Frekvencie tetragramov slov v korpuse s-hovor-5.0

1. Top 1000

  565 to   je   to   je
  337 je   to   je   to
  306 a    tak   ďalej  a
  285 no   a    ja   som
  250 a    ja   som   sa
  191 ja   by   som   sa
  164 že   to   nie   je
  156 a    ja   som   si
  144 ja   som   ja   som
  131 tak   ďalej  a    tak
  131 no   a    my   sme
  131 ako   sa   to   volá
  130 to   bolo  to   bolo
  130 ja   som   si   to
  127 a    čo   ja   viem
  126 ďalej  a    tak   ďalej
  118 no   a    potom  som
  116 a    tak   som   sa
  109 a    my   sme   sa
  101 ja   by   som   to
  101 a    na   druhej strane
  100 a    to   je   to
   99 v    tom   v    tom
   97 no   a    tak   som
   97 a    tak   sme   sa
   96 tak   ja   som   sa
   96 ale   na   druhej strane
   96 a    čo   sa   týka
   95 a    ja   som   tam
   95 a    ja   som   bol
   92 no   a    tak   sme
   92 a    potom  som   sa
   86 a    ja   som   to
   85 v    roku  tisíc  deväťsto
   85 ako   by   som   to
   83 a    ja   som   mal
   80 som   sa   dostal do
   80 keď   som   sa   vrátil
   79 no   a    potom  sme
   77 od   rána  do   večera
   74 no   a    keď   som
   74 a    ja   by   som
   71 ja   som   bol   v
   71 dalo  by   sa   povedať
   69 no   tak   ja   som
   68 ešte  by   som   sa
   67 no   a    to   je
   66 no   a    potom  už
   66 by   som   sa   ešte
   66 ale   ja   som   sa
   66 a    ja   si   myslím
   65 no   a    tam   som
   65 čo   ja   viem  čo
   64 som   sa   dostal na
   64 no   tak   to   je
   64 ako   sa   to   povie
   63 alebo  čo   ja   viem
   62 to   bol   to   bol
   62 a    my   sme   boli
   61 som   sa   s    ním
   61 a    a    a    a
   59 tak   ja   som   si
   59 sme   sa   dostali do
   58 že   by   to   bolo
   58 tak   to   bolo  také
   58 ale   ja   by   som
   58 ako   je   to   možné
   58 a    keď   som   sa
   58 a    ja   som   mu
   57 ja   som   sa   s
   57 ja   som   sa   dostal
   57 a    potom  sa   to
   56 že   ja   by   som
   56 že   čo   to   je
   56 tak   ja   by   som
   56 bolo  to   bolo  to
   56 a    potom  sme   sa
   55 že   že   je   to
   55 no   a    to   bolo
   54 že   je   to   také
   54 takže  to   bolo  také
   54 tak   som   sa   dostal
   54 my   sme   tam   boli
   53 že   by   som   sa
   53 by   to   malo  byť
   53 by   som   sa   chcel
   52 to   sú   to   sú
   52 my   sme   my   sme
   52 lebo  ja   som   sa
   52 keď   som   prišiel do
   52 keď   som   bol   v
   52 a    ja   som   bola
   51 že   ja   som   sa
   51 u    nás   je   to
   51 a    tam   som   sa
   51 ale   to   už   je
   51 ale   to   nie   je
   50 kedy  ste   sa   narodili
   50 je   to   o    tom
   50 ja   by   som   si
   50 čo   sa   týka  toho
   50 a    my   sme   tam
   50 ale   ja   som   to
   49 že   nie   je   to
   49 no   a    potom  sa
   49 ja   som   tam   bola
   49 ja   som   si   myslela
   49 ja   som   sa   tam
   49 a    tam   sme   sa
   49 a    na   druhý  deň
   49 a    ešte  by   som
   48 to   nie   je   len
   48 to   je   v    podstate
   48 to   boli  to   boli
   48 no   a    tam   sme
   48 ja   som   tam   bol
   47 že   to   je   to
   47 to   nie   je   pravda
   47 ja   som   bola  v
   47 a    on   mi   hovorí
   47 a    nie   je   to
   47 a    my   sme   to
   47 ale   nie   je   to
   46 v    tej   v    tej
   46 to   to   to   to
   46 to   je   jedna  vec
   46 tak   by   som   to
