Frekvencie tetragramov slov v korpuse judikat-1.0

1. Top 1000

  1568 najvyšší    súd   slovenskej   republiky
  1123 najvyššieho   súdu  slovenskej   republiky
  725 v    znení  neskorších   predpisov
  660 súdu  slovenskej   republiky    z
  441 rozsudok    najvyššieho   súdu  slovenskej
  430 a    dospel k    záveru
  378 rozsudok    súdu  prvého stupňa
  316 sťažnosti    pre   porušenie    zákona
  276 v    znení  zákona č
  266 uznesenie    najvyššieho   súdu  slovenskej
  236 vrátil na   ďalšie konanie
  201 vec   mu   vrátil na
  197 a    vec   mu   vrátil
  193 mu   vrátil na   ďalšie
  188 sťažnosť    pre   porušenie    zákona
  168 súd   slovenskej   republiky    ako
  162 najvyššieho   súdu  sr   z
  158 súdu  na   ďalšie konanie
  157 o    konkurze    a    vyrovnaní
  151 slovenskej   republiky    ako   súd
  151 odňatia slobody vo   výmere
  151 krajský súd   v    b
  149 v    súlade so   zákonom
  146 zrušil a    vec   mu
  142 trest  odňatia slobody vo
  140 ktoré  mu   predchádzalo  a
  139 zrušil a    vec   vrátil
  138 možnosť konať  pred  súdom
  133 súd   v    banskej bystrici
  130 na   území  slovenskej   republiky
  124 krajského    súdu  v    b
  122 1    občianskeho   súdneho poriadku
  122 dane  z    pridanej    hodnoty
  120 v    potrebnom    rozsahu znovu
  116 v    súlade s    ustanovením
  112 krajský súd   v    banskej
  109 súdu  slovenskej   republiky    zo
  108 znovu  prejednal    a    rozhodol
  107 zrušiť a    vec   vrátiť
  107 uznesenie    súdu  prvého stupňa
  107 na   tom   skutkovom    základe
  105 rozsudok    najvyššieho   súdu  sr
  105 generálny    prokurátor   slovenskej   republiky
  104 vec   v    potrebnom    rozsahu
  104 súd   slovenskej   republiky    prejednal
  102 rozhodnutie   súdu  prvého stupňa
  101 súdu  prvého stupňa a
  101 súd   dospel k    záveru
  101 krajský súd   v    bratislave
  100 je   v    rozpore s
   99 rozsahu znovu  prejednal    a
   99 potrebnom    rozsahu znovu  prejednal
   98 súdu  prvého stupňa na
   96 bol   porušený    zákon  v
   95 rozsudku    súdu  prvého stupňa
   95 aby   vec   v    potrebnom
   94 kolégia najvyššieho   súdu  slovenskej
   93 v    znení  platnom do
   91 v    rozpore so   zákonom
   91 o    sociálnom    zabezpečení   v
   90 sociálnom    zabezpečení   v    znení
   90 na   nesprávnom   právnom posúdení
   89 výkonu trestu odňatia slobody
   89 nesprávnom   právnom posúdení    veci
   88 stupňa na   ďalšie konanie
   87 prvého stupňa na   ďalšie
   86 bez   ohľadu na   to
   85 slovenskej   republiky    z    30
   85 napadnutý    rozsudok    odvolacieho   súdu
   84 že   súd   prvého stupňa
   84 proti  rozsudku    odvolacieho   súdu
   84 mestský súd   v    bratislave
   83 z    dôvodov uvedených    v
   83 na   náhradu trov  konania
   83 krajského    súdu  v    bratislave
   82 ublíženia    na   zdraví podľa
   81 súdu  v    bratislave   z
   79 zákona o    konkurze    a
   79 súdu  zrušil a    vec
   79 súd   slovenskej   republiky    na
   79 rozsudok    krajského    súdu  v
   79 na   ďalšie konanie a
   78 aby   najvyšší    súd   slovenskej
   77 za   následok    nesprávne    rozhodnutie
   77 súd   slovenskej   republiky    v
   77 ktorú  podal  generálny    prokurátor
   76 základe sťažnosti    pre   porušenie
   76 súdu  v    banskej bystrici
   76 na   základe sťažnosti    pre
   73 súd   slovenskej   republiky    podľa
   73 slovenskej   republiky    z    27
   72 spočíva na   nesprávnom   právnom
   72 mestského    súdu  v    bratislave
   71 rozsudkom    krajského    súdu  v
   71 o    náhrade trov  konania
   71 dní   od   právoplatnosti rozsudku
   70 zabezpečení   v    znení  neskorších
   70 republiky    ako   súd   odvolací
   70 mu   predchádzalo  a    zistil
   68 tomuto rozsudku    odvolacieho   súdu
   68 proti  tomuto rozsudku    odvolacieho
   68 nesprávne    rozhodnutie   vo   veci
   68 návrhu na   začatie konania
   68 krajský súd   v    k
   67 súdu  prvého stupňa v
   67 rozsudku    odvolacieho   súdu  podal
   66 v    občianskom   súdnom konaní
   66 ako   súd   vecne  príslušný
   65 následok    nesprávne    rozhodnutie   vo
   64 predchádzalo  a    dospel k
   64 odňatá možnosť konať  pred
   63 súdu  prvého stupňa zmenil
   63 orgány činné  v    trestnom
   63 krajský súd   v    košiciach
   63 činné  v    trestnom    konaní
   62 2    občianskeho   súdneho poriadku
   62 slovenskej   republiky    prejednal    vec
   62 návrh  na   začatie konania
   61 uznesenie    najvyššieho   súdu  sr
   61 uznesenie    krajského    súdu  v
   61 uznaný za   vinného z
   61 slovenskej   republiky    z    28
   61 republiky    ako   súd   dovolací
   61 proti  tomuto uzneseniu    podal
   61 pre   porušenie    zákona v
   60 vrátil súdu  prvého stupňa
   60 právo  na   náhradu trov
