Frekvencie trigramov slov v korpuse dialekt-2.0

1. Top 1000

   97 no   a    potom
   77 a    potom  sa
   60 a    to   sa
   44 a    potom  zme
   42 a    keť   sa
   40 no   a    uš
   40 a    to   zme
   36 a    to   bolo
   35 no   a    to
   34 a    já   som
   31 a    tag   zme
   31 a    mi   zme
   31 a    keď   zme
   28 a    tak   śe
   28 a    tak   sa
   27 no   a    tak
   27 a    keď   už
   25 potom  sa   to
   25 no   a    na
   22 tag   zme   sa
   22 no   veď   hej
   22 na   druhí  ďeň
   20 tak   sa   to
   20 a    to   je
   20 a    keť   som
   19 že   je   to
   19 no   a    tam
   19 a    tak   som
   19 a    keď   uš
   18 to   už   bolo
   18 tak   som   si
   18 tag   zme   si
   18 sa   na   to
   18 no   a    keď
   18 a    ja   som
   16 no   tak   sa
   16 a    to   bola
   16 a    tam   sa
   16 a    potom  už
   15 to   sa   potom
   15 potom  zme   to
   15 no   a    keť
   15 no   a    ja
   15 a    s    toho
   15 a    potom  uš
   15 a    potom  som
   15 a    potom  sä
   15 a    na   to
   15 a    keť   sä
   14 to   zme   si
   14 to   bolo  na
   14 no   ta   to
   14 no   tag   zme
   14 no   a    tag
   14 a    uš   potom
   14 a    potom  aj
   14 a    f    tom
   13 to   bolo  v
   13 tak   som   sa
   13 sa   s    ňím
   13 sa   iďe   do
   13 no   a    teras
   13 no   aľe   to
   13 mi   zme   sa
   13 keť   som   sa
   13 keť   sa   už
   13 a    s    tím
   13 a    keď   je
   12 to   bolo  tak
   12 ta   me   śe
   12 no   ta   i
   12 no   a    ten
   12 no   a    mi
   12 čo   je   to
   12 čo   ja   viem
   12 a    to   si
   11 že   som   sa
   11 že   bi   som
   11 to   sa   volalo
   11 tag   zme   to
   11 potom  zme   sa
   11 no   ta   tak
   11 no   tak   to
   11 ňe   ta   jak
   11 já   som   sa
   11 do   vodi  a
   11 a    potom  to
   11 aľe   mi   zme
   10 sa   to   volalo
   10 no   ta   me
   10 no   a    jag
   10 no   a    ešťe
   10 na   to   sa
   10 do   domu  a
   10 a    uš   sa
   10 a    tam   zme
   10 a    tak   to
   10 aľe   to   sa
   10 ako   sa   iďe
   10 a    keť   si
   10 a    išľi  zme
   9 že   sa   to
   9 v    jednom dome
   9 uš   sa   to
   9 to   tag   bulo
   9 ta   tak   śe
   9 tak   to   bolo
   9 tag   zme   ho
   9 sa   uš   potom
   9 raz   do   roka
   9 no   ta   śe
   9 no   ta   co
   9 no   a    teraz
   9 no   a    potim
   9 ňie   i    ňie
   9 ňie   a    ňie
   9 na   to   mesto
   9 mi   zme   maľi
   9 keď   zme   sa
   9 keď   zme   prišľi
   9 keď   už   bolo
   9 já   som   si
   9 do   ruki  a
   9 dalo  sa   do
   9 bi   som   sa
   9 a    uš   som
   9 a    to   uš
   9 a    to   sä
   9 a    tam   bola
   9 a    poton  sa
   9 a    on   mi
   9 a    na   tom
   9 a    dá   sa
   9 abi   sťe   maľi
   8 zme   šľi   na
   8 z    jednej strani
   8 z    druhej strani
   8 to   zme   sa
   8 to   zme   maľi
   8 to   sa   už