   45 že   čo   ja   viem
   45 tak   to   je   to
   45 tak   by   som   povedal
   45 po   druhej svetovej    vojne
   45 a    to   bolo  to
   45 ako   by   som   povedal
   44 že   ako   je   to
   44 to   je   pre   mňa
   44 a    my   sme   mali
   44 ale   ja   som   si
   44 a    ja   neviem čo
   43 že   to   je   také
   43 a    to   je   vlastne
   43 a    tak   som   si
   42 že   by   som   to
   42 to   bolo  pre   mňa
   42 no   a    keď   sme
   42 my   sme   boli  v
   42 keď   sme   boli  na
   42 je   to   v    podstate
   42 ako   sa   to   volalo
   41 z    toho  z    toho
   41 to   je   v    pohode
   41 tak   ja   som   to
   41 pre   mňa   je   to
   41 na   na   na   na
   41 mohli  by   ste   nám
   41 by   som   to   povedal
   41 by   sa   dalo  povedať
   41 ale   ja   si   myslím
   41 ako   som   už   spomínal
   41 a    ja   som   potom
   40 že   že   to   je
   40 to   sa   to   sa
   40 tak   to   už   je
   40 no   ale   ja   som
   40 no   a    čo   sa
   40 lebo  ja   som   si
   40 keď   som   bola  v
   40 by   sa   to   dalo
   40 a    to   sa   mi
   40 a    my   sme   si
   39 že   to   že   to
   39 v    podstate    je   to
   39 pre   mňa   to   bolo
   39 lebo  ja   som   bol
   39 a    to   bolo  také
   39 a    keď   sme   sa
   38 že   ako   sa   to
   38 zo   dňa   na   deň
   38 v    tom   v    tej
   38 takže  ja   by   som
   38 tak   som   si   povedala
   38 tak   som   si   povedal
   38 kde   ste   sa   narodili
   38 či   ako   sa   to
   38 a    dá   sa   povedať
   37 že   že   že   že
   37 že   by   som   si
   37 to   je   podľa  mňa
   37 no   a    tak   to
   37 bez   ohľadu na   to
   37 a    tak   ja   som
   37 ale   čo   sa   týka
   36 že   by   sa   to
   36 z    času  na   čas
   36 zase  na   druhej strane
   36 to   už   to   už
   36 tak   to   je   také
   36 tak   my   sme   sa
   36 som   sa   s    tým
   36 som   sa   chcela spýtať
   36 no   ale   to   je
   36 ja   som   sa   tak
   36 ja   by   som   chcel
   36 a    to   bolo  v
   36 ale   to   je   to
   36 a    ja   mu   hovorím
   35 že   to   bolo  také
   35 že   či   by   som
   35 že   by   sme   sa
   35 to   je   to   to
   35 ja   som   v    tom
   35 čo   je   čo   je
   35 a    ja   som   ho
   35 a    čo   to   je
   34 tak   sa   mi   to
   34 no   a    potom  ešte
   34 ja   by   som   chcela
   34 a    tak   sa   to
   34 a    je   to   také
   34 a    a    tak   ďalej
   33 že   čo   je   to
   33 to   je   v    poriadku
   33 to   by   sme   mohli
   33 to   by   bolo  super
   33 s    tým   s    tým
   33 som   sa   dostala do
   33 no   tak   to   bolo
   33 no   a    už   potom
   33 no   a    potom  to
   33 narodil som   sa   v
   33 ja   som   si   myslel
   33 ja   som   bol   taký
   33 do   toho  do   toho
   33 aj   keď   je   to
   33 a    ja   som   už
   32 to   to   je   to
   32 to   sú   také  tie
   32 to   bolo  v    tom
   32 to   bolo  také  také
   32 to   bola  to   bola
   32 som   sa   na   to
   32 podľa  mňa   je   to
   32 no   a    to   už
   32 my   sme   tam   mali
   32 je   to   pre   mňa
   32 a    ja   som   mala
   32 a    ja   som   jej
   31 že   ja   som   bol
   31 zas   na   druhej strane
   31 v    tom   čase  sa
   31 v    štyridsiatom  ôsmom  roku
   31 u    nás   sa   to
   31 takže  to   je   to
   31 tak   to   by   som
   31 no   ja   som   sa
