Deň otvorených dverí 8. november 2012

Slovenský národný korpus Vás pozýva na prezentáciu výsledkov počítačového spracovania slovenského jazyka organizovanú v spolupráci s projektom CESAR. Prezentácia sa uskutoční počas Dňa otvorených dverí v priestoroch malej zasadačky JÚĽŠ SAV (č. 40, 4. poschodie) v oddelení Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu SAV, Panská 26, Bratislava.

Program: