Frekvencie trigramov slov v korpuse ecn-1.0-public

1. Top 1000

  4533 v    porovnaní    s
  4475 v    tomto  roku
  2909 na   druhej strane
  2837 v    minulom roku
  2232 v    súvislosti   s
  2068 v    roku  1998
  1812 v    roku  1997
  1798 v    roku  1999
  1661 v    roku  1996
  1591 v    roku  2000
  1501 na   rozdiel od
  1489 v    tomto  prípade
  1488 v    súlade s
  1325 v    tejto  oblasti
  1233 v    tejto  súvislosti
  1140 nie   je   možné
  1133 vo   vzťahu k
  1125 by   mal   byť
  1116 bez   ohľadu na
  1086 v    roku  2001
  1035 v    roku  1995
  1022 by   sa   mal
  995 v    závislosti   od
  991 nie   je   to
  985 s    cennými papiermi
  983 strednej    a    východnej
  977 by   sa   mali
  970 na   jednej strane
  969 na   slovenskom   trhu
  926 v    budúcom roku
  921 by   mala  byť
  909 v    konečnom    dôsledku
  908 by   sa   mala
  904 podľa  jeho  slov
  900 v    tomto  smere
  898 v    prvom  rade
  893 by   mali  byť
  890 v    prvom  polroku
  884 čo   sa   týka
  882 za   minulý rok
  869 v    spolupráci   s
  828 to   nie   je
  826 ľudských    zdrojov a
  823 je   v    súčasnosti
  813 riadenie    ľudských    zdrojov
  779 na   slovensku    je
  778 v    posledných   rokoch
  770 hrubého domáceho    produktu
  765 v    tom   čase
  763 ak   by   sa
  762 vo   výške  1
  743 zdrojov a    personalistika
  737 v    súčasnosti   sa
  736 a    východnej    európy
  731 v    súčasnosti   je
  726 v    roku  2002
  726 aj   napriek tomu
  718 do   konca  roka
  715 národnej    banky  slovenska
  710 že   ide   o
  707 za   prvý  polrok
  707 v    roku  1994
  706 v    českej republike
  700 pokiaľ ide   o
  698 na   slovensku    sa
  689 malých a    stredných
  687 zo   štátneho    rozpočtu
  682 na   budúci rok
  676 a    to   je
  675 že   je   to
  674 v    roku  1993
  672 v    banskej bystrici
  667 ale   aj   v
  666 že   by   sa
  659 a    to   aj
  656 by   malo  byť
  653 na   100   km
  647 vzhľadom    na   to
  646 z    pridanej    hodnoty
  644 by   sa   malo
  641 text  pod   foto
  641 na   celom  svete
  633 dane  z    príjmov
  628 v    ktorom sa
  627 v    každom prípade
  625 na   prvý  pohľad
  624 národná banka  slovenska
  624 a    tým   aj
  621 cenných papierov    v
  615 na   tento  rok
  614 porovnaní    s    rokom
  611 po   prvý  raz
  607 však  nie   je
  600 o    viac  ako
  594 sa   nachádza    na
  592 5    mld   sk
  589 so   sídlom v
  588 nie   je   v
  570 na   trhu  práce
  569 v    znení  neskorších
  565 v    poslednom    období
  565 národného    majetku sr
  563 na   kapitálovom   trhu
  560 v    roku  1992
  551 porovnaní    s    rovnakým
  547 vo   veľkej británii
  542 znení  neskorších   predpisov
  541 s    rovnakým    obdobím
  540 aj   na   slovensku
  536 v    porovnaní    so
  534 v    súlade so
  532 v    tomto  období
  528 vyplýva to   z
  521 o    dani  z
  517 sa   v    súčasnosti
  516 z    nich  je
  514 z    tohto  dôvodu
  510 ministerstvo  financií    sr
  509 a    to   v
  505 ohľadu na   to
  501 už   v    roku
  500 v    prvom  štvrťroku
  500 aj   v    prípade
  499 fondu  národného    majetku