   31 no   a    tak   potom
   31 lebo  my   sme   sa
   31 ja   som   to   tak
   31 čo   to   je   za
   31 čo   sa   týka  tých
   31 čo   by   som   ešte
   31 by   som   si   to
   31 by   som   sa   ťa
   31 a    že   je   to
   31 a    tak   to   bolo
   31 ako   sa   volal  ten
   31 ako   sa   ako   sa
   31 aj   čo   sa   týka
   30 že   je   to   tak
   30 že   ja   som   si
   30 že   ako   to   bolo
   30 to   už   nie   je
   30 toto  je   toto  je
   30 ste   sa   narodili    a
   30 som   sa   vrátil z
   30 no   a    tak   sa
   30 my   sme   boli  na
   30 lebo  ja   som   to
   30 keď   sme   boli  v
   30 ja   som   na   to
   30 čo   je   to   za
   30 či   už   je   to
   30 a    to   je   všetko
   30 a    on   mi   povedal
   30 ale   to   je   také
   29 že   by   sme   mali
   29 to   to   to   je
   29 to   by   som   si
   29 takže  to   je   také
   29 tak   sme   sa   dostali
   29 no   a    to   bol
   29 na   druhej strane je
   29 keď   som   prišiel na
   29 keď   som   bol   na
   29 ja   som   si   povedala
   29 ja   som   sa   potom
   29 ja   by   som   vám
   29 ja   by   som   bol
   29 by   som   sa   chcela
   29 a    to   už   je
   29 a    to   nie   je
   29 a    na   základe toho
   29 ale   ja   som   bol
   29 ako   to   bolo  s
   29 ako   je   to   s
   29 a    ja   už   som
   28 v    štyridsiatom  piatom roku
   28 v    šesťdesiatom  ôsmom  roku
   28 v    päťdesiatom   treťom roku
   28 v    päťdesiatom   prvom  roku
   28 to   nie   je   také
   28 to   je   vlastne to
   28 to   by   som   sa
   28 to   bolo  to   bol
   28 tak   som   sa   tam
   28 tak   ja   si   myslím
   28 som   sa   s    nimi
   28 o    čom   to   je
   28 no   tak   som   sa
   28 keď   sme   prišli do
   28 je   to   v    poriadku
   28 by   som   chcel  povedať
   28 by   sme   sa   mohli
   28 a    to   bol   taký
   28 a    to   bolo  všetko
   28 a    potom  som   išiel
   28 a    potom  sme   išli
   28 ale   je   to   také
   28 a    a    ja   som
   27 že   čo   sa   stalo
   27 že   čo   sa   deje
   27 takže  je   to   také
   27 tak   to   bolo  to
   27 tak   to   bola  taká
   27 tak   ja   som   mal
   27 tak   ja   som   bol
   27 som   sa   s    ňou
   27 no   a    to   sme
   27 no   a    no   a
   27 na   tom   na   tom
   27 keď   som   sa   vrátila
   27 keď   som   prišiel domov
   27 ja   by   som   tam
   27 do   tej   do   tej
   27 a    vtedy  som   si
   27 a    teraz  je   to
   27 ale   v    každom prípade
   27 ale   je   to   tak
   27 alebo  čo   to   bolo
   27 ako   to   bolo  v
   27 a    keď   som   prišiel
   27 a    ja   som   tak
   27 a    čo   sa   stalo
   26 že   v    tom   čase
   26 že   sa   mi   to
   26 v    tej   v    tom
   26 v    súvislosti   s    tým
   26 tak   ja   som   tam
   26 som   bol   v    tom
   26 no   však  to   je
   26 no   a    tam   sa
   26 no   a    potom  v
   26 no   a    keď   sa
   26 nedá  sa   nič   robiť
   26 narodila    som   sa   v
   26 my   sme   si   to
   26 keď   sme   išli  do
   26 ja   som   s    ním
   26 čo   sa   týka  tej
   26 a    to   som   si
   26 a    potom  som   si
   26 ale   tak   to   je
   26 alebo  ako   sa   to
   26 a    je   to   veľmi
   25 že   som   sa   dostal
   25 že   my   sme   sa
   25 že   je   to   v
   25 že   či   to   je
   25 v    tom   čase  to
   25 to   už   bolo  po
   25 to   je   to   isté
   25 to   bolo  tiež  také
