   prípade
 15273 že   v    prípade
 15186 ale   to   je
 15169 v    roku  1996
 15161 láskou a    úctou
 15127 až   do   roku
 15092 a    ak   sa
 15089 nie   je   jasné
 15072 pred  štyrmi rokmi
 15040 ak   by   som
 15003 a    v    prípade
 14999 v    jednom z
 14988 či   je   to
 14983 ktorý  je   v
 14980 je   jednou z
 14953 že   v    tomto
 14924 v    európskej    únii
 14863 vo   veľkej británii
 14847 na   tlačovej    konferencii
 14832 je   to   možné
 14772 môže  byť   aj
 14761 prvý  raz   v
 14735 som   si   na
 14709 že   sa   s
 14700 keď   som   si
 14653 na   budúci týždeň
 14641 na   tomto  mieste
 14636 na   internetovej  stránke
 14630 v    prípade potreby
 14619 ale   aj   pre
 14586 0    0    0
 14542 že   by   si
 14526 aj   tento  rok
 14505 ktoré  by   sa
 14503 v    roku  1994
 14501 mali  by   ste
 14495 by   sa   dalo
 14488 sme   sa   v
 14453 v    rámci  projektu
 14422 ktorý  by   mal
 14418 sa   v    tom
 14320 nič   nie   je
 14292 na   trhu  práce
 14287 a    okrem  toho
 14275 v    noci  na
 14269 s    ohľadom na
 14233 v    slovenskej   republike
 14229 ak   je   to
 14199 ak   ide   o
 14199 by   ste   si
 14182 v    roku  1995
 14167 v    druhom kole
 14146 že   ak   by
 14144 aj   ja   som
 14141 na   ktorej sa
 14141 na   poslednú    chvíľu
 14102 strednej    a    východnej
 14051 kysucké nové  mesto
 14048 aj   o    tom
 13996 a    keď   som
 13976 je   v    tomto
 13974 s    najväčšou    pravdepodobnosťou
 13972 už   viac  ako
 13947 sme   sa   rozhodli
 13946 pre   agentúru    sita
 13938 s    ktorým sa
 13917 a    možno  aj
 13904 sa   v    tejto
 13896 v    strednej    európe
 13877 na   vysokej škole
 13865 spýtal som   sa
 13818 a    už   sa
 13816 to   bolo  v
 13753 odvolaním    sa   na
 13750 s    odvolaním    sa
 13749 by   mohol  byť
 13690 podobne ako   v
 13686 podľa  môjho  názoru
 13686 zdá   sa   mi
 13684 a    to   najmä
 13664 že   sa   jej
 13652 premiér robert fico
 13638 sa   v    súčasnosti
 13633 v    roku  1993
 13624 nie   je   pre
 13611 v    roku  1992
 13576 nie   je   pravda
 13570 sa   so   mnou
 13552 si   na   to
 13506 v    čase  od
 13500 by   som   chcel
 13481 do   istej  miery
 13472 a    čo   sa
 13456 sa   do   nej
 13433 sa   k    nám
 13396 ide   o    to
 13374 času  na   čas
 13373 z    času  na
 13363 v    porovnaní    so
 13357 tento  rok   sa
 13303 by   ste   mali
 13296 sa   ku   mne
 13290 v    roku  2015
 13274 nás   navždy opustil
 13264 sa   aj   na
 13218 ako   aj   na
 13188 že   keď   sa
 13181 by   sme   chceli
 13165 by   som   mal
 13161 sa   mu   podarilo
 13159 pre   mňa   je
 13146 a    teda  aj
 13132 z    11   m
 13112 je   viac  ako
 13065 okrem  toho  sa
 13061 sa   podľa  neho
 13042 na   tento  rok
 13042 som   sa   k
 13038 sa   bude  konať
 12996 až   v    roku
 12992 aj   na   to
 12976 keď   sa   to
 12950 v    boji  proti
 12913 v    spišskej    novej
 12887 ako   sme   sa
 12873 aby   sa   na
 12856 v    posledných   dňoch
 12781 na   vlastné oči
 12704 o    rok   neskôr
 12688 v    druhej časti
 12667 na   ktoré  sa
 12653 ktorá  sa   v
 12596 pred  niekoľkými   rokmi
 12557 že   to   bol
