Ivor Uhliarik

zástupca vedúcej oddelenia, vedúci IT zložky

Kontaktné informácie

e-mail

uhliarik @ korpus.juls.savba.sk

miestnosť

41

tel. číslo

+421 (2) 5441 0307

Profil pracovníka

Titul

Mgr.

Štúdium

 • 2015 – 2019: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava; informatika → PhD.
 • 2010 – 2015: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava; aplikovaná informatika → Mgr.

Pracoviská

 • 2015 – súčasnosť: Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava
 • 2012 – 2015: ideas2markets; AI Researcher and Developer

Medzinárodné a domáce projekty

 • 2014 – 2016: Fuzzy expert systems. VEGA 1/0592/14 (spoluriešiteľ)

Oblasť výskumu

 • počítačové spracovanie prirodzeného jazyka
 • fuzzy expertné systémy
 • genetické programovanie
 • reprezentácia znalostí a inferencia
 • počítačové videnie

Zameranie v SNK

 • morfologická analýza
 • identifikácia vlastných mien
 • rozpoznávanie pomenovaných entít
 • ontologické inžinierstvo

Záľuby

informatika, filozofia, pestovanie rastlín, sláčikové nástroje, gastronómia