   25 tak   to   je   dobré
   25 som   sa   k    tomu
   25 sme   boli  v    tom
   25 sa   mi   to   podarilo
   25 nie   som   si   istá
   25 na   to   na   to
   25 keď   ste   sa   vrátili
   25 keď   sme   tam   prišli
   25 keď   sme   sa   stretli
   25 je   to   to   je
   25 ja   som   si   tak
   25 ja   som   o    tom
   25 čo   by   ste   chceli
   25 by   som   to   povedala
   25 by   som   sa   vás
   25 a    v    tom   čase
   25 a    to   by   som
   25 a    to   bolo  tak
   25 a    tam   sme   boli
   25 ale   ja   som   mal
   25 alebo  ako   by   som
   25 a    ja   som   vtedy
   25 a    ja   som   išla
   24 že   som   bol   v
   24 že   by   že   by
   24 z    tej   z    tej
   24 v    tých  v    tých
   24 v    tom   čase  v
   24 v    štyridsiatom  šiestom roku
   24 to   je   to   sú
   24 takže  ja   som   sa
   24 tak   to   by   bolo
   24 tak   sme   sa   tam
   24 tak   by   som   povedala
   24 ste   sa   nám   predstavili
   24 som   sa   vrátil domov
   24 som   mal   to   šťastie
   24 no   ja   by   som
   24 no   a    z    toho
   24 nie   že   by   som
   24 nie   som   si   istý
   24 nie   je   to   také
   24 nie   je   to   až
   24 nie   je   nie   je
   24 malo  by   to   byť
   24 lebo  my   sme   mali
   24 keď   som   keď   som
   24 keď   sme   sa   vrátili
   24 keby  ste   sa   nám
   24 ja   už   som   sa
   24 ja   som   z    toho
   24 ja   som   si   tam
   24 ja   som   sa   na
   24 ja   som   bol   na
   24 ja   by   som   povedal
   24 ja   by   som   ešte
   24 čo   si   o    tom
   24 a    to   je   ten
   24 a    to   je   také
   24 a    tam   som   bol
   24 a    tak   sme   si
   24 a    mne   sa   to
   24 a    kde   ste   sa
   24 a    ja   som   na
   24 a    ja   som   išiel
   24 a    ja   som   im
   24 a    ja   keď   som
   23 že   to   je   len
   23 že   čo   a    ako
   23 že   by   som   mal
   23 že   by   som   bol
   23 v    spišskej    novej  vsi
   23 už   to   nie   je
   23 to   nie   je   tak
   23 to   je   na   tom
   23 tak   som   si   to
   23 tak   som   sa   rozhodol
   23 tak   som   išiel  do
   23 s    tými  s    tými
   23 som   sa   stretol s
   23 som   sa   dostal k
   23 sme   sa   o    tom
   23 o    tom   o    tom
   23 on   je   on   je
   23 na   tú   na   tú
   23 lebo  ja   by   som
   23 keď   sme   išli  na
   23 keď   sa   pozrieme    na
   23 ja   už   som   bol
   23 ja   som   mal   to
   23 čo   je   na   tom
   23 centrum v    dome  techniky
   23 by   sme   to   mohli
   23 a    teraz  si   predstavte
   23 a    tak   sme   to
   23 a    tak   sme   išli
   23 ale   vzhľadom    na   to
   23 ale   to   už   bolo
   23 alebo  ako   to   bolo
   23 ako   som   už   spomínala
   23 a    je   to   vlastne
   23 aby   to   bolo  také
   23 a    a    to   je
   22 že   to   je   v
   22 že   to   je   ako
   22 že   či   je   to
   22 zlatý  dukát  na   hlavnej
   22 v    tom   tridsiatom   ôsmom
   22 v    štyridsiatom  siedmom roku
   22 v    osemdesiatom  deviatom    roku
   22 u    nás   na   slovensku
   22 to   nie   je   to
   22 to   je   práve  to
   22 takže  to   sú   také
   22 tak   to   sú   také
   22 tak   sa   mi   zdá
   22 športový    novinár a    publicista
   22 o    čo   sa   jedná
   22 no   a    v    tom
   22 no   a    ty   si
   22 no   a    toto  je
   22 no   a    tak   tak
   22 no   a    potom  potom