 12550 a    teraz  sa
 12549 sa   na   nej
 12546 všetko v    poriadku
 12545 že   je   v
 12511 by   sa   mohli
 12505 sa   im   to
 12503 v    roku  1990
 12483 ako   jeden  z
 12480 to   aj   v
 12432 to   môže  byť
 12414 tour  de   france
 12392 sa   na   tom
 12388 a    to   na
 12347 sa   v    sobotu
 12346 po   celý  čas
 12333 sme   sa   dozvedeli
 12326 všetko pre   to
 12320 že   som   si
 12297 spočíva v    tom
 12293 by   som   bol
 12286 v    jednej z
 12276 pre   ľudské práva
 12273 čo   je   pre
 12273 ktorá  je   v
 12262 a    stal  sa
 12242 každý  z    nich
 12240 v    minulej sezóne
 12228 z    ktorých sa
 12225 a    v    tom
 12225 sa   na   neho
 12197 v    roku  1991
 12196 hrubého domáceho    produktu
 12194 by   sa   na
 12186 z    banskej bystrice
 12167 sa   z    nej
 12156 som   o    tom
 12135 čo   si   o
 12134 sa   už   v
 12122 a    k    tomu
 12120 dňa   na   deň
 12115 je   na   slovensku
 12105 z    toho  dôvodu
 12088 jedným z    nich
 12074 v    priebehu    roka
 12059 zo   dňa   na
 11991 som   si   istý
 11985 v    ten   istý
 11979 v    behu  na
 11967 v    tejto  veci
 11964 v    roku  2016
 11962 sa   im   podarilo
 11948 v    tomto  zmysle
 11925 čo   by   ste
 11923 a    na   druhej
 11907 ktoré  by   mali
 11897 že   sa   im
 11896 a    aj   keď
 11895 aj   v    iných
 11888 čo   nie   je
 11881 v    domácom prostredí
 11872 že   si   to
 11862 a    až   potom
 11832 v    tento  deň
 11819 aj   keď   to
 11809 ktorý  by   sa
 11804 ako   sa   na
 11801 by   sa   mohol
 11781 že   na   slovensku
 11772 2    0    0
 11768 do   konca  tohto
 11746 pred  desiatimi    rokmi
 11743 že   to   bolo
 11741 v    krátkom čase
 11728 svedčí o    tom
 11723 by   sa   tak
 11723 je   na   programe
 11722 sa   však  v
 11718 je   to   o
 11688 my   sme   sa
 11678 čo   je   o
 11678 v    roku  1989
 11677 už   je   to
 11671 nie   sú   v
 11628 čo   by   som
 11611 a    v    tomto
 11611 vo   vysokých    tatrách
 11599 vôbec  nie   je
 11576 okrem  iného  aj
 11543 na   túto  tému
 11536 v    sobotu v
 11524 som   na   to
 11501 som   sa   ho
 11481 aby   sme   mohli
 11472 to   je   všetko
 11448 v    považskej    bystrici
 11427 vo   väčšine prípadov
 11419 dá   sa   povedať
 11410 z    pridanej    hodnoty
 11405 ktoré  by   mohli
 11404 sa   z    nich
 11403 tak   som   si
 11402 ako   som   sa
 11401 tk   kbs   informoval
 11394 mohli  by   sme
 11378 keď   som   bol
 11371 z    priameho    kopu
 11356 už   od   roku
 11344 stalo  sa   tak
 11329 myslel som   si
 11326 nie   je   až
 11320 v    mnohých prípadoch
 11314 som   sa   o
 11311 ako   sa   v
 11302 späť  na   obsah
 11301 na   začiatok    informácie
 11280 v    tomto  čase
 11278 v    opačnom prípade
 11269 sa   vrátil do
 11240 v    zmysle zákona
 11237 sa   aj   v
 11200 tak   ako   v
 11195 ale   aj   z
 11191 a    v    súčasnosti
 11184 v    dnešnej dobe
 11157 a    o    zmene
 11138 1    0    0
 11132 zdalo  sa   mi
 11094 pred  piatimi rokmi
 11073 ako   v    roku
 11070 sme   si   pripomenuli
 11067 sa   narodil v
 11065 by   mohla  byť
 11052 ide   len   o
 11047 o    postup na
 11042 som   sa   a
 11036 o    čo   ide
