Rudolf Hladík

korektor

Kontaktné informácie

e-mail

rudolf.hladik @ korpus.sk

e-mail

rudolf.hladik @ korpus.juls.savba.sk

miestnosť

35

tel. číslo

+421 (2) 5441 0307

tel. číslo

+421 (2) 5443 176 {1,2}, klapka 104

Profil pracovníka

Pracoviská

  • 2002 – súčasnosť: Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava

Medzinárodné a domáce projekty

  • 2012 – 2016: Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku – III. etapa (spoluriešiteľ)
  • 2007 – 2011: Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku (druhá etapa) (spoluriešiteľ)
  • 2003 – 2006: Komplexné spracovanie slovenského jazyka a jeho elektronizácia na účely jazykovedného výskumu (spoluriešiteľ)

Významné ocenenia

  • 2005: Cena Slovenskej akadémie vied za budovanie infraštruktúry pre vedu (člen oceneného kolektívu)

Zameranie v SNK

  • skenovanie textov
  • kontrola textov po skenovaní
  • OCR

Záľuby

šach, pétanque, knihy, počítačové technológie

Profily pracovníka na iných stránkach