  498 ziskov a    strát
  497 sa   na   slovensku
  492 ale   aj   na
  491 do   európskej    únie
  487 v    uplynulom    roku
  486 tovarov a    služieb
  482 a    v    roku
  480 na   medzibankovom  trhu
  479 mesiacov    tohto  roka
  475 čo   je   o
  475 a    tak   sa
  473 sa   v    roku
  473 malého a    stredného
  471 marketing    a    obchod
  469 ako   je   to
  466 čo   je   v
  464 2    mld   sk
  464 v    poslednom    čase
  464 malé  a    stredné
  463 na   peňažnom    trhu
  461 porovnaní    s    predchádzajúcim
  457 ktoré  nie   sú
  453 v    týchto dňoch
  449 do   akej  miery
  449 a    stredného    podnikania
  448 do   konca  roku
  447 je   jedným z
  445 spočíva v    tom
  445 nápadov sa   nachádza
  443 register    nápadov sa
  443 papierov    v    bratislave
  442 nachádza    na   str
  435 aj   v    tomto
  434 v    roku  1990
  434 už   niekoľko    rokov
  433 v    roku  1991
  432 sa   v    tomto
  431 aj   keď   sa
  426 v    uplynulom    týždni
  422 mld   sk   a
  418 a    to   najmä
  417 ako   v    roku
  416 v    rovnakom    období
  416 v    celkovom    objeme
  416 na   trhu  s
  412 miest  a    obcí
  412 dani  z    príjmov
  410 v    blízkej budúcnosti
  408 v    druhej polovici
  407 v    súvislosti   so
  403 3    mld   sk
  403 v    niektorých   prípadoch
  402 v    ktorých sa
  400 v    slovenskej   republike
  400 v    ktorej sa
  399 s    ohľadom na
  399 do   konca  tohto
  399 ako   aj   v
  397 1    mld   sk
  395 hdp   na   obyvateľa
  394 ktoré  sa   v
  394 informoval   o    tom
  394 fond  národného    majetku
  393 a    teda  aj
  391 je   to   však
  388 pôšt  a    telekomunikácií
  388 ktoré  sú   v
  387 novela zákona o
  385 na   slovensku    v
  384 ktorý  by   mal
  383 zisk  pred  zdanením
  382 na   devízovom    trhu
  381 nie   je   len
  379 v    žiadnom prípade
  379 ku   koncu  roka
  377 z    celkového    počtu
  373 na   domácom trhu
  373 je   to   v
  372 daň   z    príjmov
  371 v    mnohých prípadoch
  371 a    nie   je
  369 za   rok   1997
  367 je   to   tak
  366 v    spojených    štátoch
  366 pri   priemernej   cene
  366 je   na   slovensku
  362 na   svetových    trhoch
  359 do   štátneho    rozpočtu
  358 ministerstva  financií    sr
  358 by   sme   sa
  355 na   slovensku    a
  351 ak   by   sme
  348 vo   veľkej miere
  347 v    rozpore s
  347 ktoré  by   mali
  344 4    mld   sk
  344 na   rok   2000
  344 aj   u    nás
  343 v    neposlednom   rade
  343 na   našom  trhu
  342 na   základnom    imaní
  341 z    nich  sa
  340 sociálnych   vecí  a
  340 a    to   nielen
  340 ak   ide   o
  339 zisk  vo   výške
  339 zatiaľ čo   v
  338 štátneho    rozpočtu    na
  338 priamych    zahraničných  investícií
  337 že   nie   je
  337 obnovu a    rozvoj
  336 pre   obnovu a
  336 od   roku  1993
  336 novely zákona o
  333 je   to   aj
  331 vecí  a    rodiny
  330 výrobkov    a    služieb
  330 ide   najmä  o
  329 vo   vyspelých    krajinách
  329 podiel na   trhu
  329 percentný    podiel na
  328 sa   u    nás
  327 nie   je   ani
  326 už   nie   je
  325 viac  ako   v
  324 a    preto  sa
  323 v    západnej    európe
