Rozdelenie textov v SNK podľa domény (odbornej oblasti)

Tokeny

domain-tokens.png

SVG PDF

Vety

domain-sentences.png

SVG PDF

Dokumenty

domain-documents.png

SVG PDF