   60 oporu  vo   vykonanom    dokazovaní
   59 že   v    danom  prípade
   59 spoločnosti   s    ručením obmedzeným
   58 vrátiť na   ďalšie konanie
   58 správnosť    výroku napadnutého   uznesenia
   58 republiky    prejednal    vec   podľa
   58 podľa  názoru odvolacieho   súdu
   58 návrh  na   vyhlásenie   konkurzu
   58 napadnutý    rozsudok    súdu  prvého
   58 mu   predchádzalo  a    dospel
   57 vinného z    trestného    činu
   57 porušený    zákon  v    ustanoveniach
   57 o    sťažnosti    pre   porušenie
   57 o    prevode obchodného   podielu
   56 za   vinného z    trestného
   56 v    rozpore s    ustanovením
   56 slovenskej   republiky    z    29
   56 najvyššiemu   súdu  slovenskej   republiky
   56 na   čiastočný    invalidný    dôchodok
   56 krajského    súdu  v    banskej
   56 generálneho   prokurátora   slovenskej   republiky
   55 vec   vrátil súdu  prvého
   55 uložený trest  odňatia slobody
   55 s    účinnosťou   od   1
   55 ako   súd   prvého stupňa
   54 skutkovej    podstaty    trestného    činu
   54 proti  rozsudku    krajského    súdu
   54 konkurze    a    vyrovnaní    v
   53 súd   slovenskej   republiky    preto
   53 s    poukazom    na   ustanovenie
   53 spôsobilosť   byť   účastníkom   konania
   53 rozsudok    odvolacieho   súdu  zrušil
   53 právnej stránke zásadného    významu
   53 po   právnej stránke zásadného
   53 odvolacieho   súdu  zrušil a
   52 vyšší  vojenský    súd   v
   51 vo   výroku o    treste
   51 v    časti  týkajúcej    sa
   50 o    súdoch a    sudcoch
   49 prvého stupňa zmenil tak
   49 náhradu trov  odvolacieho   konania
   49 ministerstva  spravodlivosti slovenskej   republiky
   49 a    vyrovnaní    v    znení
   48 zanedbania   povinnej    výživy podľa
   48 zákona o    súdnych poplatkoch
   48 v    odôvodnení   rozsudku    uviedol
   48 uznesením    krajského    súdu  v
   48 rozsudok    okresného    súdu  v
   47 vyrovnaní    v    znení  neskorších
   47 úhrnný trest  odňatia slobody
   47 súdu  prvého stupňa potvrdil
   47 slovenskej   republiky    z    26
   47 slovenskej   republiky    na   základe
   47 proti  uzneseniu    krajského    súdu
   47 odvolacieho   súdu  podal  dovolanie
   47 napadnutý    rozsudok    krajského    súdu
   47 náhradu trov  konania nepriznal
   46 že   zákon  bol   porušený
   46 vojenský    súd   v    trenčíne
   46 trest  odňatia slobody v
   46 trestného    zákona v    znení
   46 na   okresnom    súde  v
   45 zákona na   tom   skutkovom
   45 vzhľadom    na   uvedené skutočnosti
   45 trestného    činu  ublíženia    na
   45 podklade    sťažnosti    pre   porušenie
   45 na   podklade    sťažnosti    pre
   45 konanie a    nové  rozhodnutie
   45 ďalšie konanie a    nové
   45 činu  ublíženia    na   zdraví
   45 bez   nariadenia   pojednávania  podľa
   44 rozsudok    odvolacieho   súdu  v
   44 dani  z    pridanej    hodnoty
   44 a    vec   vrátil súdu
   43 žalovanému   na   ďalšie konanie
   43 z    dôvodu uvedeného    v
   43 v    zákonom stanovenej   lehote
   43 v    spojení s    ustanovením
   43 proti  každému rozhodnutiu   odvolacieho
   43 odvolaciemu   súdu  na   ďalšie
   43 na   vykonanie    konania v
   43 napadnuté    uznesenie    zrušil a
   43 krajskému    súdu  na   ďalšie
   43 každému rozhodnutiu   odvolacieho   súdu
   42 zmenil rozsudok    súdu  prvého
   42 v    lehote uvedenej    v
   42 súdu  slovenskej   republiky    na
   42 správnosť    všetkých    výrokov napadnutého
   42 so   zreteľom    na   to
   42 nepriznal    náhradu trov  konania
   42 na   krajskom    súde  v
   42 časti  občianskeho   súdneho poriadku
   42 bez   nariadenia   dovolacieho   pojednávania
   41 že   dovolanie    je   prípustné
   41 v    konaní pred  súdom
   41 v    banskej bystrici    z
   41 trestný čin   ublíženia    na
   41 súd   slovenskej   republiky    preskúmal
   41 rozhodnutie   po   právnej stránke
   41 rokovacieho   poriadku    najvyššieho   súdu
   41 pokiaľ to   zákon  pripúšťa
   41 je   v    rozpore so
   41 čin   ublíženia    na   zdraví
   40 z    pridanej    hodnoty v
   40 za   obdobie od   1
   40 v    sťažnosti    pre   porušenie
   40 trestného    činu  vraždy podľa
   40 slovenskej   republiky    zo   16
   40 rozsudkom    okresného    súdu  v
   40 proti  rozhodnutiu   odvolacieho   súdu
   40 pred  súdom  prvého stupňa
   40 poriadku    najvyššieho   súdu  slovenskej
   40 podal  generálny    prokurátor   sr
   40 o    zastavení    trestného    stíhania
   40 na   trest  odňatia slobody
   40 majetku v    socialistickom vlastníctve
   40 krajského    súdu  v    košiciach
   40 kolégium    najvyššieho   súdu  slovenskej
   39 zákona v    neprospech   obvineného
   39 vec   mu   vrátiť na
   39 proti  tomuto rozsudku    podal
   39 podmienky    podstatného   poklesu zárobku