   8 teraz  je   to
   8 s    tím   sa
   8 som   sa   na
   8 prišľi zme   do
   8 potom  sa   už
   8 no   tak   som
   8 no   a    já
   8 no   a    čo
   8 na   tom   mesťe
   8 na   druhej straňe
   8 ľebo  to   bolo
   8 keď   zme   uš
   8 ja   son   sa
   8 já   som   už
   8 ja   som   bola
   8 dalo  sa   to
   8 a    uš   to
   8 a    tam   som
   8 a    tag   me
   8 a    šľi   zme
   8 a    s    teho
   8 a    poton  zme
   8 a    potom  na
   8 a    na   tej
   8 a    na   druhí
   8 aľe   som   sa
   8 ako   to   bolo
   8 ako   sa   to
   8 a    dalo  sa
   7 zme   sa   tam
   7 zme   prišľi na
   7 to   sa   dalo
   7 to   bola  taká
   7 som   šla   do
   7 som   si   to
   7 som   sa   mu
   7 som   sa   aj
   7 sa   to   tag
   7 sa   to   do
   7 sa   s    ňeho
   7 potom  zme   si
   7 potom  sa   na
   7 no   ta   už
   7 no   ta   ja
   7 no   a    že
   7 no   a    poton
   7 no   aľe   on
   7 no   a    f
   7 na   zem   a
   7 mu   na   to
   7 mi   zme   boľi
   7 me   śe   baviľi
   7 já   som   mu
   7 f    ten   ďeň
   7 čuo   je   to
   7 čuo   bi   si
   7 čo   sa   mi
   7 či   je   to
   7 a    v    zime
   7 a    to   už
   7 a    tam   už
   7 a    tak   sme
   7 a    tak   si
   7 a    potom  teda
   7 aľe   potom  sa
   7 aľe   ja   som
   7 a    jag   uš
   7 a    ftedi  zme
   7 a    do   teho
   7 a    čo   ja
   6 že   sa   mu
   6 že   či   bi
   6 že   bi   sa
   6 že   bi   ho
   6 zme   sa   to
   6 zme   prišľi do
   6 zme   boľi  na
   6 za   ruku  a
   6 uš   som   si
   6 to   zme   mali
   6 to   už   bola
   6 to   tag   bolo
   6 to   sa   uš
   6 to   sa   tam
   6 to   je   na
   6 ta   už   me
   6 ta   už   ľem
   6 tam   som   bol
   6 tag   me   ho
   6 s    teho  sa
   6 som   sa   ho
   6 sa   v    ňej
   6 sa   to   na
   6 sa   potom  na
   6 potom  sa   uš
   6 od   obeda  ostalo
   6 no   ta   uš
   6 no   tam   sa
   6 no   i    potom
   6 no   a    veʒ
   6 no   a    tí
   6 na   to   zme
   6 na   tomto  sveťe
   6 na   každi  ʒeň
   6 na   druhí  den
   6 keť   sa   uš
   6 keď   zme   maľi
   6 keď   zme   boľi
   6 je   to   za
   6 jeden  za   druhím
   6 išla  som   do
   6 do   voza  a
   6 do   teho  sa
   6 do   ňej   a
   6 do   jedneho domu
   6 do   izbi  a
   6 dá   sa   do
   6 čuo   od   obeda
   6 čo   zme   si
   6 čo   sa   stalo
   6 bolo  v    noci
   6 boľi  bi   zme
   6 bi   zme   sa
   6 a    v    noci
   6 a    veʒ   už
   6 a    už   zme
   6 a    už   ho
   6 a    tu   sa
   6 a    teraz  už
   6 a    ten   druhí
   6 a    tak   sä
   6 a    tak   potom
   6 a    tag   ho
   6 a    prišla som
   6 a    potom  zas
   6 a    potom  si
   6 a    potom  ho
   6 a    on   si
   6 a    on   potom
   6 aľe   to   už
   6 aľe   to   ľen
   6 aľe   to   bolo
   6 ale   to   bolo
   6 aľe   já   som
   6 a    ku   temu
   6 ako   ďeťi  zme
   6 a    keť   to
