→English

Interpunkcia

Pozícia

Znak

Hodnota

Príklad

1. slovná trieda

Z

interpunkcia

., !, (, +

Ukážka: Na prelome júla a augusta ,/Z v období tzv ./Z psích dní ,/Z u nás leto vrcholí ./Z Deti sa chytili za ruky ,/Z urobili okolo Maji s Vilkom kruh a spievali :/Z dzum ,/Z dzum ,/Z dzum ./Z ./Z ./Z