Richard Kováč

IT pracovník

Kontaktné informácie

e-mail

richard.kovac @ korpus.sk

e-mail

richard.kovac @ korpus.juls.savba.sk

miestnosť

40

tel. číslo

+421 (2) 5441 0307

tel. číslo

+421 (2) 5443 176 {1,2}, klapka 106

Profil pracovníka

Titul

Bc.

Štúdium

  • 1999 – 2006: Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, Brno; informatika → Bc.
  • 1997 – 1998: Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského, Bratislava; geografia a kartografia
  • 1995 – 1997: Matematicko-fyzikálna fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava; informatika
  • 1993 – 1995: Elektrotechnická fakulta, Slovenská technická univerzita, Bratislava; informatika

Pracoviská

  • 2012 – súčasnosť: Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava
  • 2006 – 2010: Oddelenie analýzy a syntézy reči, Ústav informatiky SAV, Bratislava

Medzinárodné a domáce projekty

  • 2007 – 2009: Inteligentný systém pre výuku jazykov s multimodálnymi funkciami spätnej väzby (Euronounce). 135379-LLP-1-2007-21-DE-KA2-KA2MP (spoluriešiteľ)

Oblasť výskumu

  • počítačové spracovanie prirodzeného jazyka

Zameranie v SNK

  • paralelné korpusy
  • konverzia textov

Záľuby

astronómia, geografia, informatika, fyzika, filozofia, fotografovanie, cykloturistika