   6 aj   v    noci
   6 aj   s    tím
   6 a    jak   śe
   6 a    jag   už
   6 a    f    tej
   6 a    dakedi aj
   6 a    čo   sa
   6 a    boľi  zme
   5 že   χto   to
   5 že   mi   śe
   5 že   bi   zme
   5 zme   si   aj
   5 zme   sa   z
   5 zme   sa   vibraľi
   5 zme   sa   tag
   5 zme   aj   mi
   5 v    zime  sa
   5 u    náz   je
   5 to   v    zime
   5 to   už   ľen
   5 to   uš   potom
   5 to   sa   volaľi
   5 to   sa   šetko
   5 to   sa   ftedi
   5 to   ňie   je
   5 to   je   už
   5 to   je   uš
   5 to   bol   život
   5 to   bolo  z
   5 to   bolo  šetko
   5 to   bola  tá
   5 ta   zme   śe
   5 ta   to   śe
   5 tam   zme   si
   5 tam   zme   sa
   5 tam   bola  taká
   5 tak   son   sa
   5 tak   som   to
   5 tak   sa   potom
   5 tak   sa   mi
   5 ta   jak   hňeśka
   5 tag   uš   potom
   5 tag   jak   teras
   5 som   bol   v
   5 sa   už   aj
   5 sa   to   uš
   5 sa   to   ľen
   5 sa   to   dalo
   5 sa   na   mňa
   5 sa   mu   to
   5 sa   mi   stalo
   5 potom  zme   uš
   5 potom  zme   ho
   5 potom  som   už
   5 potom  som   si
   5 potom  som   bol
   5 potom  sa   išlo
   5 on   mi   povedá
   5 no   to   tag
   5 no   to   sä
   5 no   to   sa
   5 no   to   bolo
   5 no   ta   take
   5 no   ta   ľem
   5 no   tak   śe
   5 no   potom  sa
   5 no   keť   sa
   5 no   keď   zme
   5 no   a    vecka
   5 no   a    tá
   5 no   a    potem
   5 no   a    po
   5 no   a    ket
   5 no   a    ked
   5 no   a    ke
   5 ňe   tag   jak
   5 na   to   sä
   5 na   to   je
   5 na   šetki  strani
   5 na   noví  rok
   5 na   krížne cesti
   5 na   drevo  a
   5 na   cestu  a
   5 mi   zme   sä
   5 me   śe   tak
   5 mala  na   sebe
   5 ľen   keť   sa
   5 ľen   abi   si
   5 lebo  to   bolo
   5 keť   som   už
   5 keť   som   bol
   5 keť   sa   to
   5 keď   zme   šľi
   5 keď   zme   išľi
   5 keď   už   bola
   5 každi  duch  hospoďina
   5 je   s    ňeho
   5 jedno  za   druhím
   5 já   som   to
   5 ja   som   si
   5 já   som   bol
   5 já   mu   povedám
   5 jako  sa   to
   5 išľi  zme   na
   5 f    tom   sa
   5 f    tom   dome
   5 f    krčme  a
   5 duch  hospoďina    i
   5 do   tej   vodi
   5 do   školi  som
   5 do   hori  a
   5 čuo   som   sa
   5 čuo   sa   mu
   5 čo   som   mal
   5 bi   aj   ňie
   5 a    že   sa
   5 a    z    druhej
   5 a    v    ňej
   5 a    veru  som
   5 a    už   aj
   5 a    uš   sä
   5 a    to   śe
   5 a    to   potom
   5 a    to   mi
   5 a    to   ftedi
   5 a    to   bol
   5 a    teras  sa
   5 a    s    tou
   5 a    prišľi zme
   5 a    povedá mu
   5 a    potom  keť
   5 a    potom  ešťe
   5 a    na   tim
   5 a    na   ňom
   5 a    maľi  zme
   5 aľe   on   sa
   5 ako   zme   to
   5 ako   bi   to
   5 a    keď   má
   5 a    keď   bola
   5 a    keď   bol
   5 a    každí  si
   5 aj   mi   zme
   5 aj   do   školi