 11021 od   začiatku    roka
 11020 po   roku  1989
 10985 že   sú   to
 10974 na   druhú  stranu
 10968 keď   sa   mu
 10966 aj   v    tom
 10946 o    dve   minúty
 10927 sa   to   v
 10924 čo   i    len
 10922 a    tak   ďalej
 10920 čo   je   na
 10920 som   sa   rozhodol
 10885 spolu  s    ďalšími
 10883 v    blízkej budúcnosti
 10861 1    0    1
 10855 je   pre   nich
 10837 by   sa   mohlo
 10828 je   to   naozaj
 10819 hneď  na   začiatku
 10782 ktorý  bol   v
 10776 uvádza sa   v
 10765 je   to   na
 10763 je   to   s
 10758 ako   v    prípade
 10718 ak   by   ste
 10718 v    prvom  zápase
 10710 viac  ako   v
 10709 to   pre   nás
 10704 aj   keď   v
 10694 a    východnej    európy
 10693 na   východnom    slovensku
 10687 ten   istý  deň
 10671 súlade so   zákonom
 10670 ministerstva  zahraničných  vecí
 10652 policajného   zboru  v
 10652 sa   v    rámci
 10648 u    nás   v
 10647 ktorá  by   mala
 10647 to   aj   napriek
 10623 čo   sa   dá
 10618 ale   na   druhej
 10618 v    dolnom kubíne
 10607 sa   do   toho
 10592 som   si   myslel
 10591 spolu  s    ním
 10579 o    postup do
 10542 že   aj   v
 10540 ale   keď   sa
 10533 v    prvom  polroku
 10528 by   si   sa
 10528 pred  pár   dňami
 10524 na   vlastnej    koži
 10499 už   v    minulosti
 10495 čo   sa   stane
 10482 vo   veku  od
 10460 z    ktorého sa
 10451 o    zmene  a
 10448 a    z    toho
 10429 minút  pred  koncom
 10427 na   svoju  stranu
 10411 že   sa   o
 10399 zmene  a    doplnení
 10393 v    reakcii na
 10392 pred  tromi  rokmi
 10388 aj   v    zahraničí
 10376 čo   sa   mu
 10370 podľa  jej   slov
 10369 informovali   o    tom
 10350 v    ten   večer
 10340 z    našej  strany
 10329 na   tento  účel
 10323 vranov nad   topľou
 10319 pod   vplyvom alkoholu
 10300 na   životné prostredie
 10299 že   išlo  o
 10280 new   york  times
 10270 a    s    tým
 10268 na   treťom mieste
 10259 podľa  našich informácií
 10259 v    tej   istej
 10258 a    on   sa
 10236 podľa  vlastných    slov
 10225 dva   a    pol
 10217 mestského    úradu  v
 10195 a    už   v
 10191 na   čo   sa
 10176 za   minulý rok
 10172 ako   by   som
 10144 na   webovej stránke
 10137 sa   o    ňu
 10103 u    nás   sa
 10089 keď   sa   už
 10057 na   blízkom východe
 10030 v    druhom dejstve
 10018 už   dlhší  čas
 10007 môže  to   byť
 10003 píše  sa   v
  9990 v    druhej tretine
  9987 v    hmotnej núdzi
  9974 by   mohli  byť
  9967 by   si   mali
  9965 v    tejto  krajine
  9961 aby   sme   boli
  9945 ktorý  sa   stal
  9945 na   svojom konte
  9939 a    na   základe
  9926 na   jednom mieste
  9924 si   o    tom
  9919 v    nadstavenom   čase
  9918 druhej svetovej    vojne
  9916 že   v    roku
  9912 je   u    nás
  9908 so   zameraním    na
  9904 som   si   ho
  9897 by   sa   však
  9889 po   dvoch  rokoch
  9882 sa   ujali  vedenia
  9878 a    už   vôbec
  9876 som   si   ju
  9875 v    uplynulých   dňoch
  9864 pred  niekoľkými   dňami
  9863 by   som   rád
  9849 a    v    nedeľu
  9848 vo   svoj  prospech
  9847 v    poslednej    chvíli
  9840 2    1    0
  9823 by   som   ho
  9809 s    ktorou sa
  9805 v    lige  majstrov
  9800 pred  pár   rokmi
