Metadáta o hovoriacom

Kódovanie hovoriaceho

Miesto narodenia

Prvé dve písmená mesta, kde sa narodil

napr. Levoča - Le

Vzdelanie

nižšie

a

stredné

e

odborné

o

vysokoškolské

y

Vek

vek<20

u

20≤vek<30

du

30≤vek<40

tri

40≤vek<50

kva

50≤vek<60

kvi

60≤vek<70

si

70≤vek<80

se

80≤vek

o

Pohlavie

muž

m

žena

a

Príklad reálneho kódu z databázy SHK - muž

Trytrim - muž, narodený v Trnave, vysokoškolské vzdelanie, 30≤vek<40

Príklad reálneho kód z databázy SHK - žena

Bresia - žena, narodená v Bratislave, stredoškolské vzdelanie, 60≤vek<70