1. Ktoré slová v slovenčine sú najfrekventovanejšie – najčastejšie používané?

Podľa frekvenčného zoznamu slov utvoreného z hlavného korpusu písaných textov prim-6.1- public-all, ktorý obsahuje vyše 829 miliónov tokenov (slov a iných textových jednotiek), sa v slovenských textoch najčastejšie používajú tieto slová (uvádzame prvých 50 v poradí):

byť, a, v, sa, na, to, ktorý, s, z, že, o, aj, do, on, ako, mať, si, rok, za, po, pre, by, svoj, k, ale, čo, už, ja, ona, môcť, od, keď, všetok, však, tak, jeho, pri, aby, tento, nie, len, my, človek, jeden, podľa, veľký, nový, i, alebo, táto

V Slovenskom hovorenom korpuse, ktorý obsahuje prepisy ústnych prehovorov v rozsahu 2 mil. 611 tisíc slov, sú v zozname prvých 50 najfrekventovanejších slov tieto slová:

byť, to, a, že, sa, tak, v, ja, na, no, mať, on, aj, ten, ako, ale, tam, taký, čo, tá, s, si, už, z, keď, do, ktorý, my, potom, alebo, lebo, nie, vedieť, by, človek, ísť, o, ešte, ona, povedať, takže, nejaký, hej, všetok, hovoriť, jeden, rok, toto, tu, môcť

2. Čo znamenajú slová:

3. Čo znamenajú slová:

4. Z akého jazyka pochádzajú slová: