→English

Prírastky v Slovenskom národnom korpuse sprístupnené od 2. 11. 2015 do 4. 4. 2016


Zoznamy


Nástroje

Nová verzia nástroja Developer na vizualizáciu výskytu slov v korpuse na časovej osi vo formáte SVG: dá sa vyhľadávať v textoch korpusu prim-7.0, porovnávať sa dá výskyt slov v rôznych podkorpusoch podľa štýlu. Po kliknutí na príslušný bod na grafe sa zobrazí výskyt hľadaného slova v korpuse v danom časovom období (len pre registrovaných používateľov).


Poskytovatelia

Do databáz Slovenského národného korpusu pribudli v ostatných mesiacoch ďalšie texty a s nimi aj nové mená. Prekladateľ Andrej Chovan, numizmatik Vladimír Kovár, prostredníctvom dcéry Julie Sherwood aj novinárka a prekladateľka Agneša Kalinová, ktorá v polovici minulého storočia patrila k popredným osobnostiam našej filmovej kritiky, a Ján Ladislav Kalina, slovenský spisovateľ, humorista, scenárista, prekladateľ, publicista. Korpus obohatili aj texty nemeckého prekladateľa Mirka Kraetscha a spisovateľky Ivany Auxtovej, ktorá začala písať pre deti. Veľmi si vážime ochotu našich poskytovateľov a ďakujeme za spoluprácu.


Používatelia

V r. 2015 sa na aktívne využívanie databáz SNK zaregistrovalo celkovo 538 záujemcov, z toho 60 z 12 krajín mimo SR: Poľsko (18), ČR (16), Srbsko (9), Maďarsko (4), Nemecko (3), Belgicko (2), Rusko (2), Ukrajina (2), Anglicko (1), Chorvátsko (1), Rumunsko (1), Škótsko (1). Najaktívnejšími používateľmi okrem pracovníkov SNK boli: ulej.tomas (6515 vyhľadávok), dvoran.jaroslav (2144), halagova.gabriela (1898), kyselova.miroslava (1862), jasinska.lucia (1813), gren.zbigniew (1806), timova.zuzana (1788), mzourkova.hana (1524), poppelkova.magdalena (1227), gembalova.jana (1217), sokolova.jana (1083), manurova.veronika (1076), marko.martin (991), makovska.maria (911), nabelkova.mira (885). Registrovaní používatelia SNK najčastejšie hľadali prostredníctvom možnosti základný (62781 vyhľadávok), lema (14618) a CQL (12755). Najviac sa využívali korpus prim-6.1 a jeho podkorpusy, paralelný slovensko-anglický korpus a jeho podkorpusy. Zo špecializovaných korpusov smerovalo najviac dopytov na korpus ekonomických textov. Záujem bol aj o Slovenský hovorený korpus a Korpus nárečí SNK.


Obnova registrácie

Podľa podmienok používania Slovenského národného korpusu každý záujemca o prácu so zdrojmi SNK dostane bezplatne svoje vlastné konto: prihlasovacie meno a heslo. Registrácia je individuálna, neprenosná a platí jeden kalendárny rok. Spravidla na prelome januára a februára prebieha obnova registrácie pre tých záujemcov, ktorí boli v predchádzajúcom roku registrovaní alebo sú dlhoročnými používateľmi SNK. Každý rok tak evidujeme iba aktuálne aktívne kontá. Obnova registrácie je priebežná, t. j. o pridelenie nového hesla môže dávnejšie registrovaný používateľ požiadať kedykoľvek.


Jarná ponuka praktických seminárov

Registrácia na jednotlivé semináre je ešte možná na e-mailovej adrese korpus @ korpus.sk


Páči sa nám, že sa páčime vám! Sledujte nás aj naďalej v Novinkách na hlavnej stránke http://korpus.sk a na Facebooku. Ďakujeme, že nás podporujete i takouto formou!