   5 a    ja   son
   5 a    já   mu
   5 a    jak   som
   5 a    ešťe  zme
   5 a    ešťe  aj
   5 a    do   toho
   5 a    do   tej
   5 a    ako   zme
   4 χvaľ  každi  duχ
   4 že   to   śe
   4 že   to   buďe
   4 že   sa   tam
   4 že   sa   ím
   4 že   je   tam
   4 že   chto  to
   4 žebi  to   bulo
   4 že   ako   to
   4 že   ako   sa
   4 zo   šetkích strán
   4 zo   sebou  aj
   4 zme   uš   potom
   4 zme   si   potom
   4 zme   sa   už
   4 zme   sa   na
   4 zme   potom  do
   4 zme   choďiľi do
   4 zme   ho   do
   4 zme   ho   a
   4 zaľi  zme   si
   4 v    ruke  a
   4 v    robotní ďeň
   4 vo   voze  a
   4 v    horúcej voďe
   4 veť   som   sä
   4 veť   som   sa
   4 už   uďerila druha
   4 už   na   to
   4 už   ľen   na
   4 už   bulo  po
   4 už   bolo  po
   4 uš   sa   potom
   4 u    naz   v
   4 u    nás   to
   4 uďerila druha  hoďina
   4 to   zme   už
   4 to   zme   na
   4 to   zme   fše
   4 to   už   na
   4 to   už   boľi
   4 to   už   ako
   4 to   šetko  bolo
   4 to   śe   vola
   4 to   sa   volá
   4 to   sa   tak
   4 to   sa   tag
   4 to   sä   šetko
   4 to   sa   ňedá
   4 to   sa   miselo
   4 to   sa   aj
   4 to   potom  na
   4 to   misí  biď
   4 to   je   to
   4 to   je   teda
   4 to   je   takí
   4 to   je   taká
   4 to   je   tak
   4 to   je   šetko
   4 to   je   pre
   4 to   bulo  na
   4 to   buľi  take
   4 to   bolo  za
   4 to   bolo  už
   4 to   bolo  také
   4 to   bolo  pre
   4 to   bolo  ftedi
   4 to   bolo  ako
   4 to   bi   sa
   4 tie   sa   potom
   4 teraz  mi   povecťe
   4 ta   už   zme
   4 ta   to   už
   4 ta   to   ľem
   4 tam   zme   boľi
   4 tak   to   uš
   4 tak   som   potom
   4 tak   som   ho
   4 tak   śe   mi
   4 ta   jak   teras
   4 ta   i    tam
   4 ta   i    ja
   4 tag   zme   sä
   4 tag   zme   potom
   4 tag   uš   to
   4 ta   co   teras
   4 sťe   maľi  toľko
   4 s    tej   strani
   4 s    teho  potom
   4 s    peknej múke
   4 som   už   ľen
   4 som   stáť  a
   4 som   sa   potom
   4 som   prišel do
   4 som   mu   to
   4 som   aj   já
   4 sa   to   volá
   4 sa   to   už
   4 sa   to   stalo
   4 sa   to   robilo
   4 sa   to   aj
   4 sa   to   a
   4 sa   s    toho
   4 sa   s    teho
   4 sa   s    ňimí
   4 sa   na   tom
   4 sa   na   ňe
   4 sa   mi   už
   4 sa   mi   to
   4 sa   kolo  mňä
   4 sa   išlo  na
   4 sa   do   toho
   4 sa   dalo  do
   4 sa   daľi  do
   4 rano  zme   sa
   4 prišľi ḿä   do
   4 potom  zme   už
   4 potom  zme   šľi
   4 potom  som   sa
   4 potom  sä   to
   4 potom  sa   ešťe
   4 potom  na   to
   4 ot   tích  čás
   4 ostala som   stáť
   4 no   to   zme
   4 no   ta   zme
   4 no   ta   tam
   4 no   ta   tag
   4 no   potom  zme
   4 no   i    tam
   4 no   a    za
   4 no   a    vec
   4 no   a    v
   4 no   a    už
   4 no   a    tie
   4 no   a    takto
   4 no   a    s