  323 od   začiatku    roka
  321 v    bratislave   a
  320 podať  daňové priznanie
  319 a    v    súčasnosti
  318 napriek tomu  sa
  317 z    príjmov právnických
  317 účtu  platobnej    bilancie
  316 na   slovenský    trh
  315 v    strednej    európe
  314 je   v    tom
  313 bežného účtu  platobnej
  311 s    ktorými sa
  311 na   trhu  a
  311 ktoré  by   sa
  311 by   ste   sa
  311 a    v    prípade
  310 v    krátkom čase
  308 na   daň   z
  307 že   ak   sa
  307 na   zahraničných  trhoch
  307 je   jednou z
  305 sk   a    v
  304 že   v    prípade
  304 z    príjmov fyzických
  303 rovnakým    obdobím minulého
  302 návrh  zákona o
  301 výskumu a    vývoja
  301 sa   na   to
  300 v    new   yorku
  300 na   vstup  do
  300 ale   aj   pre
  299 ktoré  by   mohli
  298 voči  americkému   doláru
  297 vo   väčšine prípadov
  296 z    toho  dôvodu
  295 z    dlhodobého   hľadiska
  295 ktorá  by   mala
  295 a    stredných    podnikov
  294 8    mld   sk
  294 štátnych    pokladničných  poukážok
  293 že   v    roku
  293 na   rok   1999
  293 daňové priznanie    k
  293 burze  cenných papierov
  292 z    toho  vyplýva
  291 vo   výške  2
  291 európskej    menovej únie
  291 a    to   na
  290 výskum a    vývoj
  289 6    mld   sk
  289 v    roku  2003
  289 je   v    porovnaní
  289 je   to   len
  287 zo   závislej    činnosti
  287 hrubý  domáci produkt
  287 dane  z    pridanej
  286 sk   v    roku
  286 je   viac  ako
  286 by   sa   v
  286 ako   aj   na
  285 sk   za   akciu
  285 do   roku  2000
  285 by   sme   mali
  284 podobne ako   v
  284 do   značnej miery
  283 sa   na   trhu
  282 všeobecná    úverová banka
  282 príjmov fyzických    osôb
  281 na   konci  roka
  281 by   sme   mohli
  280 7    mld   sk
  280 v    celkovej    hodnote
  280 medzinárodného menového    fondu
  279 a    na   druhej
  278 po   lehote splatnosti
  277 oproti rovnakému    obdobiu
  277 o    cenných papieroch
  276 viesť  a    riadiť
  276 príjmov právnických   osôb
  275 zisk  riadenie    ľudských
  275 spotrebnej   dane  z
  274 že   na   slovensku
  274 to   aj   napriek
  273 v    tom   istom
  273 pred  dvoma  rokmi
  273 na   rok   1998
  272 povinných    minimálnych   rezerv
  271 mimoriadne   valné  zhromaždenie
  270 v    dôsledku    toho
  270 a    stredné podniky
  270 a    ako   sa
  269 sa   môže  stať
  269 je   k    dispozícii
  268 v    priebehu    roka
  268 na   tento  účel
  268 a    na   základe
  267 v    roku  1989
  267 riadiť vo   firme
  267 burzy  cenných papierov
  267 a    riadiť vo
  266 vzťahov so   zákazníkmi
  266 sa   mení  a
  266 na   úrovni 1
  265 v    prvej  polovici
  265 podľa  jeho  názoru
  265 po   celom  svete
  265 od   roku  1990
  265 ešte  nie   je
  265 aby   sme   sa
  263 na   prvom  mieste
  263 ale   aj   o
  263 ako   viesť  a
  262 v    európskej    únii
  262 nie   je   na
  262 ktorým sa   mení
  261 viac  ako   50
  261 a    východnej    európe
  260 v    roku  2004
  260 v    reálnom čase
  260 v    cudzej mene
  260 novelu zákona o
  260 aby   ste   sa
  259 čo   v    porovnaní
  257 mení  a    dopĺňa
  256 slovenský    plynárenský   priemysel
