Tvorba a rozvoj Slovenského národného korpusu

Zmluva

Znenie Zmluvy o spolupráci č. 0323/2017 – dokument v PDF

Plnenie úloh za r. 2018

Správa Prezentácia

Plnenie úloh za r. 2017

Správa Prezentácia