   4 no   a    prišľi
   4 no   aľe   zme
   4 no   aľe   potom
   4 no   aľe   ja
   4 no   a    co
   4 ňedobre u    hlave
   4 na   voze  a
   4 na   to   povie
   4 na   šťedrí večer
   4 na   šťedrí ďeň
   4 na   matku  božú
   4 na   každí  ďeň
   4 na   jednu  stranu
   4 na   jednom mesťe
   4 na   jedno  mesto
   4 na   jednej straňe
   4 na   druhí  rok
   4 na   druhi  ʒiň
   4 mu   ťisíc  korún
   4 moja  ľuba  ľišečko
   4 mi   zme   to
   4 misľela som   si
   4 mi   na   to
   4 máťe  f    kuchiňi
   4 koľo  máťe  f
   4 keť   som   uš
   4 keť   som   sä
   4 keď   zme   sä
   4 keď   už   maľi
   4 keď   je   to
   4 každi  duχ   hospoďina
   4 je   to   uš
   4 ja   som   sa
   4 já   som   potom
   4 ja   som   bol
   4 i    to   sa
   4 išľi  zme   do
   4 chvaľ  každi  duch
   4 hospoďina    i    ježiša
   4 f    každom dome
   4 ešťe  si   aj
   4 ešťe  aj   teraz
   4 duχ   hospoďina    i
   4 do   toho  sa
   4 do   toho  domu
   4 do   teho  domu
   4 do   rúk   a
   4 do   priśehi iśľi
   4 do   domu  na
   4 ďeťi  zme   sa
   4 čuo   sa   to
   4 či   má   celú
   4 ciriľ  a    metód
   4 bo   to   tag
   4 bo   to   buľi
   4 boľi  zme   na
   4 boľi  na   to
   4 bol   bi   som
   4 bi   zme   boľi
   4 bi   to   bola
   4 bi   som   ťi
   4 bi   som   bola
   4 bi   mi   to
   4 a    že   ho
   4 a    že   buďe
   4 až   do   rana
   4 a    zme   śe
   4 a    zme   išľi
   4 a    za   to
   4 a    uš   si
   4 a    uš   poton
   4 a    tu   pri
   4 a    toto  śe
   4 a    to   ťi
   4 a    to   mu
   4 a    to   ľen
   4 a    to   bulo
   4 a    ti   si
   4 a    teraz  je
   4 a    ten   potom
   4 a    tam   śe
   4 a    tam   je
   4 a    tam   hore
   4 a    tag   už
   4 a    tag   uš
   4 a    s    tíχ
   4 a    som   sa
   4 a    potom  zaz
   4 a    potom  tam
   4 a    potom  keď
   4 a    po   smrťi
   4 a    on   sa
   4 a    ňie   i
   4 aňi   čuo   bi
   4 a    na   ňej
   4 a    na   jar
   4 a    mi   uš
   4 a    misľela som
   4 aľe   to   śe
   4 aľe   son   sa
   4 aľe   boľi  aj
   4 ako   sa   tu
   4 ako   bolo  treba
   4 a    keť   tam
   4 a    keď   sa
   4 a    keď   mu
   4 a    keď   mláďenci
   4 a    keď   ho
   4 a    každí  ďeň
   4 aj   keť   sa
   4 a    je   s
   4 a    ja   hvaŕu
   4 a    iďe   sa
   4 a    hibaj  s
   4 a    ftedi  sa
   4 a    ešče  aj
   4 a    čuo   sa
   4 abi   zme   sa
   4 abi   sťe   ho
   4 abi   som   sa
   4 a    bez   opetka
   3 χto   to   tam
   3 χiži  do   χiži
   3 že   zme   si
   3 že   zme   boľi
   3 že   už   mu
   3 že   to   je
   3 že   to   bolo
   3 že   tam   je
   3 že   som   už
   3 že   si   mi
   3 že   sa   mi
   3 že   sä   hím
   3 že   mu   to
   3 že   keď   už
   3 že   je   už
   3 že   ďe   sa
   3 že   čuo   to
   3 že   čo   to
   3 že   čo   je
   3 že   či   to
   3 že   co   to
   3 žebi  zme   maľi
   3 že   bi   to
