→English

Neurčiteľný slovný druh

Pozícia

Znak

Hodnota

Príklad

1. slovná trieda

Q

neurčiteľný slovný druh

bielo(-čierny), New (York)

Ukážka: Otvorene vnímam hodnotenie ťažkej sociálno/Q - ekonomickej situácie väčšiny občanov na Slovensku.