Morfologická databáza

Morfologická databáza SNK obsahuje slovnodruhové a tvarové charakteristiky slov s priradením základného tvaru slova (lemy) ku každému konkrétnemu tvaru. V databáze sa nachádza cca 99 tisíc slov (lem) vybraných z dostupných slovníkov a doplnených o najfrekventovanejšie slová z korpusu. Ku každému základnému tvaru (leme) je priradená plná paradigma spolu so značkami zachytávajúcimi gramatické informácie. Databáza aktuálne obsahuje okolo 1,1 milióna unikátnych slovných tvarov, po zarátaní homoným je to celkovo 3,2 milióna záznamov. Používa sa pri automatickom značkovaní textov Slovenského národného korpusu.

Slovník podstatných mien je k dispozícii v slovníkovom rozhraní, kde sa ku každému tvaru generujú príklady z vybraných korpusov SNK.

Morfologická databáza sa buduje v SNK od r. 2005. Východiskovo bol využitý Model morfologickej databázy slovenčiny (Benko – Hašanová – Kostolanský, 2004), ďalší vývoj a postupy sú opísané v príslušných štúdiách a článkoch na stránke http://korpus.sk/publications.html, napr. (PDF), (PDF), (PDF).

Databázu je možné používať výlučne na vedecko-výskumné ciele v súlade s textami nasledujúcich licencií:

Súbory:

abakus   abakus   SSis1
abakus   abakusu   SSis2
abakus   abakusu   SSis3
abakus   abakus   SSis4
abakus   abakus   SSis5
abakus   abakuse   SSis6
abakus   abakusom  SSis7
abakus   abakusy   SSip1
abakus   abakusov  SSip2
abakus   abakusom  SSip3
abakus   abakusy   SSip4
abakus   abakusy   SSip5
abakus   abakusoch  SSip6
abakus   abakusmi  SSip7
abatiša   abatiša   SSfs1
abatiša   abatiše   SSfs2
abatiša   abatiši   SSfs3
abatiša   abatišu   SSfs4
abatiša   abatiša   SSfs5
abatiša   abatiši   SSfs6
abatiša   abatišou  SSfs7
abatiša   abatiše   SSfp1
abatiša   abatíš   SSfp2
abatiša   abatišiam  SSfp3
abatiša   abatiše   SSfp4
abatiša   abatiše   SSfp5
abatiša   abatišiach SSfp6
abatiša   abatišami  SSfp7
abažúr   abažúr   SSis1
abažúr   abažúru   SSis2
abažúr   abažúru   SSis3
abažúr   abažúr   SSis4
abažúr   abažúr   SSis5
abažúr   abažúre   SSis6
abažúr   abažúrom  SSis7
abažúr   abažúry   SSip1
abažúr   abažúrov  SSip2
abažúr   abažúrom  SSip3
abažúr   abažúry   SSip4
abažúr   abažúry   SSip5
abažúr   abažúroch  SSip6
abažúr   abažúrmi  SSip7