   39 nesprávne    právne posúdenie    veci
   39 ju   v    potrebnom    rozsahu
   39 dôvodov najvyšší    súd   slovenskej
   39 a    vec   mu   vrátiť
   39 aby   ju   v    potrebnom
   38 výroku o    trovách konania
   38 súdu  prvého stupňa vo
   38 súd   slovenskej   republiky    rozhodol
   38 rozsudku    krajského    súdu  v
   38 preskúmal    rozsudok    odvolacieho   súdu
   38 odvolací    súd   dospel k
   38 odňatia slobody v    trvaní
   38 o    dani  z    pridanej
   38 občianskeho   zákonníka    v    znení
   38 nie   je   možné  vyhovieť
   38 napadnutý    rozsudok    spolu  s
   38 mu   vrátiť na   ďalšie
   37 z    obsahu spisu  vyplýva
   37 znení  platnom do   1
   37 súdoch a    sudcoch v
   37 slovenskej   republiky    z    31
   37 preto  najvyšší    súd   slovenskej
   37 o    zmene  a    doplnení
   37 o    rozhodnutie   po   právnej
   37 okamžitého   zrušenia    pracovného   pomeru
   37 odvolací    súd   napadnutý    rozsudok
   37 odvolacieho   súdu  v    rozsahu
   37 možnosti    konať  pred  súdom
   37 mali  za   následok    nesprávne
   37 krajského    súdu  v    k
   37 bez   nariadenia   pojednávania  v
   37 a    sudcoch v    znení
   37 a    o    zmene  a
   36 v    odôvodnení   svojho rozhodnutia
   36 v    banskej bystrici    rozsudkom
   36 sudcoch v    znení  neskorších
   36 preskúmal    napadnutý    rozsudok    spolu
   36 poplatkoch   v    znení  neskorších
   36 orgánov činných v    trestnom
   36 o    nájme  nebytových   priestorov
   36 obchodného   kolégia najvyššieho   súdu
   36 dovolaním    možno  napadnúť    právoplatné
   36 do   troch  dní   od
   36 daň   z    pridanej    hodnoty
   36 činných v    trestnom    konaní
   35 1    trestného    zákona a
   35 z    uvedeného    je   zrejmé
   35 znení  platnom do   31
   35 uzneseniu    krajského    súdu  v
   35 súd   rozsudok    odvolacieho   súdu
   35 so   zreteľom    na   uvedené
   35 rozpore s    dobrými mravmi
   35 podal  generálny    prokurátor   slovenskej
   35 o    súdnych poplatkoch   v
   35 nároku na   čiastočný    invalidný
   35 nariadenia   pojednávania  v    zmysle
   35 konania v    prvom  stupni
   35 ide   o    rozhodnutie   po
   35 českej a    slovenskej   federatívnej
   35 a    to   bez   ohľadu
   35 a    slovenskej   federatívnej  republiky
   34 z    výkonu trestu odňatia
   34 zneužívania   právomoci    verejného    činiteľa
   34 v    rozpore s    dobrými
   34 v    novom  rozhodnutí   rozhodne
   34 vec   vrátil krajskému    súdu
   34 to   bez   ohľadu na
   34 súd   v    bratislave   uznesením
   34 potvrdil    rozsudok    súdu  prvého
   34 na   vyrovnanie   dedičských   podielov
   34 je   v    súlade so
   34 do   15   dní   od
   33 že   dovolanie    nie   je
   33 zákona v    znení  zákona
   33 súdnych poplatkoch   v    znení
   33 právomoci    verejného    činiteľa    podľa
   33 podľa  názoru dovolacieho   súdu
   33 piatej časti  občianskeho   súdneho
   33 napadnuté    uznesenie    odvolacieho   súdu
   33 a    v    dôsledku    toho
   33 ako   vecne  správny potvrdiť
   33 aby   dovolací    súd   rozsudok
   32 3    občianskeho   súdneho poriadku
   32 zrušiť a    vec   mu
   32 znovu  konal  a    rozhodol
   32 zákona v    prospech    obvineného
   32 viazaný právnym názorom súdu
   32 veci  znovu  konal  a
   32 úrokom z    omeškania    od
   32 uloženého    trestu odňatia slobody
   32 trestného    kolégia najvyššieho   súdu
   32 trestného    činu  podvodu podľa
   32 porušenie    zákona v    neprospech
   32 o    trovách konania rozhodol
   32 napadnuté    rozhodnutie   odvolacieho   súdu
   32 medzi  slovenskou   republikou   a
   32 dovolací    súd   rozsudok    odvolacieho
   31 z    väzby  na   slobodu
   31 za   podmienok    uvedených    v
   31 vykonanie    konania v    prvom
   31 všetkých    výrokov napadnutého   rozsudku
   31 v    podstatnej   časti  oporu
   31 vec   na   ďalšie konanie
   31 troch  dní   od   právoplatnosti
   31 trestné stíhanie    proti  obvinenému
   31 tomuto súdu  na   ďalšie
   31 súdu  prvého stupňa podľa
   31 súdnych rozhodnutí   a    stanovísk
   31 so   zmenami a    doplnkami
   31 slovenskej   republiky    z    24
   31 rozsudku    krajského    súdu  podal
   31 proti  uzneseniu    odvolacieho   súdu
   31 podstatnej   časti  oporu  vo
   31 obvodného    súdu  bratislava   1
   31 nie   je   v    rozpore
   31 názorom súdu  prvého stupňa
   31 nariadenia   vlády  čssr  č
   31 ministerstvo  spravodlivosti slovenskej   republiky
   31 časti  oporu  vo   vykonanom
   30 že   rozhodnutie   odvolacieho   súdu
   30 že   odvolaniu    nie   je
   30 za   stratu na   zárobku
   30 zákonníka    v    znení  platnom
   30 súd   slovenskej   republiky    zrušil
   30 slovenskej   republiky    z    20
