→English

Interjekcia

Pozícia

Znak

Hodnota

Príklad

1. slovný druh

J

interjekcia

fíha, bác, bums, dokelu, ahoj, cveng, plesk

Ukážka: Ach/J , prosím vás , nekričte tak! Deti sa chytili za ruky , urobili okolo Maji s Vilkom kruh a spievali : dzum/J , dzum/J , dzum/J ...