  9800 v    našom  meste
  9793 a    v    neposlednom
  9788 sa   na   nás
  9779 sa   spolu  s
  9775 aj   keď   som
  9773 v    rozpore so
  9749 a    pol   roka
  9746 sme   sa   o
  9742 na   základe toho
  9730 rokoch minulého    storočia
  9708 a    preto  je
  9702 sa   to   aj
  9701 aj   preto  sa
  9701 v    tom   zmysle
  9700 v    našich srdciach
  9693 v    tomto  ročníku
  9693 za   ten   čas
  9689 sa   stretol s
  9686 už   v    prvom
  9685 chcela by   som
  9683 ako   je   možné
  9682 že   by   ste
  9666 v    prvej  tretine
  9662 konferencie   biskupov    slovenska
  9656 v    ktorom je
  9645 na   dva   roky
  9641 sa   na   ne
  9631 aj   v    roku
  9631 a    myslím si
  9627 v    priebehu    niekoľkých
  9624 majstrovstvách sveta  v
  9623 tak   sme   sa
  9622 v    bratislave   sa
  9614 slovenskej   akadémie    vied
  9600 zo   všetkých    strán
  9593 novely zákona o
  9591 rozhodol    som   sa
  9573 aj   to   je
  9560 sa   o    ňom
  9553 by   si   mal
  9553 sa   o    nich
  9536 jedna  z    nich
  9532 a    aby   sa
  9526 ako   na   to
  9526 na   slovenskom   trhu
  9514 o    tom   dnes
  9500 za   posledné    roky
  9497 týka  sa   to
  9488 z    ničoho nič
  9484 mohli  by   ste
  9483 pred  dvoma  týždňami
  9475 podľa  neho  je
  9473 z    roka  na
  9470 z    trestného    činu
  9464 roka  na   rok
  9458 by   sa   podľa
  9457 na   území  slovenska
  9452 je   k    dispozícii
  9435 doplnení    niektorých   zákonov
  9431 a    to   už
  9406 a    potom  si
  9402 v    takomto prípade
  9401 sa   však  na
  9396 na   viac  ako
  9389 o    niekoľko    dní
  9381 dalo  by   sa
  9375 čo   to   znamená
  9357 po   návrate z
  9356 a    napriek tomu
  9355 ale   aj   s
  9350 v    oboch  prípadoch
  9330 a    dokonca aj
  9328 to   je   pravda
  9321 o    dani  z
  9317 ako   si   to
  9317 a    regionálneho  rozvoja
  9316 či   už   v
  9306 rozhodli    sme   sa
  9300 z    nových zámkov
  9298 rokov  minulého    storočia
  9297 to   je   v
  9288 hovorí o    tom
  9273 by   to   byť
  9269 a    doplnení    niektorých
  9258 v    tomto  zápase
  9256 by   si   to
  9250 je   v    ňom
  9236 čo   na   to
  9234 po   celom  slovensku
  9232 sa   hovorí o
  9217 niektoré    z    nich
  9213 by   sa   mohla
  9208 žilinského   samosprávneho  kraja
  9207 a    na   to
  9205 by   mohlo  byť
  9205 to   by   bolo
  9199 a    potom  som
  9191 už   nie   sú
  9189 aj   v    ďalších
  9189 že   sa   už
  9182 na   opačnej strane
  9178 v    súboji s
  9167 o    ktorých sa
  9164 v    tejto  časti
  9162 že   sa   bude
  9160 o    tom   informoval
  9159 na   strane druhej
  9150 som   bol   v
  9149 by   to   malo
  9142 vo   svojom živote
  9130 je   aj   v
  9127 o    päť   minút
  9117 i    v    zahraničí
  9111 možno  je   to
  9107 sa   jej   to
  9102 toto  nie   je
  9098 že   by   bolo
  9093 podľa  zákona o
  9084 a    ty   si
  9075 sa   s    vami
  9071 kde   by   sa
  9054 ktoré  sa   na
  9054 že   na   to
  9035 sme   sa   dostali
  9015 nie   je   iba
  9011 porovnaní    s    rokom
  9009 a    zdalo  sa
  9006 v    rámci  programu
  9002 dani  z    príjmov