   3 že   bi   si
   3 že   bi   ľen
   3 že   be   si
   3 z    voza  a
   3 z    vodu  a
   3 zo   školi  a
   3 zo   dňa   na
   3 z    oboch  strán
   3 zme   už   maľi
   3 zme   to   volaľi
   3 zme   to   už
   3 zme   to   tam
   3 zme   tam   do
   3 zme   šľi   do
   3 zme   s    teho
   3 zme   si   zaľi
   3 zme   si   na
   3 zme   si   misľeľi
   3 zme   si   mi
   3 zme   si   ho
   3 zme   si   boľi
   3 zme   sa   vraťiľi
   3 zme   sa   skovávaľi
   3 zme   sa   s
   3 zme   sä   mi
   3 zme   sa   ku
   3 zme   sa   do
   3 zme   prišľi s
   3 zme   išľi  zo
   3 zme   daľi  do
   3 zme   boľi  aj
   3 z    hrncom po
   3 zeľení vo   tri
   3 z    don   do
   3 za   tri   dňi
   3 za   to   zme
   3 za   ten   čas
   3 za   stolom a
   3 za   pejʒ  roki
   3 za   pec   a
   3 za   dva   tížňe
   3 za   dobrú  ňevestu
   3 v    zimnej voďe
   3 vo   tri   radi
   3 vošľi  do   vodi
   3 von   s    tej
   3 volalo sa   to
   3 v    noci  a
   3 v    našej  ďeďiňe
   3 v    meňe  boha
   3 v    ľeťe  sa
   3 veňok  zeľení vo
   3 večer  sa   iďe
   3 v    dvaceʒosmim   roku
   3 v    bielom potoku
   3 už   zme   sa
   3 už   za   to
   3 už   uďerila jedna
   3 už   uďerila ďesata
   3 už   potom  ňekcelo
   3 už   mi   ho
   3 už   je   reku
   3 už   bolo  takuo
   3 už   bolo  na
   3 už   aj   v
   3 uš   som   mala
   3 uš   som   aj
   3 uš   potom  sa
   3 uš   keť   sa
   3 u    nev   jorku
   3 u    náz   v
   3 u    nás   takí
   3 uďerila jedna  hoďina
   3 uďerila ďesata hoďina
   3 tu   u    náz
   3 tu   sa   mi
   3 tu   sa   ďivajťe
   3 tu   mám   ešče
   3 tri   metre  a
   3 treba  bolo  prejsť
   3 to   že   sa
   3 to   zme   to
   3 to   zme   poton
   3 to   zme   potom
   3 to   zme   dali
   3 to   už   ňeviem
   3 to   už   len
   3 to   už   dávno
   3 to   už   bula
   3 to   uš   tag
   3 to   uš   poton
   3 to   ťi   bolo
   3 to   take  bulo
   3 to   som   si
   3 to   som   mal
   3 to   som   bola
   3 to   si   už
   3 to   sa   vola
   3 to   sa   tu
   3 to   sa   to
   3 to   sa   tie
   3 to   sä   pamätám
   3 to   sa   nám
   3 to   sa   do
   3 to   potom  išlo
   3 to   ňe   ta
   3 to   ňebolo ľen
   3 to   na   to
   3 to   miselo biť
   3 to   ľen   tag
   3 to   ľen   šetko
   3 to   je   tá
   3 to   je   jako
   3 to   je   fakt
   3 to   je   ako
   3 to   ftedi  bolo
   3 to   dalo  do
   3 to   dakedi bulo
   3 to   človeg misí
   3 to   bulo  inakši
   3 to   bol   ten
   3 to   bol   taki
   3 to   bolo  velice
   3 to   bolo  pekné
   3 to   bolo  f
   3 to   bolo  aj
   3 to   boľi  tie
   3 to   bola  ftedi
   3 to   bi   už
   3 to   a    to
   3 tí   si   už
   3 tích  čás   sa
   3 teras  sa   už
   3 ten   hu   ľen
   3 teľo  co   śe
   3 tá   žena  je
   3 ta   to   zme
   3 ta   to   tag
   3 ta   to   ňe
   3 ta   to   bulo
   3 ta   tam   śe
   3 ta   tag   mi
