→English

Prepozícia

Pozícia

Znak

Hodnota

Príklad

1. slovný druh

E

prepozícia

po, pre, na, do, cez, medzi

2. forma

v

vokalizovaná

so, zo, odo, podo

u

nevokalizovaná

s, z, od, pod, prostredníctvom

3. spojenie s pádom

2

genitív

od, do, z

3

datív

k, ku

4

akuzatív

za, na

6

lokál

o, na

7

inštrumentál

s, so, medzi

Ukážka: Prezident so/Ev7 svojím spoluhráčom nad/Eu7 súpermi zvíťazili. Zo/Ev2 sna ťa prebudí bozk mládenca , ktorý ťa bude nado/Ev4 všetko ľúbiť. A to najmä v/Eu6 súvislosti s/Eu7 cenou vstupného.