Praktické semináre na prácu so Slovenským národným korpususom

Srdečne pozývame záujemcov o prácu s korpusmi z celku Slovenského národného korpusu

na sériu bezplatných celodenných praktických seminárov

Vyhľadávanie v korpusoch SNK.

Sériu tvoria 3 praktické semináre so zameraním na nadobudnutie základných a pokročilých zručností pri vyhľadávanie v písaných, paralelných a špecializovaných korpusoch SNK:

Praktické semináre sa uskutočnia v zasadacej miestnosti oddelenia Slovenského národného korpusu JÚĽŠ SAV, v. v. i., na Panskej ul. 26 v Bratislave (3. poschodie).

Náplň seminára Základné vyhľadávanie v písaných korpusoch

Náplň seminára Pokročilé vyhľadávanie v korpusoch

Prihlasovanie

Každý účastník seminára bude potrebovať vlastné prihlasovacie údaje (meno a heslo) na registrovaný prístup do Slovenského národného korpusu. Zaregistrovať sa možno bezplatne podľa pokynov na stránke https://korpus.sk/registration.html.

V prípade otázok nás kontaktujte e-mailom: Katarína Gajdošová <katarina.gajdosova@korpus.juls.savba.sk>