   3 ta   tag   me
   3 ta   s    totu
   3 ta   som   muśela
   3 ta   nam   davaľi
   3 tam   zme   potom
   3 tam   už   bolo
   3 tam   sa   to
   3 tam   sa   dalo
   3 tam   hriechi otpusť
   3 tam   ďe   je
   3 tam   bolo  aj
   3 tam   bol   aj
   3 tak   vás   ešťe
   3 tak   to   zme
   3 tak   to   mi
   3 tak   to   išlo
   3 tak   to   bola
   3 tak   som   hu
   3 tak   si   potom
   3 tak   śe   potom
   3 tak   śe   išlo
   3 tak   sa   ftedi
   3 tak   sa   aj
   3 take  jak   teras
   3 taká  to   bola
   3 ta   jak   teraz
   3 ta   i    śe
   3 ta   i    me
   3 ta   i    ḿä
   3 tag   zme   šľi
   3 tag   zme   śe
   3 tag   zme   prišľi
   3 tag   zme   ich
   3 tag   veru  bolo
   3 tag   vam   povẹm
   3 tag   me   śe
   3 tag   já   som
   3 šla   do   mesta
   3 šetko  sa   to
   3 šetko  ot   kräjä
   3 s    toho  zme
   3 s    toho  sa
   3 s    toho  robili
   3 s    tím   statkom
   3 s    tím   naším
   3 s    tím   mľiékom
   3 s    timí  koňmí
   3 s    tej   vodi
   3 spraviľi    zme   si
   3 som   už   bol
   3 som   už   aj
   3 som   si   sedla
   3 som   si   na
   3 som   si   do
   3 som   sa   ždi
   3 som   sa   trapil
   3 som   sa   já
   3 som   potom  na
   3 som   na   to
   3 som   ho   viďela
   3 som   do   školi
   3 som   bol   f
   3 s    ňím   robí
   3 s    ňich  sa
   3 s    každej strani
   3 si   to   uš
   3 si   ti   bov
   3 si   tam   robila
   3 si   ľen   tag
   3 si   ho   potom
   3 si   ešťe  aj
   3 s    celej  sili
   3 sa   v    ňom
   3 sa   u    náz
   3 sa   tu   robí
   3 sa   tri   razi
   3 sa   to   zvalo
   3 sä   to   volalo
   3 sä   to   šetko
   3 sa   to   potom
   3 sa   tak   stalo
   3 sa   na   predaj
   3 sa   na   pľac
   3 sa   na   jar
   3 sa   na   cestu
   3 sa   mi   z
   3 sa   ma   píta
   3 sa   jéj   to
   3 sa   išlo  do
   3 sa   iďe   na
   3 sä   choďilo na
   3 sa   ftedi  na
   3 sa   ešťe  raz
   3 sa   do   peci
   3 sa   do   ňej
   3 sa   do   domu
   3 sa   dá   na
   3 sa   dalo  na
   3 sa   aj   vi
   3 rana  do   večera
   3 prví  rok   som
   3 prosíme v    meňe
   3 prizriťe    sa   aj
   3 pri   tom   obeďe
   3 pri   tej   roboťe
   3 prišľi zme   na
   3 prišľi me   do
   3 prišľi do   domu
   3 prišel do   domu
   3 pred  veľkou nocou
   3 po   zemi  a
   3 poton  sa   to
   3 poton  sa   išlo
   3 potom  zme   išľi
   3 potom  zme   hu
   3 potom  už   na
   3 potom  už   ľen
   3 potom  uš   sa
   3 potom  to   na
   3 potom  s    toho
   3 potom  som   to
   3 potom  si   už
   3 potom  sä   uš
   3 potom  sa   robila
   3 potom  sa   ho
   3 potom  sa   dalo
   3 potom  sa   aj
   3 potom  na   jar
   3 potom  mu   to
   3 pot   kabát  a
   3 po   štiri  po
   3 po   pol   noci
   3 pítala som   sa
   3 pirohi na   ďorďou
   3 peknuo to   bolo
   3 ot   tích  čáz
   3 o    jednej hoďiňe
   3 o    druhej po