   30 slovenskej   republiky    v    zmysle
   30 rozhodnutie   odvolacieho   súdu  je
   30 priznanie    čiastočného   invalidného   dôchodku
   30 podanej sťažnosti    pre   porušenie
   30 o    rozviazaní   pracovného   pomeru
   30 od   súdu  prvého stupňa
   30 nemajetkovej  ujmy  v    peniazoch
   30 nedostatočne  zisteného    skutkového   stavu
   30 na   zastavenie   výkonu rozhodnutia
   30 na   územie slovenskej   republiky
   30 na   podklade    podanej sťažnosti
   30 najvyššieho   súdu  ssr   z
   30 minister    spravodlivosti slovenskej   republiky
   30 krajský súd   v    n
   30 či   sú   splnené podmienky
   29 zmluvu o    prevode vlastníctva
   29 zmene  a    doplnení    niektorých
   29 zákonnosť    a    odôvodnenosť  všetkých
   29 v    spojení s    rozsudkom
   29 v    rozsahu vyplývajúcom  z
   29 v    odôvodnení   rozhodnutia   uviedol
   29 vec   vrátil okresnému    súdu
   29 súdu  prvého stupňa o
   29 súd   slovenskej   republiky    zistil
   29 súd   slovenskej   republiky    napadnuté
   29 s    poukazom    na   ust
   29 slovenskou   republikou   a    českou
   29 slovenskej   republiky    z    25
   29 rozsudok    ako   vecne  správny
   29 republikou   a    českou republikou
   29 odvolaniu    nie   je   možné
   29 ktorým sa   mení  a
   29 ktorý  konal  ako   súd
   29 konanie v    prvom  stupni
   29 bola  odňatá možnosť konať
   29 a    vec   vrátil žalovanému
   29 a    českou republikou   o
   28 z    účastníkov   nemá  právo
   28 z    týchto dôvodov najvyšší
   28 znení  neskorších   predpisov    a
   28 v    znení  vyhlášky    č
   28 výkon  trestu odňatia slobody
   28 vychádza    zo   skutkového   zistenia
   28 v    tejto  súvislosti   treba
   28 v    spojení s    uznesením
   28 vo   vykonanom    dokazovaní   a
   28 v    danom  prípade je
   28 účastníkov   nemá  právo  na
   28 týchto dôvodov najvyšší    súd
   28 súdu  zrušiť a    vec
   28 súdu  v    košiciach    z
   28 súdu  prvého stupňa zrušil
   28 správu a    privatizáciu  národného
   28 správe daní  a    poplatkov
   28 slovenskej   republiky    na   podklade
   28 rozsudok    zrušiť a    vec
   28 republiky    dospel k    záveru
   28 prvého stupňa dospel k
   28 prípustné    proti  každému rozhodnutiu
   28 pre   správu a    privatizáciu
   28 preskúmal    na   podklade    sťažnosti
   28 právne posúdenie    veci  odvolacím
   28 posúdenie    veci  odvolacím    súdom
   28 o    správe daní  a
   28 okamžité    zrušenie    pracovného   pomeru
   28 o    amnestii    z    1
   28 nie   sú   splnené podmienky
   28 nároku na   starobný    dôchodok
   28 mať   práva  a    povinnosti
   28 konal  ako   súd   dovolací
   28 je   v    súlade s
   28 daní  a    poplatkov    a
   28 bytov  a    nebytových   priestorov
   28 a    vec   vrátil krajskému
   28 a    privatizáciu  národného    majetku
   28 a    poplatkov    a    o
   28 ako   to   vyplýva z
   27 2    ústavy slovenskej   republiky
   27 1    trestného    zákona v
   27 žiadnemu    z    účastníkov   nepriznal
   27 že   v    danej  veci
   27 že   dovolanie    bolo  podané
   27 zmluvy o    prevode obchodného
   27 v    zmysle zákona č
   27 v    trestnej    veci  proti
   27 v    obvode okresného    súdu
   27 vec   vrátil na   ďalšie
   27 trest  odňatia slobody na
   27 trestné kolégium    najvyššieho   súdu
   27 súd   slovenskej   republiky    po
   27 rozsudku    odvolacieho   súdu  podala
   27 rozkrádania   majetku v    socialistickom
   27 rozhodnutia   a    stanoviská   vo
   27 prvého stupňa vo   veci
   27 prezidenta   republiky    o    amnestii
   27 porušený    zákon  v    ustanovení
   27 podal  v    zákonnej    lehote
   27 odvolací    súd   napadnuté    uznesenie
   27 odňala možnosť konať  pred
   27 nárok  na   vydanie veci
   27 napadnúť    týmto  opravným    prostriedkom
   27 je   alebo  nie   je
   27 a    stanoviská   vo   veciach
   27 a    odôvodnenosť  všetkých    výrokov
   26 1    trestného    poriadku    preskúmal
   26 v    zmysle citovaného   ustanovenia
   26 výroku o    treste a
   26 v    sústave územných    finančných
   26 v    podstate    na   tom
   26 vo   svojom písomnom    vyjadrení
   26 tomuto rozsudku    krajského    súdu
   26 sústave územných    finančných   orgánov
   26 súd   slovenskej   republiky    dospel
   26 slovenskej   republiky    dospel k
   26 rozsudok    zrušil a    vec
   26 rozhodol    tak   s    odôvodnením
   26 rozhodol    o    sťažnosti    pre
   26 rozdiel od   súdu  prvého
   26 proti  tomuto rozsudku    krajského
   26 preto  nie   je   možné
   26 poplatkov    a    o    zmenách
   26 o    zmenách v    sústave
   26 na   základe zmluvy o
   26 na   rozdiel od   súdu
   26 napadnutý    rozsudok    zrušiť a
   26 napadnutý    rozsudok    zrušil a
   26 napadnutý    rozsudok    ako   vecne
