→English

Korpus textov z r. 1843 – 1954

Prvá verzia korpusu r1843az1954-1.0 bola sprístupnená 5. 2. 2015 v rozsahu takmer 24 mil. tokenov korpusovo spracovaných textov prevažne z publikácií dostupných v Zlatom fonde SME. Obsahuje texty od štúrovskej kodifikácie v prepise podľa gramatických zásad spisovnej slovenčiny v čase vydania a podľa zásad editorov, resp. vydavateľstiev.

Texty v tomto korpuse majú základnú bibliografickú a štýlovú anotáciu, nie sú lematizované ani morfologicky anotované, vyhľadávať sa dá pomocou tvarov slov a CQL.