Európsky deň jazykov 2012

26. 9. 2012

Slovenský národný korpus JÚĽŠ SAV sa pripojil k oslavám Európskeho dňa jazykov, ktoré sa uskutočnili v stredu 26. septembra 2012 od 9.00 do 13.30 hod. na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. SNK pripravil pre návštevníkov jazykovú súťaž v jednom zo stánkov v Uličke jazykov. Pracovníčky SNK Agáta Karčová a Helena Ľos Ivoríková v ňom ochotne informovali záujemcov o práci jazykovedcov v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV v Bratislave. Do škôl i rodín sa dostali propagačné materiály o JÚĽŠ SAV, prostredníctvom ktorých sa malí i veľkí návštevníci oboznámili s projektmi jednotlivých oddelení nášho pracoviska (SNK, www.slovake.eu, slovníky a i.). V krátkom rozhovore pre STV1 spomenula Helena Ľos Ivoríková, aké súťažné otázky pripravili pracovníčky JÚĽŠ pre deti, ako je vnímaná slovenčina v optike cudzieho jazyka a ako sa JÚĽŠ SAV spolupodieľa na projekte online výučby slovenčiny ako cudzieho jazyka. Aktívnymi súťažiacimi boli nielen žiaci prvého a druhého stupňa základných škôl, ale aj stredoškoláci a samotní vyučujúci. Každý bol odmenený podľa úspešnosti zodpovedaných otázok. Otázky boli zamerané na hlavnú tému Európskeho dňa jazykov:

O dobrú náladu na podujatí sa postarali nielen žiaci bilingválnych škôl a pozvaní hostia kultúrnych inštitútov jednotlivých krajín (tanec, hudba, spev), ale aj známa moderátorská dvojica Adela a Sajfa. S nimi si na pódiu mohli mnohí zmerať sily, poučiť sa i zabaviť v jazykovom kvíze. Európsky deň jazykov 2012 pripravili Cervantesov inštitút, Rumunský kultúrny inštitút, Francúzsky inštitút, Bulharský kultúrny inštitút, Goetheho inštitút, Rakúsky inštitút Bratislava, Poľský inštitút Bratislava, Taliansky kultúrny inštitút, British Council, Veľvyslanectvo Srbskej republiky, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Veľvyslanectvo Chorvátskej republiky v Slovenskej republike, SAAIC - Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania, mestská časť Bratislava-Staré Mesto.