Noc výskumníkov 2015

Mária Šimková

Tohtoročný posledný septembrový piatok bol už druhý raz po sebe naplnený dvoma veľkými podujatiami: Európsky deň jazykov a Noc výskumníkov. Pracovníci oddelenia Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV sa 25. 9. 2015 zapojili do obidvoch akcií. Európskeho festivalu vedy Noc výskumníkov sa zúčastnili už ôsmy raz a s aktuálnymi novinkami z oblasti korpusovej lingvistiky a počítačového spracovania slovenčiny sa podelili s mnohými pravidelnými aj novými záujemcami o výsledky slovenských vedeckých a výskumných pracovísk.

Viacerí z nich si otestovali svoje jazykové znalosti a zručnosti v kvíze Slovenčina včera, dnes a zajtra v Starej tržnici v centre Bratislavy, kde im členovia oddelenia odpovedali na mnohé otázky a prezentovali možnosti práce s textovými a jazykovými zdrojmi SNK a JÚĽŠ SAV.

Kvíz bol v roku Ľ. Štúra ladený naozaj trochu vývinovo a vyplnil ho rekordný počet záujemcov: 161. Keďže veľa kvízov bolo aj výborne (bezchybne) alebo veľmi dobre vyplnených (1 – 3 chyby), zvýšili sme počet ocenených na 10. Kvízové otázky, správne odpovede a sumarizáciu všetkých odpovedí zo 161 vyplnených a odovzdaných kvízov nájdete tu.

Do žrebovania o ceny v podobe slovníka, trička a pera sme zaradili 56 kvízov, ktoré boli rozdelené do 4 skupín: odpovede bez chyby, s 1 chybou, 2 chybami, 3 chybami. Z každej z prvých dvoch skupín sme vyžrebovali troch výhercov. Z ďalších dvoch skupín boli vyžrebovaní po dvaja výhercovia.

Krátky slovník slovenského jazyka dostanú:

Tričko a pero SNK dostanú:

Všetkým účastníkom kvízu ďakujeme za aktívnu účasť, víťazom blahoželáme a posielame zaslúženú odmenu.