  255 v    zmysle zákona
  255 v    bankovom    sektore
  255 obchodníkov   s    cennými
  254 tomto  roku  sa
  254 od   roku  1994
  253 zatiaľ nie   je
  253 za   prvý  štvrťrok
  253 vstup  do   eú
  253 podľa  zákona o
  253 podľa  môjho  názoru
  253 kým   v    roku
  253 je   založená    na
  253 je   v    tomto
  253 do   istej  miery
  253 by   ste   mali
  253 aj   keď   je
  252 v    strednej    a
  252 ako   sa   to
  252 ako   by   sa
  251 zákona o    dani
  251 ešte  v    roku
  249 okrem  iného  aj
  249 investičnej   a    rozvojovej
  249 a    čo   je
  248 v    takom  prípade
  248 v    najbližšom   období
  247 z    tohto  pohľadu
  247 od   roku  1995
  247 aj   v    oblasti
  246 sa   nachádza    v
  246 je   založený    na
  245 viac  ako   1
  245 usd   počet  obyvateľov
  245 sa   v    ňom
  245 poslanec    nr   sr
  245 o    konkurze    a
  244 už   dlhší  čas
  244 usd   hdp   na
  243 ako   v    prípade
  242 úrokových    sadzieb na
  242 štátnych    cenných papierov
  242 ktorá  je   v
  242 európskej    centrálnej   banky
  241 pre   agentúru    sita
  240 9    mld   sk
  240 väčšina z    nich
  240 od   roku  1996
  240 a    s    tým
  239 u    nás   je
  239 deficit bežného účtu
  238 že   v    tomto
  238 že   sa   v
  238 z    0    na
  237 v    priebehu    týždňa
  237 sa   považuje    za
  237 na   základe toho
  237 ktorý  je   v
  237 cyrila a    metoda
  236 na   ktorom sa
  236 generálny    riaditeľ    spoločnosti
  235 v    súčasnosti   v
  235 v    roku  2010
  235 v    krajinách    eú
  235 náklady spojené s
  235 konkurze    a    vyrovnaní
  235 by   sa   však
  234 za   rok   1998
  234 v    objeme 1
  234 na   finančných   trhoch
  234 konca  tohto  roka
  234 je   podľa  neho
  233 či   ide   o
  233 brať  do   úvahy
  233 a    to   z
  232 by   mohli  byť
  231 u    nás   sa
  231 sa   s    ním
  231 nových pracovných   miest
  231 na   území  sr
  230 rozpočtu    na   rok
  230 by   sa   mohli
  229 sa   v    priebehu
  229 mesiacov    tohto  roku
  229 deficit štátneho    rozpočtu
  228 0    na   100
  228 produktivita  a    inovácie
  227 zisk  po   zdanení
  227 v    sledovanom   období
  227 sa   v    tejto
  227 na   strane druhej
  226 všeobecnej   úverovej    banky
  226 v    prípade potreby
  225 v    usa   a
  225 v    nadväznosti   na
  225 v    celkovej    výške
  224 vo   výške  3
  224 v    našich podmienkach
  224 po   roku  1989
  224 na   ktoré  sa
  223 v    cestovnom    ruchu
  222 za   rok   1996
  222 o    štátnom rozpočte
  222 okrem  toho  sa
  222 ide   o    to
  221 v    druhom polroku
  221 predstavuje   nárast o
  221 mali  by   ste
  221 a    v    neposlednom
  220 na   burze  cenných
  219 z    celého sveta
  218 úrokové sadzby na
  218 až   do   roku
  218 ako   to   bolo
  217 500   000   sk
  217 v    predchádzajúcom roku
  217 v    plnej  miere
  217 sa   v    rámci
  217 medzinárodný  menový fond
  217 by   sa   mohlo
  216 za   každú  cenu
  216 voči  japonskému   jenu
  215 v    praxi  to
  215 sú   v    súčasnosti
  215 najmä  v    oblasti
  215 a    rozvojová    banka
  214 v    spolupráci   so
  214 vo   výške  5
