Formáty záznamu zvukových súborov

Naším cieľom je archivovať digitálne zvukové záznamy podľa možnosti so zachovaním všetkých informácií, z toho vyplýva potreba použitia bezstratových formátov záznamu. Vybrali sme formát FLAC - https://xiph.org/flac/ - lossless audio codec, ktorý dosahuje kompresné pomery pre bežné zvukové súbory na úrovni približne 50 %. Okrem toho predpokladáme, že časť súborov bude v rôznych iných formátoch (stratových), pretože také ich už získame od iných poskytovateľov.

Na prezentáciu hovorenej časti korpusu sme vybrali SPEEX codec (http://www.speex.org/), prístupné úseky sú downmixované do jednokanálového zvuku so vzorkovacou frekvenciou 32 kHz a kódované v kvalite 6 (priemerný bitrate 23 kb/s). Ako alternatívu k skvelému, ale menej rozšírenému SPEEX codecu ponúkame aj Ogg/Vorbis. Do Vorbis codecu sme kódovali jednokanálový zvuk, v kvalite -1, čo poskytuje priemerný bitrate okolo 40 kb/s. Použili sme experimentálne aoTuV patche, optimalizované pre nízke bitrates. Okrem toho plánujeme aj Java applet prehrávajúci SPEEX codec (za predpokladu, ža v PC má používateľ nainštalovanú Java).