   22 nie   je   to   tak
   22 my   sme   boli  ako
   22 lebo  ja   som   bola
   22 ja   som   už   bol
   22 ja   som   mu   povedal
   22 ja   som   išiel  do
   22 ja   som   bola  na
   22 ja   by   som   vás
   22 dostal som   sa   do
   22 ďakujem vám   veľmi  pekne
   22 čo   sa   stalo  s
   22 by   som   to   nazval
   22 by   som   sa   vrátil
   22 bol   to   bol   to
   22 a    to   je   veľmi
   22 a    potom  je   to
   22 a    potom  je   tam
   22 a    ešte  k    tomu
   21 že   už   je   to
   21 že   to   je   taký
   21 že   ja   som   to
   21 že   ja   som   mal
   21 v    tomto  v    tomto
   21 v    ktorom roku  to
   21 to   už   je   to
   21 to   už   bolo  také
   21 to   nie   je   až
   21 to   je   jeden  z
   21 to   je   druhá  vec
   21 to   by   sa   dalo
   21 tak   som   išiel  na
   21 som   si   na   to
   21 sa   k    vám   správali
   21 potom  som   sa   dostal
   21 on   bol   on   bol
   21 no   tak   sme   sa
   21 no   a    v    podstate
   21 no   a    to   som
   21 no   a    to   sa
   21 no   a    potom  vlastne
   21 no   a    na   to
   21 nie   je   to   len
   21 nie   je   až   také
   21 na   ten   na   ten
   21 na   hlavnej ulici  šestnásť
   21 na   druhý  deň   ráno
   21 my   sme   sa   tak
   21 lebo  my   sme   boli
   21 k    tomu  k    tomu
   21 keď   som   išiel  na
   21 ja   som   sa   aj
   21 ja   sa   na   to
   21 ja   keď   som   sa
   21 ja   by   som   povedala
   21 ide   len   o    to
   21 chcel  by   som   sa
   21 ešte  sa   vrátim k
   21 dukát  na   hlavnej ulici
   21 čo   sme   tam   boli
   21 či   sa   to   dá
   21 by   som   to   nazvala
   21 a    vzhľadom    na   to
   21 a    už   sa   to
   21 a    to   už   bolo
   21 a    to   bola  taká
   21 a    tam   sme   mali
   21 a    tak   to   je
   21 a    potom  už   som
   21 aký   je   rozdiel medzi
   21 ako   sa   volá  ten
   21 ako   sa   to   stalo
   21 ako   sa   k    vám
   21 a    keď   som   tam
   21 a    ja   som   povedal
   21 a    boli  sme   tam
   21 a    ako   sa   to
   20 že   to   by   bolo
   20 že   sa   to   dá
   20 že   je   to   niečo
   20 že   je   to   aj
   20 že   by   sme   to
   20 že   aby   som   sa
   20 v    spolupráci   s    košickými
   20 už   v    tom   čase
   20 to   je   veľmi  dôležité
   20 to   bolo  v    roku
   20 tak   to   je   super
   20 tak   som   sa   tak
   20 s    tým   som   sa
   20 spolupráci   s    košickými    hotelmi
   20 som   v    tom   čase
   20 som   sa   chcel  spýtať
   20 sme   tam   boli  a
   20 sme   sa   s    nimi
   20 s    košickými    hotelmi zlatý
   20 po   štyridsiatom  ôsmom  roku
   20 no   a    tým   pádom
   20 no   ale   to   už
   20 lebo  to   je   to
   20 košickými    hotelmi zlatý  dukát
   20 je   tam   je   tam
   20 ja   to   ja   to
   20 ja   som   v    živote
   20 ja   som   to   už
   20 ja   som   s    tým
   20 ja   som   bol   vtedy
   20 ja   by   som   bola
   20 chcela by   som   sa
   20 hotelom centrum v    dome
   20 dva   a    pol   roka
   20 a    vy   ste   sa
   20 a    to   je   tiež
   20 a    tak   som   to
   20 a    potom  už   sa
   20 a    potom  by   som
   20 a    my   sme   už
   20 a    my   sme   išli
   20 ale   v    tom   čase
   20 ale   ja   som   tam
   20 ako   to   ako   to
   20 ako   sa   to   robí
   20 ako   je   to   v
   20 a    išli  sme   do
   20 a    druhá  vec   je