  214 s    najväčšou    pravdepodobnosťou
  214 prvých šesť  mesiacov
  214 je   v    súlade
  214 ako   jeden  z
  213 1    000   sk
  213 vo   väčšej miere
  213 v    opačnom prípade
  213 už   od   roku
  213 svedčí o    tom
  213 sa   s    nimi
  213 ak   nie   je
  212 viac  ako   10
  212 v    dnešnej dobe
  212 sa   o    to
  212 povinnosť    podať  daňové
  212 na   životné prostredie
  212 ktorý  by   sa
  211 vlády  sr   pre
  211 čo   je   to
  211 by   sa   tak
  210 v    praxi  sa
  210 do   roku  2005
  209 v    nominálnej   hodnote
  209 produktov    a    služieb
  209 na   rok   2001
  209 a    rozvojovej   banky
  208 slovenského   plynárenského  priemyslu
  208 na   valnom zhromaždení
  208 by   som   sa
  208 by   mohla  byť
  207 že   sa   na
  207 z    celkového    objemu
  207 v    rozhovore    pre
  206 súvisiace    články si
  206 s    ručením obmedzeným
  206 si   môžete vyhľadať
  206 sa   zameriava    na
  206 od   roku  1992
  206 obdobím minulého    roka
  206 články si   môžete
  206 až   v    roku
  206 a    stredných    podnikateľov
  205 za   rovnaké obdobie
  205 v    priemere    o
  205 je   u    nás
  205 by   mohol  byť
  204 že   by   sme
  204 v    posledných   dňoch
  204 sú   k    dispozícii
  204 s    dôrazom na
  204 sa   hovorí o
  204 má   v    súčasnosti
  203 ku   koncu  minulého
  203 druhej strane je
  203 a    na   slovensku
  202 že   ak   by
  202 v    roku  2005
  202 oproti minulému    roku
  202 druhej strane však
  201 v    tom   prípade
  201 v    rozpore so
  201 nr   sr   za
  200 z    roka  na
  200 na   ktorých sa
  200 mld   sk   na
  200 ako   by   ste
  199 za   prvých šesť
  199 roka  na   rok
  199 národnej    rady  sr
  199 autor  je   dílerom
  199 a    preto  je
  198 28   28   28
  198 z    uhľovodíkových palív
  198 rovnakom    období minulého
  198 nie   sú   v
  198 čo   je   pre
  197 porovnaní    s    minulým
  197 o    vstup  do
  197 na   voľnom trhu
  197 je   veľmi  dôležité
  197 čo   nie   je
  196 štátneho    rozpočtu    a
  196 o    10   percent
  196 od   začiatku    tohto
  196 nr   sr   č
  196 každý  z    nich
  196 je   to   možné
  196 čo   sa   v
  195 uvádza sa   v
  195 na   adrese www
  195 ešte  v    tomto
  195 aj   v    roku
  194 v    tomto  regióne
  194 to   aj   v
  194 tento  rok   sa
  194 je   to   veľmi
  193 zo   strany štátu
  193 v    súčasnej    dobe
  193 štatistického  úradu  sr
  193 súlade so   zákonom
  193 predseda    predstavenstva a
  193 na   konci  roku
  193 je   to   o
  193 a    z    toho
  192 spotrebnej   dani  z
  192 sa   však  v
  192 jedným z    nich
  192 do   určitej miery
  191 daniach z    príjmov
  191 by   mal   mať
  190 viac  ako   100
  190 tomto  roku  by
  190 štatistický   úrad  sr
  190 prvý  polrok tohto
  190 o    tom   informoval
  190 ktorý  sa   v
  190 čo   sa   deje
  189 v    hlavnom meste
  189 prvých deväť  mesiacov
  189 na   trhu  sa
  189 financií    brigita schmögnerová
  189 aby   ste   si
  188 keď   sa   v
  188 bank  of   japan
  188 a    v    rámci
  188 aj   v    tom
  187 viac  ako   20
  187 medziročný   nárast o
  187 krajín európskej    únie
