→English

Plný prístup do Slovenského národného korpusu

Na získanie plného prístupu do databáz SNK prostredníctvom vyhľadávacieho nástroja NoSketch Engine (ako aj prostredníctvom pôvodného klienta Bonito) je potrebná registrácia pozostávajúca z dvoch krokov:

a zároveň

Podpísané podmienky je potrebné doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu:

 Slovenský národný korpus
 Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV
 Panská 26
 811 01 Bratislava 1

Po ich doručení Vám mailom pošleme prístupové údaje do SNK.


Často kladené otázky (FAQ)

Zaslal(a) som požadované údaje a prihlasovacie údaje mi doteraz neprišli. Prečo?

Skontrolujte, či ste splnili obidve vyššie uvedené podmienky na registráciu: vyplnenie webového formulára a doručenie ručne podpísaného formulára (podmienky používania).

Skontrolujte, či mail s prihlasovacími údajmi, ktoré sme Vám poslali, nebol omylom presunutý do spamového koša.

Prečo je potrebné posielať podmienky používania poštou?

Korpus je tvorený z autorských diel, ktoré sú chránené licenciou. Súhlas s podmienkami používania korpusu a záväzok korektného prístupu k dátam je preto nevyhnutné potvrdiť vlastnoručným podpisom.

Čo získam registráciou?

Registráciou získate prístup k všetkým aktuálnym verziám jednotlivých databáz, k všetkým špecializovaným podkorpusom, ako aj k všetkým funkciám vyhľadávacích nástrojov (frekvencie, kolokácie, filtrovanie a pod.).