   20 aby   som   si   to
   20 aby   sme   aby   sme
   20 a    ako   je   to
   20 a    a    je   to
   19 že   že   že   to
   19 že   to   sú   také
   19 že   to   je   taká
   19 že   som   že   som
   19 že   je   to   veľmi
   19 že   či   sa   to
   19 vysielame    v    spolupráci   s
   19 v    podstate    ja   som
   19 v    päťdesiatom   šiestom roku
   19 to   som   chcela povedať
   19 to   sa   nedá  povedať
   19 to   nie   je   možné
   19 to   je   o    tom
   19 to   bol   to   bolo
   19 to   bol   pre   mňa
   19 to   bolo  také  zaujímavé
   19 tak   to   by   sme
   19 tak   to   bolo  v
   19 tak   som   si   myslela
   19 tak   sme   išli  do
   19 tak   sa   aj   stalo
   19 tak   je   to   také
   19 tak   ja   som   bola
   19 som   sa   do   toho
   19 sa   mi   to   páčilo
   19 no   to   je   to
   19 no   tak   my   sme
   19 no   a    teraz  sme
   19 no   ale   my   sme
   19 no   a    je   to
   19 no   a    bolo  to
   19 neviem ako   sa   to
   19 na   jednej strane je
   19 my   sme   bývali v
   19 mne   je   to   jedno
   19 keď   som   tam   bola
   19 keď   som   prišla do
   19 keď   sme   tam   boli
   19 je   to   podľa  mňa
   19 ja   som   v    podstate
   19 ja   som   sa   vrátil
   19 ja   som   sa   ho
   19 ja   som   chodil do
   19 ja   s    ja   som
   19 hlavnej ulici  šestnásť    a
   19 ďakujem veľmi  pekne  za
   19 čo   sa   s    ním
   19 či   je   to   pravda
   19 by   to   mohlo  byť
   19 by   sme   sa   mali
   19 a    že   a    že
   19 a    ty   by   si
   19 a    to   sme   mali
   19 a    to   je   tá
   19 a    to   a    to
   19 a    tak   sme   tam
   19 a    my   sme   potom
   19 a    keď   sa   to
   19 aj   ja   by   som
   19 a    ja   som   vlastne
   19 a    ja   som   povedala
   19 a    chcela by   som
   19 a    hotelom centrum v
   19 a    čo   je   to
   19 a    boli  tam   aj
   18 že   to   je   tak
   18 že   to   bolo  veľmi
   18 že   my   sme   boli
   18 že   je   to   vlastne
   18 že   ako   to   je
   18 v    tom   šesťdesiatom  ôsmom
   18 v    tom   čase  ešte
   18 v    štyridsiatom  štvrtom roku
   18 v    rámci  v    rámci
   18 v    minulosti    a    dnes
   18 ty   si   ty   si
   18 to   už   je   také
   18 to   to   sa   nedá
   18 to   sú   to   je
   18 to   som   chcel  povedať
   18 to   sa   mi   zdá
   18 to   sa   mi   páči
   18 to   nie   je   problém
   18 to   je   môj   názor
   18 to   bolo  to   bola
   18 tam   je   tam   je
   18 tak   v    prvom  rade
   18 tak   som   sa   vrátil
   18 tak   sme   tam   boli
   18 tak   ja   som   už
   18 šestnásť    a    hotelom centrum
   18 som   sa   dostala na
   18 sme   sa   presťahovali  do
   18 sme   sa   dostali k
   18 no   a    to   bola
   18 no   a    tak   ja
   18 no   a    čo   som
   18 na   druhý  deň   som
   18 my   sme   sa   v
   18 my   sme   sa   už
   18 keď   sme   sa   vracali
   18 je   všetko v    poriadku
   18 je   to   až   také
   18 jeden  z    nich  bol
   18 ja   už   som   si
   18 ja   som   sa   už
   18 ja   som   sa   to
   18 ja   som   mu   to
   18 ja   som   mu   hovoril
   18 ja   som   mala  vtedy
   18 ja   som   bola  taká
   18 ja   som   bol   ako
   18 ja   by   som   mal
   18 hotelmi zlatý  dukát  na
   18 do   spišskej    novej  vsi
   18 či   čo   to   je
   18 by   som   sa   vrátila
   18 by   sme   mohli  povedať
   18 a    to   som   sa