   26 krajský súd   v    t
   26 dôchodkového  zabezpečenia  v    bratislave
   26 a    vec   vrátil okresnému
   26 a    tomuto súdu  prikázal
   26 a    o    zmenách v
   26 ako   už   bolo  uvedené
   26 aj   o    trovách pôvodného
   25 žalovaný    správny orgán  navrhol
   25 zrušil rozsudok    krajského    súdu
   25 zmluvy o    tichom spoločenstve
   25 zbierky súdnych rozhodnutí   a
   25 v    zákonnej    lehote odvolanie
   25 v    súlade s    ust
   25 vrátiť odvolaciemu   súdu  na
   25 v    prejednávanej  veci  je
   25 vo   vyjadrení    k    dovolaniu
   25 uzneseniu    krajského    súdu  podal
   25 uvedených    dôvodov najvyšší    súd
   25 trovy  konania v    sume
   25 trestný čin   vydierania   podľa
   25 trestný čin   podvodu podľa
   25 trestný čin   krádeže podľa
   25 súdu  prvého stupňa tak
   25 súd   slovenskej   republiky    uznesením
   25 stupňa dospel k    záveru
   25 správneho    orgánu prvého stupňa
   25 spôsobilosť   mať   práva  a
   25 so   zmenenou    pracovnou    schopnosťou
   25 slovenskej   republiky    z    19
   25 sk   náhrady trov  konania
   25 republiky    o    amnestii    z
   25 pre   vznik  nároku na
   25 predseda    senátu krajského    súdu
   25 posudkovej   komisie sociálneho   zabezpečenia
   25 o    priznanie    postavenia   utečenca
   25 o    prepustenie   z    väzby
   25 nie   je   možné  považovať
   25 nesprávneho   právneho    posúdenia    veci
   25 nemá  v    podstatnej   časti
   25 napadnuté    uznesenie    krajského    súdu
   25 naliehavý    právny záujem na
   25 možno  napadnúť    týmto  opravným
   25 mala  za   následok    nesprávne
   25 ktoré  nemá  v    podstatnej
   25 druhej hlavy  piatej časti
   25 by   mali  za   následok
   25 a    vec   vrátil na
   25 a    náhradu hotových    výdavkov
   25 ako   vecne  správny potvrdil
   25 a    doplnení    niektorých   zákonov
   24 000   kusov  cigariet    zn
   24 že   rozsudok    odvolacieho   súdu
   24 že   dovolanie    podal  včas
   24 žalobou podanou na   súde
   24 zmenách v    sústave územných
   24 zbierke zákonov slovenskej   republiky
   24 zápis  do   obchodného   registra
   24 zákon  bol   porušený    v
   24 vyššieho    vojenského   súdu  v
   24 výkone trestu odňatia slobody
   24 v    trestnej    veci  obvineného
   24 v    prípadoch    uvedených    v
   24 v    odôvodnení   svojho rozsudku
   24 v    konaní o    dedičstve
   24 vec   vrátiť odvolaciemu   súdu
   24 v    čase  rozhodovania  súdu
   24 v    bratislave   uznesením    z
   24 uzneseniu    súdu  prvého stupňa
   24 trestného    poriadku    v    prospech
   24 toho  istého druhu  a
   24 svoje  rozhodnutie   odôvodnil    tým
   24 súdu  podal  dovolanie    žalobca
   24 súbehu s    trestným    činom
   24 slovenskej   republiky    z    23
   24 slovenskej   republiky    rozhodol    o
   24 sa   mení  a    dopĺňa
   24 rozsudku    odvolacieho   súdu  podali
   24 rozhodnutí   orgánov štátnej správy
   24 rozhodnutia   prezidenta   republiky    o
   24 republiky    rozhodol    o    sťažnosti
   24 pridanej    hodnoty v    znení
   24 pre   porušenie    zákona správnosť
   24 použitie    vyššej trestnej    sadzby
   24 policajného   zboru  slovenskej   republiky
   24 podstate    na   tom   skutkovom
   24 podal  včas  účastník    konania
   24 platiteľom   dane  z    pridanej
   24 o    veci  znovu  konal
   24 občianskoprávneho    kolégia najvyššieho   súdu
   24 nie   je   trestným    činom
   24 nebezpečnosti  činu  pre   spoločnosť
   24 návrhu na   vyhlásenie   konkurzu
   24 návrh  na   obnovu konania
   24 na   súde  prvého stupňa
   24 mestského    súdu  v    košiciach
   24 ktorú  podal  minister    spravodlivosti
   24 ktorého sa   mal   dopustiť
   24 dovolanie    podal  včas  účastník
   24 dovolací    súd   dospel k
   24 a    vec   vrátiť odvolaciemu
   24 a    to   ani   v
   23 žiaden z    účastníkov   nemá
   23 že   žaloba je   dôvodná
   23 zvýšení dôchodkov    v    roku
   23 z    uvedených    dôvodov najvyšší
   23 z    omeškania    vo   výške
   23 znaky  skutkovej    podstaty    trestného
   23 zmenil rozsudok    okresného    súdu
   23 zaviazal    žalovaného   zaplatiť    žalobcovi
   23 za   nápadne nevýhodných   podmienok
   23 v    zákonnej    lehote podal
   23 výroby a    držania omamných
   23 vrátiť súdu  prvého stupňa
   23 vrátil krajskému    súdu  na
   23 veta  za   bodkočiarkou  o
   23 v    čase  začatia konania
   23 uznesenie    okresného    súdu  v
   23 trestného    činu  skrátenia    dane
   23 tomuto uzneseniu    krajského    súdu
   23 rozhodnutí   orgánov verejnej    správy
   23 republiky    na   základe sťažnosti
   23 proti  tomuto uzneseniu    krajského
   23 proti  rozsudku    súdu  prvého
   23 preskúmal    napadnutý    rozsudok    odvolacieho
   23 pre   porušenie    zákona generálny
