→English

Pronominum

Pozícia

Znak

Hodnota

Príklad

1. slovný druh

P

pronominum

akýkoľvek, onen, jeho, kadiaľ

2. paradigma

S

substantívna

koľkátka, všetučko

A

adjektívna

aký, ktorá, inakšie, samý

P

zámenná

ja, ty, my, vy, seba, sebe

F

zmiešaná

on, ona, ono, kto, ten, môj, všetok, čo, žiaden

U

neúplná

koľko, jeho, jej, ich

D

príslovková

ako, kam, kde, kade, vtedy, začo

3. rod, resp. kongruencia

m

mužský životný

oni, moji, tí, nejakí (známi)

i

mužský neživotný

ony, moje, tie, nejaké (kruhy)

f

ženský

ona, moja, tá, nejaká (priateľka)

n

stredný

ono, moje, to, nejaké (dieťa)

h

všeobecný

ja, ty, my, vy, seba

4. číslo, resp. kongruencia

s

jednotné

ja, ktorý, ten, nikto, nejaký

p

množné

my, ktorí, tí, všetci, nijakí

5. pád, resp. kongruencia

1

nominatív

ja, svoj, ktorý, nič, on

2

genitív

mňa, svojho, ktorého, ničoho, neho

3

datív

mne, svojmu, ktorému, ničomu, nemu

4

akuzatív

mňa, svojho, ktorého, nič, oňho

5

vokatív

môj (pane, priateľu), naša (mami)

6

lokál

mne, svojom, ktorom, ničom, ňom

7

inštrumentál

mnou, svojím, ktorým, ničím, ním

6. aglutinovanosť

g

aglutinované

preňho, naňho, oň, zaň, doň

Ukážka: Vybranú knižku podľa vášho/PFns2 gusta si môžete veľmi rýchlo obstarať aj on – line nákupom cez internet – priame linky vás/PPhp4 navedú do kníhkupectva Dunaj. Určite sa uňho/PFms2g nájde práca pre takého/PAms4 bystrého a schopného mladíka , ako som ja/PPhs1.