→English

Chybný zápis

Pozícia

Znak

Hodnota

Príklad

posledná

:q

chybný zápis

papeirníctvo, zhrzený

Ukážka: Nepridátete/VKdppb-:q sa ku mne , Alia ?