   23 právoplatné   rozhodnutia   odvolacieho   súdu
   23 postupoval   v    súlade s
   23 porušenie    zákona generálny    prokurátor
   23 o    prevode vlastníctva   bytu
   23 omamných    a    psychotropných látok
   23 okresný súd   v    trnave
   23 okresnému    súdu  na   ďalšie
   23 odmenu a    náhradu hotových
   23 novom  rozhodnutí   rozhodne    súd
   23 nemá  právo  na   náhradu
   23 nedovolenej   výroby a    držania
   23 návrhu na   zastavenie   výkonu
   23 napadnúť    právoplatné   rozhodnutia   odvolacieho
   23 napadnuté    uznesenie    súdu  prvého
   23 kolégiu najvyššieho   súdu  slovenskej
   23 hodnoty v    znení  neskorších
   23 držania omamných    a    psychotropných
   23 dovolanie    nie   je   dôvodné
   23 do   prvej  nápravnovýchovnej    skupiny
   23 banskej bystrici    rozsudkom    z
   23 a    v    akom  rozsahu
   23 a    preto  nie   je
   23 a    držania omamných    a
   23 aby   o    veci  znovu
   22 2000  rozhodnutie   zošit  č
   22 zo   spáchania    trestného    činu
   22 zodpovednosti  za   škodu  spôsobenú
   22 v    znení  zákona číslo
   22 v    zbierke zákonov slovenskej
   22 vrátil žalovanému   na   ďalšie
   22 vo   vyjadrení    k    odvolaniu
   22 vec   vrátiť súdu  prvého
   22 vec   po   právnej stránke
   22 veci  prokurátorovi  na   došetrenie
   22 veci  na   ďalšie konanie
   22 uznesenie    zrušil a    vec
   22 územných    finančných   orgánov v
   22 utečenca    na   území  slovenskej
   22 trestný čin   zanedbania   povinnej
   22 sú   splnené podmienky    pre
   22 súd   vecne  príslušný    na
   22 súd   v    bratislave   na
   22 slovenskej   republiky    z    22
   22 slovenskej   republiky    zo   17
   22 slovenskej   republiky    v    trestnej
   22 rozsudok    spolu  s    konaním
   22 rozhodnutia   vo   veci  samej
   22 republiky    v    trestnej    veci
   22 republiky    sťažnosť    pre   porušenie
   22 pre   trestný čin   ublíženia
   22 preskúmal    správnosť    výroku napadnutého
   22 právny názor  vyslovený    v
   22 porušenie    zákona v    prospech
   22 plniť  svoje  splatné záväzky
   22 o    zvýšení dôchodkov    v
   22 orgánov v    znení  neskorších
   22 o    právach a    povinnostiach
   22 o    mimosúdnych   rehabilitáciách v
   22 nové  konanie a    rozhodnutie
   22 nepodmienečný  trest  odňatia slobody
   22 na   vydanie predbežného   opatrenia
   22 nárok  na   odpočet dane
   22 nárok  na   náhradu škody
   22 na   nové  konanie a
   22 na   liste  vlastníctva   č
   22 lehote uvedenej    v    ustanovení
   22 ktorou sa   vykonáva    zákon
   22 fyzických    alebo  právnických   osôb
   22 finančných   orgánov v    znení
   22 čin   zanedbania   povinnej    výživy
   22 bol   viazaný právnym názorom
   22 a    vec   vrátiť súdu
   22 aby   dovolací    súd   zrušil
   21 1    veta  za   bodkočiarkou
   21 1    trestného    zákona na
   21 že   žiaden z    účastníkov
   21 zrušil uznesenie    krajského    súdu
   21 zisteného    skutkového   stavu  veci
   21 v    konaní o    sťažnosti
   21 vec   vrátiť krajskému    súdu
   21 vec   vrátil žalovanému   na
   21 v    banskej bystrici    uznesením
   21 súdu  v    napadnutej   časti
   21 súdu  odňala možnosť konať
   21 súdu  bol   porušený    zákon
   21 súd   slovenskej   republiky    dovolanie
   21 súd   rozsudok    súdu  prvého
   21 súd   prvého stupňa v
   21 stupňa vo   veci  samej
   21 správny orgán  vo   svojom
   21 slovenskej   republiky    sťažnosť    pre
   21 sk   do   troch  dní
   21 sa   žalobca domáhal zrušenia
   21 rozsudok    vo   výroku o
   21 rozhodol    o    náhrade trov
   21 rozhodnutie   zrušil a    vec
   21 republiky    ako   súd   vecne
   21 republikou   o    právnej pomoci
   21 prvého stupňa zrušil a
   21 prvého stupňa a    vec
   21 proti  tomuto rozhodnutiu   podal
   21 pretože ide   o    rozhodnutie
   21 predseda    najvyššieho   súdu  slovenskej
   21 postupom    súdu  odňala možnosť
   21 poriadku    správnosť    výroku napadnutého
   21 podľa  druhej hlavy  piatej
   21 oprávnenia   a    povinnosti   fyzických
   21 o    odovzdaní    a    prevzatí
   21 o    návrhu na   zastavenie
   21 okresný súd   v    banskej
   21 odvolacieho   súdu  je   vecne
   21 neplatnosti   uznesenia    valného zhromaždenia
   21 národnej    rady  slovenskej   republiky
   21 na   konanie v    prvom
   21 najvyšší    súd   sr   zrušil
   21 najvyšší    súd   sr   na
   21 krajský súd   v    ž
   21 krajského    súdu  zrušil a
   21 konaní o    sťažnosti    pre
   21 ide   o    uznesenie    o
   21 dovolanie    je   prípustné    proti
   21 členských    práv  a    povinností
   21 činu  zanedbania   povinnej    výživy
   21 činu  skrátenia    dane  podľa
   21 a    vec   vrátiť krajskému
   21 ako   vecne  správne potvrdil
