Európska noc výskumníkov 2016

Ani tohtoročná Európska noc výskumníkov sa nezaobišla bez účasti Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra a Slovenského národného korpusu. Sme radi, že sme 30. septembra opäť mohli prispieť k oslave vedy a ukázať návštevníkom, že slovenčina je stále živý a vyvíjajúci sa organizmus. Veríme, že téma Živá slovenčina zaujala malých aj veľkých návštevníkov, ktorí už tradične odpovedali na zaujímavé otázky z rôznych oblastí slovenčiny. Návštevníci tiež mali príležitosť dozvedieť sa o novinkách, publikáciách a aktivitách jednotlivých oddelení Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. Tohtoročnou novinkou bola interaktívna prezentácia korpusových nástrojov Diakritik, Morphodita či Ludevít, ktoré si priamo vyskúšali najmä mladší záujemcovia, tí starší zas neváhali položiť svoje otázky v Živej jazykovej poradni. Ostali sme tiež verní súťažným kvízom, ktoré sa každý rok tešia veľkej obľube.

Žrebovanie prebehlo dňa 10. 10. 2016 v zasadačke SNK. Z 98 vyplnených kvízov sme do žrebovania zaradili 50 kvízov. Blahoželáme týmto výhercom:

Hlavnú cenu - Krátky etymologický slovník slovenčiny odovzdá absolútnej víťazke prof. Slavomír Ondrejovič počas avizovaného obeda.

Tešíme sa na vás o rok na Európskej noci výskumníkov 2017!