→English

Metadáta o nahrávke

Kódovania nahrávky

Dátum utvorenia nahrávky vo formáte RRRR-MM-DD

napr. 2009-06-25

Prvé dve písmená názvu mesta, v ktorom bola nahrávka uskutočnená

napr. Lu - Lučenec

Náhodne vygenerovaný štvormiestny kód

napr. uced

Príklad kódu nahrávky v SHK

2008-05-12-Brtefi

Súhlas

Každý respondent, ktorý chce poskytnúť súhlas na zaradenie svojho prehovoru do celku Slovenského hovoreného korpusu, musí jasne a zreteľne vyjadriť svoj súhlas tak, aby bol jeho súhlas zachytený mikrofónom. Na zaznamenanie súhlasu používame jednotnú formulku:

Ak súhlasíte s tým, aby bola táto nahrávka prepísaná, zaradená do databázy Slovenského hovoreného korpusu a slúžila na vedeckovýskumné účely, povedzte, prosím: ÁNO, SÚHLASÍM.

Formulár na získanie metadát o nahrávke/respondentovi: ODT DOC