  9000 až   do   výšky
  8998 sa   tento  rok
  8983 zatiaľ čo   v
  8982 a    na   slovensku
  8978 o    tom   v
  8976 či   ide   o
  8961 ani   čo   by
  8957 dostať sa   do
  8920 som   s    ním
  8906 žiari  nad   hronom
  8898 1    1    0
  8897 na   zem   a
  8896 skôr  či   neskôr
  8895 sa   v    posledných
  8887 v    play  off
  8880 je   v    súlade
  8873 som   sa   jej
  8869 z    druhej strany
  8867 stalo  sa   to
  8858 a    s    ním
  8848 na   ms   v
  8845 s    dôrazom na
  8843 je   pre   vás
  8842 pomyslel    som   si
  8840 nie   je   také
  8818 je   aj   to
  8818 v    los   angeles
  8813 som   sa   dostal
  8807 je   veľmi  dôležité
  8800 to   by   som
  8798 je   jeden  z
  8798 sa   mi   podarilo
  8797 o    pár   dní
  8782 som   sa   dozvedel
  8771 ako   sme   už
  8770 bolo  to   v
  8769 vo   veľkej miere
  8756 sa   to   dá
  8744 čo   by   si
  8737 som   sa   vrátil
  8730 je   to   ako
  8729 na   to   sa
  8722 že   aj   keď
  8716 chceli by   sme
  8713 aj   keď   nie
  8712 sme   sa   dohodli
  8709 aby   ste   si
  8704 v    kombinácii   s
  8704 v    roku  2017
  8702 druhej strane sa
  8700 sa   v    priebehu
  8698 ktorý  sa   na
  8697 aby   si   sa
  8690 ja   som   to
  8688 ako   sa   mu
  8688 sa   od   neho
  8687 aby   sa   to
  8687 v    našom  regióne
  8673 ktorý  nie   je
  8663 aj   keď   si
  8640 na   ktorú  sa
  8640 to   je   to
  8638 sme   sa   mali
  8624 som   veľmi  rád
  8611 ktorí  sa   v
  8603 a    ja   sa
  8583 rovnako ako   v
  8583 už   vôbec  nie
  8576 na   svetovom    šampionáte
  8572 to   je   už
  8571 nie   je   jednoduché
  8570 mnohí  z    nich
  8562 sú   na   tom
  8559 ako   by   ste
  8555 v    roku  1968
  8553 v    zápase s
  8551 u    nás   je
  8547 veď   je   to
  8530 ako   som   už
  8512 keď   sa   jej
  8502 ako   ste   sa
  8498 nie   je   celkom
  8489 po   rohovom kope
  8482 aj   v    tejto
  8481 povedal pre   hn
  8463 aj   tak   sa
  8463 mesto  nad   váhom
  8461 tom   agentúra    reuters
  8457 ministerstvo  zahraničných  vecí
  8441 bol   jedným z
  8439 ako   sa   má
  8439 za   viac  ako
  8435 z    oboch  strán
  8434 nič   z    toho
  8434 v    ďalšom priebehu
  8429 nových pracovných   miest
  8426 nové  mesto  nad
  8424 sa   mi   zdá
  8418 že   to   bola
  8411 do   ktorej sa
  8403 o    dva   týždne
  8392 na   majstrovstvá  sveta
  8386 novela zákona o
  8385 druhom polčase sa
  8384 v    trestnom    konaní
  8377 ak   sa   to
  8377 sa   nad   tým
  8374 keď   sa   po
  8374 no   napriek tomu
  8369 sa   považuje    za
  8350 hasičského   a    záchranného
  8349 vo   verejnom    záujme
  8341 čo   sa   mi
  8340 sa   s    nami
  8340 v    rimavskej    sobote
  8339 ak   by   to
  8333 jeden  a    pol
  8332 v    žiari  nad
  8319 sa   v    nedeľu
  8295 ktorá  sa   stala
  8286 že   sa   k
  8285 za   ruku  a
  8284 a    to   všetko
  8267 do   značnej miery
  8255 tu   nie   je
  8254 európskej    únie  a
  8253 prečo  by   som
  8242 nie   je   problém
  8239 ako   v    minulosti
  8234 je   to   iba
  8233 a    v    rámci
  8232 keby  som   sa
  8232 keď   sa   mi
  8230 a    záchranného   zboru