→English

Numerále

Pozícia

Znak

Hodnota

Príklad

1. slovný druh

N

numerále

jeden, dva, raz, sto, prvý, dvojmo

2. paradigma

S

substantívna

nula, milión, státisíce, raz

A

adjektívna

jediný, prvý, dvojitý, mnohonásobný, obojaký

N

číslovková

dva, dvaja, oba, obaja, obidva, tri, štyri

F

zmiešaná

jeden, jedna, jedno

U

neúplná

sto, tisíc, päť, šesť, dvanásť, šesťdesiat, dvoje, tisícoro, byľu, veľa, plno, málo, po

D

príslovková

prvýkrát, sedemkrát, dvojmo, neraz, mnohorako

3. rod, resp. kongruencia

m

mužský životný

jeden (muž), jedni, piati (muži/mužovia)

i

mužský neživotný

jeden (oblúk), jedny (okuliare), dva (stromy)

f

ženský

jedna (láska), jedny (dvere), dve (ženy), piatim (ženám)

n

stredný

jedno (oko), jedny (pľúca), dve (polia), päť (sŕdc), (pracovalo) päť (mužov)

4. číslo, resp. kongruencia

s

jednotné

jeden (muž), druhá (osoba), trojaké (víno)

p

množné

jedny (osoby), druhé (miesta), trojaké (vína)

5. pád, resp. kongruencia

1

nominatív

jeden (pán), druhá (osoba), trojaké (víno)

2

genitív

jedného (pána), druhej (osoby), trojakého (vína)

3

datív

jednému (pánovi), druhej (osobe), trojakému

4

akuzatív

jedného (pána), druhú (osobu), trojaké (víno)

5

vokatív

(človeče) jeden!

6

lokál

jednom (pánovi), druhej (osobe), trojakom (víne)

7

inštrumentál

jedným (pánom), druhou (osobou), trojakým (vínom)

Ukážka: Prvým/NAms7 držiteľom bol Darryl F . Zanuck , ktorý si toto ocenenie odniesol neskôr ešte dva/NNip4 razy/NSip4. Na opravu jedného/NFis2 bytu treba priemerne od 200 - do 400 - tisíc/NUns4 korún , a práve tu štát štátnou prémiou iniciuje občanov k sporiteľským aktivitám.