  187 bude  závisieť    od
  187 a    v    tomto
  186 z    vlastných    zdrojov
  186 v    tejto  chvíli
  186 v    medziročnom   porovnaní
  185 za   prvých deväť
  185 v    najbližších   rokoch
  185 sa   skladá z
  185 čr   a    sr
  185 a    až   potom
  184 zo   dňa   na
  184 začiatku    tohto  roka
  184 v    priebehu    niekoľkých
  184 môže  byť   aj
  184 ministerstvo  hospodárstva  sr
  184 ministerka   financií    brigita
  184 finančných   prostriedkov  na
  183 z    tohto  hľadiska
  183 za   rok   1999
  183 viac  ako   2
  183 textové a    obrazové
  183 sk   pri   priemernej
  183 pre   správu a
  183 možno  považovať    za
  183 ministerstva  hospodárstva  sr
  183 je   to   pre
  183 informovala   o    tom
  183 dňa   na   deň
  183 čo   by   sa
  183 banka  pre   obnovu
  183 a    generálny    riaditeľ
  182 10   000   sk
  182 že   v    súčasnosti
  182 by   sa   na
  181 v    plnom  rozsahu
  181 vlny  kupónovej    privatizácie
  181 v    jednotlivých  krajinách
  181 na   akciovú spoločnosť
  181 by   sa   podľa
  180 žiar  nad   hronom
  180 v    roku  2009
  180 riadenia    ľudských    zdrojov
  180 o    daniach z
  180 na   základe zmluvy
  180 na   viac  ako
  180 druhej svetovej    vojny
  180 daň   z    pridanej
  180 by   ste   si
  180 a    obrazové    upútavky
  180 aj   keď   v
  179 v    plnej  výške
  179 skk   za   1
  179 pri   rozhodovaní   o
  179 ktoré  sa   týkajú
  179 do   30   dní
  179 ak   je   to
  178 v    nasledujúcich  rokoch
  178 v    druhom štvrťroku
  178 upútavky    k    obsahu
  178 týka  sa   to
  178 s    účinnosťou   od
  178 s    predchádzajúcim rokom
  178 na   wall  street
  178 na   úroveň 1
  178 je   pre   nás
  178 a    v    konečnom
  177 v    zákone o
  177 s    minulým rokom
  177 sa   k    nim
  177 pred  niekoľkými   rokmi
  177 obrazové    upútavky    k
  177 nový  zákon  o
  177 nie   je   pre
  177 európska    banka  pre
  176 zákona o    cenných
  176 v    roku  2008
  176 správu a    privatizáciu
  176 rovnakému    obdobiu minulého
  176 podieľať    sa   na
  176 dane  z    príjmu
  176 ako   je   napríklad
  175 v    takomto prípade
  175 v    období od
  175 nie   je   nič
  175 až   do   konca
  175 ale   je   to
  174 životného    prostredia   a
  174 že   sa   to
  174 výkaz  ziskov a
  174 v    súčasnosti   už
  174 v    rozmedzí    od
  174 vo   výške  10
  174 už   v    súčasnosti
  174 sa   v    poslednom
  174 pri   ktorej sa
  174 pre   finančný    trh
  174 na   druhom mieste
  174 mimoriadnom   valnom zhromaždení
  174 kurz  slovenskej   koruny
  174 čím   by   sa
  174 by   sa   mohol
  174 aby   sa   v
  173 v    priebehu    dňa
  173 stalo  sa   tak
  173 palív  a    mazív
  173 ktorý  nie   je
  173 cenných papierov    a
  173 by   to   malo
  172 v    minulých    rokoch
  172 v    iných  krajinách
  172 sa   to   v
  172 o    30   percent
  172 môže  ísť   o
  172 jeden  z    nich
  172 deväť  mesiacov    tohto
  171 000   sk   a
  171 v    štátnom rozpočte
  171 viac  ako   30
  171 uhľovodíkových palív  a
  171 na   bežnom účte
  171 aj   v    iných
  170 v    súčasnosti   na
  170 privatizáciu  národného    majetku
