Licenčné zmluvy na elektronickú verziu

Jednotlivé druhy licenčných zmlúv sú formulované na jedno dielo i na viac diel.

Pre poskytovateľa – jednotlivca

Na jedno dielo [ PDF ]

Na viac diel [ PDF ]

Pre poskytovateľa – organizáciu

Na jedno dielo [ PDF ]

Na viac diel [ PDF ]

Licenčné zmluvy na vyhotovenie technickej rozmnoženiny

Pre poskytovateľa – jednotlivca

Na jedno dielo [ PDF ]

Na viac diel [ PDF ]

Pre poskytovateľa – organizáciu

Na jedno dielo [ PDF ]

Na viac diel [ PDF ]

GNU licencia na slobodné šírenie dokumentácie

Slovenský preklad GNU FDL

Vyhlásenie o používaní korpusu

Vyhlásenie o používaní korpusu nájdete na stránke o registrácii.