   20 15   dní   od   právoplatnosti
   20 že   žaloba nie   je
   20 že   v    prejednávanej  veci
   20 že   dovolanie    je   dôvodné
   20 žalovanému   uložil povinnosť    zaplatiť
   20 žaloba nie   je   dôvodná
   20 zmluvy o    budúcej zmluve
   20 zamietol    sťažnosť    pre   porušenie
   20 zákonnosť    rozhodnutí   orgánov verejnej
   20 vyslovený    v    tomto  rozsudku
   20 všetkých    výrokov napadnutého   uznesenia
   20 v    správnom    súdnictve    preskúmavajú
   20 v    spore  o    príslušnosť
   20 v    socialistickom vlastníctve   podľa
   20 vo   výroku svojho potvrdzujúceho
   20 ústavného    súdu  slovenskej   republiky
   20 ustanovenia   občianskeho   súdneho poriadku
   20 úradu  dôchodkového  zabezpečenia  v
   20 uložil žalovanému   povinnosť    zaplatiť
   20 trestu odňatia slobody v
   20 trestný čin   vraždy podľa
   20 trestný čin   dezercie    podľa
   20 súdu  sr   z    30
   20 súd   slovenskej   republiky    z
   20 súd   slovenskej   republiky    rozsudok
   20 s    právnym názorom súdu
   20 s    poukazom    na   uvedené
   20 slovenskej   republiky    z    18
   20 slovenskej   republiky    zo   dňa
   20 rozsudok    krajského    súdu  podľa
   20 rozsahu vyplývajúcom  z    ustanovenia
   20 rozhodnutie   spočíva na   nesprávnom
   20 rozhodnutie   najvyššieho   súdu  slovenskej
   20 prokurátor   slovenskej   republiky    v
   20 priestorov   v    znení  neskorších
   20 pre   porušenie    zákona podľa
   20 právoplatné   rozhodnutie   odvolacieho   súdu
   20 podmienku    podstatného   poklesu zárobku
   20 podľa  názoru najvyššieho   súdu
   20 orgánov štátnej správy s
   20 orgánom činným v    trestnom
   20 o    nájme  a    podnájme
   20 okresný súd   v    trenčíne
   20 odvolacieho   súdu  nie   je
   20 obvodný súd   bratislava   1
   20 nebytových   priestorov   v    znení
   20 návrhom na   začatie konania
   20 nároku na   náhradu škody
   20 nájme  a    podnájme    nebytových
   20 na   ďalšie konanie z
   20 na   ďalšie konanie s
   20 mu   vec   na   ďalšie
   20 možno  napadnúť    právoplatné   rozhodnutia
   20 ministerstvo  vnútra slovenskej   republiky
   20 mimosúdnych   rehabilitáciách v    znení
   20 ktoré  možno  napadnúť    týmto
   20 ktorá  mala  za   následok
   20 krajskému    súdu  v    b
   20 je   tento  opravný prostriedok
   20 je   prípustné    proti  každému
   20 jedov  a    prekurzorov   podľa
   20 istého druhu  a    stupňa
   20 hlavy  piatej časti  občianskeho
   20 dospel súd   k    záveru
   20 do   druhej nápravnovýchovnej    skupiny
   20 činným v    trestnom    konaní
   20 a    v    súlade s
   20 a    podnájme    nebytových   priestorov
   20 ako   súdy  prvého stupňa
   20 ako   súdu  prvého stupňa
   19 2    druhá  veta  o
   19 1    ústavy slovenskej   republiky
   19 1    a    2    o
   19 žalovaný    správny orgán  vo
   19 žalobou sa   žalobca domáhal
   19 z    účastníkov   nepriznal    náhradu
   19 zmluvy medzi  slovenskou   republikou
   19 zistený skutkový    stav  veci
   19 zistenie    skutočného   stavu  veci
   19 za   každý  deň   omeškania
   19 výpisu z    obchodného   registra
   19 vyhlášky    ministerstva  spravodlivosti slovenskej
   19 v    styku  s    cudzinou
   19 v    príčinnej    súvislosti   s
   19 v    období od   1
   19 v    neprospech   obvineného   j
   19 v    konaní došlo  k
   19 v    čase  uzavretia    zmluvy
   19 v    celom  rozsahu a
   19 v    banskej bystrici    na
   19 ustanovuje   trest  odňatia slobody
   19 uložil povinnosť    zaplatiť    žalobcovi
   19 účastníkov   nepriznal    náhradu trov
   19 trestný čin   skrátenia    dane
   19 trestného    zákona s    použitím
   19 trestného    zákona na   tom
   19 trestného    činu  lúpeže podľa
   19 tovaru v    styku  s
   19 štátnej správy s    pôsobnosťou
   19 súdu  slovenskej   republiky    navrhol
   19 súdu  a    vec   mu
   19 súd   prvého stupňa rozhodol
   19 súd   prvého stupňa bol
   19 stupňa zrušil a    vec
   19 sťažnosťou   pre   porušenie    zákona
   19 stanovisko   trestného    kolégia najvyššieho
   19 správy s    pôsobnosťou   pre
   19 s    pôsobnosťou   pre   celé
   19 s    podmienečným  odkladom    jeho
   19 slovenskej   republiky    prejednal    odvolanie
   19 sa   žalobou podanou na
   19 rozsudok    odvolacieho   súdu  a
   19 rozsudok    krajského    súdu  zrušil
   19 rozsudkom    najvyššieho   súdu  slovenskej
   19 rozhodnutí   najvyššieho   súdu  slovenskej
   19 rozhodnutia   súdu  prvého stupňa
   19 proti  rozsudku    okresného    súdu
   19 preskúmal    dovolaním    napadnutý    rozsudok
   19 pre   nezaplatenie  súdneho poplatku
   19 pre   celé  územie slovenskej
   19 potvrdený    rozsudok    súdu  prvého
   19 pôsobnosťou   pre   celé  územie
   19 podmienečným  odkladom    jeho  výkonu