  170 by   mal   v
  169 za   prvé  tri
  169 v    tejto  krajine
  169 vo   výške  4
  169 vo   verejnom    záujme
  169 preddavok    vo   výške
  169 od   roku  1997
  169 koncu  minulého    roka
  169 je   na   tom
  169 je   aj   v
  169 a    privatizáciu  národného
  168 sa   o    tom
  168 o    20   percent
  168 na   finančnom    trhu
  168 kurzu  slovenskej   koruny
  168 ktoré  súvisia s
  168 je   však  v
  168 finančné    prostriedky   na
  168 a    telekomunikácií sr
  168 ale   na   druhej
  167 v    súčasnosti   má
  167 tlačovú agentúru    sita
  167 so   zameraním    na
  167 priame zahraničné   investície
  167 koncom minulého    roka
  167 hovorí o    tom
  167 až   do   výšky
  167 a    potom  sa
  167 a    metoda v
  167 ale   aj   z
  166 za   posledné    roky
  166 v    súčasnosti   sú
  166 už   viac  ako
  166 o    stavebnom    sporení
  166 o    rok   neskôr
  166 na   základe výsledkov
  166 ktoré  sa   na
  166 ktorá  sa   v
  166 by   sa   dalo
  166 až   na   úroveň
  166 a    to   až
  166 ako   aj   o
  165 zvýšenie    základného   imania
  165 sk   a    na
  165 nie   je   však
  165 krajinách    strednej    a
  164 z    nich  sú
  164 získať a    udržať
  164 v    štátnej správe
  164 tohto  roku  sa
  164 tak   ako   v
  164 na   základe týchto
  164 jedným z    dôvodov
  164 európska    centrálna    banka
  163 vznikla v    roku
  163 v    sr   a
  163 technológie   a    inovácie
  163 na   trhu  v
  163 metoda v    trnave
  163 ktorá  nie   je
  163 každý  z    nás
  163 druhej strane sa
  163 čo   by   ste
  163 ako   si   získať
  162 zákona o    konkurze
  162 v    prvom  kvartáli
  162 v    čom   spočíva
  162 stratu vo   výške
  162 pracuje v    istrobanke
  162 negatívny    vplyv  na
  162 na   jedného obyvateľa
  162 môže  viesť  k
  162 ak   sa   však
  161 z    finančných   operácií
  161 v    európe a
  161 to   môže  byť
  161 sa   na   ňom
  161 do   roku  2002
  161 daňové priznanie    za
  161 ale   aj   s
  161 ako   aj   pre
  160 výrobky a    služby
  160 povinné minimálne    rezervy
  160 niektoré    z    nich
  160 na   jednu  akciu
  160 mestá  a    obce
  160 ale   nie   je
  160 aktív  a    pasív
  159 100   000   sk
  159 v    rokoch 1994
  159 pri   priamych    obchodoch
  159 pre   zahraničných  investorov
  159 polrok tohto  roka
  159 nie   je   iba
  159 na   základe ktorého
  159 môže  to   byť
  159 menej  ako   v
  159 je   v    rozpore
  159 by   sa   mohla
  159 ako   sú   napríklad
  158 zákona o    bankách
  158 štátny tajomník    ministerstva
  158 s    priamym vstrekovaním
  158 pre   malé  a
  158 percentný    podiel v
  158 oproti predchádzajúcemu    roku
  158 o    dva   roky
  158 jedným z    hlavných
  158 čo   predstavuje   medziročný
  157 v    tom   období
  157 v    súčasnom    období
  157 sa   v    posledných
  157 odpoveď na   otázku
  157 obchodnej    a    priemyselnej
  157 na   základe dohody
  157 na   slovensku    sú
  157 či   už   v
  157 by   bolo  možné
  157 burza  cenných papierov
  157 aj   o    tom
  157 a    dopĺňa zákon
  156 už   v    tomto
  156 s    rokom  1997
  156 slovenskom   kapitálovom   trhu
