Žánrové rozdelenie textov v SNK

Tokeny

genre-tokens.png

SVG PDF

Vety

genre-sentences.png

SVG PDF

Dokumenty

genre-documents.png

SVG PDF