   19 podľa  názoru krajského    súdu
   19 podal  generálny    prokurátor   ssr
   19 o    skončení    pracovného   pomeru
   19 orgánu na   ďalšie konanie
   19 orgán  činný  v    trestnom
   19 o    prevode členských    práv
   19 odvolací    súd   rozsudok    súdu
   19 odmenu a    hotové výdavky
   19 občianskeho   súdneho poriadku    a
   19 nové  prejednanie   a    rozhodnutie
   19 nesplnenie   podmienky    podstatného   poklesu
   19 napadnúť    právoplatné   rozhodnutie   odvolacieho
   19 na   nové  prejednanie   a
   19 náhradu trov  dovolacieho   konania
   19 možno  napadnúť    právoplatné   rozhodnutie
   19 ministerstva  financií    slovenskej   republiky
   19 majetkových   a    iných  krívd
   19 len   vo   vzťahu k
   19 krajský súd   v    p
   19 konať  pred  súdom  v
   19 je   okresný súd   v
   19 je   možné  považovať    za
   19 ho   zrušiť a    vec
   19 generálna    prokuratúra   slovenskej   republiky
   19 fyzických    a    právnických   osôb
   19 dovolaním    napadnutý    rozsudok    odvolacieho
   19 ďalšie konanie z    dôvodu
   19 činný  v    trestnom    konaní
   19 celé  územie slovenskej   republiky
   19 a    vec   vrátiť na
   19 a    rozhodol    o    náhrade
   18 1    trestného    zákona je
   18 že   žalovaný    správny orgán
   18 že   odvolanie    je   dôvodné
   18 žalovaného   zaviazal    zaplatiť    žalobcovi
   18 zmluvy o    nájme  nebytových
   18 záverom súdu  prvého stupňa
   18 zákon  o    sociálnom    zabezpečení
   18 výroku svojho potvrdzujúceho rozsudku
   18 výmaz  z    obchodného   registra
   18 vrátil okresnému    súdu  na
   18 vrátil mu   vec   na
   18 v    predmetnej   trestnej    veci
   18 v    oblasti sociálneho   zabezpečenia
   18 vlády  slovenskej   republiky    č
   18 v    konaní bolo  preukázané
   18 vec   vrátiť na   ďalšie
   18 vecne  príslušný    okresný súd
   18 vecne  príslušný    na   preskúmanie
   18 v    ďalšom konaní bude
   18 väzenskej    a    justičnej    stráže
   18 uzneseniu    odvolacieho   súdu  podal
   18 uznesenie    o    návrhu na
   18 účastníkom   nepriznal    náhradu trov
   18 trovách konania rozhodol    podľa
   18 trestnej    veci  proti  obvinenému
   18 sú   splnené podmienky    na
   18 styku  s    cudzinou    podľa
   18 stíhaný pre   trestný čin
   18 spotrebnej   dane  spôsobili    slovenskej
   18 spôsobili    slovenskej   republike    daňový
   18 slovenskej   republiky    z    3
   18 slovenskej   republiky    z    21
   18 slovenskej   republiky    z    12
   18 slovenskej   republike    daňový únik
   18 rozsudok    odvolacieho   súdu  je
   18 rozhodnutí   rozhodne    súd   znova
   18 rehabilitáciách v    znení  neskorších
   18 prvého stupňa v    napadnutej
   18 proti  výroku o    trovách
   18 proti  tomuto rozsudku    podala
   18 pre   nesplnenie   podmienky    podstatného
   18 predpisov    o    obehu  tovaru
   18 právnym názorom súdu  prvého
   18 poriadku    zrušil napadnutý    rozsudok
   18 podanou žalobou sa   žalobca
   18 o    uznesenie    o    návrhu
   18 osobitnej    časti  trestného    zákona
   18 okresného    súdu  v    trnave
   18 odovzdaní    a    prevzatí    bytu
   18 obehu  tovaru v    styku
   18 neplatného   rozviazania   pracovného   pomeru
   18 napadnuté    uznesenie    zrušiť a
   18 na   náhradu škody  podľa
   18 ktorý  prvšie rozhodnutie   zrušil
   18 generálnym   prokurátorom  slovenskej   republiky
   18 dovolací    súd   napadnutý    rozsudok
   18 dôvodov uvedených    v    žalobe
   18 dane  spôsobili    slovenskej   republike
   18 a    vrátil mu   vec
   18 a    to   na   základe
   18 aj   vo   vzťahu k
   18 aby   odvolací    súd   napadnuté
   17 1    v    spojení s
   17 že   žalobu zamietol    a
   17 že   spočíva na   nesprávnom
   17 že   odvolanie    nie   je
   17 že   ide   o    rozhodnutie
   17 z    týchto dôvodov dovolací
   17 z    trestného    činu  ublíženia
   17 znova  aj   o    trovách
   17 znení  so   zmenami a
   17 zmenil a    žalobu zamietol
   17 zmenami a    doplnkami    vyhlásenom
   17 závažné porušenie    pracovnej    disciplíny
   17 za   úkony  právnej pomoci
   17 zápise vlastníckych  a    iných
   17 zákon  ustanovuje   trest  odňatia
   17 zákonníka    z    roku  1950
   17 v    znení  so   zmenami
   17 v    znení  platnom v
   17 vrátená na   ďalšie konanie
   17 vlastníckych  a    iných  práv
   17 v    konaní vedenom pod
   17 v    jej   dôvodoch    v
   17 vedenej na   krajskom    súde
   17 vec   krajskému    súdu  v
   17 v    danej  veci  je
   17 v    banskej bystrici    a
   17 v    bánovciach   nad   bebravou
   17 týchto dôvodov dovolací    súd
   17 trestného    poriadku    zrušil napadnutý
   17 trestného    činu  zanedbania   povinnej
   17 to   ani   v    prípade
   17 súdu  podal  včas  dovolanie