   18 a    tak   som   tam
   18 ale   zase  na   druhej
   18 ako   ste   sa   vy
   18 ako   som   už   spomenul
   18 ako   si   spomínate    na
   18 ako   sa   tomu  hovorí
   18 a    je   to   je
   18 a    jeden  z    tých
   18 aj   aj   aj   aj
   18 a    a    my   sme
   17 že   to   už   je
   17 že   to   môže  byť
   17 že   to   je   už
   17 že   to   bolo  v
   17 že   je   to   je
   17 že   ja   som   tam
   17 že   či   by   sme
   17 že   by   som   mala
   17 že   by   som   bola
   17 z    tých  z    tých
   17 všetko je   v    poriadku
   17 však  to   je   to
   17 v    spišskej    starej vsi
   17 v    roku  tisíc  osemsto
   17 v    päťdesiatom   druhom roku
   17 v    dome  techniky    na
   17 v    čom   je   to
   17 už   som   už   som
   17 už   je   to   také
   17 ulici  šestnásť    a    hotelom
   17 tri   a    pol   roka
   17 to   už   by   som
   17 to   už   bolo  v
   17 to   to   nie   je
   17 tom   tridsiatom   ôsmom  roku
   17 to   môže  byť   aj
   17 to   je   to   veľmi
   17 to   je   také  zaujímavé
   17 to   bolo  v    štyridsiatom
   17 teraz  by   som   sa
   17 techniky    na   južnej triede
   17 tak   už   je   to
   17 tak   som   tam   bol
   17 tak   som   si   tak
   17 tak   my   sme   boli
   17 tak   ja   som   potom
   17 tak   by   som   sa
   17 tak   ale   to   je
   17 tak   ako   je   to
   17 spomínate    si   aj   na
   17 som   chodil do   školy
   17 sme   sa   dostali na
   17 s    ktorými som   sa
   17 sa   vrátim k    tomu
   17 sa   s    ním   stretol
   17 sa   nám   predstaviť   a
   17 sa   mi   to   zdalo
   17 pre   nás   to   bolo
   17 po   prvej  svetovej    vojne
   17 no   tak   to   bola
   17 no   a    teraz  už
   17 no   a    teraz  sa
   17 no   a    keď   si
   17 no   a    čo   ešte
   17 nejakú zaujímavú    životnú príhodu
   17 nech  sa   vám   páči
   17 na   slovensku    je   to
   17 my   sme   sa   tam
   17 my   sme   o    tom
   17 my   sme   boli  takí
   17 môžete sa   nám   predstaviť
   17 lebo  to   bolo  také
   17 ktorom roku  to   bolo
   17 keď   som   išiel  do
   17 ja   som   sa   bála
   17 ja   som   chodil na
   17 ja   si   neviem predstaviť
   17 ja   by   som   možno
   17 ešte  by   som   chcela
   17 do   roku  tisíc  deväťsto
   17 dome  techniky    na   južnej
   17 do   do   do   do
   17 čo   sa   čo   sa
   17 by   som   to   tak
   17 a    to   sú   také
   17 a    to   je   v
   17 a    to   je   taký
   17 a    to   je   tak
   17 a    to   bolo  veľmi
   17 a    to   bolo  na
   17 a    tam   to   bolo
   17 a    tak   je   to
   17 a    pre   mňa   to
   17 a    potom  som   už
   17 a    potom  som   tam
   17 a    ono   sa   to
   17 a    my   by   sme
   17 ale   to   by   som
   17 ale   my   sme   boli
   17 ale   ja   som   už
   17 ale   dá   sa   to
   17 alebo  ja   neviem čo
   17 ale   ale   je   to
   17 ako   sa   to   hovorí
   17 ako   je   to   tam
   17 a    keď   som   si
   17 aj   ja   som   sa
   17 a    ja   som   v
   17 a    ja   som   s
   17 a    ja   som   ešte
   17 a    ešte  som   sa
   17 a    čo   by   som
   16 že   že   ako   to
   16 že   to   tak   je
   16 že   sme   tam   boli
   16 že   sme   sa   dostali
   16 že   na   jednej strane
   16 že   my   sme   tam
   16 že   je   to   že
   16 že   je   to   na
   16 že   je   to   dobré
   16 že   ja   som   bola
   16 že   čo   sa   vlastne