  156 roku  1998  sa
  156 odporúčame   do   pozornosti
  156 obdobiu minulého    roka
  156 na   českom trhu
  156 keď   sa   na
  156 je   v    podstate
  156 dani  z    pridanej
  155 v    krajinách    strednej
  155 období minulého    roka
  155 na   základe rozhodnutia
  155 je   dílerom ing
  155 do   roku  2010
  155 by   mohlo  byť
  155 aj   v    budúcnosti
  154 010   01   žilina
  154 z    tejto  sumy
  154 za   posledné    tri
  154 za   deväť  mesiacov
  154 v    trestnom    konaní
  154 už   ide   o
  154 na   tomto  trhu
  154 krajín strednej    a
  154 krajinách    európskej    únie
  154 a    to   tak
  154 ako   v    predchádzajúcom
  153 v    tomto  zmysle
  153 príjmov štátneho    rozpočtu
  153 premiér mikuláš dzurinda
  153 pre   denník sme
  153 na   základe ktorých
  153 na   území  slovenska
  153 aj   v    zahraničí
  152 v    treťom štvrťroku
  152 v    spojení s
  152 sa   uskutoční    v
  152 príjmy štátneho    rozpočtu
  152 na   čo   sa
  152 ktorá  sa   zaoberá
  152 je   to   už
  152 je   pre   nich
  152 ide   predovšetkým  o
  152 dílerom ing   barings
  151 v    najbližšom   čase
  151 tohto  roka  sa
  151 roku  2000  sa
  151 pohľadávky   a    záväzky
  151 nie   je   problém
  151 na   anonymnom    trhu
  151 ktoré  sú   na
  150 7    zrkadlo týždňa
  150 zrkadlo týždňa 8
  150 v    prvej  vlne
  150 treba  si   uvedomiť
  150 štátnej správy a
  150 sa   vzťahuje    na
  150 sa   v    nich
  150 pre   ekonomiku    ivan
  150 postavenie   na   trhu
  150 ochrany životného    prostredia
  150 ide   len   o
  150 ekonomiku    ivan  mikloš
  150 cestovného   ruchu  v
  150 ako   ďalej  uviedol
  149 univerzity   v    bratislave
  149 praxi  to   znamená
  149 pokles úrokových    sadzieb
  149 od   roku  1991
  149 na   slovenskom   kapitálovom
  149 mnohé  z    nich
  149 do   veľkej miery
  149 deficitu    bežného účtu
  149 a    tým   sa
  149 a    právnických   osôb
  149 aj   v    tejto
  149 a    je   to
  148 vzťahy s    verejnosťou
  148 v    objeme 2
  148 sa   na   nich
  148 o    ktorých sa
  148 nie   je   schopný
  148 ktorá  by   sa
  148 je   zameraná    na
  148 európskej    únie  a
  148 do   roku  2003
  148 by   sa   to
  148 ak   sa   v
  147 v    roku  2011
  147 v    najbližších   dňoch
  147 sú   zamerané    na
  147 pre   hospodársky   rozvoj
  147 pred  niekoľkými   dňami
  147 nie   je   až
  147 len   v    prípade
  147 ktoré  sú   pre
  147 ktoré  sa   budú
  147 konsolidovanej účtovnej    závierky
  147 agentúru    sita  to
  146 základné    imanie spoločnosti
  146 to   bolo  v
  146 sr   a    čr
  146 rozvoj malého a
  146 reformy verejnej    správy
  146 predstavuje   pokles o
  146 na   vysokej škole
  146 je   jeden  z
  146 a    regionálneho  rozvoja
  146 angličtina   so   ziskom
  145 za   rok   2000
  145 za   posledné    dva
  145 voči  nemeckej    marke
  145 s    rokom  1996
  145 spoluprácu   a    rozvoj
  145 sme   sa   rozhodli
  145 si   získať a
  145 nie   je   potrebné
  145 na   trhu  rm
  145 mali  by   sme
  145 čo   by   mohlo
  145 by   sme   chceli
  145 bank  of   england
  144 výkazu ziskov a