→English

Neslovný element

Pozícia

Znak

Hodnota

Príklad

1. slovná trieda

#

neslovný element

XXXX, - - - - - - -

Ukážka: */# */# */# Ani dnes v čase internetu ...