   16 že   by   som   mohol
   16 že   by   sme   si
   16 z    toho  z    tej
   16 v    tom   osemdesiatom  deviatom
   16 v    tom   čase  som
   16 už   som   bol   v
   16 tu   je   tu   je
   16 to   to   to   bolo
   16 to   nie   je   dobré
   16 to   je   v    tom
   16 to   je   tiež  taká
   16 to   by   som   musel
   16 to   bolo  v    tej
   16 teraz  sa   nachádzame   v
   16 takže  ja   si   myslím
   16 tak   to   to   bolo
   16 tak   to   som   si
   16 tak   to   nie   je
   16 tak   to   je   taký
   16 tak   to   je   taká
   16 tak   som   si   myslel
   16 tak   som   mu   povedal
   16 tak   čo   ja   viem
   16 tak   by   to   bolo
   16 štyri  osem  štyri  sedem
   16 šesť  dva   päť   nula
   16 som   sa   vrátil k
   16 som   sa   vrátil do
   16 som   sa   prihlásil    na
   16 som   sa   chcela opýtať
   16 sme   sa   vrátili do
   16 sa   s    ním   stalo
   16 problém je   v    tom
   16 pre   mňa   to   bol
   16 po   návrate z    väzenia
   16 podľa  mňa   to   je
   16 od   roku  tisíc  deväťsto
   16 nula  štyri  osem  štyri
   16 no   tak   to   by
   16 no   a    tam   to
   16 no   a    on   bol
   16 no   a    mali  sme
   16 no   ale   to   som
   16 no   ale   to   bolo
   16 no   a    ešte  som
   16 no   a    a    to
   16 na   vysokú školu  a
   16 my   sme   sa   s
   16 krátky slovník slovenského   jazyka
   16 keď   som   si   to
   16 keď   sme   prišli na
   16 keď   sa   na   to
   16 je   to   veľmi  ťažké
   16 je   to   tak   a
   16 je   to   jedna  z
   16 je   to   aj   v
   16 ja   už   som   bola
   16 ja   som   si   ho
   16 ja   som   mal   vtedy
   16 ja   ja   by   som
   16 dostali sme   sa   do
   16 dalo  by   sa   to
   16 čo   to   je   a
   16 čo   to   bola  za
   16 čo   sa   týka  aj
   16 čo   sa   dá   robiť
   16 čo   by   som   chcel
   16 či   to   nie   je
   16 či   to   bolo  v
   16 a    ty   si   tam
   16 a    to   to   to
   16 a    to   je   taká
   16 a    to   je   pre
   16 a    to   je   asi
   16 a    to   je   aj
   16 a    tam   som   si
   16 a    tam   sme   si
   16 a    tam   sa   to
   16 a    od   tej   doby
   16 a    neviem čo   všetko
   16 a    my   sme   v
   16 ale   to   bolo  také
   16 ale   tak   to   bolo
   16 ale   my   sme   sa
   16 ale   je   to   veľmi
   16 ale   je   to   je
   16 ako   keby  to   bolo
   16 ako   by   som   povedala
   16 a    kedy  ste   sa
   16 a    keď   sme   prišli
   16 aj   my   sme   mali
   16 a    ja   som   z
   16 a    ja   som   teda
   16 a    dostal som   sa
   16 aby   sme   si   to
   16 aby   sme   sa   dostali
   16 a    bolo  to   v
   15 že   že   som   sa
   15 že   v    tom   období
   15 že   to   neni  pravda
   15 že   to   je   že
   15 že   to   je   vlastne
   15 že   to   je   veľmi
   15 že   to   je   ten
   15 že   som   si   to
   15 že   sa   že   sa
   15 že   sa   to   tak
   15 že   keď   som   sa
   15 že   je   že   je
   15 že   je   to   pravda
   15 že   do   akej  miery
   15 že   či   by   si
   15 že   by   som   ich
   15 že   ako   to   bude
   15 v    tridsiatom   ôsmom  roku
   15 v    tom   čase  a
   15 v    tej   prvej  časti
   15 u    nás   u    nás
   15 to   už   je   jedno
   15 to   som   sa   chcela
   15 to   je   veľmi  dobré
   15 to   je   tiež  také
   15 to   je   ťažko  povedať
   15 to   je   také  to
   15 to   by   to   by
   15 to   by   mohlo  byť