Beata Taberyová

asistentka vedúcej oddelenia

Kontaktné informácie

e-mail

beatat @ korpus.sk

e-mail

beatat @ korpus.juls.savba.sk

miestnosť

38

tel. číslo

+421 (2) 5441 0307

tel. číslo

+421 (2) 5443 176 {1,2}, klapka 106

Profil pracovníka

Pracoviská

  • 2012 – súčasnosť: Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava

Zameranie v SNK

  • administratíva

Záľuby

knihy, cestovanie

Profily pracovníka na iných stránkach