→English

Vlastné meno

Pozícia

Znak

Hodnota

Príklad

posledná

:r

vlastné meno

Emil, Molnárová, Vysoké, Tatry, Slovenské (národné divadlo)

Ukážka: GRIGORIJ/SSms1:r MESEŽNIKOV/SSms1:r , politológ , Inštitút pre verejné otázky : Prezident neprekvapil .

Pozn.: Tento spôsob zápisu sa v ručne morfologicky anotovanom korpuse SNK používal do verzie r-mak-4.0. Vo verziách s vyšším číslom sa osobitné značenie vlastných mien pomocou písmena r už nevyskytuje.